Aanvraag Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht Lutkemeerpolder

biologische akkerbouw bij De Boterbloem, uniek in Amsterdam

Aan college van Burgemeesters en wethouders
Gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Datum: 24 juni 2018

Betreft: aanvraag ‘Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’ Lutkemeerpolder

Geachte leden van het college,

Langs deze weg willen wij uw aandacht vragen voor de Lutkemeerpolder.

De Lutkemeerpolder is een polder in het westen van de gemeente Amsterdam, grenzend aan de Ringvaart ter hoogte van Lijnden. De polder telde na de drooglegging anderhalve eeuw geleden één weg; de Lutkemeerweg. Oorspronkelijk stonden er vijf 19e-eeuwse boerderijen, hiervan zijn er nu nog drie over. De weg begint in het noorden bij de Osdorperweg en loopt in het zuiden tot aan de Ringvaart

De kleibodem leende zich goed voor akkerbouw, wat in het door veenweidegebied omringde Amsterdam uitzonderlijk is. Een specifiek deel van de polder: ten westen van de Lutkemeerweg en ten zuiden van de Wisentdijk is landschappelijk oorspronkelijk: hier is het kavelpatroon van begin 19e eeuw nog zichtbaar. De akkers zijn omzoomd met afwateringsslootjes zodat een drainagesysteem overbodig is.

Aan de weg, gelegen tussen de boerderijen, is een boomgaard met fruitbomen die in 1870 geplant zijn en met recht monumentaal genoemd mogen worden.

Van de agrarische activiteiten in Amsterdam, met name de akkerbouw is weinig meer terug te vinden in Amsterdam. De Lutkemeer is hier een uitzondering op. Naast een oude stolpboerderij met boerenerf op nr 180 en een 19e eeuwse stal op 262, staat op nr 252 een origineel tuindershuis. Samen met de akkers is het geheel een uniek ensemble.

De akkers sluiten aan op het natuurgebied (Ecologische hoofdstructuur) langs de ringvaart, die loopt langs de Raasberg tot aan de Oeverlanden. Het Noord-Hollandpad volgt eveneens deze route. Voor de aanwezige diersoorten, vogels, insecten en bijen bieden de akkers een extra dimensie in de biodiversiteit van het gebied. Zie ook op waarnemingen.nl de vele (en ook bijzondere) soorten die zijn gesignaleerd in dit gebied. Zoals de akker- en weidevogels die zich in het gebied vestigen. Daarnaast geven de akkers een ruimtelijke beleving die het gebied en wandelpad veel aantrekkelijker maken. Hier kan zowel van brede natuurwaarden als van een weids uitzicht worden genoten.

Groengebieden aan de rand van de stad vormen een belangrijke functie in een steeds drukker wordende stad als Amsterdam. Tegelijkertijd leidt de druk op (bouw)gronden in de randen van de stad tot een verrommeling van het landschap. Door de wat geisoleerde ligging, in combinatie met de aanwezigheid van het historisch kavelpatroon (welke nu ruim een eeuw in gebruik zijn voor landbouw) heeft deze versnippering in de Lutkemeerpolder nog niet plaats gevonden.

Tot slot vervult de polder een belangrijke functie in de (potentiele) voedselproductie voor de stad. De wens om lokaal te produceren kan maar op een beperkt aantal lokaties in Amsterdam worden vormgegeven. De Lutkemeerpolder heeft hierbinnen een belangrijke rol en zou ook om die reden behouden moeten worden.

Kortom:

  • de unieke grondsoort en daarmee historische akkerbouw
  • het originele kavelpatroon
  • de monumentale boomgaard
  • de verbondenheid met het natuurgebied
  • de ruimtelijke beleving en weidse uitzicht
  • een stadsrand die nog laandschappelijk en niet verrommeld is
  • de mogelijkheden om lokaal voedselbeleid daadwerkelijk vorm te geven

maken tezamen dat we over een uniek en waardevol gebied spreken. Het predikaat ‘Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’ is wat ons betreft zeer van toepassing.

Langs deze weg willen wij u vragen om de Lutkemeerpolder te beschermen en vast te stellen zodat deze waardevolle aspecten voor volgende generaties bewaard zullen blijven.

Deze aanvraag wordt ingediend namens:

Erfgoedvereniging Heemschut | Dhr. N. Vervat
IVN | Dhr. J. de Jong, directeur
Foodcouncil | Prof. A. van der Valk
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp | Dhr. S. Jaasma, voorzitter
Behoud Lutkemeerpolder | Dhr. B. van Dijk
Werkgroep Historie Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp |Tamar Frankfurther

Contactadres

Dhr. N. Vervat
Erfgoedvereniging Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam

 

 

 

Eén gedachte over “Aanvraag Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht Lutkemeerpolder”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: