Brief aan GroenLinks politici van Rob Thoolen

Brief aan GroenLinks

Amsterdam, 16 februari 2009

Geachte volksvertegenwoordigers, bestuurders en leden van GroenLinks,

Op 12 februari jongstleden keek ik met stijgende verbazing naar een optreden op de Amsterdamse zender AT5 van een stadsdeelwethouder die helaas GroenLinks bleek te vertegenwoordigen. Dacht ik aanvankelijk de terugkeer te mogen meemaken van Van Kooten en De Bie op de Nederlandse televisie, al snel bleek dat deze Kees Steeman geen karikatuur was, maar een daadwerkelijke vertegenwoordiger van de partij waar ik sinds jaar en dag op stem.

Het nieuwsitem op AT5 betrof een actie van verontruste Amsterdammers over het voornemen van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Osdorp om op het terrein van de ecologische boerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Waar het actiecomité met een aantal bijzonder sterke argumenten kwam, wist de heer Steeman niets anders te melden dan dat er geen discussie mogelijk was, hetgeen mij deed vermoeden dat er nog steeds stalinistische ressentimenten te ontdekken zijn in GroenLinks of dat de heer Steeman andere belangen verdedigt (en wellicht heeft) dan die waar GroenLinks volgens het partijprogramma voor beweert te staan.

Het moge duidelijk zijn dat ik mij als kiezer geschoffeerd voel door dit optreden van uw volksvertegenwoordiger. Als de bestuurspraktijk van uw (en mijn) vertegenwoordigers zo ver verwijderd is van de uitgangspunten en het geschreven programma van de partij, dan kan ik geen andere conclusie trekken dan dat bij gebrek aan beter de eerste de beste vrijwilliger die drie jaar lang trouw foldertjes en buttons verspreidt voor de partij bij gebrek aan gewicht kan komen bovendrijven.

Ik doe hierbij een oproep aan alle weldenkende GroenLinksers om in te grijpen. Verkwansel de ideeën en de identiteit van de partij niet aan de dadendrang van dorpsbestuurders, die hopen op een straatnaam op weer een overbodig bedrijventerrein. Geef niet toe aan die treurigmakende megalomanie van ‘regelneefjes’, die zich veel te makkelijk om laten praten door de beroepsbestuurders van vastgoedbedrijven, door de snelle projectontwikkelaars en door de eigen ambtenaren. Haal de bezem door de eigen partij!

Tevens bewijst dit treurigstemmende voorbeeld het failliet van de Stadsdelen, maar dit terzijde.

Tot slot wens ik aan te geven dat de heer Steeman mij nu bijna als vanzelf heeft gemotiveerd om op zoek te gaan naar meer voorbeelden van verkwanseling van het eigen partijprogramma in aanloop naar de verkiezingen. Want laat duidelijk zijn dat wanneer GroenLinks haar eigen slippendragers niet tot de orde weet te roepen, dat ik er alles aan zal doen om dit in het nieuws te brengen en te houden. U begrijpt uiteraard ook dat ik mij vanaf heden aansluit bij het actiecomité Red de Boterbloem.

Hoogachtend en vooralsnog met kameraadschappelijke groet,

R.G. Thoolen
Aspirant-lid actiecomité Red de Boterbloem

Het gesteggel van DB Osdorp met bestemming Lutkemeer

In een artikel op een PvdA website uit 2006 ontvouwt Osdorp wethouder Baâdoud megalomane plannen voor de Lutkemeerpolder. Wat heel erg is overigens, is dat hij het heeft over het “braakliggende terrein in de Lutkemeer” -daarmee bedoelt hij het goedlopende boerenbedrijf van de Boterbloem! Uit dit bericht blijkt, dat Schiphol-gerelateerde bedrijven in 2006 al niet stonden te springen om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen.

Baâdoud zegt: “We hebben een braakliggend stuk bedrijven terrein, dat bedoeld was voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid en we gaan het nu inzetten ook voor andere doelen.” (???) (waarom mag de Boterbloem er niet gewoon blijven, vraag je je af?)

Hieronder zijn plan uit 2006:

“De stedelijke vernieuwing in Osdorp gaat goed, qua wonen. Maar we willen meer, we blijven vernieuwen! Daarbij is werkgelegenheid een speerpunt voor de komende jaren. We hebben een braakliggend stuk bedrijven terrein, dat bedoelt was voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid en we gaan het nu inzetten ook voor ander doelen. Met name om werkgelegenheid dicht in de buurt te realiseren. Als we nou proberen de vrachtwagens aan de rand van de stad te houden, hun lading over te laden op trams, die vervolgens in de stad hun vracht via kleine containers afleveren op overslag stations. Waarna deze met elektrische kleinere vrachtwagentjes de winkeliers bevoorraden dan slaan we in een klap meerdere vliegen. CityCargo is het bedrijf dat dit vanuit deze lokatie gaat opzetten.”

http://www.amsterdam.pvda.nl/afdeling_nieuwsbericht/3378/osdorp

Helaas – het FoodCenter wou er niets van weten en het project City Cargo is jammerlijk gestrand. En nog steeds geen enkel Schiphol gerelateerd bedrijf dat geinteresseerd is in de Lutkemeer. Maar Baâdoud is voor geen kleintje vervaard en verzint iets nieuws: een jeugdgevangenis!!! De link met Schiphol is onduidelijk, maar dat deert het stadsdeelbestuur niet.

In het Amsterdams Stadsblad van 7 januari 2008 poneert hij het idee van een jeugdgevangenis. Daar moet de Boterbloem dan nu voor wijken. De boerin van de Boterbloem suggereert, als er dan per se daar een jeugdgevangenis moet komen, om die dan te vestigen op het nog steeds niet volle Lutkemeer I. Op dit idee reageert Baâdoud als volgt:

“Het is niet goed voor het imago van dit terrein om een gevangenis neer te zetten die zichtbaar is vanaf de weg. Justitie heeft een kavel gereserveerd op Lutkemeer III en bedrijven die al een contract hebben voor I willen niet ineens geconfronteerd worden met een gevangenis.”

Ik denk dat niemand die het prachtige groene gebied van de Lutkemeer kent geconfronteerd wil worden met een jeugdgevangenis.

Als ze zo met het terrein in hun maag zitten en niemand die iets met Schiphol te maken heeft zich er wil vestigen…. waarom kan De Boterbloem er dan niet gewoon blijven? Waarom moet er per se IETS gebouwd worden? Zitten ze al vast aan wurgcontracten? Geheime vastgoeddeals? Gefêteerde ambtenaren? Waar blijft de Osdorper klokkenluider?

Johannes van Dam: “Nachtmerrie”

In het Parool van 25 oktober 2008 schreef Johannes van Dam:

“Red de Boterbloem” was, in augustus 2004, de kop boven een stuk in deze krant over het enige biologische agrarische bedrijf binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen, aan de Lutkemeerweg, vlak achter Westgaarde. Trijntje Hoogendam heeft daar haar akker-  en tuinbouwbedrijfje in één van de mooiste polders van de stad. Ik schreef: “Ze beheert veertig hectare, te groot voor servet en te klein voor tafellaken. De gemeente dreigt met bouwplannen en zonder weerstand kan haar bijzondere bouwland over een tijdje een object voor projectontwikkelaars worden”. Hoogendam heeft sindsdien, mede dankzij allerlei hulp, kunnen investeren in het bedrijf en de opstallen en alles leek goed te gaan. Maar nu lijkt de nachtmerrie alsnog werkelijkheid te gaan worden: juist op deze plek plannen de gemeente en het stadsdeel Osdorp een bedrijventerrein – en dat terwijl er in Slotervaart nog voldoende bedrijfsruimte ter beschikking is. Niettemin heeft het dagelijks bestuur (PvdA, GroenLinks, CDA) begin oktober besloten dat De Boterbloem per 31 oktober 2009 moet ophouden te bestaan.

Op 14 oktober was er een gelegenheid tot inspreken, die ik helaas gemist heb. Daarom blijft mij niets anders over dan er hier aandacht aan te besteden. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de genoemde politieke partijen dit milieuonvriendelijke besluit laten bestaan. Er is nog een jaar te gaan, maar de donkere wolken pakken zich al samen.

Hierbij roep ik de deelraad van Osdorp op niet in te stemmen met het besluit en vraag ik de gemeente of die niet moet overwegen dat De Boterbloem voor de hele stad en haar milieu van te veel betekenis is om dit initiatief de keel af te snijden. Wie zit er te wachten op nog een bedrijventerrein? De penningmeester van het stadsdeel? Kom nou!

Ahmed Baâdoud: de zwijgende meerderheid is vóór een bedrijventerrein op land Boterbloem

In een artikel in het Amsterdams Stadsblad van 7 januari jl. “Bedrijven in plaats van Boterbloem” werd Baâdoud geciteerd.

“Dat er tegenstanders zijn, begrijpt de stadsdeelwethouder: “Maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid. We kunnen niet zeggen in Osdorp moet alles mooi groen blijven en bedrijventerreinen moeten maar ergens anders”.”

In anderhalve week hebben we al 1400 handtekeningen opgehaald TEGEN de plannen van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp (950 digitaal op http://deboterbloem.petities.nl en 400 papieren lijsten). En al die mensen willen WEL dat het schaarse groen blijft in Osdorp. Uit de interviews die AT5 in Winkelcentrum Osdorp hield (zie
http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/2614 ) bleek dat de zgn. ‘zwijgende meerderheid’ in Osdorp en masse TEGEN het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder is. Dit ervoeren wij ook toen we mensen vroegen hun handtekening te zetten: iedereen aan wie we uitlegden wat de plannen van het stadsdeel zijn en wat er daardoor dreigt te verdwijnen tekende!

De komende weken gaan we de handtekeningenactie in Osdorp intensiveren, want we willen in mei 10.000 handtekeningen bij elkaar hebben.

Wie ook handtekeningen wil ophalen kan zich aanmelden via deboterbloem@kpnplanet.nl.

Brief aan Femke Halsema: Hoe komt het dat GroenLinks in Amsterdam Osdorp niets onderneemt om ecologische zorgboerderij De Boterbloem te behouden?

Brief aan Femke Halsema

Hoe komt het dat GroenLinks in Amsterdam Osdorp niets onderneemt om ecologische zorgboerderij De Boterbloem te behouden?

Beste Femke, Uit de media ken ik je als een sympathieke, sterke vrouw met het (groene) hart op de juiste plaats en met principes die ik voor een groot gedeelte omarm. Deze principes staan heel mooi op jullie website beschreven:

Biologische landbouw

“Op dit moment is maar 2% van de landbouw in Nederland biologisch GroenLinks wil dat dit aandeel in 2020 fors is gegroeid tot 25%. GroenLinks wil boeren stimuleren om over schakelen naar biologische landbouw. Om de inkomsten van biologische boeren verder te verbeteren, wil GroenLinks jaarlijks 200 miljoen euro extra in de biologische landbouw investeren. GroenLinks wil dat boeren dit geld krijgen in de vorm van ‘hectaresteun’. Dat is een vast bedrag afhankelijk van het product dat ze verbouwen.”

Milieu

“Het mooie, typisch Nederlandse landschap hoeft niet te worden volgebouwd. GroenLinks kiest voor groene parken, grote speeltuinen en sportvelden in steden. We willen mooie, groene wijken en dorpen met woningen voor iedereen. We willen kunnen genieten van ons landschap. We moeten de boeren meer ruimte geven om biologisch te kunnen ondernemen.”

De Boterbloem in Amsterdam-Osdorp

Aan de rand van Osdorp ligt een unieke biologische akkerbouw-boerderij. Hier wordt al 15 jaar biologisch verbouwd. De boerderij, een parel van Amsterdam, loopt goed, zonder overheidssubsidie, en past helemaal binnen het GroenLinks beleid. Behalve dat er ecologisch geboerd wordt heeft De Boterbloem Amsterdam nog meer moois te bieden. Doordat deze boerderij er nog steeds is, in de Lutkemeerpolder, is er een prachtig stuk typisch Nederlands cultuurlandschap bewaard gebleven. Inderdaad, ik ben het helemaal met jullie verkiezingsprogramma eens: zoiets moois hoeft niet te worden volgebouwd. Een oase van groen op een onverwachte plek, aan de rand van Amsterdam-West, en hier maken elk jaar kansarme schoolkinderen uit Amsterdam West kennis met de natuur en met het boerenbedrijf. Verder werken er tientallen kwetsbare Amsterdammers die vanwege hun psychiatrische achtergrond of om andere redenen niet in de gewone maatschappij kunnen functioneren. De Boterbloem is namelijk een zorgboerderij.

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp wil De Boterbloem weghebben: er moet een bedrijventerrein komen

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp, waar GroenLinks wethouder Kees Steeman deel van uitmaakt, heeft het bruikleencontract met De Boterbloem per 1 november 2009 opgezegd. Het wil precies op deze prachtige plek het zoveelste bedrijventerrein neerzetten. Hiermee dreigt een unieke, groene, natuurlijke, ecologische plek voorgoed voor Amsterdam verloren te gaan. Gisteren zond het AT5 nieuws een item uit over een actie die wij begonnen zijn om De Boterbloem te behouden. In één week zijn al 1000 handtekeningen voor de actie “Red de Boterbloem” opgehaald. In het AT5 nieuws was te zien hoe vrijwilligers van de boerderij in Winkelcentrum Osdorp handtekeningen verzamelden. Ook GroenLinks wethouder Kees Steeman kwam aan het woord. Hij vertelde dat hij geen enkele reden zag om het bedrijventerrein NIET op dit prachtige biologische land neer te zetten, want: “We hebben zeven jaar geleden al besloten dat daar een bedrijventerrein zou komen”. Einde discussie, wat Kees Steeman en de overige leden van het Dagelijks Bestuur betreft. Hogelijk verbaasd heb ik naar het interview met Kees Steeman gekeken. Hoe kan het, hoe is het mogelijk, dat een GroenLinks bestuurder op zo’n hautaine manier het vestigen van een bedrijventerrein op één van de laatste stukjes mooi landschap van het stadsdeel verdedigt? Femke, ik richt me tot jou, omdat je misschien niet weet wat er op lokaal niveau gaande is bij GroenLinks bestuurders. En omdat ik hoop dat je het met me eens bent dat elk weldenkend mens alles moet doen wat in haar of zijn macht ligt om dit prachtige geheel te behouden. Mooi open groen typisch Nederlands landschap, een biologische boerderij, en opvang voor kwetsbare Nederlanders. Daar zou GroenLinks toch achter moeten staan? De Boterbloem heeft de publieke opinie en de media achter zich. Het is zeer schadelijk voor het imago van GroenLinks dat een wethouder van deze partij actief meewerkt aan het vernietigen van een prachtig stukje groen én biologisch én sociaal bewogen Amsterdam. Ik hoop dat je je invloed kunt gebruiken om de GroenLinks fractie in Osdorp tot bezinning te brengen.

Hoogachtend,

voorzitter actiecomité Red de Boterbloem

Deze mail heb ik vandaag aan Femke Halsema gestuurd. Ik ben benieuwd naar haar reactie!

Programma GroenLinks Osdorp: volkstuinencomplex op grond De Boterbloem (???)

Ook op de website van GroenLinks Osdorp staan mooie woorden over een groene leefomgeving die in het gevoerde beleid niet worden waargemaakt. Hieronder het lijstje goede voornemens, het laatste is het merkwaardigste: “als zich in de Lutkemeer geen bedrijven vestigen wordt een volkstuincomplex gerealiseerd”. Hier wordt er al op geanticipeerd dat zich geen geïnteressseerde bedrijven voor de Lutkemeer zullen aandienen. Dan maar volkstuinen.

Waarom wil GroenLinks enerzijds De Boterbloem, prachtige biologische boerderij, per se weghebben, en pleit de partij anderzijds, ook op de website, voor  “meer aandacht en geld besteden aan groen en natuur om zo het huidige groen in Osdorp te behouden en te versterken.”???

Goede voornemens GroenLinks Osdorp (zie http://oud.groenlinks.nl/lokaal/osdorp/verkiezingsprogramma/hfd6.vkp2006)

: * er meer tijd en aandacht wordt uitgetrokken voor milieueducatie op scholen; * vanuit het stadsdeel activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan het milieubewustzijn en de onderlinge contacten tussen bewoners; * op scholen theoretische en praktische fietslessen en examens worden ingevoerd; * er per school een verkeersplan komt zodat kinderen zo veilig mogelijk hun school kunnen betreden; * er rondom scholen overal een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur geldt; * de aanleg van ecologische routes de komende jaren krachtig doorgaat; * de Osdorper Bovenpolder en de Osdorper Binnenpolder groen blijven; * bestemmingsplannen waar nodig worden geactualiseerd om groene gebieden te houden en de ecologische zones te versterken; * sporten en recreëren in de eigen omgeving gestimuleerd moet worden; * de oevers van de Sloterplas niet aangetast worden; * natuurbeheer door boeren wordt gestimuleerd en ondersteund; * nieuwbouw de natuur en ecologie niet mag verstoren als dat voorkomen kan worden; * als zich in de Lutkemeer geen bedrijven vestigen een volkstuincomplex gerealiseerd wordt.

Officieel standpunt GroenLinks milieu

Ook van de website van GroenLinks, en ook helemaal niet in overeenstemming met het beleid dat Kees Steeman (wethouder GroenLinks in Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp) voert t.o.v. De Boterbloem:

“GroenLinks zorgt voor schone lucht, mooie natuur en een goed klimaat. Dat zijn eerste levensbehoeften. Ruimte voor ontspanning, fijn wonen, goed en gezond eten horen daarbij. Dat betekent zorgvuldig omgaan met natuur en landschap.”

“Het mooie, typisch Nederlandse landschap hoeft niet te worden volgebouwd. Er zijn genoeg andere creatieve manieren om extra woningen te maken. Bijvoorbeeld in leegstaande kantoorgebouwen. GroenLinks kiest voor groene parken, grote speeltuinen en sportvelden in steden. We willen mooie, groene wijken en dorpen met woningen voor iedereen. We willen kunnen genieten van ons landschap.”

” We willen een voorbeeld nemen aan landen als Oostenrijk, waar de biologische landbouw werkelijk van de grond komt. Of aan Zweden, waar de ouderwetse varkensstal plaats heeft gemaakt voor de ‘comfort class’. We moeten de boeren meer ruimte geven om biologisch te kunnen ondernemen.”