Open brief aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp

Beste leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp,

Wij richten ons tot jullie van mens tot mens. Jullie houden ook van de natuur, jullie hebben ook een hart. Lees eens wat hieronder staat:

Osdorpers willen dat De Boterbloem in de Lutkemeerpolder blijft
‘Het is daar waar ik heenga als ik even niemand wil zien, even een vergezicht nodig heb. Vorige maand stond ik plots aan het graf van mijn jeugdvriendin. Met het uitzicht op de akkers van de Boterbloem kon ik onbedaarlijk uithuilen, een torenvalk stond stil te ‘bidden’ boven me in de lucht. Een moment van grote waarde.
Hier is nu nog ruimte voor contemplatie, voor ongestoorde eenzaamheid en voor verwondering over de veerkracht van de natuur. Wel eens een sneeuwuil gezien? Wij wel, in de lutkemeerpolder, hij vloog richting Westgaarde….

Als de rafelranden van de grote stad weer eens ruw aanvoelen is het zo heerlijk om hier te zijn.

Kunnen mensen die het voor het zeggen hebben alsjeblieft ook eens kiezen voor levenskwaliteit?

Dus, alsfalteer het niet, maak het niet stuk, gun mensen zoals ik die kostbare plek. En laat de mensen van de Boterbloem blijven doen waar ze goed in zijn, een zorgboerderij draaiende houden.’

Werkgelegenheid in Osdorp kan ook op andere manieren worden gestimuleerd
Dit is één van de vele reacties die wij op internet kregen op onze actie “Red de Boterbloem”. Als bestuurders zullen jullie hier wel tegenin brengen: “Ja, dat is allemaal leuk, maar werkgelegenheid gaat voor”. Natuurlijk, werkgelegenheid is van het allergrootste belang. Maar er zijn oneindig veel mooiere en creatievere en minder destructieve manieren om in Osdorp de werkgelegenheid te stimuleren dan de Lutkemeer, één van de laatste stukjes authentiek cultuurlandschap, vol te bouwen.

De heer Steeman, wethouder voor GroenLinks, zei op het AT5 nieuws dat hij geen argumenten kende waarom het Dagelijks Bestuur zou af moeten wijken van de plannen die 7 jaar geleden zijn gemaakt. En dat de Lutkemeer bedoeld is voor bedrijven die verband hebben met Schiphol. Wij waren erg verbaasd toen we dat op TV zagen. Zowel omdat u, meneer Steeman, de partij GroenLinks in Osdorp vertegenwoordigt, als omdat dit standpunt niet in overeenstemming is met wat de heer Baâdoud, wethouder voor de PvdA, in de media de laatste jaren aan opeenvolgende plannen voor de Lutkemeerpolder ontvouwde.

Uitingen op AT5 van de heer Steeman zijn niet in overeenstemming met de principes van GroenLinks
Ten eerste: GroenLinks. Na de nieuwsuitzending op AT5 belden vele mensen ons en vroegen ons oprecht verbijsterd: ‘Is deze meneer van GroenLinks? Hoe KAN dat!’ Wij waren er zelf ook zeer verbaasd over. Toen wij het actiecomité Red de Boterbloem oprichtten hebben wij ook een vertegenwoordiger van GroenLinks Osdorp bij de vergadering uitgenodigd, ervan uitgaande dat GroenLinks zich zou inzetten op De Boterbloem te behouden. Dit bleek een misvatting. Maar dat hadden wij van tevoren niet kunnen weten. Want wie op de website van GroenLinks het partijprogramma leest, ziet dat De Boterbloem perfect past bij alles waar GroenLinks in de samenleving voor wil staan.
Een citaat van de GroenLinks website, één van de velen die van toepassing is op De Boterbloem:

“Het mooie, typisch Nederlandse landschap hoeft niet te worden volgebouwd. We willen kunnen genieten van ons landschap. We moeten de boeren meer ruimte geven om biologisch te kunnen ondernemen.”

Wij vinden dat wij van een GroenLinks vertegenwoordiger mogen verwachten dat hij opkomt voor het kwetsbare in de maatschappij en voor natuur en ecologische landbouw. En daarom schreven wij een brief aan Femke Halsema, waarin wij haar vertelden: “Het is zeer schadelijk voor het imago van GroenLinks dat een wethouder van deze partij actief meewerkt aan het vernietigen van een prachtig stukje groen én biologisch én sociaal bewogen Amsterdam.”
Overigens staat er een stuk op de website van GroenLinks Osdorp dat wij in deze context ook intrigerend vinden: ‘Als zich in de Lutkemeer geen bedrijven vestigen wordt een volkstuincomplex gerealiseerd.’ Waarom niet de biologische zorgboerderij die er al is behouden?
Zie http://oud.groenlinks.nl/lokaal/osdorp/verkiezingsprogramma/hfd6.vkp2006

Bedrijvigheid voor Schiphol is een gepasseerd station
In 1993 is de Lutkemeer al aangewezen als SADC terrein, wat inhoudt dat er alleen aan Schiphol verbonden bedrijven zouden zijn toegestaan. Maar omdat zich nooit enige Schiphol-gerelateerde bedrijven hebben gemeld voor de Lutkemeer, is op een gegeven moment de Schiphol-richtlijn vervallen. Ook officieel heeft het DB daar al afstand van genomen. Dus het Schiphol-argument dat de heer Steeman op AT5 uitdroeg is achterhaald.
Er staan bovendien vele panden op bedrijventerreinen in en rond Osdorp leeg. In Lijnden bijvoorbeeld. En ook de Lutkemeer I ziet er nog niet bepaald volgebouwd uit. Kortom, vanuit het bedrijfsleven, via Schiphol of anderszins, is al jaren weinig tot geen vraag naar bedrijvenpanden op deze locatie.

De opeenvolging van plannen van de heer Baâdoud voor de Lutkemeer
Dit werd in 2006 al bevestigd door Baâdoud, die op een PvdA website zegt:

‘We hebben een braakliggend stuk bedrijven terrein, dat bedoeld was voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid en we gaan het nu inzetten ook voor andere doelen.’

Wie de moeite neemt om in de Lutkemeer te gaan kijken, ziet dat er geen sprake is van een ‘braakliggend stuk bedrijventerrein’ maar van een gezonde en maatschappelijke nuttige zorgboerderij in volle bloei. Dit terzijde.

Het eerste van de ‘andere doelen’ voor Lutkemeer III was het idee om een groot distributiecentrum te vestigen in samenwerking met CityCargo. FoodCenter Amsterdam zou naar Osdorp gehaald moeten worden. Dit plan is mislukt en CityCargo is ter ziele.
Sinds enige tijd gaan geruchten dat het DB op het land van de Boterbloem een jeugdgevangenis wil plaatsen. Hier zijn Osdorp inwoners fel tegen en of dit nu zoveel werkgelegenheid voor Osdopers zou creëren is maar zeer de vraag! Waarom een goedlopend boerenbedrijf met een positieve uitstraling voor de buurt afbreken en een jeugdgevangenis ervoor in de plaats zetten?

Plannen wijzigen kan dus wel degelijk
Op TV zei de heer Steeman dat er nu eenmaal zeven jaar geleden een beslissing is genomen over de Lutkemeer en dat daar niet van kan worden afgeweken. Maar rond de Lutkemeer is door Osdorp bestuurders voortdurend afgeweken van eerder genomen beslissingen. Eerst Schiphol, toen City Cargo en FoodCenter, en nu een jeugdgevangenis. Het hoeft voor jullie dus helemaal geen gezichtsverlies op te leveren om nu te zeggen: we behouden toch De Boterbloem, parel van Amsterdam. We zijn tot inzicht gekomen. Het is een te waardevol bedrijf. We gaan ons ervoor inzetten.

Gaat het wel om werkgelegenheid, of is er iets anders aan de hand?
Als jullie zo met het terrein in jullie maag zitten, en er is vanuit het bedrijfsleven geen belangstelling voor, waarom dan niet gewoon besluiten om De Boterbloem te behouden? Wat kunnen de redenen zijn?
Een achterdochtig mens zou gaan denken dat er allang overhaaste deals met projectontwikkelaars zijn gesloten, en dat daarom het DB zo krampachtig vasthoudt, tegen de publieke opinie in, aan bebouwing van de Lutkemeerpolder in wat voor vorm dan ook. Maar wij willen daar niet in geloven. Wij willen geloven dat jullie ook van de natuur houden, dat jullie ook een hart hebben, en dat jullie de voortdurend veranderende plannen voor de Lutkemeer nu nog éénmaal in de goede richting gaan bijsturen.

Behoud De Boterbloem en heel Amsterdam zal jullie dankbaar zijn!
Het zal jullie imago als groen en sociaal bestuur onvoorstelbaar goed doen.

Gaan jullie toch door met jullie bouwplannen?
Jullie zullen in de media worden afgeschilderd als harteloze, arrogante bureaucraten die het contact met de Osdorp bewoners hebben verloren, en die de principes van de politieke partijen die jullie vertegenwoordigen verkwanselen voor…. ja, voor wat eigenlijk?

Acticomité Red de Boterbloem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: