NPO Radio 1 wijdt met Reporter Radio gedegen reportage aan de strijd om behoud van De Boterbloem

Fijne, ruim 20 minuten durende, reportage over verschillende aspecten rondom De Boterbloem geeft mooi overzicht. Aanrader! En sowieso een verademing om een keer niet helemaal teruggeknipt te worden naar 15 seconden. Daar is het verhaal te veelomvattend voor.

Schermafbeelding 2018-07-09 om 08.15.09

 

Lucht voor De Boterbloem en voor de stad!

Met het unaniem aannemen van een motie is een hectisch hoofdstuk in het verhaal rond De Boterbloem afgesloten woensdag 14 maart. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond.

In de afgelopen weken is er veel gebeurd: enerzijds een rechtzitting, negatief vonnis en hoger beroep en anderzijds heel veel steun, politieke beweging en publieke verontwaardiging. De acute situatie van een dreigende ontruiming in combinatie met een enorme solidariteit in de stad hebben het debat vervolgens op scherp gezet.

Na het aanbieden van de ruim 400 steunbetuigingen en het bezoek van wethouder Van der Burg leek er ruimte te ontstaan om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Groen Links heeft hierop een motie opgesteld met de strekking: ‘behoud is belangrijk en varianten tot inpassing moeten zorgvuldig worden onderzocht’.
In de laatste vergadering van deze raadsperiode is de motie unaniem aangenomen. Concreet betekent dit dat we met de nieuwe gemeenteraad en SADC in de komende periode aan tafel gaan om serieus te kijken naar inpassing. En dat we, zodra het weer het toelaat, zullen gaan inzaaien.

Dank voor alle steun, bemoedigende woorden en solidariteit! We zijn er nog lang niet, maar dit is zeker een stap in de goede richting.

Wethouder Van den Burg bezoekt De Boterbloem

En de soap rond ecologische zorgboerderij de Boterbloem gaat gewoon door. Op zaterdag 10 maart kwam wethouder Eric van der Burg poolshoogte nemen. Hij laat een optie doorrekenen die kan leiden tot een langer verblijf van de boerderij in de Lutkemeerpolder.

Zelf schreef Van den Burg over zijn bezoek het volgende op Twitter:

Schermafbeelding 2018-03-11 om 15.39.55

AT5: Boeren protesteren bij Stopera tegen verdwijnen zorgboerderij: ‘We hebben veel hooivorken’

Schermafbeelding 2018-03-07 om 20.58.53

Bekijk de video op:

http://www.at5.nl/artikelen/179305/boeren-protesteren-bij-stopera-tegen-verdwijnen-zorgboerderij-we-hebben-veel-hooivorken

 

AT5 meldt op 7 maart 2018:

Enkele tientallen sympathisanten van zorgboerderij De Boterbloem hebben vandaag geprotesteerd bij de Stopera. ‘Op dit soort plekken moeten we zuinig zijn.’

Ze kwamen rond 12.30 uur op tractoren naar de Stopera toe. De Boterbloem dreigt namelijk te verdwijnen, omdat er op de plek van de akkers van de zorgboerderij een groot bedrijventerrein moet komen. ‘Ik sta me op te winden, omdat ze iets mooi plat willen gooien’, aldus een demonstrant.

Lees ook: GroenLinks wil zorgboerderij De Boterbloem redden

De Boterbloem is het enige biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam. Op de boerderij werken mensen met een psychiatrische, criminele of verslavingsachtergrond die op deze manier hun dag op een zinvolle manier kunnen besteden.

Weg op 19 maart
De demonstranten riepen raadslid bart Vink (D66), die onder luid gejoel het podium betrad, tot de orde. Hij verdedigde zich door te stellen dat het altijd al de afspraak was dat de cliënten tijdelijk zouden blijven. Ze moeten daarom op 19 maart weg zijn.

Volgens Alies Fernhout, woordvoerder van de Boterbloem, zou er wel een oplossing moeten zijn. ‘Wij hebben een plan ingediend waarin het bedrijventerrein om ons heen zou kunnen bouwen. Maar ze wilden er niet eens naar kijken, omdat het niet aan het bestemmingsplan voldoet.’

Lees ook: Ontruiming dreigt voor zorgboerderij De Boterbloem

Vink zei nog wel dat hij de verantwoordelijke wethouder heeft gevraagd om De Boterbloem toch een toekomst kan worden gegeven. Hij is momenteel nog in afwachting van het antwoord. ‘Wij gaan niet weg, we hebben heel veel hooivorken’, concludeert Fernhout.

In deze actuele video is duidelijk te zien: Lutkemeer 1 zit nog lang niet vol

Het ontwikkelen van de biologische landbouwgrond van Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem tot bedrijventerrein is volslagen onnodig. Al was het alleen maar, omdat de eerste fase van het bedrijventerrein, Lutkemeer 1 geheten, nog lang niet vol is. In 2013 schreef ROmagazine over deze eerste fase:

‘Aan de rand van Amsterdam ligt een bedrijventerreinen waar je prima een griezelfilm zou kunnen opnemen. Het staat al jaren grotendeels leeg. Boven de lege loodsen is zelfs een woning ingericht, op een van de stilste plekjes van de stad. Het ligt ingeklemd tussen de aandachtswijk Osdorp en de nog groene westflank van Amsterdam, waar zorgboerderij Boterbloem en dierenopvang Pocahondas (poes-cavia-hond, begrijpt u?) volgens de plannen moeten verdwijnen voor uitbreiding van het bedrijventerrein’

Dit werd geschreven in 2013. Nu, in 2018, is de situatie niet veranderd. Het bedrijventerrein (dat volgens SADC een ‘groene uitstraling zou krijgen – oordeel zelf over het resultaat) kampt nog steeds met leegstand. In deze video is dat duidelijk te zien:

In 2013 concludeerde ROmagazine al: aan bedrijventerrein Lutkemeer zit vreemd luchtje

 

In zijn column ‘Petje op, petje af’ in ROmagazine, die hij in 2013 schreef, is Martin de Jong niet mals voor zowel de malversaties van Hooijmaijers, die tot de bestemming ‘bedrijventerrein’ van de Lutkemeer leidden, als voor de toenmalige gemeenteraad Amsterdam die in 2009 vrijwel unaniem voor de verdere ontwikkeling van de polder stemde (toen met uitzondering van D66). Martin de Jong schrijft:

‘Winst in eigen hand houden’ krijgt met de affaire’Hooijmaijers wel een heel aparte nasmaak’
‘Bijna de volledige Amsterdamse gemeenteraad (alleen D66 was tegen) stemde voor verdere ontwikkeling van de polder. Dat was in 2009, toen al jaren duidelijk was dat het eerste deel van het terrein niet liep. De regio was juist druk bezig de enorme overplanning aan bedrijfsruimte terug te dringen. Toch zag de raad de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder als een voldongen feit. Het ging om een project van bovenregionaal belang in de Metropool-regio, het samenwerkingsverband waarvan Amsterdam en de provincie Noord-Holland mede-aandeelhouder zijn. De belofte van winst uit ontwikkeling in eigen hand houden trok de raad over de streep. De belofte van natuurcompensatie deed de rest.
‘Winst in eigen hand houden’ krijgt met de affaire Hooijmaijers wel een heel aparte bijsmaak’….