Niet onderbouwde beweringen van PvdA Osdorp over de Zaak Boterbloem, en hoe het werkelijk zit

In de wandelgangen van de Osdorpse politiek verspreidt de PvdA bewust niet-onderbouwde beweringen (kwade tongen zouden zeggen “leugens”) over De Boterbloem, de Lutkemeerpolder en Trijntje. Hieronder een overzicht van die beweringen, met daaronder steeds hoe de situatie feitelijk in elkaar zit:

1.PvdA Osdorp:  “Trijntje wist waar ze aan begon toen ze, bij haar volle verstand, de bruikleenovereenkomst tekende.”

Trijntje is door het stadsdeel onder druk gezet om de bruikleenovereenkomst te tekenen. Haar broer wilde, om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, een houtwerkplaats bouwen. Aan de vergunning hiervoor verbond het stadsdeel destijds de bindende voorwaarde dat de pachtovereenkomst met Trijntje zou worden omgezet in een bruikleenovereenkomst. Om de plannen van haar broer niet te dwarsbomen is ze hier mee akkoord gegaan. Al snel kreeg ze daar spijt van. Trijntje is hier tegen in verzet gegaan, tot aan de Raad van State toe heeft ze geprocedeerd. Maar het stadsdeel had e.e.a. goed juridisch dichtgetimmerd. Aan de laatste rechter bij wie de zaak voorkwam vroeg Trijntje of ze haar democratisch recht om haar boerenbedrijf te verdedigen mocht blijven uitvoeren. De rechter stond dat toe. Dat is nu precies wat ze aan het doen is. Dat dit verhaal klopt kan iedereen zelf vaststellen. Waarom zou iemand een zekere pachtovereenkomst omzetten in een onzekere bruikleenovereenkomst?

2. PvdA Osdorp: “Er zijn grote sommen geld aan Trijntje betaald om haar schadeloos te stellen, en daarmee zou ze elders een nieuw bedrijf kunnen opzetten”
Trijntje heeft van het stadsdeel nooit geld ontvangen voor het omzetten van pacht naar bruikleen. Haar grootvader heeft destijds zijn land (op een gedeelte daarvan boert Trijntje nu) aan het stadsdeel verkocht in ruil voor pacht. De opbrengst is verdeeld onder 11 kinderen.

3. PvdA Osdorp: “Trijntje had nooit haar bedrijf kunnen opbouwen zonder de bruik-leenovereenkomst, in de pachtconstructie was dat niet gelukt”
In de tijd dat de pacht is omgezet in bruikleenovereenkomst, bedroeg de pacht 1000 euro per jaar. Die was door de Boterbloem makkelijk op te brengen geweest. Juist deze lage vaste lasten waren voor Trijntje een reden om haar bedrijf daar op te bouwen.

4. PvdA Osdorp: “Volgens het bestemmingsplan voor Lutkemeer I is dit bedrijventerrein voor 75 procent gereserveerd voor schipholgebonden bedrijven.”
Er zitten twee echte bedrijven op Lutkemeer I. G4S en binnenkort Corning Life Sciences. Het eerste bedrijf haalt geld op in de regio en is dus niet Schipholgebonden. Het tweede bedrijf is een farmaceutisch bedrijf dat zich o.a. bezig houdt met biotech. Ook dit is duidelijk geen Schipholgebonden bedrijf. Indien het stadsdeel overigens de richtlijn uit opportunisme los zou laten, zou het volgens de eigen gehanteerde criteria niet meer “politiek betrouwbaar” zijn.

5. PvdA Osdorp: “De bedrijventerreinen op Lutkemeer I en Lutkemeer III gaan werkgelegenheid voor bewoners van Osdorp opleveren.”
Uit betrouwbaar onderzoek blijkt dat 92% van de bedrijven die zich op een nieuw bedrijventerrein vestigen bestaande bedrijven zijn. Die verlaten elders een bedrijfspand en creëren daar leegstand. Ze nemen hun personeel mee. Dit geldt al voor de bedrijven die momenteel op Lutkemeer I zijn gevestigd. G4S is verhuisd van de Haarlemse Waardepolder naar Lutkemeer I en Corning Life Sciences van Schiphol-Rijk naar Lutkemeer I. Zij werven geen personeel in Osdorp. Het stadsdeel heeft geen juridische middelen om bedrijven die zich in de Lutkemeer willen vestigen te dwingen werknemers uit Osdorp aan te nemen.

6. PvdA Osdorp: “Het zou de gemeenschap veel meer geld kosten om de Lutkemeer III groen te houden dan om het bedrijventerrein door te zetten, vanwege alle afgesloten contracten”
Dit wordt door het DB en door de PvdA fractie als een van de belangrijkste redenen gegeven om het bedrijventerrein door te zetten. Deze bewering is nooit met harde cijfers onderbouwd. In een dergelijke onderbouwing zou ook het rendement dat de Boterbloem momenteel de samenleving oplevert moeten worden meegenomen, én de kosten voor de gemeenschap van a) het bouwklaar maken van Lutkemeer III en b) langdurige leegstand op de toekomstige bedrijventerreinen. Bovendien bleek ons afgelopen maandag dat over het contract met SADC blijkbaar nog wordt onderhandeld. Immers, de “geheime” zitting betreft dat contract. Van planschade is tot op het moment dat de overeenkomst wordt overeenkomst geen sprake. In iedere geval als we uitgaan van de feiten die nu bekend zijn. Opmerkelijk feit: de besloten vergadering had eerst het karakter van een meningsvormende sessie en werd een paar dagen later omgedoopt in een besluitgevende besloten vergadering. “iemand’ heeft dus haast om het contract er met grote spoed door heen te drukken.

7. Het Dagelijks Bestuur van Osdorp geeft een verkeerde voorstelling van zaken om haar plannen door te drukken.
Dit schrijft het Dagelijks Bestuur eind mei in een brief aan actiecomité “Red de Boterbloem”

“Regionaal is er een grote behoefte aan bedrijventerreinen (Monitor Plabeka 2008), al spreken sommige argumenten in een economische crisis dat ook tegen. Een regionale functie en een functie voor de stad Amsterdam. Bedrijven moeten een plek hebben om te kunnen ondernemen en Osdorp in relatie tot Schiphol is dan een begrijpelijke keuze. Voor bedrijven die Schipholgebonden ondernemen is er nauwelijks ruimte beschikbaar.Terwijl deze categorie ondernemers juist een belangrijke economische peiler is (export) voor Nederland en Amsterdam in het bijzonder”

In Monitor Plabeka 2008 wordt nergens melding gemaakt dat er een schreeuwende behoefte aan bedrijventerreinen rondom om Schiphol bestaat. Wel worden de volgende conclusie in dit rapport getrokken: er is tot 2020 voldoende Schipholgebonden areaal om aan de maximale vraag te kunnen voldoen. Daarna ontstaat een tekort van 74 ha, voornamelijk in de categorie ‘Bedrijvenpark’. De noodzaak om Lutkemeer III nu al tot ontwikkeling te brengen is dus zeker de eerste 10 jaar niet aanwezig. Daarna is de Haarlemmermeer de meest voor de hand liggende plek voor uitbreiding.

3 gedachten over “Niet onderbouwde beweringen van PvdA Osdorp over de Zaak Boterbloem, en hoe het werkelijk zit”

  1. Precies! Schiphol ligt in de Haarlemmermeer en daar liggen nog vele duizenden hectaren weiland. Als ze daar t.z.t. 78 hectare vanaf halen om een van de bedrijventerreinen aldaar uit te breiden, valt dat nauwelijks op. In die postzegel groen die er in Osdorp nog is, is het veel ingrijpender en is er ineens een stuk “groen in en om de stad” dat het Rijk stelt te willen bevorderen en waar ze een bak geld voor uittrekken (zie hier http://www.minlnv.nl/portal/page?_dad=portal&_pageid=116,1641050&_schema=PORTAL&p_document_id=110689&p_mode=BROWSE&p_node_id=432332) : , naar zijn grootje. Ben je dan als overheid paradoxaal bezig of niet?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: