De Boterbloem manifestatie 29 augustus

Picture 20

Initiatiefneemster Red de Boterbloem genomineerd als Noord-Hollandse Held

Picture 18

Dit najaar zet RTV N-H de helden van de provincie Noord-Holland in het zonnetje.
In het programma NOORD-HOLLANDSE HELDEN dat vanaf 5 oktober iedere maandag wordt uitgezonden, portretteert RTV-N-H de 16 grootste Noord-Hollandse Helden. Helden, omdat ze een kindje uit de sloot hebben gered of zich al jarenlang belangeloos inzetten voor een goed doel. Maar het kan ook iemand zijn die een milieubesparende uitvinding heeft gedaan of zijn club het kampioenschap heeft bezorgd.

Iedereen die Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem een warm hart toedraagt kan nu stemmen op Suzanne.

Het aantal stemmen bepaalt welke 16 helden meedoen aan de finale.
Tijdens de finale op 30 november wordt bekendgemaakt wie zich de Noord-Hollandse held mag noemen.

Een stem voor Suzanne kan de Boterbloem weer de broodnodige publiciteit opleveren!

Stem hier op Suzanne

Provincie Noord-Holland: extra subsidie voor opknappen en “intelligent ruimtegebruik” op bestaande bedrijventerreinen

Frank van den Hoven, van Plaatsengids.nl, meldde ons het volgende:

De Provincie Noord-Holland komt met een extra subsidiepotje voor het opknappen en “intelligent ruimtegebruik” op bestaande bedrijventerreinen. Daar gaat ook weer het signaal van uit: mensen benut nou eerst de bestaande terreinen eens goed, voor je weer een weiland met blokkendozen gaat volgooien.

Noord-Holland komt met extra subsidieronde herstructurering bedrijventerreinen
Het programma ‘Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik’ (HIRB) van de provincie Noord-Holland wordt aangepast om de effecten van de economische crisis te verlichten. Partijen kunnen nu meer subsidie krijgen dan voorheen. In 2009 is er een totaal bedrag van ruim 6,7 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van bestaande bedrijventerreinen. Van 1 september tot 30 oktober kunnen partijen zich inschrijven.

In de extra tender zijn de subsidiemogelijkheden eenmalig verruimd. Concreet betekent dit dat het percentage van de te subsidiëren projectkosten bij het onderdeel Fysieke verbeteringen is verhoogd van 35% naar 50%. De maximale subsidie voor dit onderdeel blijft 1,5 miljoen euro.

Ook is het subsidieplafond voor de laatste tender extra hoog, het totale bedrag van 6,7 miljoen is als volgt verdeeld:

* € 6.098.400 voor onderdeel Fysieke verbeteringen
* € 338.800 voor onderdeel Onderzoek
* € 338.800 voor onderdeel Procesmanagement

Voor deze extra verruiming van de subsidiemogelijkheden is besloten de middelen van komende jaren naar voren te halen. Tot en met 2011 is dit daarom de laatste HIRB-tender. De tender is geopend van 1 september tot en met 30 oktober. Medio augustus zijn de vernieuwde aanvraagformulieren op de website van de provincie te vinden. De formulieren en overige informatie over de HIRB en het provinciale herstructureringsbeleid in het algemeen zijn verkrijgbaar via het Digitaal loket en de provinciale site over Economie.

De extra subsidieronde HIRB is één van de maatregelen die de provincie heeft uitgebreid vanwege de economische crisis. De provincie wil hiermee de economie in de regio juist in deze tijden extra stimuleren. Voor het hele maatregelenpakket trekt de provincie in 2009 zo’n 50 miljoen eurouit.

Wij hebben het al vaak gezegd: Proeftuin Amsterdam, De Boterbloem past er perfect in!

Hieronder een uitnodiging voor een ‘Middag van de Stads Land Arrangementen’ van het project Proeftuin Amsterdam (van wie ook weer…?) op 21 september a.s.

Marijke Vos én Minister Verburg van LNV zullen spreken! Wij mogen deze kans niet voorbij laten gaan om bij deze twee vrouwelijke machthebbers met het groene hart op de juiste plaats De Boterbloem nogmaals onder de aandacht te brengen.

Want wat is nu een beter voorbeeld van een ‘Stads Land Arrangement’ dan Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem? Toch zijn al onze toenaderingspogingen nog steeds op niets uitgelopen. Tot nu toe wilde Proeftuin Amsterdam niets van De Boterbloem weten. En daarom gaan we met z’n allen de 21e naar het Food Center.

In de uitnodiging staat o.a. het volgende:

“Op de middag van de S.L.A. willen we aan bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers duidelijk maken dat ruimte maken voor initiatieven niet ingewikkeld hoeft te zijn. En het nieuwe denken over stad en land is ook nog eens relevant voor de stadsontwikkeling.”

Als het ruimte maken voor initiatieven niet ingewikkeld hoeft te zijn, is het vast een kleine moeite voor de initiatiefnemers van dit mooie project, en de machtige sprekers op dit event, om met wat lobbyen Lutkemeer III groen te houden, zodat het mooiste ‘Stads Land Arrangement’ dat Amsterdam momenteel rijk is, namelijk De Boterbloem, op de huidige plek behouden kan blijven. Hier gaan we in elk geval de 21e op aan sturen!

Wij nodigen dan ook alle sympathisanten van De Boterbloem uit om hun stem te komen laten horen op 21 september.

De uitnodiging:

Kom tijdens de WEEK van de SMAAK op maandag 21 september 2009 naar Proeftuin Amsterdam voor de:

Middag van de S.L.A.
(
Stad Land Arrangementen)

van 12.00 tot 17.00 uur op het Food Center te Amsterdam

In veel Nederlandse steden halen burgers platteland en landbouw in de stad, op een nieuwe manier. Initiatieven gaan bijvoorbeeld over goed en smaakvol voedsel, streekproducten, nieuwe wijken met een plattelandsinslag, of wonen in een ‘rijke’ omgeving. Onderwijs, kunst en cultuur, integratie en zorg – overal zijn ideeën en resultaten zichtbaar. Inspiratie alom, niets is te gek.

Op de middag van de S.L.A. willen we aan bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers duidelijk maken dat ruimte maken voor initiatieven niet ingewikkeld hoeft te zijn. En het nieuwe denken over stad en land is ook nog eens relevant voor de stadsontwikkeling.

Sprekers:
Gerda Verburg, minister van LNV
Marijke Vos, wethouder gemeente Amsterdam

Dagvoorzitter:
Arie van den Brand, voorzitter Biologica

Workshops:
Goed voedsel, gezond eten
Duurzame regionale voedselketens
Naar een Stad Land Arrangement in de stadsontwikkeling

De middag van de S.L.A. is een initiatief van Gemeente Amsterdam, Taskforce Multifunctionele Landbouw, Streekproducten Nederland en Netwerk Platteland

Voor meer informatie en aanmelding:

http://www.netwerkplatteland.nl/middagvandeSLA


Veel media-aandacht voor redding Boterbloem

pers boterbloem

De redding van De Boterbloem heeft in de media veel aandacht gekregen. Hierboven enkele krantenartikelen; ook AT5 wijdde een mooi item aan het feit dat De Boterbloem 31 oktober a.s. het veld niet hoeft te ruimen, dankzij de inzet van vele Amsterdammers, die zich met duizenden pal achter De Boterbloem hebben geschaard.

Het item op AT5:

http://www.at5.nl/artikelen/19423/opluchting-bij-zorgboerderij-in-osdorp

Picture 1