Alle genomineerden Amsterdammer van het Jaar tekenden petitie ‘Red de Boterbloem”

De genomineerden voor de Amsterdammer van het Jaar 2008 waren vandaag bij Job Cohen thuis uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. Bij deze gelegenheid bood Boterbloem boerin Trijntje Cohen een cadeau aan. Alle aanwezige genomineerden en hun aanhang ondertekenden de handtekeningenlijst “Red de Boterbloem”.

Trijntje met het cadeau voor de burgemeester
Trijntje met het cadeau voor de burgemeester
Trijntje biedt Cohen cadeau "Boterbloem moet blijven" aan.
Trijntje biedt Cohen cadeau "Boterbloem moet blijven" aan.
iedereen zet zijn handtekening, iedereen wil dat De Boterbloem blijft
iedereen zet zijn handtekening, iedereen wil dat De Boterbloem blijft
Zij redde een kind van de verdrinkingsdood en wil ook dat De Boterbloem blijft
Zij redde een kind van de verdrinkingsdood en wil ook dat De Boterbloem blijft
Ook de winnende ambulancebroeders willen de Boterbloem behouden
Ook de winnende ambulancebroeders willen de Boterbloem behouden
Ook Effe bij Moeder An wil de Boterbloem helpen
Ook Effe bij Moeder An wil de Boterbloem helpen
Job Cohen met Ferdinand, schaakleraar en Boterbloem-sympathisant, die ook ooit op Cohen's baan solliciteerde
Job Cohen met Ferdinand, schaakleraar en Boterbloem-sympathisant, die ook ooit op Cohen's baan solliciteerde

In 1 uur 150 handtekeningen opgehaald in Winkelcentrum Osdorp

Vrijdagmiddag zijn we met een aantal sympathisanten en vrijwilligers van De Boterbloem met handtekeningenlijsten naar Winkelcentrum Osdorp getogen. Bijna iedereen die we aanspraken wilde graag tekenen. Veel mensen spraken hun steun uit voor De Boterbloem. We haalden in korte tijd 150 handtekeningen op. Op http://deboterbloem.petities.nl hebben inmiddels meer dan 360 mensen hun handtekening geplaatst. Zelfs in het stadsdeelkantoor van Stadsdeel Osdorp, waar de onzalige plannen voor het bedrijventerrein op Trijntjes land zijn uitgebroed, waren mensen graag bereid de petitie te tekenen!

Onderteken de petitie Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam Osdorp

tekst petitie Red de Boterbloem

Op http://www.petities.nl kan de petitie “Red ecologische boerderij de Boterbloem in A’dam Osdorp” ondertekend worden. Zie
De tekst van de petitie luidt:
Wij,
een groep verontruste Amsterdamse burgers die begaan zijn met het lot van ecologische zorgboerderij De Boterbloem aan de rand van Amsterdam Osdorp
constateren
dat het dagelijks bestuur van Stadsdeel Osdorp van plan is om op het terrein van De Boterbloem in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Per 1 november 2009 wil het stadsdeel de zorgboerderij, waar dagbesteding wordt geboden aan psychiatrische patiënten en waar ecologische producten verbouwd worden, weg hebben.
en verzoeken
het stadsdeel de plannen te heroverwegen, aangezien er in Amsterdam al meer dan genoeg bedrijventerreinen zijn (die gedeeltelijk leegstaan). De Boterboem moet blijven, en daarom moet het bestemmingsplan zodanig gewijzigd worden dat het terrein van De Boterbloem niet bebouwd kan worden, zodat de unieke boerderij behouden kan blijven voor de burgers van de stad.
Onderteken deze petitie! Zo kun je meehelpen De Boterbloem te redden!

Meedoen met de actie Red de Boterbloem?

Zoals in de media te lezen en te zien was de afgelopen tijd heeft het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp ecologische zorgboerderij de Boterbloem de wacht aangezegd. November 2009 zou de Boterbloem moeten verdwijnen om plaats te maken voor een bedrijventerrein. Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat het niet zover komt. Het actiecomité Red de Boterbloem zal binnenkort van zich laten horen met allerlei acties, die momenteel worden voorbereid.
WAT KUN JE NU AL DOEN? We hebben de hulp hard nodig van IEDEREEN die de Boterbloem een warm hart toedraagt. De volgende dingen kun je nu al doen, en alles helpt!
1) Schrijf een email naar het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp waarin je bezwaar maakt tegen de plannen.
2) Word donateur van De Boterbloem (zie http://www.deboterbloemamsterdam.nl)
3) Meld je aan om handtekeningen op te halen. Handtekeningformulieren kun je komen ophalen bij De Boterbloem. 4) Meld je aan voor het actiecomité via de website van De Boterbloem. Alle hulp is welkom.
Boterbloem boerin Trijntje zal op 17 februari bij de burgemeester worden ontvangen, samen met de andere genomineerden voor de Amsterdammer van het Jaar. Met een aantal sympathisanten zal zij ook bij Job Cohen aandacht vragen voor de acute bedreigingen die De Boterbloem boven het hoofd hangen.

Actiecomité De Boterbloem

Op zaterdag 31 januari heeft een groep verontruste Amsterdammers zich bereid verklaard Trijntje Hoogendam te steunen in haar strijd om De Boterbloem te behouden. Het gaat om mensen met contacten in de lokale en landelijke politiek en de media. Het actiecomité zal binnenkort van zich laten horen. Een eerste actie is het starten van een petitie op http://www.petities.nl; zie http://deboterbloem.petities.nl

Verder zal in Amsterdam Osdorp een burgerinitiatief worden gestart. Ook zal een ‘Stichting tot behoud van ecologische boerderijen in en rond Amsterdam’ worden opgericht, die gaat lobbyen bij o.a. Schiphol. Het bedrijventerrein dat Osdorp gepland heeft zou moeten worden ontwikkeld door Schiphol Area Development Company. Maar wie heeft in deze tijd van economische malaise en leegstaande kantoorpanden behoefte aan weer een lelijk bedrijventerrein? Hopelijk zijn er ook in de hogere regionen van Schiphol mensen die dit inzien en die duurzaam ondernemen een warm hart toedragen.