Hoe lang zijn Boterbloem en Lutkemeer nog veilig? SADC wil in 2013 ontwikkelen

Tijdens de verkiezingstijd bezwoer Ahmed Baâdoud aan bezorgde inwoners van Nieuw West: “De Boterbloem hoeft zeker tot 2020 niets te vrezen, er zal voorlopig niet worden gebouwd in de Lutkemeer”. De Lutkemeer, de polder waarin de Boterbloem ligt, had als bestemming ‘bedrijventerrein voor Schiphol-gerelateerde bedrijven’. Er hebben zich gelukkig de laatste jaren geen Schiphol-gerelateerde bedrijven gemeld om zich te vestigen in het gebied.

Twee zorgwekkende berichten:

– Het bestemmingsplan voor de Lutkemeer III, waarin De Boterbloem ligt, is onlangs gewijzigd. De Schiphol-norm is losgelaten. Dat betekent dat nu elke geïnteresseerde partij zich er zou kunnen vestigen.

– Op de website van projectontwikkelaar SADC staat onder het kopje “Nu in verkoop: Business Park Amsterdam Osdorp” het volgende alarmerende bericht te lezen:

“Het tweede deel van Business Park Amsterdam Osdorp is 25 hectare groot; na 2013 wordt gestart met de uitgifte van de grond. Duurzaamheid en kwaliteit zijn leidende thema’s voor de ontwikkeling. Er is dus veel aandacht voor groen en water in de openbare ruimte. De percelen die worden uitgegeven moeten daarnaast in elk geval óók voor 10 % uit groen bestaan. Er wordt gewerkt aan een natuurlijke overgang naar het naburige recreatiegebied en het terrein beschikt over een gezamenlijk te gebruiken warmte- en koudeopslagsysteem.”

Wat behelst dit “tweede deel” van het Business Park Amsterdam Osdorp (waar tot nu toe geen hond zich wou vestigen)? Als ze met “fase 2” Lutkemeer III bedoelen, waar de Boterbloem ligt, betekent dit niet veel goeds. Het huidige bruikleencontract van De Boterbloem loopt in 2012 af – betekent dat, dat SADC plant meteen het jaar daarna de boel al te gaan ontwikkelen?

Gelukkig ligt er de toezegging van de politiek, dat Lutkemeer III niet ontwikkeld mag worden alvorens Lutkemeer I vol is. En gelukkig is daar van ‘vol zijn’ geen sprake van: de naargeestige betonnen kolossen liggen er nog steeds leeg en ongebruikt bij.

Toch wel in de gaten houden, die SADC… op hun website vertellen ze er maar niet bij, dat de bevolking van Amsterdam mordicus tegen het ontwikkelen van het zoveelste bedrijventerrein op deze prachtige locatie is.

Zondag 29 augustus aardappels rooien bij De Boterbloem

Op zondag 29 augustus organiseert biologische zorgboerderij De Boterbloem van 13.00 tot 17.00 de jaarlijkse aardappelrooidag. De zelfgerooide aardappels kunnen voor een vriendenprijs meegenomen worden. En natuurlijk gaan boer Erik en boerin Trijntje weer allerhande aardappelgerechten maken. Mocht het weer roet in het eten gooien dan wordt het evenement een zondag verplaatst( 5/12/19 september) Hou de website van De Boterbloem de gaten of bel even!

Hoewel door de lang aanhoudende winter en de daaropvolgende droogte de groei van de aardappels (Frieslanders) is achter gebleven, hebben de andere akkergewassen en de moestuin daar veel minder last van gehad. De moestuin staat er bijzonder mooi bij, maar ook de haver en de voedermaïs doen het zeer goed. Nu is het wachten op goed weer om te kunnen gaan dorsen.

In de boomgaard is Mantaan (Karin, Lobke en Willem-Jan) druk aan het repeteren om voor schoolkinderen het stuk “Het ei van Ka en To” weer
te gaan opvoeren. Theater en spel waar kinderen echt iets aan hebben! Kijk eens op hun site: www.mantaan.nl.

Voorlopig ziet het er naar uit dat tot 2014 er geen concrete plannen zijn voor een bedrijventerrein op de vruchtbare aarde van De Boterbloem. Dat neemt niet weg dat we alles scherp in de gaten blijven houden.