Financiële waarde behoud groene Lutkemeerpolder : 1,5 miljoen tot 8 miljoen per jaar

Uit recent onderzoek door de WUR blijkt dat de groene Lutkemeerpolder en haar ecosysteemdiensten de samenleving tussen de 1,5 en 8 miljoen PER JAAR opleveren.

Ecosysteemdiensten van de Lutkemeerpolder

Onderzoek naar Lutkemeerpolder

 

Mail van het actiecomité aan GroenLinks

Vorige week schreef Eugène Matthijsen namens Actiecomité Red de Boterbloem onderstaande mail aan de GroenLinks fractie van Amsterdam:

Namens actiecomité Red de Boterbloem heb ik een aantal vragen aan u. Misschien hebt u ruimtelijke ordening niet in uw portefeuille. Toch heeft de volledige fractie van GroenLinks destijds ingestemd met de motie dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein, dat gepland staat in de Lutkemeerpolder, zo veel mogelijk in fases gebouwd moet worden en dat elk stuk groen pas bouwrijp wordt gemaakt als de komst van bedrijven zeker is

1) Bent u ervan op de hoogte dat er op dit moment werkzaamheden worden uitgevoerd in de Lutkemeerpolder?

De SADC is begonnen met het graven van sloten in de Lutkemeerpolder. Daardoor worden boeren belemmerd om hun werkzaamheden uit te voeren. Volgens uw motie zou er pas gestart worden als er een getekend contract met één of meer bedrijven ligt. Dat is echter niet het geval. Bent u van mening dat niet aan de mede door GroenLinks ingediende motie voldaan wordt en dat de werkzaamheden onmiddellijk moeten worden gestopt en teruggedraaid? Dit met het doel om de boeren voedsel voor de stad te kunnen laten verbouwen totdat daadwerkelijk de komst van bedrijven 100% zeker is?

2) Bent u van mening dat eerst fase I vol moet zijn alvorens met de Lutkemeerpolder te beginnen?

Deze belofte is door het College van zowel Amsterdam als de stadsdelen Osdorp en Nieuw-West in het verleden meerdere malen gedaan. Toch ligt er op de eerste fase (BPAO) nog bijna 5 hectare braak. Deze ruimte krijgt SADC blijkbaar moeilijk gevuld. Toch bouwen ze rondom Schiphol continu grondposities op met momenteel een totaal aan 200 hectare uitgeefbare grond. SADC – een deelneming van Amsterdam – grossiert in beschikbare kavels. De projectontwikkelaar scoort al jaren slecht met het succesvol invullen van deze beschikbare grond. Neemt u genoegen met half werk of bent u ook van mening dat SADC eerst haar slagkracht moet tonen door fase I te vullen alvorens met de Lutkemeerpolder te beginnen? Bent u er van op de hoogte dat SADC al jaren schermt met 3,5 hectare gereserveerde grond (o.a. Meet Inn) in fase I? En daarmee ten onrechte de indruk wekt, dat er haast gemaakt moet worden met de Lutkemeerpolder?

3) Bent u van mening dat door de prestaties nu én in het verleden een kaalslag dreigt in de Lutkemeerpolder?

SADC presteert ondermaats. Niet voor niets heeft de gemeente Haarlemmermeer recent aangegeven om mogelijk zonder deze projectontwikkelaar bedrijventerreinen te gaan ontwikkelen. Bent u van mening dat SADC niet zonder getekende contracten uit de Lutkemeerpolder moet wegblijven en haar werkzaamheden onmiddellijk moet staken? Dit om onnodige vernietiging van kostbare landbouwgronden te voorkomen?

4) De volgende vraag is eigenlijk simpel. Denkt u eens logisch met me mee.

SADC en de verantwoordelijke wethouder geven aan dat er voor 90% een overeenkomst is met een distributiecentrum dat 5,5 hectare in de Lutkemeerpolder wil afnemen. Het is dus te groot voor de bijna 5 hectare beschikbare kavels op de eerste fase (BPAO). Het bedrijf gaat uitsluitend Amsterdam van levensmiddelen voorzien. Het kan dus niet elders rond Schiphol ondergebracht worden. Om welk bedrijf zou dit gaan? Dit is te groot voor AH met 30 vestigingen in Amsterdam. De andere supermarkten hebben er tussen de 3 en 10. Welk bedrijf heeft in hemelsnaam meer dan vijf voetbalvelden ruimte nodig om Amsterdam van levensmiddelen te voorzien. Doe a.u.b. wat suggesties, misschien zie ik wat over het hoofd. Het enige wat ik kan bedenken is de Markthallen. Maar verplaatsing daarvan is niet aan de orde. Nog een vervolgvraag: waarom zou zo’n bedrijf zo lang twijfelen om een contract te tekenen? Zelfs nu de werkzaamheden voor de komst van dit bedrijf – onterecht en niet volgens afspraak – in de Lutkemeerpolder zijn gestart? Hoeveel vraagtekens zet u bij dit verhaal van de wethouder en SADC?

 

5) Bent u van mening dat bovenstaand plan mogelijk niet in lijn is met wat de verantwoordelijke wethouder zegt?

Zowel in raadsvergaderingen als tijdens bezoeken aan de Boterbloem heeft de wethouder geweerd, dat de Lutkemeerpolder nodig is om bedrijven uit de stad een nieuwe plek te geven. Dit om ruimte te maken voor woningbouw. In de stad is nergens een nergens een distributiebedrijf in levensmiddelen te vinden met een omvang van 5,5 hectare. Als er inderdaad sprake is van een serieus bedrijf, dan komt dit van buiten de stad. Bent u van mening dat er dan niet wordt voldaan aan het doel van dit bedrijventerrein?

 

6) Hoe is een complex van 5,5 hectare te rijmen met de doelstelling circulaire ontwikkeling, duurzaamheid, ecologie, landbouw en natuur?

Business Park Amsterdam Osdorp is er een goed voorbeeld van. Hoe een beeldkwaliteitsplan niets meer dan marketing is om een bedrijventerrein aan de omgeving te verkopen. Er is niets terug te zien van de beloofde ‘groene uitstraling’. Het is ooit door een journalist het ideale scenario voor een horrorfilm genoemd. Het beton probeert men op te fleuren door er groen tegenaan te laten groeien. Zelfs daar slaagt men niet in, want ze zijn gepland aan die kant van de gevels waar amper zon komt. Er is dus niet terecht gekomen van de belofte van SADC om waarde toe te voegen aan de leefomgeving. Die belofte wordt ook gedaan met betrekking tot de Lutkemeerpolder. Kunt u me uitleggen hoe al deze groene principes ten uitvoer kunnen worden gebracht met een immens complex van 5,5 hectare? Kunt u met uitleggen hoe zo’n gigantische geheel waarde kan toevoegen aan de leefomgeving? Bent u ook van mening dat niet Amsterdam en SADC bepalen hoe er gebouwd wordt en met welke materialen – meestal beton – maar het bedrijf zelf?

 

7) Bent u van mening dat als de Lutkemeerpolder wel onverhoopt een succes mocht zijn er flink geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur?

Het verkeer loopt – vooral tijdens spitsuren – behoorlijk vast op het kruispunt Ookmeerweg, De Alpen en de Etnastraat. Deze laatste straat zorgt voor de aansluiting op beide bedrijventerreinen. Als het distributiebedrijf van 5,5 hectare er inderdaad komt, zullen de verkeersbewegingen verder toenemen. Amsterdam zal moeten ingrijpen. Door bijvoorbeeld de brug over de Ringvaart van tweebaansweg naar minimaal vierbaans moeten brengen. Ook De Alpen en de Ookmeerweg zullen op de schop moeten. Weet u misschien hoe? Er is namelijk geen ruimte om deze belangrijke toegangswegen naar het centrum te verbreden. Deze puzzel moet nu opgelost worden. Straks is het te laat en zullen bedrijven die wel op één van de bedrijventerreinen gevestigd zijn naar elders verkassen. En dat zal vooral een bittere pil zijn voor de Lutkemeerpolder, omdat daar dus geheel overbodig kostbare landbouwgrond voor vernietigd is. Hoe ziet u dit verkeerstechnisch? En het projectbureau van Amsterdam zou vooral nog eens goed naar de infrastructuur kijken. Zijn de uitkomsten bij u bekend?

 

Halsema: “Without protest and dissent, there can be no change or ‘progress'” – om vervolgens de Tuinen van Lutkemeer met geweld te laten vernietigen.

Speech door Pumpkin (Squash) op demonstratie voor de Lutkemeer, vrijdag 6 september

I am sure that many of us here would agree with that sentiment.

Those words were spoke by Femke Halsema this past Sunday at the Celebrating Dissent Festival in de Balie. Shame that less than 24 hours later acted in direct opposition of them and authorized a thorough mowing down of a space of protest, a space of dissent, a space of resistance. In a few words: a space of change… (1)

This weekend the Tuinen van Lutkemeer, a land occupation made up of community gardens planted in March, had a harvest festival and a meeting to discuss what to do about the pending eviction of this space.

During that meeting a group of gardeners, activists, and neighbors decided that they would strengthen the occupation and start a living group there in order to protect their harvest, their fruits, their vegetables, their work. . The group decided to stand up against the decision of the Amsterdam City Council to demolish one of the last pieces of fertile ground left in Amsterdam.

Monday morning, one day after Femke’s speech celebrating dissent, the new group, Squash, was met with the demand from the owners of the property, with the police in tow, to immediately leave the space.

Squash clearly stated that they refused to leave, and then over 12 hours, with around 30 police, 30 movers, and several pieces of heavy equipment, the community gardens, were completely torn apart and mowed down.

This was not something that happened without forethought. All that hard work, all those unharvested vegetables were destroyed for a reason: They were destroyed so that the resistance that was growing there would be destroyed as well. They were destroyed swiftly in the hopes that those who refused to let the city throw away a valuable resource would lose hope and give up the fight. They were destroyed to repress our resistance.

But those gray-minded business-government people, enemies of life, were wrong. Our resistance is alive and kicking.

What the city has done with the Lutkemeerpolder, unintentionally, is draw attention to the hypocrisy of its policies..

Not even 3 months ago, in June the 20th, the Amsterdam municipality declared a climate emergency. Over the summer they’ve had several meetings to discuss the green future plans of the city, urban agriculture, and climate policy. And yet they continue to allow the Schipol Area Development company to proceed with these outdated plans to turn the Lutkemeerpolder into a business park, while there is still time and possibility to move it somewhere else.

We are here to say that until the city dares to take action and do something about the climate emergency, we will find the courage to keep speaking up, to keep showing up, to keep resisting.

Because, as Femke said this weekend, “Sometimes it seems that the brave dissenters are small in numbers. But they are the voices of the many”

We are the voices of many. This struggle is not over.
Because those who sow repression will reap resistance.
Don’t you dream it’s over. Expect us. You will hear from us!

(1) https://debalie.nl/…/femke-halsema-opens-celebrating-disse…/

Speech van Astrid tijdens demonstratie voor groene Lutkemeer

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan, schoenen en buiten

Maïs, peterselie, wortels, spruitplanten, koriander en zó veel meer. Het één klaar om geoogst te worden het ander had nog een paar weken nodig.

Met de Tuinen Van Lutkemeer hebben wij aangetoond hoe vruchtbaar deze voor Amsterdam unieke kleigrond is.
Met buurtbewoners hebben wij gezamenlijk de prachtigste moestuinen aangelegd in 7x10mt grote letters BEHOUD LUTKEMEER waar werkelijk àlles wat we in de grond zaaiden groeide en bloeide.

Grass roots, bottom up, municipaliteit allemaal kletspraatjes waar we door gemeente Amsterdam mee worden bestookt, maar als het er op aankomt wordt het met de grond gelijk gemaaid.

Zonder broedplaats subsidies en bemoeienis van de gemeente kwamen er mensen uit de Surinaamse, Marokkaanse, Turkse, autochtone, Afghaanse, Indonesische gemeenschap samen.

Tuinieren en lekker buiten in alle weidsheid van de polder een kop thee drinken en ondertussen weide- en roofvogels en konijnen en hazen observerend brak elke taalbarrière. Dit alles vertel ik maar om aan te geven dat de Amsterdammers hier behoefte aan hebben.

Stadslandbouw en korte ketens zijn ook van die woorden waar de groene en linkse wethouders mooie sier mee maken in de media. Buurtmoestuintjes en 3x3mt gesubsidieerde kasjes juich ik toe maar het is toch geen serieuze stadslandbouw te noemen.

Het is er dus al: 43ha vruchtbare landbouwgrond aan de rand van de stad. Kortere ketens zijn er niet.

Maar wat doet diezelfde gemeente?

Die laat de door henzelf opgerichte GEM-LUTKEMEER onze tuinen ontruimen en vernielen om er vervolgens met het geld en de grond van de Amsterdammers mee te gaan speculeren.

De ontruiming van afgelopen maandag was zeer voorbarig omdat er nog meerdere procedures lopen.

Èn meerdere beloften en politieke besluiten zijn hiermee ook genegeerd.
1. De voorwaarde dat naastliggend bedrijventerrein vol moest zijn voor er begonnen wordt met het volbouwen van de polder.
2. Er moet een koper bekend zijn die getekend moet hebben voor er verder wordt ontwikkeld.

De grond deals zijn zo’n 10 jaar geleden in gang gezet door toenmalig Groen Links wethouder Maarten van Poelgeest en de corrupte VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers.

De vraag is dus: Wat is hier aan de hand?

Het komt er in de praktijk op neer dat er niet zoals Groen Links beweert 3ha grond voor landbouw is gewonnen maar dat als wij niet in grijpen er 40ha vruchtbare grond in de uitverkoop gaat!

Het is nog niet te laat! Er is een ander plan: Plan Biopolder

Amsterdam heeft gekozen voor een groen en links beleid.
Alsjeblieft gemeentebestuur Maak het Waar.

Statement van groep jonge sympathisanten WeSquash

Schermafbeelding 2019-09-05 om 23.03.14

WeSquash meldt op Facebook:

Met een tractor en kraanwagen rijden huurlingen van projectontwikkelaar Schiphol Area Development Company een maisveld kapot. Politie stapt over pas ontluikende sla om haar kwekers te arresteren. Zonnebloemen worden grof opzij geduwd om de mensen die ze met zorg geplant hebben in de boeien te slaan. Met GroenLinks in het college stapelen de paradoxen zich op.

Afgelopen maandag zijn de Tuinen van de Lutkemeer ontruimd. Bij de ontruiming zijn zes mensen gearresteerd, vier zitten er nog vast. Tientallen buurtbewoners en groen liefhebbers hadden zich op het enige stukje landbouwgrond van Amsterdam verzameld in de hoop om de vernieling van vruchtbare kleigrond te voorkomen en hun buurtmoestuinen te behouden. De nieuwe actiegroep Squash, vernoemd naar de pompoenen die maanden eerder in de tuinen van de Lutkemeer gezaaid zijn, bezette sinds zaterdag de Lutkemeerpolder om te voorkomen dat dit stuk grond geofferd wordt voor distributiecentra ten behoeve van Schiphol.

De komst van het ‘kneiterlinkse’ college en een burgemeester die groen en links schijnt te zijn, deed de hoop kortstondig leven dat er door de gemeente gekozen zou worden voor groen, duurzaam en klimaatbestendig beleid.
Betrokken buurtbewoners en boeren hebben de afgelopen jaren alles gedaan – tot GroenLinks stemmen aan toe. De groene democratiserings agenda klonk zo goed. Het bleef bij mooie woorden. Want petities, brieven, tientallen keren inspreken bij de gemeenteraad, een zelf uitgebracht krantje, juridische procedures, grote manifestaties en demonstraties: het mocht niet baten. Zelfs het omvormen van een jarenlang braakliggend perceel tot een ontmoetings- en voedselvoorzieningsplek door de aanleg van tientallen moestuinen leidde niet tot enig inzicht of barmhartigheid bij de gemeente. Na maanden van lobbyen, handtekeningen, demonstreren en praten-praten-praten bleek het belang en de inzet van gewone Amsterdammers minder belangrijk dan de beloftes en het geld van de Schiphol Area Development Company..

In de tuinen is meer gezaaid dan alleen pompoenen. En er is meer vernield dan alleen maisvelden, sla en zonnebloemen. Surreëel politie vertoon dat de uitbreiding van Schiphol beschermt, toonde dat barmhartigheid en heldhaftigheid niet de kwaliteiten zijn van de huidige gemeente. Vastberaden zijn ze zeker – op hoeveel protest en redelijke argumenten ze ook stuit, er zal niet van het plan afgeweken worden. Schiphol Area Development Company kan twee meter zand over deze vruchtbare kleigrond gooien om het op die manier bouwrijp te maken voor een bedrijventerrein waar niemand op zit te wachten.

Wie wind zaait, zal storm oogsten.

– Squash

Verzoek van sympathisanten Boterbloem aan GroenLinks

Afgelopen maandag kwamen een aantal sympathisanten van De Boterbloem ongevraagd op bezoek bij GroenLinks Amsterdam. Hieronder de vragen aan hen gesteld. Voorstel sympathisanten: laten we het gesprek op gang brengen, ‘spread the word’, zodat ze op de ALV van 21 september iets te bespreken hebben…

Het verzoek van de sympathisanten aan de GroenLinks raadsleden van Amsterdam:

Beste Groen Links raadsleden,
Waar we al een jaar om vragen is een gezamenlijke zoektocht naar de mogelijkheden. Dat is iets anders dan een gesprek waarin ons weer wordt uitgelegd waarom het niet kan. Wat wij vragen is een inzet op behoud als mogelijk. Dat is iets anders dan met volle vaart alles uit de weg ruimen en zo snel mogelijk zand in die polder storten.

Als fractie kun je nu al eenvoudig iets doen:
– je houden aan je eigen motie dat er geen voorbereidende werkzaamheden gestart mogen worden zonder een getekend contract
– je informeren over de andere kant van het verhaal: de financien, de leegstand, de betrokken partijen. Wij zijn meer dan bereid toe te lichten en uit te leggen vragen om onafhankelijk onderzoek over de noodzaak van een bedrijventerrein
– vragen om een onderbouwing van de gevreesde 42 miljoen in samenhang met de te maken kosten voor het bouwrijp maken (en de apparaatskosten GEM, SADC etc)
– je afvragen waarom er met alle geweld een partij gevonden is die niet in het naastgelegen leegstaande terrein past en evenmin in de te huur staande distributiecentra in Westpoort kan. (Westpoort – waar de infrastructuur ook veel beter geschikt is voor een distributiecentrum)
– Beseffen dat het geen gedane zaak is. Natuurlijk kunnen we terug, dat heeft een prijs, maar laten we het daar dan over hebben. Over hoe dat op te lossen is.
– O, en als je er nog nooit geweest bent… kom langs! Zie met eigen ogen waar het om gaat.

Wat we vragen:
1. inzetten op stoppen voorbereidende werkzaamheden zolang bezwaren nog lopen en er geen getekende contracten zijn
2. inzetten op fatsoenlijke omgang en voor alle partijen bevredigende oplossing voor de Boterbloem
3. onderzoeken van de mogelijkheden die het herzieningsverzoek bestemmingsplan biedt.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, zittende mensen, tafel en binnen

Wie repressie zaait, zal verzet oogsten: demonstratie Lutkemeerpolder

Op 6 september werd een drukbezochte demonstratie gehouden bij de Stopera voor behoud van een groene, ecologische Lutkemeerpolder. Een grote, nieuwe groep jonge sympathisanten (WeSquash) heeft zich het lot van de polder aangetrokken. Tijdens een indrukwekkende optocht door het centrum van Amsterdam bleek, dat jong en oud zich verbonden weten door dezelfde missie: de laatste biologische landbouwgrond van Amsterdam redden van de ondergang.
Uitgerekend op deze vruchtbare grond, gelegen in een prachtige, uitgestrekte polder aan de rand van Amsterdam Nieuw-West, wil de gemeente een bedrijventerrein vestigen. Totaal niet  van deze tijd, vonden de sprekers, waaronder een lid van de GroenLinks jongeren. Tevergeefs had hij het lot van de Boterbloem en de Lutkemeer geprobeerd onder de aandacht van de partij te brengen. ‘Alles wat we bij GroenLinks inbrachten, werd onder het tapijt geveegd’ zei hij. ‘We moesten erover zwijgen, we mochten niets over de Lutkemeer naar buiten brengen. Ze wilden niet naar onze argumenten luisteren’.  Hij zette zich in voor de Tuinen van Lutkemeer en was één van de vredelievende bezetters die met veel geweld door de ME van het terrein werd verwijderd…. in opdracht van het stadsbestuur.
Voor zijn inzet voor behoud van groen moest hij twee nachten in een politiecel doorbrengen. De ME dreigde hem zijn medicijnen tegen suikerziekte af te nemen als hij niet meewerkte. Nog duidelijk in shocktoestand over wat hem was overkomen deed hij zijn verhaal voor de Stopera, zich tot zijn partijgenoten daarbinnen richtend.

De actievoerders geven de strijd niet op. Wordt vervolgd.

GlobalInfo geeft GroenLinks les in rekenen:

Onderstaand artikel is afkomstig van de website Globalinfo.nl

GroenLinks leren rekenen

Inmiddels hebben we weer een aflevering achter de rug van de dramatisch serie ‘hoe verkoop ik de toekomst uit aan het bedrijfsleven’ Oftewel hoe Groenlinks de laatste biologische akker en polder bij Amsterdam verhaggelt, en daarbij u en mij met de schuld op wil zadelen. The Twilight Zone is er niks bij.

(Foto: screenshot van website SADC)

Ik zal u de hele voorgeschiedenis besparen. Er staan hele websites vol mee (behoudlutkemeer, red de boterbloem). Ik geloof ook wel dat Groenlinks, nadat het de verkiezingen in Amsterdam won en aan de macht kwam, niet heel blij was met deze erfenis van eerdere besturen. Daar staat tegenover dat het hun eigen wethouder, Maarten van Poelgeest, was die dit plan toentertijd heeft gemaakt en doorgedrukt. En alles dat je bestuurt is natuurlijk een erfenis. Juist daarom vinden wij dat ze daar goed mee om moeten gaan. Waarom zou je anders nog de moeite nemen om te gaan stemmen als ze toch niks kunnen/willen veranderen?

Dwars door alle bestuurlijke prietpraat waarmee ze hun besluit willen verkopen (over geweldige circulaire economie en duurzaamheid) moet je toch man en paard noemen. GroenLinks wil hier een prachtige oude polder met een biologisch akkerbouwbedrijf verwoesten en er een treurig bedrijventerrein van maken voor Schiphol. Dit is op zoveel manieren dramatisch dat er geen beginnen aan is om dat te schetsen. Maar het hele dossier wordt extra vilein door de manier waarop ze hun besluit spinnen. Ze hebben daarvoor twee dingen bedacht, die beide grenzen aan dezelfde oplichterij waarmee de grond destijds door de corrupte gedeputeerde Hooijmaijers is versjacherd.

Boerderijtje spelen

De eerste is de dat ze alle aandacht concentreren op de biologische boerderij De Boterbloem, die in de te redden Lutkemeerpolder ligt. Ze beweren dat ze er ‘alles aan gedaan hebben’ om die boerderij te redden. Waar ze na een half jaar mee aankwamen – gedwongen door een vlak voor de verkiezingen in maart unaniem aangenomen motie met die opdracht (om ‘zoveel mogelijk van de Boterbloem te redden’) –  was het aanbod om twee hectares (van de 11 die de boerderij nu heeft) niet te bebouwen en aan de boerderij te verpachten. De gebouwen zelf waren sowieso niet bedreigd, die zijn van de boeren zelf. Op dat reepje grond waar net een paar preiplanten kunnen staan, zouden ze dan omringd door de muren van de bedrijfshallen van McDonalds en consorten boerderijtje mogen spelen.

De twee hectares waren eerder al een keer door SADC (het consortium waarvan de gemeente Amsterdam aandeelhouder is en dat de bedrijfsterreinen van Schiphol ‘ontwikkelt’) in de strijd gegooid in de hoop de kritikasters af te schepen. De boeren van de Boterbloem, hebben het aanbod dan ook niet kunnen accepteren. Dit ‘aanbod’ was het enige dat er kwam van de kant van bestuur en GroenLinks en er is verder ook geen enkele dialoog over geweest. Het was een letterlijk geval van Graag of Helemaal Niet en toen De Boterbloem het afwees werd meteen de kaart gespeeld dat zij geen oplossing zouden willen. Je moet maar durven. Van de kant van de Boterbloem was al lang daarvoor een heel plan opgesteld, met een paar hectare meer, waarmee ze tandenknarsend zouden kunnen accepteren dat die stomme bedrijfsplannen wel door zouden gaan (zie Plan Akkerpark). Nooit meer een Groenlinkse-bestuurder over gehoord.

Centenkwestie

Maar dat gaat dus ‘alleen’ maar over die boerderij en hun akkers. De hele polder is 45 ha. groot. Waarom ze nu precies de ‘ontwikkeling’ van het bedrijventerrein willen beginnen door de akkers van de Boterbloem vol bouwzand te storten, is een interessante vraag. Maar toen de commotie begon over het slopen van de Boterbloem, kwamen steeds meer mensen in het geweer om die hele polder te behouden. Vanwege klimaat, en natuur, en watervang en landschap, en vogels en nog zoveel meer. Waarom nog een bedrijventerrein, als er al zoveel leeg staat?

Volgens Groenlinks – en hijgend achter hen natuurlijk de eeuwige bedrijfslevenlovers van D’66 en VVD – is het niet doorgaan van het bedrijventerrein ‘natuurlijk ondenkbaar’. Of zoals wethouder Marieke van Doorninck verklaarde: “Dat bedrijventerrein moet er gewoon komen”. Want anders zou het heel veel geld gaan kosten! Claims! roepen ze. Dat is bangmakerij waar we zo doorheen geprikt hebben. De enige claim die gedaan kan worden is afkomstig uit het corrupte dossier van Hooijmaijers. Als ze – en vooral de ambtenaren bij ruimtelijke ordening, maar die spelen met SADC onder een hoedje, je zou er haast wat van gaan denken – hun huiswerk hadden gedaan, hadden ze die al lang ongeldig hebben kunnen laten maken. Bedenk ook dat ze de betreffende vastgoedspeculant die die SOK bij Hooijmaijers heeft gekocht,  al eens 8 miljoen euro betaald hebben. Dus zielig is die ook al niet.

Voor de rest is het een plan van SADC waar de Gemeente Amsterdam voor een kwart aandeelhouder van is (naast de gemeente Haarlemmermeer, Provincie NH en Schiphol Group, waarvan Amsterdam ook weer aandeelhouder is). Die kunnen hun eigen plan dus weer in de ijskast stoppen, als ze dat willen. Maar dan komen de onwaarschijnlijke getallen die dit zou gaan kosten, volgens GroenLinks. Kennelijk is dit nu uitgezaaid onder de achterban want die beginnen daar nu allemaal over te faceboeken enzo. Wel 46 miljoen! is het getal dat nu rondgaat. Eerder was het 62 miljoen. De berekening is dan dat volgens de plannen het hele bedrijventerrein doorverkocht zou gaan worden aan goedbetalende multinationals. En die inkomsten loop je nu mis. Maar of die er wel echt zouden komen, vergeten de apologeten van de bedrijfsterreinencultuur voor het gemak. Voorlopig moet er alleen maar steeds belastinggeld bij, terwijl SADC al bulkt van de bedrijventerreinen die niemand wil. En om maar eens een onverdachte bron te noemen: PWC schreef een vernietigend rapport over de stand van zaken van SADC en noemde dat een ‘risicovolle onderneming’ waar banken voor geen goud geld in willen steken.

Rijk rekenen

De manier waarop GroenLinks zijn besluit om de polder vol te bouwen verdedigt door te stellen dat het anders 46 miljoen kost, is te vergelijken met het plan van Pa en Ma Lutteput die in een woning in een buitenwijk van Amsterdam de slaapkamer van hun kinderen afpakken, met het idee die te gaan BNB-en aan toeristen. Als de kinderen Lutteput dan protesteren dat ze hun kamer niet willen verliezen, roepen die ouders: maar dat gaat ons tienduizenden euro’s kosten! Ze rekenen dan voor dat ze die kamer elke dag zouden verhuren aan Amerikaanse miljonairs die in Geuzenveld zouden staan te trappelen om 300 euro per nacht te betalen..

En natuurlijk gaat het wat kosten om de boel niet uit te verkopen. Moet je zien wat je ervoor terugkrijgt. Wat bijvoorbeeld ook heel veel geld kost is als je de Jordaan niet sloopt om daar een pretpark van Disneyland op te vestigen. Of als je het Centraal Station (Openbaar Vervoer kost toch alleen maar geld, zou de VVD instemmend juichen) niet overdoet aan Lidl. Amsterdam bulkt ondertussen in het erfpachtgeld. En mochten ze in de problemen komen doordat ze de fictieve inkomsten van de vernieling van de Lutkemeer al ergens hebben begroot, dan kunnen ze op andere wat linksere manieren hun inkomsten vergroten. Ga maar eens belastingen vragen aan die brievenbussen op de zuidas, bijvoorbeeld. Of hang eindelijk eens een prijskaartje aan de brandstof op Schiphol.

Waar niemand het over heeft, en zeker Groenlinks niet, is wat het kost om deze ellende wel volgens plan door te laten gaan. Kijk alleen naar het aanpalende SADC-bedrijventerrein Lutkemeer 1 en hoe die de omgeving onleefbaar maakt met z’n treurige bedrijfshallen en de 24-uur open McDonalds. Als we dan ook nog gaan doorberekenen wat de klimaatkosten zijn van het opgeven van dit soort kostbare historische landbouwgrond, kom je al snel in de min, ten opzichte van het plan Biopolder dat voorstanders van behoud van de Lutkemeer hebben gemaakt. Over duurzaamheid gesproken.

Wat ook heel veel geld gaat kosten, is om wekenlang de ME te moeten laten uitrukken als de Lutkemeerpolder door duizenden vastberaden burgers wordt verdedigd. Alleen dat waterkanon dat in een greppel omkieperde en vervolgens door de Lutkemeerverdedigers onschadelijk werd gemaakt, kostte al bijna een miljoen… Dus als Groenlinks wil leren om echt te rekenen, zouden ze misschien daar kunnen beginnen. Dat is alvast een kostenpost die we nu meteen kunnen besparen: geen repressie tegen actievoerders voor behoud Lutkemeer omdat het plan vroegtijdig geschapt wordt: 26 miljoen euro (ik zeg maar wat, misschien is het in werkelijkheid wel meer).

Symbool

AmsterdamAntoniesluisDeHaan2017

(foto wikipedia Door Vysotsky – Eigen werk, CC BY-SA 4.0)

Dus als GroenLinks, en andere groene en/of linkse partijen verder willen gaan dan wat symboolpolitiek voor de bühne, dan kunnen ze de Lutkemeer als omslagpunt nemen. Daar begon dan beleid voor een echte andere economie, voor een echte gezonde en eerlijke voedselproductie en voor een echt klimaatbeleid. Zoals de Nieuwmarkt en dat mooie monument op de Jodenbreestraat een omslagpunt was van het nefaste beleid om de oude binnenstad te slopen en bewoners naar naargeestige nieuwbouwsteden te jagen.

Het is dan tevens een omslagpunt omdat afstand wordt gedaan van het aloude pappen-en-nathouden en iedereen te vriend houden waar burgers een steeds grotere hekel aan krijgen. Er is nu een planetaire noodsituatie, niet meer en niet minder en GroenLinks en de Gemeente Amsterdam kunnen nu nog aan de kant staan van degenen die het tij proberen te keren. Als ze dat niet doen, betekent het dat ze aan de andere kant staan, van degenen die helpen om onze planeet in snel tempo onbewoonbaar te maken. Dat lijkt me niet zo’n moeilijke keuze. Mocht het ze niet lukken om die keuze te maken, dan hoop ik dat iedereen in het geweer komt om de polder te komen helpen verdedigen. Per slot van rekening gaat het om veel meer dan 45 hectare goeie landbouwgrond en een mooie boerderij. het gaat om de toekomst, en om de vraag of onze kinderen die nog hebben…

GroenLinks gaat biologische boerderij De Boterbloem verruilen voor een bedrijventerrein

Het doek lijkt definitief te vallen voor De Boterbloem. Of verzint iemand nog een list? Politiek, word wakker! Laten jullie dit ECHT gebeuren? Hebben jullie niet naar jullie jongeren geluisterd?

GroenLinks bedrijventerrein