Grote verontwaardiging op Twitter over bedreigde situatie boerderij De Boterbloem

Nee, SADC, het is niet alleen maar een ‘groepje activisten’ die ervoor probeert te zorgen dat Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem kan blijven in de Lutkemeer. Meer dan 13.000 mensen zetten al hun papieren handtekening op de petitie ‘Red de Boterbloem’. En enkele duizenden mensen op de digitale petitie. Daarnaast steekt een storm van protest op Twitter los over de plannen van SADC / Gemeente Amsterdam om De Boterbloem te verdrijven. Wanneer grijpt de politiek in?

Twitter boterbloem

 

Reactie van Amsterdamse burger op brief DB Osdorp: ‘U verliest de toekomst uit het oog’

Afgelopen week kreeg iedereen die heeft geprotesteerd tegen het feit dat het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp een bedrijventerrein wil plaatsen in de polder waar nu ecologische zorgboerderij De Boterbloem is gevestigd een brief van de stadsdeelvoorzitter. Hieronder een boze reactie op deze brief van een Amsterdamse burger, die voorstelt over de zaak een referendum te beginnen:

“Amsterdam, 29 mei 2009.

Geachte raadsleden van stadsdeel Osdorp.

In reactie op uw beantwoording op mijn brief het volgende.

U gaat er nog steeds van uit dat het bedrijventerrein nodig is. Zijn er dan niet genoeg steekhoudende argumenten de revue gepasseerd om u op andere bedachten te brengen?

Mijn conclusie van uw brief is dat het eigenlijk om geld gaat. De verkoop van het gebied dat nu een sociale doestelling heeft levert u hoogstwaarschijnlijk veel geld op. Ik kan niet begrijpen dat u een mooi gebied verkwanselt voor een bedrijf dat ook elders terecht kan om zijn activiteiten te ontwikkelen.
U schrijft: – Het wijzigen van de bestemming naar zorgboerderij vermindert de economische waarde van dit gebied en zal leiden tot een planschadeclaim1 naar de gemeente.- Dit bevestigt bovenstaande. Het gaat om geld.

U schrijft: – Op basis van dit bestemmingsplan heeft een ontwikkelaar hier grond gekocht om te ontwikkelen tot bedrijventerrein.- U hebt ook de mogelijkheid om een ander gebied aan te bieden of in onderhandeling te gaan met deze ontwikkelaar.

U schrijft: – Bedrijven moeten een plek hebben om te kunnen ondernemen en Osdorp in relatie tot Schiphol is dan een begrijpelijke keuze.-  Een keuze waarbij de Boterbloem wordt behouden vanwege behoud van het milieu is even begrijpelijk. Met name omdat er alternatieven zijn waarbij de Boterbloem behouden kan worden. Het ontbreekt u aan de wil om dit serieus te onderzoeken.

In uw brief beweert u: – Het stadsdeel is verplicht de grond in de Lutkemeer 3 vrij van rechten aan die GEM te leveren. Dat is de reden waarom nu de bruikleenovereenkomst met zorgboerderij De Boterbloem is opgezegd.- U lijkt in deze zelf slachtoffer. Het zou u sieren als u uw verantwoordelijkheid neemt en zegt dat u het gebied vrij van rechten wil leveren. Zoals u het in uw brief stelt lijkt het erop dat u hier geen keuze heeft. In dit proces heeft u zeker de mogelijkheid gehad zich sterk te maken de Boterbloem onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van uw standsdeel zodat deze de plek kan behouden die het verdient. U hebt zelf aan de onderhandelingstafel gezeten en uw handtekening gezet onder het contract om de grond vrij van rechten aan die GIM te leveren.

In uw brief haalt u de kredietcrisis aan en dat er naar de toekomst gekeken dient te worden. De toekomst is nu precies wat u uit het oog verliest bij het sluiten van de Boterbloem. Volgens mij wegen de belangen van het milieu zwaarder dan die van de werkgelegenheid waar u over schrijft. Als de economische crisis aantrekt zijn er vele lege bedrijventerreinen in de omgeving die aan dezelfde eisen voldoen waar bedrijven zich kunnen vestigen die een impuls aan de werkgelegenheid kan geven. Als u de Boterbloem sluit is het stuk biologische landbouw met de sociale doelstelling voorgoed verloren.

Zijn er harde cijfers gegeven over de toename van werkgelegenheid door de ondernemer die in het gebied een bedrijf wil starten? Iedereen weet van de huidige (foute) belastingsmaatregel dat het gunstiger is om na 25 jaar een fabriek te sluiten en een nieuwe te bouwen i.p.v. de meer duurzame variant: renoveren van het ‘oude’ bedrijfspand. Misschien wil de ondernemer slechts verhuizen inclusief de werknemers? Per saldo levert het dan niks op mbt tot de werkgelegenheid.

U schrijft: – Naast de keuze voor het creëren van werkgelegenheid kiezen stadsdeel en de rest van
Amsterdam ook nadrukkelijk voor groen en recreatie.- Soms is het goed kijken naar wat goed is voldoende om een keuze te maken voor het milieu. Het duurt jaren om zoiets als de natuur te herstellen. Voorts lijkt het mij dat het af te doen met het begrip ‘groen en recreatie’ duiden op gering inzicht van wat de Boterbloem werkelijk biedt. De ecologische zorgboerderij is veel meer dan groen en recreatie.

Uw brief stemt mij treurig en ik krijg dan ook niet de indruk dat het milieu bij u in goede handen is. Het is aan de individuele persoon om alles te doen wat in hun macht is om u op andere gedachten te krijgen.

U schrijft: – Resultaat is dat onlangs een project aan de Osdorperweg is gestart waarbij mensen met een beperking zinvolle dagbesteding krijgen aangeboden in een kwekerij.-  Dit kan ik op zich waarderen en bewijst hoe belangrijk de activiteiten van de Boterbloem zijn. Waarom iets stukmaken om het elders weer op te zetten?
Vandaag hoorde ik weer eens het gezegde: als bestuurders het hebben over ontwikkelen moet je oppassen, er gaat dan meestal iets kapot. U bent in de gelegenheid om deze uitspraak niet van toepassing te laten zijn.

U schrijft:  – Stadsdeel Osdorp heeft veel en uiteenlopende vragen en protesten ontvangen over het opzeggen van de bruikleenovereenkomst met zorgboerderij De Boterbloem.- U geeft hier zelf  voldoende redenen mee aan om met de vele en uiteenlopende vragen en protesten wat te doen.

Als democraat stel ik voor om een bindend referendum hierover te houden.