Burgerinitiatief ‘Houd Lutkemeer III groen, red De Boterbloem’ aangeboden aan raad Osdorp

Gisteren, 12 mei, diende Eugène Matthijsen van actiecomité Red de Boterbloem het burgerinitiatief in bij de raad van stadsdeel Osdorp:

Eugène biedt burgerinitiatief aan, in koffer 10.000 handtekeningen
Eugène biedt burgerinitiatief aan, in koffer 10.000 handtekeningen

Tekst toespraak:

De inwoners van Osdorp zijn in meerderheid voor het vestigen van een bedrijventerrein op Lutkemeer III. (????)  Althans, dat maak ik op uit een interview dat het Amsterdams Stadsblad in januari van dit jaar met de portefeuillehouder heeft gehouden. Ik citeer:”Dat er tegenstanders zijn, begrijp ik. Maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid.”

Een aantal inwoners van de Westelijke Tuinsteden vonden dit intrigerend. Kort daarna vormden zij daarom het actiecomité “Red de Boterbloem”. Met als doel: de zwijgende meerderheid maar eens een stem te geven. Het gaat in de politiek immers om feiten en niet om veronderstellingen. Wat ik nu laat zien is een stapel met meer dan tienduizend handtekeningen van mensen die tegen het plan zijn. Ik daag de voorstanders van dit plan uit om over vier maanden ook zo’n stapel handtekeningen hier te tonen van mensen die voor de vernietiging van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam zijn. Dat gaat écht niemand lukken.

Deze handtekeningen ga ik u niet aanbieden. Daar hebben we een andere bestemming voor gevonden. Wel ga ik u het Burgerinitiatief “Houd Lutkemeer III groen, red de Boterbloem” aanbieden. Er zijn 100 handtekeningen nodig, maar met twee vingers in onze neus hebben we er 350 verzameld. Wij vertrouwen er op dat de stadsdeelraad hier serieus naar gaat kijken en ook tot het besluit gaat komen, dat Lutkemeer III groenmoet blijven én de ecologische zorgboerderij De Boterbloem kan blijven zitten waar het zit. Tot slot nog een wijsheid die ik vandaag op internet tegen kwam: “De natuur rendeert vaak beter dan welk bedrijventerrein dan ook.”

In het stadsdeel tekenden nog allerlei medewerkers de handtekeningenlijst:

Trijntje, boerin Boterbloem, en enkele ondertekenaars in stadsdeelkantoor Osdorp
Trijntje, boerin Boterbloem, en enkele ondertekenaars in stadsdeelkantoor Osdorp

Hieronder de tekst van het burgerinitiatief.

Houd Lutkemeer III groen, red De Boterbloem
Doel en verwachte resultaten
Primair het behoud van boerderij en landerijen van ecologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg in Osdorp en secundair een zodanige wijzi-ging van het bestemmingsplan van Lutkemeer III dat ecologische land- en tuinbouw binnen de grenzen van het Stadsdeel Osdorp en de Gemeente Am-sterdam wordt gegarandeerd en, waar mogelijk, uitgebreid.

Het behoud van Lutkemeer III als agrarisch gebied resulteert in:

•    behoud van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam;
•    behoud van een volwaardig en goedlopend ecologisch boerenbedrijf en de daarmee verbonden werkgelegenheid;
•    behoud van een zinvolle dagbesteding van de 15 vrijwilligers met ver-schillende achtergronden;
•    behoud van een AWBZ gecertificeerde zorgboerderij;
•    behoud van broedplaatsen van vogelsoorten die op de zogeheten Rode Lijst staan;
•    behoud van SKAL-gecertificeerde, in geheel Nederland zeer schaarse biologische landbouwgrond;
•    de mogelijkheid voor de bewoners van Amsterdam in het algemeen en de bewoners van Osdorp in het bijzonder om kennis te blijven maken met een agrarisch bedrijf in één van dichtstbevolkte gebieden van ons land. Hier krijgen schoolkinderen uit achterstandswijken een unieke ge-legenheid om kennis te maken met het boerenbedrijf;
•    het voorkomen van het vestigen van een overbodig bedrijventerrein, terwijl er in de buurt sprake is van een enorme leegstand van bedrijfs-gebouwen en bedrijfsterreinen;
•    een bijdrage aan de landelijke doelstelling om het percentage biologi-sche landbouw te vergroten;
•    een versterking van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Op welke wijze wordt het doel bereikt
Door Lutkemeer III inclusief de ecologische zorgboerderij De Boterbloem onderdeel te maken van het project Proeftuin Amsterdam. Initiatiefneemster daarvan is wet-houder Marijke Vos van Groen en Zorg. Doel is het stimuleren van gezond en lekker eten, meer gebruik van producten uit de regio en voedsel dat milieu- en diervriende-lijker is.
Door Lutkemeer III deel te laten uitmaken van de Provinciale Ecologische Hoofd-structuur.

De middelen die hiervoor moeten worden ingezet
Het wijzigen van het bestemmingsplan van Lutkemeer III van bedrijventerrein naar ecologische land- en tuinbouw en uiteraard het handhaven van het reeds bestaande ecologische boerenbedrijf.
Het toevoegen van het gebied aan het project Proeftuin Amsterdam, waarmee biolo-gische landbouw binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam voor langere tijd wordt gegarandeerd. Dit kan ondermeer worden bereikt door het gebruiksrecht van De Boterbloem voor onbepaalde tijd te verlengen.
Het onderbrengen van Lutkemeer III in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Uitvoeringstermijn
Zo korte mogelijke termijn

Overige informatie indien nodig
• Stimuleringsbeleid van Ministerie LNV biologische landbouw.
• Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
• Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). De ARS adviseert ondermeer om, vrij vertaald, “afstand te nemen van de kretologie uit de Structuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet:
geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied;
versterking of ondersteuning van de agrarische functie.
Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.”
• Zie het weblog https://reddeboterbloem.wordpress.com, waar alle relevante infor-matie en achtergronden m.b.t. de actie ‘Red de Boterbloem’ te vinden zijn.
* Zie eventueel ook de website van Proeftuin Amsterdam: http://www.proeftuin.amsterdam.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s