PvdA Osdorp en de Zaak-Boterbloem

De PvdA fractie in de raad van Osdorp lijkt niet eenduidig vóór de plannen voor het bedrijventerrein te zijn.

Edward Vos lijkt de vertegenwoordiger te zijn van de “harde lijn”: bedrijventerrein moet er komen, geen gezeur. Hij is ook degene die letterlijk tegen ons gezegd heeft dat de boerin haar biologische grond maar in vrachtwagens moet laden en dat ze moet “moven”.

De heer Spijker daarentegen toonde zich in het gesprek dat wij vorige week hadden veel minder uitgesproken. Hij zei ook verbaasd te zijn aanvankelijk dat dit bedrijventerrein er moest komen. Maar volgens hem is het nu een politieke realiteit waaraan niet meer te ontkomen valt.

In eerdere posts op dit weblog haalde ik de Osdorpse PvdA fractievoorzitter (Spijker) met de raadsvoorzitter (Edward Vos) door de war. Het was allemaal een beetje verwarrend voor ons omdat Vos voorheen ook fractievoorzitter was.

De heer Spijker is geïrriteerd omdat hij soms door de pers als degene wordt gezien die de schofferende uitspraken zou hebben gedaan, wegens de “voorzitter-verwarring” (waarvoor ik mijn excuses heb aangeboden, ook op dit weblog). De heer Vos is boos omdat hij beweert die uitlatingen, die nu in de nationale pers zijn gepubliceerd (o.a. Metro)  helemaal niet gedaan te hebben.

Het was niet onze bedoeling mensen te kwetsen en we hebben zeker geen leugens verspreid. Het gaat ons alleen om de goede zaak. De andere politieke partijen in het stadsdeel stelden zich oneindig veel opener voor onze argumenten op dan de PvdA. Spijker verklaarde dat later in een gesprek als volgt: omdat zij als PvdA als grootste partij een belangrijke verantwoordelijkheid te dragen hebben voor contracten etc. moeten ze een veel realistischer beleid voeren dan de anderen. Zij zijn voornamelijk verantwoordelijk, ook financieel. Dit is natuurlijk een respectabel standpunt.

Bij gebrek aan echt goede argumenten voor het bedrijventerrein (die zijn er niet) beroept de PvdA in Osdorp zich enerzijds op de Centrale Stad: die zouden niet bereid zijn de kosten te vergoeden die met het wijzigen van de bestemming van de polder naar “groen” zouden zijn gepaard. Er zouden al allerlei contracten zijn, er zou planschade optreden etc. Anderzijds op de projectontwikkelaars die nu eenmaal aan de slag moeten omdat een trein in gang is gezet die niet meer te stoppen valt.

Wat ons betreft: zolang de polder er nog zo prachtig bij ligt, en het voornamelijk overheidsdiensten zijn die met elkaar contracten hebben afgesloten en plannen met elkaar hebben gemaakt, moet het wel degelijk mogelijk zijn e.e.a. terug te draaien met een beetje politieke wil en creativitieit. Tegenwoordig is maatschappelijk zoveel draagvlak voor enerzijds biologische landbouw en groen in buurten, anderzijds voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, dat er volgens ons wel “potjes” te vinden moeten zijn waaruit die “schade” (tot nu toe nooit gespecificeerd door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp) te vergoeden zou zijn.

2 gedachten over “PvdA Osdorp en de Zaak-Boterbloem”

 1. Zojuist verschenen: een wetenschappelijk onderbouwd rapport waarin (wederom) wordt betoogd dat meer moet worden ingezet op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen i.p.v. het steeds maar weer aanleggen van nieuwe. Weer een feitelijk argument van een gerenommeerde instantie dat pleit voor behoud van het gebied , waar de lokale politiek niet omheen zou moeten kunnen:

  Persbericht Planbureau voor de Leefomgeving
  3 juni 2009
  De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering

  Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van ruimte voor bedrijven vooral gericht op het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen in de eigen gemeente. Onderhoud en herstructurering (ingrijpende verbetering/aanpassing) van bestaande terreinen komt niet van de grond. De huidige praktijk gaat bovendien gepaard met verlies van open ruimte en de aantasting van het landschap. Een andere, meer integrale aanpak, kan verbetering brengen in deze situatie.

  Deze conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het vandaag verschenen rapport ‘De toekomst van bedrijventerreinen’. Dit is het eerste op wetenschappelijke feiten gebaseerde rapport dat de bestaande situatie van bedrijventerreinen voor heel Nederland in beeld brengt. Het geeft een evaluatie van het huidige beleid en aandachtspunten voor het toekomstige beleid.

  Voor de rest van het persbericht zie hier: http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/nl/nieuws/persberichten/2009/de-toekomst-van-bedrijventerreinen.html

  Voor het rapport zie hier: http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/nl/publicaties/2009/De-toekomst-van-bedrijventerreinen_-van-uitbreiding-naar-herstructurering.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s