Hoogleraar Arnold van der Valk stelt vast: corruptie leidde tot penibele situatie Boterbloem

In dit filmpje van het Amsterdam Institute for Advances Metropolitan Solutions legt hoogleraar Arnold van der Valk haarfijn uit hoe corruptie en speculatie met grond in de Lutkemeer een grote rol speelden bij de penibele situatie waar De Boterbloem zich momenteel in bevindt. Vanaf minuut 3.51 gaat het over De Boterbloem en de Lutkemeer.
Onder druk van SADC werd dit filmpje door Universiteit Wageningen van YouTube verwijderd. Via Vimeo is het nu weer te bekijken:

Competition for Green Urban Spaces from Red de Lutkemeerpolder on Vimeo.

Wordt De Boterbloem in 2018 echt door GEM Lutemeer / SADC / Gemeente Amsterdam de nek omgedraaid of wordt de politiek eens wakker?

geniale actie

Ondanks politieke wil om tot een oplossing te komen heeft SADC net voor de jaarwisseling Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem gedaagd voor de rechter. Actiecomité Red de Boterbloem zet zich tot het uiterste in om dit te voorkomen.

Zullen SADC / GEM Lutkemeer en de Gemeente Amsterdam er echt in slagen De Boterbloem te verdrijven ondanks breed maatschappelijk verzet hiertegen? Alles hangt nu af van het oordeel van de rechter. Dankzij genereuze financiële steun van vele Amsterdammers kon De Boterbloem een goede advocaat inschakelen die de boerderij bij zal staan in het kort geding. Wordt vervolgd.

GEM Lutkemeer daagt Boterbloem in kort geding

Net voor de jaarwisseling ontving De Boterbloem van GEM Lutkemeer de uitnodiging voor een kort geding, dat op woensdag 17 januari 2018 plaatsvindt. Via dit kort geding probeert GEM Lutkemeer De Boterbloem uit de Lutkemeerpolder te verdrijven. Dit ondanks het feit dat een aantal politieke partijen in de gemeenteraad van Amsterdam ernstige twijfels hebben geuit over de gang van zaken rondom De Boterbloem.

Politiek, word wakker! Laat de verdrijving van De Boterbloem niet gebeuren!