Initiatiefneemster Red de Boterbloem genomineerd als Noord-Hollandse Held

Picture 18

Dit najaar zet RTV N-H de helden van de provincie Noord-Holland in het zonnetje.
In het programma NOORD-HOLLANDSE HELDEN dat vanaf 5 oktober iedere maandag wordt uitgezonden, portretteert RTV-N-H de 16 grootste Noord-Hollandse Helden. Helden, omdat ze een kindje uit de sloot hebben gered of zich al jarenlang belangeloos inzetten voor een goed doel. Maar het kan ook iemand zijn die een milieubesparende uitvinding heeft gedaan of zijn club het kampioenschap heeft bezorgd.

Iedereen die Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem een warm hart toedraagt kan nu stemmen op Suzanne.

Het aantal stemmen bepaalt welke 16 helden meedoen aan de finale.
Tijdens de finale op 30 november wordt bekendgemaakt wie zich de Noord-Hollandse held mag noemen.

Een stem voor Suzanne kan de Boterbloem weer de broodnodige publiciteit opleveren!

Stem hier op Suzanne

Provincie Noord-Holland: extra subsidie voor opknappen en “intelligent ruimtegebruik” op bestaande bedrijventerreinen

Frank van den Hoven, van Plaatsengids.nl, meldde ons het volgende:

De Provincie Noord-Holland komt met een extra subsidiepotje voor het opknappen en “intelligent ruimtegebruik” op bestaande bedrijventerreinen. Daar gaat ook weer het signaal van uit: mensen benut nou eerst de bestaande terreinen eens goed, voor je weer een weiland met blokkendozen gaat volgooien.

Noord-Holland komt met extra subsidieronde herstructurering bedrijventerreinen
Het programma ‘Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik’ (HIRB) van de provincie Noord-Holland wordt aangepast om de effecten van de economische crisis te verlichten. Partijen kunnen nu meer subsidie krijgen dan voorheen. In 2009 is er een totaal bedrag van ruim 6,7 miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van bestaande bedrijventerreinen. Van 1 september tot 30 oktober kunnen partijen zich inschrijven.

In de extra tender zijn de subsidiemogelijkheden eenmalig verruimd. Concreet betekent dit dat het percentage van de te subsidiëren projectkosten bij het onderdeel Fysieke verbeteringen is verhoogd van 35% naar 50%. De maximale subsidie voor dit onderdeel blijft 1,5 miljoen euro.

Ook is het subsidieplafond voor de laatste tender extra hoog, het totale bedrag van 6,7 miljoen is als volgt verdeeld:

* € 6.098.400 voor onderdeel Fysieke verbeteringen
* € 338.800 voor onderdeel Onderzoek
* € 338.800 voor onderdeel Procesmanagement

Voor deze extra verruiming van de subsidiemogelijkheden is besloten de middelen van komende jaren naar voren te halen. Tot en met 2011 is dit daarom de laatste HIRB-tender. De tender is geopend van 1 september tot en met 30 oktober. Medio augustus zijn de vernieuwde aanvraagformulieren op de website van de provincie te vinden. De formulieren en overige informatie over de HIRB en het provinciale herstructureringsbeleid in het algemeen zijn verkrijgbaar via het Digitaal loket en de provinciale site over Economie.

De extra subsidieronde HIRB is één van de maatregelen die de provincie heeft uitgebreid vanwege de economische crisis. De provincie wil hiermee de economie in de regio juist in deze tijden extra stimuleren. Voor het hele maatregelenpakket trekt de provincie in 2009 zo’n 50 miljoen eurouit.

Wij hebben het al vaak gezegd: Proeftuin Amsterdam, De Boterbloem past er perfect in!

Hieronder een uitnodiging voor een ‘Middag van de Stads Land Arrangementen’ van het project Proeftuin Amsterdam (van wie ook weer…?) op 21 september a.s.

Marijke Vos én Minister Verburg van LNV zullen spreken! Wij mogen deze kans niet voorbij laten gaan om bij deze twee vrouwelijke machthebbers met het groene hart op de juiste plaats De Boterbloem nogmaals onder de aandacht te brengen.

Want wat is nu een beter voorbeeld van een ‘Stads Land Arrangement’ dan Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem? Toch zijn al onze toenaderingspogingen nog steeds op niets uitgelopen. Tot nu toe wilde Proeftuin Amsterdam niets van De Boterbloem weten. En daarom gaan we met z’n allen de 21e naar het Food Center.

In de uitnodiging staat o.a. het volgende:

“Op de middag van de S.L.A. willen we aan bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers duidelijk maken dat ruimte maken voor initiatieven niet ingewikkeld hoeft te zijn. En het nieuwe denken over stad en land is ook nog eens relevant voor de stadsontwikkeling.”

Als het ruimte maken voor initiatieven niet ingewikkeld hoeft te zijn, is het vast een kleine moeite voor de initiatiefnemers van dit mooie project, en de machtige sprekers op dit event, om met wat lobbyen Lutkemeer III groen te houden, zodat het mooiste ‘Stads Land Arrangement’ dat Amsterdam momenteel rijk is, namelijk De Boterbloem, op de huidige plek behouden kan blijven. Hier gaan we in elk geval de 21e op aan sturen!

Wij nodigen dan ook alle sympathisanten van De Boterbloem uit om hun stem te komen laten horen op 21 september.

De uitnodiging:

Kom tijdens de WEEK van de SMAAK op maandag 21 september 2009 naar Proeftuin Amsterdam voor de:

Middag van de S.L.A.
(
Stad Land Arrangementen)

van 12.00 tot 17.00 uur op het Food Center te Amsterdam

In veel Nederlandse steden halen burgers platteland en landbouw in de stad, op een nieuwe manier. Initiatieven gaan bijvoorbeeld over goed en smaakvol voedsel, streekproducten, nieuwe wijken met een plattelandsinslag, of wonen in een ‘rijke’ omgeving. Onderwijs, kunst en cultuur, integratie en zorg – overal zijn ideeën en resultaten zichtbaar. Inspiratie alom, niets is te gek.

Op de middag van de S.L.A. willen we aan bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers duidelijk maken dat ruimte maken voor initiatieven niet ingewikkeld hoeft te zijn. En het nieuwe denken over stad en land is ook nog eens relevant voor de stadsontwikkeling.

Sprekers:
Gerda Verburg, minister van LNV
Marijke Vos, wethouder gemeente Amsterdam

Dagvoorzitter:
Arie van den Brand, voorzitter Biologica

Workshops:
Goed voedsel, gezond eten
Duurzame regionale voedselketens
Naar een Stad Land Arrangement in de stadsontwikkeling

De middag van de S.L.A. is een initiatief van Gemeente Amsterdam, Taskforce Multifunctionele Landbouw, Streekproducten Nederland en Netwerk Platteland

Voor meer informatie en aanmelding:

http://www.netwerkplatteland.nl/middagvandeSLA


Veel media-aandacht voor redding Boterbloem

pers boterbloem

De redding van De Boterbloem heeft in de media veel aandacht gekregen. Hierboven enkele krantenartikelen; ook AT5 wijdde een mooi item aan het feit dat De Boterbloem 31 oktober a.s. het veld niet hoeft te ruimen, dankzij de inzet van vele Amsterdammers, die zich met duizenden pal achter De Boterbloem hebben geschaard.

Het item op AT5:

http://www.at5.nl/artikelen/19423/opluchting-bij-zorgboerderij-in-osdorp

Picture 1

Woensdag 2 september 2009 excursie/inventarisatie KNNV Boerderij de Boterbloem in Osdorp

Van de KNNV, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie, ontving het actiecomité onderstaand bericht:

We gaan op woensdagmiddag 2 september de natuur rond boerderij De Boterbloem inventariseren. De achtergrond van de excursie is de volgende. De deelraad Osdorp is van plan om het gebied waar de boerderij op ligt in gebruik te nemen als industrieterrein. De boerderij voert al een lange strijd voor behoud. Het gebied, de Lutkemeer, is een fraai restant van het oude akker en veengebied rond Osdorp. De Lutkemeer was vroeger een uitloper van de Haarlemmermeer, daarna drooggelegd, vervolgens beakkerd en nu dus op weg naar industrialisatie. De akkers lopen bijna tot aan de ringvaart en liggen op zeeklei. Rond het gebied wordt door de Provincie Noord Holland ‘nieuwe natuur’ aangelegd na eerst de oude natuur weggegooid te hebben.

Het doel van de excursie is om vast te stellen of er rodelijst soorten aanwezig zijn, een indruk te krijgen van de botanische rijkdom en de botanische potentie. De plantenlijst kan argumenten voor het behoud leveren.
We verzamelen om 14.00 uur bij het parkeerterrein achter de boerderij aan de Lutkemeer weg 262 in Osdorp. Bereikbaar via Tram 1; Halte ‘Matterhorn’, daarna 12 minuten lopen naar ‘Alpen’; rechtsaf; Ookmeer weg oversteken, rechtdoor en bij de Lutkemeerweg rechtsaf

Het ware verhaal achter de ‘schadeloosstelling’ van Boterbloemboerin Trijntje door het stadsdeel

Je zou er van uit moeten gaan, dat de overheid zeer zorgvuldig is als het gaat om het verspreiden van informatie. Het Dagelijks Bestuur van Osdorp wil als het gaat om de ecologische zorgboerderij De Boterbloem echter nog wel eens een loopje nemen met de werkelijkheid. Zo blijft men ook in een persbericht van afgelopen week hardnekkig volhouden, dat er een schadeloosstelling is betaald aan de erfgenamen van de grond, waarop De Boterbloem is gevestigd. Vrij vertaal probeert het Dagelijks Bestuur daarmee iedereen wijs te maken, dat Trijntje Hoogendam niet moet zeuren nu ze haar land moet verlaten. Ze heeft immers geld ontvangen van het stadsdeel om de grond vrij van rechten op te leveren op het moment dat het bouwrijp gemaakt moet worden voor bedrijventerrein Lutkemeer III.

Stadsdeel Osdorp betaalde slechts een grijpstuiver

Actiecomité ‘De Boterbloem’ houdt echter wel van zorgvuldigheid. Daarom hebben wij de zaak tot in de details uitgezocht. En wij komen tot de schokkende conclusie dat stadsdeel Osdorp voor een grijpstuiver in bezit is gekomen van de grond waarop De Boterbloem boert. In ruil voor slechts 25.000 gulden plus een bouwvergunning is het stadsdeel eigenaar geworden van akkers van de zorgboerderij. Projectontwikkelaar Segro bezit 60% van 8 hectare in de Lutkemeer III en heeft deze grond voor 8 miljoen euro in de boeken staan. De 14 hectare grond van De Boterbloem vertegenwoordigt dus een waarde van 23,3 miljoen Euro. Van schadeloosstelling is dus absoluut geen sprake. Stadsdeel Osdorp heeft een superdeal afgesloten en op basis daarvan zouden ze Trijntje Hoogendam als een vorstin moeten behandelen. Het is dan ook jammer, dat er een burgerinitiatief aan te pas moest komen om deze unieke zorgboerderij te redden. Wat zijn nu de feiten?

Van eigendom tot bruikleenovereenkomst
In 1958 verkoopt de grootvader van Trijntje de akkers van De Boterbloem aan de gemeente Amsterdam. De opbrengst van 200.000 gulden wordt verdeeld onder zijn 11 kinderen. Zijn zonen Arie en Joost krijgen gunstige pachtvoorwaarden en zetten het boerenbedrijf samen voort. Vader Arie overlijdt in 1978 en oom Joost in 1993. Aangezien niemand van de familie belangstelling heeft om iets met de akkers te gaan doen, besluit Trijntje er biologisch te gaan boeren. In 1996 heeft Trijntje de benodigde vakdiploma’s gehaald en begint ze met het biologisch bewerken van de grond. Ze betaalt jaarlijks 2229 gulden pacht aan stadsdeel Osdorp. Al snel komt Trijntje in conflict met haar ooms en tantes. Die willen geld van haar zien, omdat ze de grond in gebruik heeft genomen. Ook haar broer moet betalen omdat hij op het erf van De Boterbloem een houtbewerkingbedrijf voortzet. Uiteindelijk raakt de familie Hoogendam onderling betrokken bij een serie rechtszaken. Cees – de broer van Trijntje – koopt de oude woning en oorspronkelijke boerderij. Voor de pachtrechten biedt hij samen met Trijntje een bedrag van 75.000 gulden. Dat bod vindt de familie te mager. De heer Wauben – hoofd Grondzaken van stadsdeel Osdorp – biedt aan de afkoopsom voor de familie met 25.000 gulden aan te vullen tot een ton. Dit wordt geaccepteerd en Trijntje Hoogendam is vervolgens volledig eigenaar van de pachtrechten van de grond van De Boterbloem.
In 2002 wil Cees zijn houtbewerkingbedrijf uitbreiden en dient een bouwtekening bij het stadsdeel in. Het stadsdeel stelt echter een vreemde voorwaarde om de bouwvergunning af te geven. Trijntje moet afstand doen van de pachtrechten en akkoord gaan met een gebruiksovereenkomst. Omdat ze de ontwikkeling van het houtbewerkingbedrijf van haar broer niet in de weg wil zitten, tekent ze de gebruiksovereenkomst. De grond komt nu vrij van rechten in het bezit van stadsdeel Osdorp. De gebruiksovereenkomst kan 1x per jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden worden opgezegd.

Cees en Trijntje hebben nooit een schadeloosstelling ontvangen
Het actiecomité heeft beslag weten te leggen op een exploitatieoverzicht van Lutkemeer I en Lutkemeer II (natuurpark) d.d. 28 februari 2002. Lutkemeer I is het gebied waar momenteel een bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Voor ontruimingen en verwervingen wordt een bedrag van bijna 7.500.0000 gulden opgevoerd. Deze bedragen zijn gereserveerd om de pachtrechten van boeren in Lutkemeer I en II af te kopen. Ook de pachtrechten van boeren in Lutkemeer III zijn of worden afgekocht om de grond vrij van pachtrechten in te kunnen brengen in de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM). Door Trijntje en haar broer onder druk te zetten met een bouwvergunning, heeft stadsdeel Osdorp de kostbare pachtrechten kunnen omruilen voor een – voor Trijntje – waardeloze gebruikersovereenkomst. In tegenstelling tot wat het Dagelijks Bestuur beweert, hebben Cees en Trijntje nooit een schadeloosstelling ontvangen. De in 2001 betaalde 25.000 gulden is niets meer en niets minder dan een afkoopsom voor de ´lastige familie´ van Trijntje geweest. Dit was geen genereus gebaar, maar een tactische zet het stadsdeel. Zo werd voorkomen, dat er straks met een op geld beluste familie over de afkoop van de pachtrechten onderhandeld moest worden. Daarna had het stadsdeel uitsluitend nog met Trijntje te maken. Een idealistische zorgboerin die het niet om geld te doen is, maar om de grond. Dit is haar uiteindelijk fataal geworden.