Nieuwe film waarin wetenschappers en bezoekers van De Boterbloem betogen dat de Lutkemeer groen moet blijven

 

‘Het zou natuurlijk heel erg zonde zijn als je hier een zorgboerderij en de vruchtbaarste akker die er nog is rond Amsterdam gaat gebruiken om bedrijventerreinen neer te zetten waar er al zoveel van zijn,’ aldus Dr. Eveline Lubbers, politicoloog, in deze film waarin wetenschappers én bezoekers van De Boterbloem betogen waarom De Boterbloem moet blijven.

3 oktober: Gemeenteraad Amsterdam spreekt over De Boterbloem

41934616_1123383937813747_9131845940179632128_o

De Boterbloem
Ecologische zorgboerderij de Boterbloem ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kivieten. Veel Amsterdammers komen hier wandelen, van het weidse uitzicht genieten of biologische producten kopen.
De Gemeente Amsterdam wil via projectontwikkelaar SADC en ontwikkelbedrijf GEM Lutkemeer uitgerekend op deze unieke plek een bedrijventerrein vestigen en vindt dat De Boterbloem weg moet.

Motie Gemeenteraad Amsterdam: Boterbloem is belangrijk
De Boterbloem put nog hoop uit de motie die op 14 maart 2018 unaniem door de gemeenteraad van Amsterdam is aangenomen. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond. Het is nu afwachten wat de nieuwe gemeenteraad met deze motie gaat doen. De SADC heeft in ieder geval aangekondigd binnenkort plannen in te dienen, die alsnog leiden tot het verdwijnen van de akkers van De Boterbloem.

3 oktober: Gemeenteraad spreekt weer over De Boterbloem
De aangekondigde ontruiming van de percelen van De Boterbloem is uitgesteld tot na 3 oktober. Dan spreekt de gemeenteraad hierover. Gaan de Lutkemeerpolder en De Boterbloem u aan het hart? Hou dan 3 oktober vanaf 13.30 uur alvast vrij in uw agenda. Het wordt dan erop of eronder en die dag is álle steun in de Stopera méér dan welkom! Wordt vervolgd.

Op dit weblog kunt u het verloop van de acties tot behoud van De Boterbloem volgen. Van 14 tot 16 september vond het actiekamp ‘Kampeer in de Lutkemeer’ plaats. Diverse media besteedden aandacht aan deze actie, o.a. Hart van Nederland, Parool en AT5. Bekijk hier de mooiste foto’s van Kampeer in de Lutkemeer.

AT5: Wederom protest tegen sloop De Boterbloem: ‘De strijd is nog niet gestreden’

AT5 was aanwezig bij Kampeer in de Lutkemeer en stelt: ‘de strijd is nog niet gestreden’.

AT5

https://www.at5.nl/s/Muu?jwsource=cl

Op dit filmpje kregen wij het volgende commentaar van Loes Leijssen, waar het actiecomité het van harte mee eens is:

Wat een oppervlakkig en slecht informerend filmpje van AT5. Geen aandacht voor de lezingen, de informatie.
Lezingen die werden gegeven door mensen met naam in de wereld van de duurzaamheid.
Niet laten zien de grote menigte die zondag meedeed aan de zaai actie. Veel mensen met kinderen.
Geen beelden van de prachtige tuin, het mooie landschap.
Niet vermelden dat er al zoveel ongebruikte bedrijventerreinen zijn, die leeg geruimd moeten worden,
maar dat men liever naar een stuk zeer vruchtbare grond gaat, dat van grote landschappelijke betekenis is. En van belang voor de lucht kwaliteit in de stad.

Waarvoor staat AT5? De wereld van het speculeren met kostbare grond ? Is er ergens bij AT5 een spikkeltje betrokkenheid te vinden ?
Loes Leijssen

 

 

Wethouder Amsterdam vraagt meer tijd voor Boterbloem, Behoud Lutkemeer zet door

Amsterdam heeft meer tijd nodig om de varianten voor bedrijventerrein Lutkemeer III uit te werken. Wethouder Van Doorninck heeft dan ook om uitstel van twee maanden gevraagd. De ontruiming van de akkers van De Boterbloem is uitgesteld en er zullen geen werkzaamheden plaatsvinden. Maar om van uitstel afstel te maken is zeker nog actie nodig. Het actieweekend van Behoud Lutkemeer dit weekend heeft dan ook gewoon doorgang.

kampeer in lutkemeer
EenVandaag besteedde dinsdag aandacht aan de perikelen in de Lutkemeerpolder en rondom Boterbloem. Naar aanleiding van die uitzending heeft de nieuwe GroenLinks wethouder een reactie gegeven op de plannen.

Wat de wethouder in die reactie niet vermeldt, is dat er op dit moment plannen liggen voor de ontwikkeling van slechts 5,4 hectare in plaats van de beschikbare 24 hectare. En dat deze ontwikkeling zo gepland wordt omdat een investeringsmaatschappij bij de verkoop van de gronden aan de gemeente heeft bedongen dat zij ook mag bouwen, niet omdat er bedrijven zijn die zich er willen vestigen.
De gemeente wil niet van deze afspraak afwijken.

Laat GroenLinks zijn groene gezicht zien?

Ondanks het uitstel blijkt het broodnodig om tegenwicht te bieden aan dit ‘groene’ college. Gaan een GroenLinks wethouder en dito burgemeester nu echt een biologische boerderij ontruimen voor een bedrijventerrein? Gebaseerd op oude plannen waar wel degelijk anders naar gekeken kan worden en anders op gehandeld kan worden?

Behoud Lutkemeer zet door met het actieweekend ‘Kampeer in de Lutkemeer‘. In een breed programma zullen daar op zaterdag verschillende experts en professoren een andere kijk geven op de redenen die het college nu aanhoudt om de plannen door te laten gaan. Is er wel echt een bedrijventerrein nodig om de woningopgave in stad mogelijk te maken? Past volbouwen van Lutkemeer III wel in de transitie die Amsterdam doormaakt? Wat is er eigenlijk ‘circulair en natuurinclusief’ aan een bedrijventerrein dat wordt gebouwd waar nu groen is?

EénVandaag wijdt item aan De Boterbloem, noemt rol Gemeente Amsterdam tot nu toe ‘dubieus’

Bekijk hier het item dat EénVandaag op 11 september 2018 aan De Boterbloem heeft gewijd. De vraag blijft: zal de GroenLinks Wethouder zich inzetten voor De Boterbloem, zoals GroenLinks voor de verkiezingen heeft toegezegd? De wethouder wilde voor de camera geen commentaar geven. Het officiële statement stemt niet hoopvol.

Strijd om behoud van laatste biologische akker van Amsterdam

Strijd om behoud van laatste biologische akker van Amsterdam

Wat gaat er gebeuren met de laatste biologische akker van Amsterdam? Blijft het groen, of gaat de grond naar luchthaven Schiphol? Vrijwilligers van een biologische boerderij en een projectontwikkelaar staan lijrecht tegenover elkaar.

Aan de westelijke rand van Amsterdam ligt de oude Lutkemeerpolder met daarin het enige nog overgebleven biologische akkerbouwbedrijf dat Amsterdam rijk is: De Boterbloem. De gemeente Amsterdam wil in samenwerking met een projectontwikkelaar een bedrijventerrein bouwen op de biologische akkers.

Boze buurtbewoners organiseren komend weekend een protestactie tegen de dreigende ontruiming. Ze willen de polder behouden voor hun natuurrecreatie en gezonde voeding: “Laat die linkse coalitie het laatste stukje biologische groen van Amsterdam behouden, ze maken een historische fout als ze dit weggooien.”  Het lot van de Lutkemeerpolder lijkt al een tijdje bezegeld. Tenzij de nieuwe wethouder van GroenLinks alsnog beslist dat de akkers groen mogen blijven.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

‘Onbegrijpelijk dat dit gebied is uitgekozen’

Volgens Alies Fernhout, woordvoerster van De Boterbloem, wordt nu precies het gebied gesloopt waar de akkers van een aantal negentiende-eeuwse boerderijen en een monumentale fruitboomgaard liggen. “Onbegrijpelijk dat juist dit gebied is gekozen. Dit is voor de landbouw unieke, vruchtbare kleigrond. De projectontwikkelaar waar de gemeente en Schiphol eigenaar van zijn, heeft honderden hectares landbouwgrond in bezit, hier vlak om de hoek. Wat je daar ziet? Leegstand.”

Platform Behoud Lutkemeerpolder onderstreept de symbolische waarde van de Lutkemeerpolder, in een tijd dat mensen meer biologisch voedsel willen en zich meer bewust zijn van de gevolgen van klimaatveranderingen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Spaarzaam omgaan met groen

“Dit is wat je krijgt als alleen geld een rol speelt”, zegt emeritus hoogleraar planologie Arnold van der Valk van de Wageningen University & Research Centre (WUR) en mede-oprichter van de Food Council MRA een steenworp verderop. Dat deel van de Lutkemeerpolder is een paar jaar geleden omgetoverd tot een bedrijventerrein. Slootjes en weides die anderhalve eeuw terug zijn drooggelegd hebben een nieuwe bestemming, met kaarsrechte wegen en grote grijze gebouwen.

Sinds de economie weer aantrekt ziet Van der Valk het overal gebeuren. Grond is een schaars goed en bedrijventerreinen leveren meer geld op dan landbouwgrond. Volgens de planoloog moeten we zuinig zijn op het spaarzame groen in de randstad. “Als we zo doorgaan is Nederland over vijftig jaar één grote dunbevolkte stad.”

Speculatie met landbouwgrond

Hoogleraar Van der Valk kwam februari 2018 in het nieuws met een opzienbarend filmpje. Tijdens een online college wijdt hij uit over grondspeculatie in de Lutkemeerpolder. Hij gebruikte het woord ‘corruptie’ en dat viel niet goed bij vastgoedbedrijf SADC. De Universiteit van Wageningen verwijderde het filmpje en zette het daarna toch weer online.

In maart dit jaar nam de gemeenteraad een motie aan die bepaalt dat gekeken moet worden naar behoud van de boerderij en de akkers, maar dan in combinatie met een bedrijventerrein. Komende maand staat het opnieuw op de agenda.

‘Verbouwen in de berm’

Toekomstig uitbater van de boerderij Alies Fernhout blijft bezorgd: “Alles lijkt erop dat we straks met een kluitje in het riet gestuurd worden, dat we een klein stukje grond aangeboden krijgen waarmee we geen akkerbouw kunnen uitoefenen. We mogen verbouwen in de berm, zeggen ze dan.” 

Op 17 juli heeft de rechter in hoger beroep uitspraak gedaan en is De Boterbloem in het ongelijk gesteld. De projectontwikkelaar kan met de bouw beginnen. Ook met de motie is nog niets gebeurd.

Dubieuze rol van de gemeente

Volgens planoloog van der Valk zit de gemeente Amsterdam klem door een lastige privaat-publieke samenwerking. “Daardoor heeft ze twee petten op: enerzijds het algemeen belang dienen via bestemmingsplannen, anderzijds is de gemeente ook eigenaar van grote lappen grond, die ontwikkeld moeten worden en die veel gekost hebben.” De gemeente kan het project in de Lutkemeerpolder niet zomaar afblazen, uit angst voor een schadeclaim, zegt van der Valk.

Volgens Alies heeft de gemeente zich in 2008 in het pak laten naaien door met een slimme vastgoedondernemer een deal te sluiten over de grondaankoop. “Nu moeten ze die afspraak nakomen. Als je je als overheid al op de markt begeeft, dan heb je een slechte onderhandelingspositie.” 

Lees hier de reactie van de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid: