‘Bedrijven willen maar niet komen’, aldus Osdorp wethouder in 2006

In het onderstaande stuk uit 2006, te lezen op de website van de PvdA in Amsterdam, vertelt Achmed Baâdoud, PvdA wethouder in Osdorp, over zijn ideeën m.b.t. bebouwing in de Lutkemeer. Hj wil geen woningbouw, zegt wél het groen te willen behouden aan de ene kant, en aan de andere kant wil hij ook bedrijvigheid stimuleren in dit gebied.

MAAAR!!!! Ik citeer Baâdoud: “Deze locatie was bedoeld om nieuwe werkgelegenheid in Osdorp te ontwikkelen en wacht nog steeds op ondernemers die, om allerlei redenen, maar niet willen komen.” Zelfs in 2006, toen er nog geen sprake was van een wereldwijde economische crisis, had het bedrijfsleven GEEN belangstelling voor dit gebied. Het stadsdeel probeert dus al jaren in de Lutkemeer een vraag naar bedrijfsruimte te faken DIE ER NIET IS.

Afgezien daarvan zegt Baâdoud in het stuk letterlijk:

“Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden.”

Baâdoud, die voortdurend van gedachten en plannen verandert als het om de Lutkemeer gaat, is momenteel fervent voorstander van het vestigen van een jeugdgevangenis op het prachtige polderland van de Boterbloem…

Mijnheer Baâdoud, kom toch tot inkeer, en behoud de prachtige plek ZOALS DIE IS!

U bent al zo vaak van mening veranderd, draai nu dan in de goede richting bij! En zeg in 2009, net als in 2006:

“Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden.”

Hier de link waarop het artikel van Baâdoud staat, waarvan de tekst hieronder is weergegeven:

http://www.amsterdam.pvda.nl/afdeling_nieuwsbericht/2669/osdorp

PvdA Osdorp: Geen woningbouw in de Lutkemeer!

Ma 9 Jan 2006 – Achmed Baâdoud

De Nota Ruimte van minister Dekker maakt woningbouw op deze locatie in principe onmogelijk. Daarnaast moet ook de vraag gesteld worden of het wenselijk is. De Ringvaartdijk is een vrijwaringsgebied. Zeer begrijpelijk op grond van de vele vliegbewegingen die er laag boven dit gebied plaatsvinden. Dit is al voldoende reden om te voorkomen dat hier woningbouw plaatsvindt. De PvdA wil aan mensen woningen bieden in een goede leefomgeving. Een ander argument dat pleit tegen woningbouw in de Lutkemeer is dat Osdorp langzaam maar zeker wordt ingesloten door vliegverkeer. Door de lage bevolkingsdichtheid maken vliegtuigen meer dan gemiddeld gebruik van dit gebied. Wanneer je door bebouwing een locatie ontneemt aan Schiphol verdwijnt de mogelijkheid de luchthaven te wijzen op alternatieve vliegroutes. Met als gevolg dat het vliegverkeer boven bebouwd gebied toeneemt. Je beperkt daarnaast verdergaand de mogelijkheden voor Schiphol, terwijl men zich ook in Osdorp bewust is van de economische waarde van Schiphol voor de regio. Ook is woningbouw in de Lutkemeer in strijd met de stedenbouwkundige opzet van de westelijke tuinsteden, waarin de vingers van Van Eesteren (groengebieden) zijn te onderscheiden. Eén zo’n gebied is het groengebied dat zich uitstrekt langs de ringvaart vanaf Halfweg tot de nieuwe brug bij de Aker en dat vanaf daar “wijst” naar de Sloterplas. Hierbinnen bevinden zich zeer gedifferentieerde groengebieden die eerder beschermd dan bebouwd moeten worden. Deze herkenbare groenstructuur wordt dus nu bedreigd met dit plan. Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden. Wat ons wel een goed idee lijkt is om het Amsterdam Openbaar Vervoermuseum waar dezer dagen veel over wordt gesproken naar Osdorp te halen. Daarnaast wil de PvdA, in het belang van heel Amsterdam, het liefst ook de centrale markthallen naar het nu braak liggende bedrijventerrein verhuizen. Denk eens aan al die vrachtwagens die niet meer door de stad hoeven te rijden? Deze locatie was bedoeld om nieuwe werkgelegenheid in Osdorp te ontwikkelen en wacht nog steeds op ondernemers die, om allerlei redenen, maar niet willen komen. In plaats van een extra inspanning te leveren om het bedrijventerrein tot een succes te maken, gooit het dagelijks bestuur met het aangekondigde onderzoek de handdoek in de ring. Daarmee is het gebied nu officieel besmet verklaard en dus nog onaantrekkelijker geworden als nieuwe bedrijfsvestigingsplaats. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als de centrale markthallen zich vestigen in Osdorp, dan geeft dat een extra impuls aan de economie en de werkgelegenheid in ons stadsdeel. En bovendien worden eerder gemaakte afspraken en wetgeving nagekomen. De PvdA Osdorp stelt zich op het standpunt dat plannen netjes moeten worden gehandhaafd en afgehandeld. Een kwestie van normen en waarden. Meer informatie bij Achmed Baâdoud, fractievoorzitter PvdA Osdorp, 06 27047054.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s