Buurtbewoners betuigen solitariteit voor Behoud Lutkemeer

Hemelvaart.png

Je zou denken dat de heren en dames politici door de huidige crisis wel doordrongen zijn van het belang van het behoud van de laatste groene plekken waar biologisch voedsel wordt verbouwd, zoals de Lutkemeer in Amsterdam.

Maar helaas, ze willen gewoon doorgaan en hebben aangekondigd dat ze per 1 september willen beginnen met het bouwrijp maken van de eerste 5 ha grond, de voormalige akkers van biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem. Ze willen niet bekend maken wie dan het mysterieuze ‘beursgenoteerde bedrijf’ is (lees: een grote multinational) dat een distributiecentrum op die plek zou willen vestigen.

Behoud Lutkemeer blijft zich daar natuurlijk tegen verzetten en zal er alles aan doen om te voorkomen dat er begonnen kan worden met het vernielen van kostbaar groen in Amsterdam West.

Veel creatieve buurtbewoners kwamen op Hemelvaartsdag (21 mei) solitariteit betuigen voor Behoud Lutkemeer en aandacht vragen voor de petitie.

(Bron: Behoud Lutkemeer)