NRC: Polder weg voor bedrijven: Gemeente is nietsontziend

Op 3 oktober 2019 wijdde het NRC Handelsblad een groot artikel aan de situatie rondom de Boterbloem en de Lutkemeer.

 

NRC Lutkemeer.png

Citaat uit het artikel:

Onbegrijpelijk, zegt Erik – en wel om twee redenen. Eén: het eerste deel van de polder is nog helemaal niet volgebouwd. Dat blijkt tijdens een fietstochtje. Via dierenhotel Pocahondas en een natuurstrook die erg in trek is bij hondenuitlaters („schaamgroen”, aldus Erik), belanden we op de dijk van de Ringvaart. Daar is het duidelijk te zien: verschillende percelen van ‘Lutkemeerpolder Deelgebied 1’ liggen nog braak.

Foto Novi Zijlstra

Erik wijst op een strook langs de Ookmeerweg: „Daar zou een vreetschuur komen, maar dat plan werd drie jaar geleden geschrapt omdat de ondernemer in kwestie niet integer bleek te zijn. Sindsdien is er niets meer gebeurd.” De bestaande loodsen en bedrijfsgebouwen, zegt hij, zijn ook „lang niet allemaal in gebruik.”

Waarom dit van belang is? Nou, zegt Erik, bij de wijziging van het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder in 2002 bepaalde de gemeente dat het tweede deelgebied – achter De Boterbloem – pas bebouwd zou worden als het eerste voltooid was. „Ze houden zich dus niet aan hun eigen bepalingen.”

Tweede reden. In 2015 moest VVD’er Ton Hooijmaijers, oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, voor twee jaar en vier maanden de cel in wegens omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Centraal in zijn veroordeling stond de Lutkemeerpolder: de rechters achtten bewezen dat Hooijmaijers in ruil voor tienduizenden euro’s aan smeergeld Jelle Kuiper en diens zakenpartner bevoordeelde bij de overeenkomst die hun het recht gaf de grond te ontwikkelen. (Kuiper werd dit voorjaar vrijgesproken van omkoping.)

Het lot van de Lutkemeerpolder werd dus bezegeld door een corrupte deal, zeggen de tegenstanders. En dat, vinden Erik en Trijntje, is al reden genoeg om de overeenkomst te ontbinden en het gebied te behouden als boerenland.

Ze krijgen steun van het Platform Behoud Lutkemeer, een coalitie van buurtbewoners, klimaatactivisten en milieuclubs.

Lees het volledige artikel hier.

Parool: ‘Hoe mooi zou het zijn als we deze polder kunnen gebruiken voor een biopolder’

Paroollezeres Hester van der Heijen (54) heeft voor het eerst van haar leven gedemonstreerd:

“De kleurige volkstuinen van de ­actiegroep Behoud Lutkemeer zijn inmiddels weggevaagd en de zonnebloemen liggen in de container. De weide is kaal. De vogels zijn stil. Wie maken zich druk over de toekomst van deze polder?

Op het strijdtoneel van de Lutkemeerpolder sprak ik een aantal van de bezetters: een hoogleraar en ­vredeswerker, een klimatoloog, een zangjuf en een buurvrouw uit de flat dichtbij. Ik zag mooie studenten en jongeren die vrij namen van hun werk om hierbij te kunnen zijn.

Ondertussen loop ik rond met ballen in mijn buik, ik voel een enorme kater. Over hoe het de dappere bezetters die zijn gearresteerd vergaat. Over de gemeente die zich in een ­financiële knoop heeft gedraaid en wat de gevolgen daarvan voor de natuur- en voedselvoorziening zijn. Over GroenLinks, die al het mooie roept, maar nu het tegenovergestelde doet, en over de investeerders die met hun geldzucht hun zin krijgen van gemeente en politie.”

GroenLinks zegt al het mooie maar doet het tegenovergestelde.png

Lees het hele artikel hier.

AT5 meldt: het nieuwe stadsbestuur zet plannen voor bedrijventerrein door

AT5 Boterbloem

Toch blijven wij hopen dat De Boterbloem en de groene Lutkemeerpolder gered kunnen worden….. Zie voor het AT5 artikel:

https://www.at5.nl/artikelen/188758/ook-het-nieuwe-college-wil-plannen-voor-de-boterbloem-doorzetten

AT5:

Medewerkers en sympathisanten van zorgboederij De Boterbloem hadden hun hoop gevestigd op het nieuwe, meer linkse college, om hun plek te behouden. Maar gisteren bleek in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening dat ook het nieuwe stadsbestuur de plannen voor een bedrijventerrein door gaat zetten.

Zes insprekers lieten gisteren van zich horen in de commissievergadering. Stuk voor stuk stelden ze dat het nieuwe college nog eens goed na moet denken over de plannen om van het natuurgebeid waar de Boterbloem zich bevindt een bedrijventerrein te maken.

Lees ook: Ontruiming dreigt voor zorgboerderij de Boterbloem

Wethouder Marieke van Doorninck liet echter weten dat de huidige plannen voor het terrein Lutkemeer 3 door zullen worden gezet. Volgens haar is de gemeente tot het uiterste gegaan om de zorgboerderij te laten bestaan. Een meerderheid van de raad was dit met haar eens. Zo ook de fractie van GroenLinks.

Links college
En dat was nou net de partij waarop de Boterbloem haar hoop gevestigd had. Het vorige college had al besloten dat het bedrijventerrein er zou komen. De Boterbloem hoopte dat een linkser college, onder leiding van GroenLinks, zou kiezen voor het behoud van de natuur en de boerderij.

Lees ook: Wederom protest tegen sloop De Boterbloem: ‘De strijd is nog niet gestreden’

‘Wij dringen aan bij de gemeente om haar positie te gebruiken. Je kunt hier een mooi voobeeld stellen van wat voor mooi groen en links college je bent’, stelde eigenaar van de boerderij Alies Fernhout in september tegenover AT5.

Samenwerking
Van Doorninck is van mening dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om het bedrijventerrein en de zorgboerderij naast elkaar te laten bestaan. Plannen hiervoor van het stadsbestuur zijn door de Boterbloem daarentegen elke keer afgewezen.

Lees ook: Gemeente wil samenwerking tussen zorgboerdrij de Boterbloem en bedrijventerrein

Daarmee lijkt er definitief een eind te komen voor de zorgboerderij. Al lieten sympathisanten bij een protest in september wel weten bij een eventuele ontruiming de strijd aan te gaan. Wanneer de gemeente precies gaat beginnen met de bouw van het bedrijventerrein, is nog niet duidelijk.