D66: GroenLinks geeft de groene Lutkemeer op. Dat doet pijn!

Van de website van D66 Amsterdam:

donderdag, 10 september 2009

lutkemeerIn de gemeenteraad is gisteren besloten om de Lutkemeer 3 polder als “ontwikkelgebied” in te brengen in het gezamenlijke ontwikkelingsbedrijf Schiphol Area Development Company (SADC). “Daarmee zijn de kansen om de Lutkemeer 3 te behouden als groengebied vrijwel verkeken”, aldus fractievoorzitter Ivar Manuel. De Lutkemeer 3 polder ligt midden in de kop van de Westrandscheg, een uniek groengebied dat momenteel wordt ontwikkeld tot de Tuinen van West. Manuel: “D66 heeft indertijd het initiatief genomen tot behoud en groene ontwikkeling van dit gebied.”

De Lutkemeer 3 polder had toen al de bestemming bedrijventerrein maar omdat er nog geen ontsluiting van het gebied is aangelegd gebeurde er feitelijk niks. Dat gaf ruimte om de bestemming te herzien waardoor bijvoorbeeld de ecologische zorgboerderij de Boterbloem behouden zou kunnen blijven. Daarvoor is ook in het stadsdeel steeds meer steun. Door de Lutkemeer 3 in het te brengen in het SADC verliest de gemeente de grip op de ontwikkeling van het gebied. Herbestemming tot groengebied is daardoor onwaarschijnlijk geworden.

Fractievoorzitter Ivar Manuel: “Wij zijn zwaar teleurgesteld dat wethouder van Poelgeest (GL) zo met het groene buitengebied van Amsterdam omgaat. Als raadslid liet hij indertijd een heel ander geluid horen. Dat nu ook zijn partij GroenLinks de Lutkemeer opgeeft doet nog het meeste pijn. We zijn op dit punt altijd samen opgetrokken maar nu het erop aan komt geeft GroenLinks niet thuis. Ongelofelijk!”

Picture 1

Westerpost: Redster boerderij De Boterbloem in finale Noord-Hollandse Helden

Picture 7

Ook deze week plaatst de Westerpost weer een artikel over het feit dat Suzanne Kooij de finale van de Noord-Hollandse Helden verkiezing heeft gehaald.

Nieuws van actiecomité Red de Boterbloem

De Boterbloem voorlopig gered
Het vertrek van ecologische Zorgboerderij De Boterbloem kan minimaal met twee jaar worden uitgesteld. Dat is het resultaat van het onderzoek dat het Dagelijks Bestuur van Osdorp in opdracht van de stadsdeelraad heeft moeten uitvoeren. Eind oktober moet de gemeenteraad van Amsterdam hieraan nog haar definitieve goedkeuring geven. Wethouder Maarten Poelgeest heeft echter al in een eerder stadium aangegeven, dat er geen bezwaren zijn om De Boterbloem nog langer te laten blijven in de Lutkemeerpolder. Dit betekent dat het ingediende burgerinitiatief door actiecomité “Red de Boterbloem” een goed resultaat heeft opgeleverd. Bovendien heeft de deelraad besloten, dat de boerderij straks op kosten van het stadsdeel verplaatst zal worden naar een andere locatie. Het actiecomité blijft zich echter inzetten om van uitstel afstel te maken. Uit grondig onderzoek blijkt immers, dat er geen behoefte is aan een bedrijventerrein op die plek.

Stichting Vrienden van de Boterbloem
Het actiecomité ‘Red de Boterbloem” gaat op korte termijn over in Stichting “Vrienden van de Boterbloem”. Deze stichting gaat zich o.a. richten op het behoud van de Lutkemeerpolder als agrarisch gebied. Ook zal er een ondernemingsplan voor De Boterbloem worden opgesteld. Dat moet leiden tot een grote aantrekkingskracht op de bewoners van de Westelijke Tuinsteden, zodat De Boterbloem een onmisbare functie in de Lutkemeerpolder gaat vervullen. Dit kan verplaatsing naar een andere locatie bemoeilijken. Verder zal de Stichting allerlei activiteiten gaan ontplooien die moeten voorkomen dat er een bedrijventerrein in dit prachtig poldergebeid wordt gevestigd. Voor een bescheiden bedrag per jaar kan iedereen donateur worden en zo een bijdrage leveren aan het behoud van De Boterbloem én de Lutkemeerpolder. Binnenkort informeren wij u hierover verder.

Suzanne Kooij in finale Noord-Hollandse Helden
Henny Huisman presenteert elke maandagavond het televisieprogramma Noord-Hollandse Helden voor RTV Noord-Holland. Hij gaat daarin op zoek naar mensen die door de inwoners van Noord-Holland als held worden beschouwd. De initiatiefneemster voor de succesvolle reddingsoperatie van De Boterbloem – Suzanne Kooij – heeft de finale bereikt. Twee weken geleden werd er door de filmploeg een item met haar opgenomen op de boerderij. Suzanne Kooij is niet zo gelukkig met haar heldenstatus. Wel beseft ze, dat de titel Noord-Hollandse held veel positieve publiciteit gaat opleveren voor De Boterbloem en de Lutkemeerpolder. De uitzending met Suzanne Kooij is te zien op 2 november a.s. om 18.30, 20.30 en 22.20 uur op RTV Noord-Holland. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitzending op 30 november a.s. Wij vragen u dan ook om op haar te stemmen, zodat we de problematiek rond De Boterbloem en de Lutkemeerpolder breed onder de aandacht kunnen blijven brengen. Hier kunt u uw stem op Suzanne Kooij uitbrengen:

http://www.noordhollandsehelden.nl/Helden/heroitem/187/Suzanne_Kooij

Onderzoek LNV toont aan: groen in en rond stad van levensbelang voor bewoners

Waarom steunen zoveel mensen in Amsterdam en daarbuiten onze actie voor behoud van een groene Lutkemeerpolder? Intuïtief voelen mensen aan hoe ontzettend belangrijk groen en natuur zijn. Steeds vaker tonen wetenschappelijke onderzoeken dit ook met harde feiten aan. Zie onderstaand bericht uit FM: Vitamine G maakt groene stad gezonder:

Picture 1

Gemeente Amsterdam onderschrijft belang groen rond stad, maar wil toch Lutkemeer opofferen aan bedrijventerrein

Frank van den Hoven, van www.plaatsengids.nl

meldde ons het onderstaande bericht:

“Zojuist is er een persbericht van de gemeente Amsterdam verschenen, waarin zij het grote belang van groen in en om de stad onderschrijft. Citaat: “Groen is van onschatbare waarde voor een stad. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat een groengebied bezoekt verdubbeld en in sommige gevallen zelfs verviervoudigd. De stedeling van nu wil de stad niet meer ontvluchten om groen te vinden. De parken zijn groene pleinen geworden, waar men elkaar ontmoet, werkt en recreëert. In de grotere gebieden kan men intensief van de natuur en het landschap genieten. Om de kwaliteit te behouden moeten we blijven investeren in groenvoorzieningen.” Aldus… wethouder Groen Marijke Vos.

Voor de rest van het bericht zie hier:
http://www.amsterdam.nl/nieuws/@269898/blijf_investeren_in/

Zie hier voor de gemeentelijke beleidsnota Amsterdam Groene Wereldstad voor het groenbeleid voor de komende tig jaar.
http://www.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?nocache=true&file=/contents/pages/235524/amsterdamgroenewereldstad.pdf

Ik vermoed dat de Lutkemeer daar niet in zal staan maar die hoort daar natuurlijk WEL in thuis.
Hopelijk raakt men eens doordrongen dat het niet handig is die polder eerst met betonnen blokkendozen vol te bouwen, om daarna te constateren dat er wel erg weinig groen is in die buurt en voor miljoenen uit een subsidiepotje “Groen in en om de stad” weer een stukje groen in die buurt moet realiseren… Dat is toch zonde van het gemeenschapsgeld en waarom zou je “groen in en om de stad” dat er al kant en klaar ligt en waarvan iedereen van Rijk tot provincie en gemeente het grote belang beaamt, opofferen voor blokkendozen waar mogelijk over enkele decennia pas behoefte aan is en die ook elders wel terecht kunnen in minder kwetsbare landschappen. Waarom zien degenen die het voor het zeggen hebben deze logica nou niet?”

Inwoonster Nieuw-West in finale Noord-Hollandse Helden

Suzanne Kooij uit Slotervaart heeft de eindstrijd bereikt van ‘Noord-Hollandse Helden’. Samen met 15 andere finalisten dingt de initiatiefneemster van actiecomité ‘Red de Boterbloem’ de komende weken mee naar deze provinciale eretitel.  Het programma wordt iedere maandag uitgezonden op RTVNH om 18.30, 20.30 en 22.30 uur. Suzanne Kooij zal op 2 november uitgebreid in beeld en aan het woord komen.

Op donderdag 1 oktober j.l. werd de inwoonster van Nieuw-West met een voorwendsel naar ecologische zorgboerderij De Boterbloem gelokt. In de boerderij werd ze tot haar grote verbazing opgewacht door een filmploeg van RTV-NH. Toen ze van de eerste schrik bekomen was, kreeg ze uit handen van presentator Henny huisman een massief beeldje van een vuurtoren. “Gefeliciteerd, Suzanne. Je zit in de finale van Noord-Hollandse Helden.”

Burgerinitiatief

Suzanne Kooij werd genomineerd als Noord-Hollandse Held, omdat ze de ontruiming van ecologische zorgboerderij De Boterbloem met minimaal twee jaar heeft weten uit te stellen. Stadsdeel Osdorp en de gemeente Amsterdam willen in de schitterende Lutkemeerpolder een bedrijventerrein vestigen. Daarom werd de gebruiksovereenkomst met boerin Trijntje Hoogendam per 31 oktober 2009 door het stadsdeel opgezegd. Door middel van het indienen van een burgerinitiatief heeft Suzanne dit ternauwernood kunnen voorkomen. PvdA, GroenLinks, CDA en OOZ’81 dienden een motie in, waarin werd gevraagd te onderzoeken of de ecologische zorgboerderij langer kon blijven. Deze motie werd unaniem door de deelraad aangenomen. Eind september werd het resultaat van dit onderzoek gepresenteerd. Het vertrek van De Boterbloem kan in ieder geval tot eind 2011 worden uitgesteld.

Ongemakkelijk

Suzanne Kooij voelt zich ongemakkelijk in haar heldenrol. “Ik heb gewoon gedaan wat ik vond dat ik moest doen. Tja, als andere mensen je daarvoor nomineren als Noord-Hollandse Held, dan is dat best bijzonder. Ik blijf liever anoniem en zit niet op al die publiciteit te wachten. Maar de strijd is nog niet gestreden. Uitstel moet afstel worden. De Lutkemeerpolder moet groen blijven en De Boterbloem mag daar niet weg. Tot op heden is nut en noodzaak van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder nog nooit aangetoond. Daarom is het zo belangrijk om aandacht te blijven vragen voor De Boterbloem. Zo’n veelbekeken programma als Noord-Hollandse Helden is daarvoor natuurlijk een prachtig podium.”

Veldbloemen

De initiatiefneemster van actiecomité ‘Red de Boterbloem’ – die tegen wil en dank een heldenstatus heeft bereikt – roept alle inwoners van Nieuw-West op om zelf eens te gaan kijken bij De Boterbloem. “Dit is het enige ecologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam. Bovendien is het ook een zorgboerderij waar veel cliënten met een moeilijke achtergrond een zinvolle tijdsbesteding vinden. En het is een prachtige ongerepte plek om te wandelen en tot rust te komen.”

Iedereen is altijd van harte welkom op De Boterbloem. De vrijwilligers geven graag een rondleiding, in de winkel zijn biologische groenten van Lutkemeerse bodem te koop en je kunt er zelf een prachtig boeket veldbloemen plukken. Op het terras of in de boerderij kun je genieten van een drankje.

“Iedereen kan dan met eigen ogen zien, dat een bedrijventerrein op deze plek eigenlijk een misdaad tegen de natuur is. De grote betonnen blokkendozen zullen straks het uitgestrekte polderlandschap voorgoed verpesten. Het blijft opmerkelijk dat Osdorp en Amsterdam blijven vasthouden aan deze plannen. Ondanks de vele protesten en ondanks het feit, dat het eerste bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder na vele jaren slechts voor 37 procent gevuld is. Vooral met bedrijfsverzamelgebouwen die leeg staan en waar dus geen belangstelling voor is,” aldus Suzanne Kooij.

Proteststem

Haar medelid van het actiecomité – Eugène Mathijssen – kan er kort over zijn. “Een stem voor Suzanne Kooij is vooral een proteststem tegen de plannen van Osdorp en Amsterdam om een prachtige polder op te offeren voor een bedrijventerrein. Het is een stem voor het behoud van De Boterbloem op de huidige plek in de Lutkemeerpolder.” Hij roept dan ook alle inwoners van Nieuw-West op om op www.noordhollandsehelden.nl een stem uit te brengen op Suzanne Kooij.

Ecologische zorgboerderij De Boterbloem is gevestigd aan de Lutkemeerweg 262 in Osdorp. Op dinsdag is de boerderij gesloten. U kunt ook altijd eerst even bellen als u langs wilt komen: 6100821.