AT5 besteedt aandacht aan petitie Red de Boterbloem

bericht AT5 over handtekeningenactie De Boterbloem

Op 3 februari 2009 stond er op AT5 het volgende bericht over onze petitie:
dinsdag 03 februari 2009 13:32:13
Boerderij De Boterbloem start handtekeningenactie
Ecologische boerderij De Boterbloem is een handtekeningenactie begonnen tegen de plannen van de gemeente om de boerderij in november te sluiten.
De Boterbloem moet plaats maken voor een bedrijventerrein. Het comité Red de Boterbloem is bezig met het voorbereiden van andere acties.
De Boterbloem ligt aan de rand van Osdorp. Je vindt er rust, ruimte en ecologische landbouw. Het is een plek voor mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Bijvoorbeeld ex-verslaafden, mensen met psychiatrische klachten en ex-gedetineerden. Zij vinden hier een zinvolle dagbesteding.
Zie:
Op 3 februari 2009 zijn er al 167 mensen die hun handtekening hebben gezet onder de petitie!
Hopelijk worden dat er de komende tijd nog veel meer.

Onderteken de petitie Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam Osdorp

tekst petitie Red de Boterbloem

Op http://www.petities.nl kan de petitie “Red ecologische boerderij de Boterbloem in A’dam Osdorp” ondertekend worden. Zie
De tekst van de petitie luidt:
Wij,
een groep verontruste Amsterdamse burgers die begaan zijn met het lot van ecologische zorgboerderij De Boterbloem aan de rand van Amsterdam Osdorp
constateren
dat het dagelijks bestuur van Stadsdeel Osdorp van plan is om op het terrein van De Boterbloem in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Per 1 november 2009 wil het stadsdeel de zorgboerderij, waar dagbesteding wordt geboden aan psychiatrische patiënten en waar ecologische producten verbouwd worden, weg hebben.
en verzoeken
het stadsdeel de plannen te heroverwegen, aangezien er in Amsterdam al meer dan genoeg bedrijventerreinen zijn (die gedeeltelijk leegstaan). De Boterboem moet blijven, en daarom moet het bestemmingsplan zodanig gewijzigd worden dat het terrein van De Boterbloem niet bebouwd kan worden, zodat de unieke boerderij behouden kan blijven voor de burgers van de stad.
Onderteken deze petitie! Zo kun je meehelpen De Boterbloem te redden!

Meedoen met de actie Red de Boterbloem?

Zoals in de media te lezen en te zien was de afgelopen tijd heeft het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp ecologische zorgboerderij de Boterbloem de wacht aangezegd. November 2009 zou de Boterbloem moeten verdwijnen om plaats te maken voor een bedrijventerrein. Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat het niet zover komt. Het actiecomité Red de Boterbloem zal binnenkort van zich laten horen met allerlei acties, die momenteel worden voorbereid.
WAT KUN JE NU AL DOEN? We hebben de hulp hard nodig van IEDEREEN die de Boterbloem een warm hart toedraagt. De volgende dingen kun je nu al doen, en alles helpt!
1) Schrijf een email naar het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp waarin je bezwaar maakt tegen de plannen.
2) Word donateur van De Boterbloem (zie http://www.deboterbloemamsterdam.nl)
3) Meld je aan om handtekeningen op te halen. Handtekeningformulieren kun je komen ophalen bij De Boterbloem. 4) Meld je aan voor het actiecomité via de website van De Boterbloem. Alle hulp is welkom.
Boterbloem boerin Trijntje zal op 17 februari bij de burgemeester worden ontvangen, samen met de andere genomineerden voor de Amsterdammer van het Jaar. Met een aantal sympathisanten zal zij ook bij Job Cohen aandacht vragen voor de acute bedreigingen die De Boterbloem boven het hoofd hangen.

Actiecomité De Boterbloem

Op zaterdag 31 januari heeft een groep verontruste Amsterdammers zich bereid verklaard Trijntje Hoogendam te steunen in haar strijd om De Boterbloem te behouden. Het gaat om mensen met contacten in de lokale en landelijke politiek en de media. Het actiecomité zal binnenkort van zich laten horen. Een eerste actie is het starten van een petitie op http://www.petities.nl; zie http://deboterbloem.petities.nl

Verder zal in Amsterdam Osdorp een burgerinitiatief worden gestart. Ook zal een ‘Stichting tot behoud van ecologische boerderijen in en rond Amsterdam’ worden opgericht, die gaat lobbyen bij o.a. Schiphol. Het bedrijventerrein dat Osdorp gepland heeft zou moeten worden ontwikkeld door Schiphol Area Development Company. Maar wie heeft in deze tijd van economische malaise en leegstaande kantoorpanden behoefte aan weer een lelijk bedrijventerrein? Hopelijk zijn er ook in de hogere regionen van Schiphol mensen die dit inzien en die duurzaam ondernemen een warm hart toedragen.