B&W Amsterdam verjagen ecologische zorgboerderij de Boterbloem

Schermafbeelding 2017-12-03 om 22.07.52

Gemeente zet grof geschut in: Boterbloem moet verdwijnen
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam sturen samen met projectontwikkelaar SADC aan op de algehele bedrijfsbeëindiging van ecologische zorgboerderij de Boterbloem in de Lutkemeerpolder. Dit zal het gevolg zijn van een door gemeente en SADC afgedwongen sluiting van het enige en biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam.
Dit blijkt uit de aangekondigde dagvaarding die de Boterbloem op 1 december 2017 heeft ontvangen. Daarin staat ook dat de eigenaresse van de boerderij – Trijntje Hoogendam – het pand waarin zij woont van de Gemeente Amsterdam moet verlaten. Zo niet, dat dreigt ontruiming van haar eigen huis, dat door haar zelf is gebouwd en gefinancierd.

Overeenkomst op onacceptabele wijze opgezegd
SDAC/GEM Lutkemeer gaven mei j.l. te kennen graag een afspraak te willen maken over de toekomst van de Boterbloem. Dit gesprek vond plaats op 19 juli 2017. Het bleek alleen niet te gaan over het voorbestaan van de boerderij. De heer Joustra van SDAC/GEM Lutkemeer kwam in plaats daarvan plompverloren de overeenkomst tussen SADC en Boterbloem – die al sinds 2002 liep – per 1 november 2017 opzeggen. Daarnaast werd medegedeeld, dat er op korte termijn voorstellen gedaan zouden worden om de Boterbloem in het bedrijventerrein in te passen.

Geen reëel alternatief voor de Boterbloem geboden
SADC/GEM Lutkemeer heeft deze voorstellen pas twee maanden later gepresenteerd. Van de huidige twaalf hectare zou de Boterbloem er nog één jaar lang twee hectare in gebruik houden. Dat is te weinig om de Boterbloem enig bestaansrecht te geven als akker- en tuinbouwbedrijf. Verder werd de Boterbloem een faciliterende rol met betrekking tot het bedrijventerrein aangeboden. De boerderij zou een soort kantine-functie kunnen vervullen en Trijntje Hoogendam en haar partner zouden het groenonderhoud kunnen doen. De komende jaren valt er echter niets te faciliteren. Domweg omdat eerst de grond bouwrijp gemaakt moet worden en dat vervolgens ook nog bedrijven bereid gevonden moet worden om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen.. Maar bovendien zou dit voorstel een onaanvaardbare afkalving van het bloeiende ecologische boerenbedrijf dat de Boterbloem is inhouden, en zou de prachtige polder opgeofferd worden aan beton.

Inhoudsloze voorstellen alleen voor de bühne: SADC doet niets om Boterbloem te behouden
De zinloze voorstellen van SADC/GEM Lutkemeer leken alleen voor de bühne te zijn aangeboden. Om de buitenwacht – politiek, pers en verontruste inwoners van Amsterdam – het idee te geven dat het allemaal wel goed zou komen met de Boterbloem (wat dus geenszins het geval blijkt te zijn).
Bovendien zijn deze plannen aan de Boterbloem gepresenteerd vooruitlopend op een eventuele gerechtelijke procedure. Niet voor niets heeft de Boterbloem geweigerd om de akkers per 1 november 2017 te ontruimen. Trijntje Hoogendam heeft direct na de opzegging via een advocaat bezwaar aangetekend tegen de hele gang van zaken. In haar ogen is de opzegging niet rechtmatig. Bovendien is er sprake van rechtsongelijkheid. Alleen de bruikleen overeenkomst met de Boterbloem is opgezegd. De gebruikers van de overige 24 hectare in de Lutkemeerpolder mogen wel in ieder geval tot 1 november 2018 doorboeren. Daarnaast zou het ontruimen van de akkers het faillissement betekenen van dit goedlopende en winstgevende bedrijf. In tegenstelling tot wat SADC/GEM Lutkemeer beweert, is er geen enkel reëel alternatief aangeboden die uitzicht biedt op een verantwoorde bedrijfsvoering.

Bedrijventerrein op deze plek absoluut niet nodig
Daarnaast staat de Boterbloem op het standpunt, dat een bedrijventerrein op deze plek absoluut niet nodig is. Er worden voldoende bedrijventerreinen in de regio Amsterdam ontwikkeld. Tot 2030 wordt er zelfs een overschot verwacht volgens de Plakeba Monitor. De Lutkemeerpolder moet behouden blijven als een van de laatste ongerepte buitengebieden van Amsterdam waar veel Amsterdammers van genieten. Het spreekt voor zich dat de Boterbloem zich tot het uiterste zal verweren tegen dit soort onzinnige voornemens.

Voor meer info:

Trijntje Hoogendam: 020-6100821
Mail : de boterbloem@kpnplanet.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: