Boterbloem-boer Erik Geurtsen geeft zijn visie op recente ontwikkelingen rond Boterbloem

KORTE GESCHIEDENIS

Het akkerbouwbedrijf “De Boterbloem” is sinds 1916 in het bezit van de Fam. Hoogendam. De akkers zijn in 1953 verkocht aan de Gemeente Amsterdam als gevolg van een regeling betrekking hebbend op de erven. Hierna is een pachtovereenkomst tot stand gekomen die in oktober 2002 op hield te bestaan.

Aanvankelijk een gemengd bedrijf, is het uiteindelijk een akkerbouwbedrijf geworden.

HUIDIGE SITUATIE

De huidige eigenaar, Trijntje Hoogendam, zette het akkerbouwbedrijf in 1996 voort na het overlijden van haar oom die samen met haar eerder overleden vader het bedrijf had geleid.

Vanaf 1996 was het bedrijf biologisch, en het is zelfs enkele jaren biologisch-dynamisch geweest.
Het bedrijf stond sindsdien ook open voor mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hadden aan een zinvolle dagbesteding. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Boterbloem zich in 2004 aansloot bij Stichting Landzijde.
Daarmee werd de boerderij één van de eerste officieel AWBZ erkende zorgboerderijen van Noord-Holland.

Daarnaast is er een bestemmingsplan “Lutkemeer” gekomen waarin de gemeente Amsterdam i.c. het Stadsdeel Osdorp voornemens is de akkerbouwgronden op te offeren t.b.v. bedrijfsterreinen.

Gedurende een groot aantal jaren was men niet in staat om concrete invulling te geven aan dit beleidsvoornemen.

Vandaar ook dat er varianten door bestuurders werden bedacht:
•    Woningbouw
•    Trammuseum
•    Golfterrein

Uiteindelijk werd begonnen aan “Lutkemeer I”. De uitgifte van kavels is dusdanig dramatisch slecht dat met recht de vraag gesteld kan worden of “Lutkemeer III” nog wel zinvol is.

Een ding is echter duidelijk. Voor de Boterbloem is in de bestaande plannen van de gemeente geen ruimte.

UITSTEL

Medio september 2008 werd de bruikleenovereenkomst door het Stadsdeel Osdorp opgezegd omdat de planning daarin voorzag.

Vooral door het optreden van het actiecomité “Red de Boterbloem” kwam dit op de agenda van het Stadsdeel Osdorp.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in juli 2009 een door de gehele Deelraad Osdorp gedragen motie werd aangenomen waarin werd voorgesteld dat de Boterbloem nog minimaal twee jaar op dezelfde locatie kan blijven, verlenging niet wordt uitgesloten, en indien nodig gezocht gaat worden naar een alternatieve plek.

De motie werd door het Dagelijks Bestuur aanvaard.

DE CONSEQUENTIES

De Deelraad Osdorp, bij monde van de PvdA-fractievoorzitter, heeft gesteld dat er binnen de begroting van “Tuinen van West” middelen moeten worden vrijgemaakt om als dat nodig is de Boterbloem te verhuizen naar een andere locatie.

Daarnaast is het in het geheel niet duidelijk of “Lutkemeer III” wel gerealiseerd gaat worden. Los van de vraag of dat nodig en wenselijk is.

Door dit alles was een nieuwe bruikleenovereenkomst nodig.

HOE NU VERDER?

De Boterbloem gaat, op onderdelen onder protest, accoord met de nieuwe bruikleenovereenkomst en wij zullen tevens inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn van de door het DB opgestelde bruikleen.

De thans ontstane situatie is complex:
•    De Boterbloem kan op de huidige locatie nog minimaal twee jaar doorgaan.
•    Ondertussen moet gezocht gaan worden naar een alternatieve plek, en daar moet een ondernemersplan op worden gebaseerd.
•    de alternatieve akkerbouwgrond is nog niet bekend.
•    Het huidige bedrijfsgebouw valt buiten het bedrijfsterrein maar binnen het bestemmingsplan.Voor dit onderhavige kavel bestaan geen bouwplannen.
•    Indien andere landbouwgrond wordt aangeboden is deze vrijwel zeker gangbaar en zal er dus een omschakelingsteeltplan moeten worden opgesteld wat weer van invloed is op de inkomsten.
•    De kosten m.b.t. deze nieuwe grond zullen stijgen omdat er reguliere pacht zal worden betaald.
•    Indien wordt besloten dat het bedrijfsgebouw zal worden verplaatst zal de exploitatie op de huidige locatie minstens een jaar voor de verplaatsing dienen te worden beëindigd, afhankelijk van de financiering.
•    Bij verplaatsing zullen ook alle zorgactiviteiten gestaakt moeten worden. En daarmee vervallen ook de daaraan gerelateerde inkomsten.
•    Ook de verkoop aan huis komt dan te vervallen, en daarmee de omzet.
•    Het verplaatsen van het gebouw kan alleen indien op exact dezelfde m2 en afmetingen gebouwd kan worden. Denk hierbij aan spanten en geraamtes.
•    Zijn er op de nieuwe locatie aansluitingen op riolering, electriciteit en aardgas?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s