Zondag 4 maart: Fietsactie voor het behoud van De Boterbloem

Heel binnenkort overhandigt een deurwaarder een ontruimingsbevel aan boerin Trijntje Hoogendam. Drie dagen later is de projectontwikkelaar SADC dan eigenaar van de akker en kort daarna kunnen de vrachtwagens zand over de biologisch gecertificeerde akkers van De Boterbloem storten.
Al generaties lang wordt hier door de familie Hoogendam op vruchtbare kleigrond voedsel verbouwd. Nu wordt deze biologische boerderij ernstig bedreigd door de SADC die van het gebied een op Schiphol gericht bedrijventerrein wil maken. Het vreemde is dat SADC in handen is van onder andere de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam, twee overheden die toch de mond vol hebben van duurzaamheid. Amsterdam probeert tegelijk ook nog goede sier te maken met stadslandbouw.

Tijd om in actie te komen!:

Datum: zondag 4 maart
Vertrektijd: 16:00
Vertrekpunt: Fruittuin van West, Tom Schreursweg 48, 1067 MC Amsterdam.

Lees verder op https://aseed.net/fietsactie-voor-het-behoud-van-de-boterb…/

Website Reclaim the Seeds Amsterdam met aankondiging van de actietocht: https://reclaimtheseeds.nl/amsterdam

Grote verontwaardiging op Twitter over bedreigde situatie boerderij De Boterbloem

Nee, SADC, het is niet alleen maar een ‘groepje activisten’ die ervoor probeert te zorgen dat Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem kan blijven in de Lutkemeer. Meer dan 13.000 mensen zetten al hun papieren handtekening op de petitie ‘Red de Boterbloem’. En enkele duizenden mensen op de digitale petitie. Daarnaast steekt een storm van protest op Twitter los over de plannen van SADC / Gemeente Amsterdam om De Boterbloem te verdrijven. Wanneer grijpt de politiek in?

Twitter boterbloem

 

ActieNetwerk roemt actie Red de Boterbloem

Op www.actienetwerk.nl worden tips gegeven over petities: hoe zet je succesvol een petitie in om een maatschappelijk doel te bereiken?

Als voorbeeld wordt onze actie Red de Boterbloem genoemd:

“Het werkt!

Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam-Osdorp. Dat was de titel van de petitie die ecologische zorgboerderij De Boterbloem koos. Kort maar krachtig en de titel dekte de inhoud. En met resultaat.

Het doel van de petitie was het stadsdeel Osdorp te overtuigen van het belang van het bestaan van de zorgboerderij, waar dagbesteding wordt geboden aan psychiatrische patiënten. Het stadsdeel had namelijk het plan op het terrein van De Boterbloem een bedrijventerrein op te richten. 30 juni 2009 werd de motie aangenomen. Op dat moment hadden 2.296 mensen de petitie ondertekend (inmiddels 2.420). Het stadsdeel Osdorp akkoord is gegaan met een verlenging van de bruikleenovereenkomst met minimaal twee jaar. Na deze periode zal het stadsdeelbestuur actief meewerken aan een nieuwe locatie voor de zorgboerderij.”

Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark wenst Suzanne Kooij geluk met finaleplaats verkiezing Noord-Hollandse Helden

Vandaag ontving de initiatiefneemster van Actiecomité Red de Boterbloem deze gelukwens van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark:

Hoi Suzanne,

Namens het VVR bestuur wil ik je gelukwensen dat je tot de halve finale van Noordhollandse helden bent doorgedrongen. Ook al ben je niet in die top vier terecht gekomen, toch heb je met de aanloop tot die finale, naar mijn idee veel bereikt voor Zorgboerderij de Boterbloem. Doordat RTV NH telkens die spotjes herhaalde is de situatie rond die boerderij toch in bredere kring voor het voetlicht gebracht.

De gevolgen van de aanleg van de Westrandweg beginnen nu steeds duidelijker te worden voor het polderlandschap ten westen van Amsterdam. In het tracé van die weg is nu onlangs alles kaalgekapt. Allerlei met veel alure aangekondigde plannen voor de Tuinen van West, maken de situatie voor de huidige natuurwaarde van dat gebied er niet beter op. Er wordt van alles uit de kast gehaald voor het stimuleren van recreatieve activiteiten, maar daar wordt de natuur niet beter van.

Ik wens je als actief VVR lid namens het bestuur van de VVR heel veel succes met je verdere inzet voor de zorgboerderij de Boterbloem.

Een hartelijke groet van Teun van Dijk

Dorine Ruter over Red de Boterbloem: De kracht van sociale netwerken

Op haar weblog schreef Dorine Ruter een mooi stukje over hoe een tip van haar aan ons actiecomité – helemaal in de beginfase van onze strijd tot behoud van de Boterbloem – bijdroeg aan het succes van onze actie. In dat stukje vergelijkt ze ook onze reddingsactie voor De Boterbloem met de actie rond zorgboerderij De Noorderhoeve in Bergen. Haar stukje is zo leuk dat wij het hier integraal plaatsen: 

“De kracht van sociale netwerken

 

Het Actiecomité

Beste Dorine, je naam heb ik doorgekregen van de directrice van de Noorderhoeve in Castricum. Ik zal me even voorstellen: ik heet Suzanne Kooij, ik woon in Amsterdam West en ik coördineer een reddingsactie voor zorgboerderij De Boterbloem in Amsterdam-Osdorp.

Zo begon het emailtje dat ik 31 Januari ontving van Suzanne Kooij, lid van het kersverse Actiecomité dat zich in wilde zetten voor het behoud van ecologische zorgboerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder bij Amsterdam. Hannelore Speelman, die Suzanne naar mij had doorverwezen, is niet alleen directrice van de Noorderhoeve, maak ook bestuurslid van Stichting Omslag, en van daaruit een van de eerste leden van de Community of Practice Farming for Health, een netwerk rondom landbouw en zorg waar ook ik lid van ben. Hannelore was net als de andere Nederlandse leden van dat netwerk kort daarvoor door mij gemaild om de aandacht te vestigen op een praktische vraag die een van de leden had gesteld op een online forum rondom plattelandszaken. Van verschillende kanten kwamen reacties en de vraagsteller was snel geholpen. 

Toen Suzanne een tijdje later bij de Noorderhoeve aanklopte voor advies voor de reddingsactie verwees Hannelore haar vervolgens door, met de suggestie om wellicht op datzelfde forum een verzoek om hulp te plaatsen. Ik wisselde wat emails met Suzanne, onder andere met de suggestie een gratis WordPress blog te starten (https://reddeboterbloem.wordpress.com was nog vrij) en zo niet alleen bekendheid onder een breed publiek te krijgen, maar ook de mensen die de actie steunen steeds van informatie te blijven voorzien.

Het Resultaat

Inmiddels zijn er vijf maanden verstreken, werd er door het comité breed en soms keihard actie gevoerd en werden er via internet en ‘in het eggie’ vele duizenden handtekeningen verzameld. Een weblog Red de Boterbloem als continue informatiebron met al het laatste nieuws, goed en slecht. En afgelopen week viel dan eindelijk op het weblog te lezen dat de stadsdeelraad Osdorp heeftbesloten de gebruiksovereenkomst met De Boterbloem te verlengen met nog eens twee jaar. “De Boterbloem is gered!“, kwam er via Twitter binnen, en de media zette het behaalde resultaat  nog eens mooi in het zonnetje.

De Herkenning

Hoewel een hele andere situatie en manier van werken, doet het succes van De Boterbloem me weer even denken aan het verhaal dat Hannelore Speelman (ja, alweer!) van De Noorderhoeve me eind vorig jaar vertelde. Zie filmpje. Hannelore verhaalde van de internationale steun die de Noorderhoeve had ontvangen toen de gemeente Bergen 7 hectare van hun grond in beslag wilde nemen voor woningbouw. Enkel een mailtje naar de verschillende contacten uit het zorglandbouw netwerk was voldoende om een stortvloed aan bezwaarschriften richting de gemeente te sturen,Henrik Grawert-Lundzelfs een brief van het Ministerie van Sociale Zaken van Zwitserland.

Basis voor die steun, zo is te horen in het gesprek, is de interesse die de mensen in het netwerk hadden om elkaars verhaal aan te horen, en de tijd die men nam om zich in elkaars verhaal ook te herkennen en verplaatsen.

En de gemeente Bergen? Die wijzigde de plannen. De Noorderhoeve kreeg er op de koop toe ook nog eens een sterkere band door met de andere bewoners uit het gebied.

Het Netwerken

Terug naar De Boterbloem. Vanavond ontving ik opnieuw een berichtje van Suzanne:

Hoi Dorine, bedankt voor je goede tips die je me gaf toen ik net de reddingsactie had gestart! Een blog van WordPress was echt een gouden greep. We hebben er ontzettend veel profijt van gehad. Veel dank ook voor het meeleven en meedenken de afgelopen maanden. Het is erg fijn om gesteund te worden met nuttig advies als je als leek zo’n reddingsactie start. Veel groeten, Suzanne

netwerkHoewel het natuurlijk fijn is te zien dat iets wat je hebt gezegd of gedaan een ander ook echt verder heeft geholpen (wie vindt dat nou niet?), is het verhaal van De Boterbloem wat mij betreft ook een heel mooi voorbeeld van de kracht van netwerken. Van elkaar opzoeken en om hulp vragen. Elkaar steunen en degenen die jou steunen informeren en bedanken. Van je teleurstellingen en successen met anderen delen.

Dit kan via internet tools zoals online petities, weblogs en Twitter, via email, brieven of telefoontjes of combinaties van dat alles. Als je – in wat voor vorm dan ook – maar de tijd neemt om dat contact met anderen te zoeken en inhoud te geven. Dan bouw je niet alleen een netwerk op, maar vooral een netwerk waarop je kunt bouwen.”

Dorine Ruter

Petities.nl feliciteert actiecomité Red de Boterbloem met het behaalde resultaat

Op de website petities.nl werd gisteren het volgende persbericht geplaatst:

“doel bereikt met petitie: De Boterbloem blijft nog minstens twee jaar
01-07-2009     | Petitieloket Nederland

Het doel van de petitie Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam-Osdorp is bereikt:
het stadsdeel Osdorp gaat accoord met een verlenging van de bruikleenovereenkomst met minstens 2 jaar, daarna zal het stadsdeelbestuur actief meewerken aan een nieuwe locatie voor de ecologische zorgboerderij.

De petitionarissen hebben zich volledig ingezet voor de campagne. Petitie, video, e-mails, blogs, persberichten en natuurlijk acties in de buurt zijn ingezet.

Met de complimenten van de stichting voor dit succes!”

Actiecomité Red de Boterbloem bedankt alle medewerkers van Petities.nl, en met name ReindeR Rustema, voor alle belangeloze en professionele hulp die we van hen kregen bij het opzetten  van onze digitale handtekeningenlijst http://deboterbloem.wordpress.com. Deze petitie heeft enorm bijgedragen aan het verspreiden van kennis over, en betrokkenheid bij, het lot van De Boterbloem bij een breed publiek.

Veel aandacht op nujij.nl voor De Boterbloem

Picture 1

Op nujij.nl leeft de discussie rond het lot van De Boterbloem.

Zie bijvoorbeeld dit item over de steun van D66 aan het burgerinitiatief Red de Boterbloem; en zie het recentelijk geplaatste ‘Marijke Voss weigert hulp aan bijzondere zorgboerderij‘. Er is veel verontwaardiging over de onbegrijpelijke weigering van GroenLinks om te strijden voor behoud van de ecologische zorgboerderij in één van de mooiste polderlandschappen rond Amsterdam te behouden. En veel waardering voor de SP, die zich in de Amsterdamse gemeenteraad inzet voor behoud van De Boterbloem.

Twee boze berichten over plannen bedrijventerrein Lutkemeer op Buurtlink.nl

Op Buurtlink.nl verscheen een bericht over onze handtekeningenactie. Hierop verschenen vandaag de volgende reacties:

“Als je de bedrijvigheid die nu in onze laatst overgebleven oorspronkelijke polders stil legt, en het beton als dreigende oorlogs-bunkers ervoor in de plaats legt, dan is het oorlog..een bunker /”bedrijf” krijg je nauwelijks meer weg..(ze worden misschien ooit ingenomen door drug-gebruikers en andere praktijken die het dag-licht niet kunnen verdragen..)
gelukkig kunnen we nu nog voor openheid kiezen,de waarheid houdt van licht-lucht.
Ook de paarden, koeien, planten (voedsel van goede en eerlijke kwaliteit en kinderen, en.. Alle mensen!!
M.heeft het te druk, maar er zijn nog mensen met zin in onze oorspronkelijke, positieve ideeën, ten toon gespreid in onze laatste amsterdamse groene akkers en weiden.de historie kun je echt niet verplaatsen!don’t destroy ,conserve your beautiness..
Dit heet investeren voor/in de toekomst!
23 jun 2009
wh”
“Kan mij nog uitstekend herinneren, dat men van ellende niet wist hoe de fase 1 uberhaupt aan de man te brengen. zelfs de RABObank belegde vergaderingen in de hoop uit de burgerij ideeen te krijgen wat ermee te doen.
Hierbij was opvallend dat eigenlijk alleen interesse bestond voor bedrijven. Oplossingen als sportvoorzieningen en golfbanen, natuur etc waren niet welkom.
Nu heeft men waarschijnlijk door veel voordelen te geven aan projectontwikkelaars toch het een en ander voor elkaar gekregen.
Wat hebben we nu? Een aantal loodsen, waarin als we straks pech hebben het vliegtuig van Turkish Airlines wordt opgeslagen, waar ze in Hoofddorp vanaf moeten omdat het teveel stank en risico’s voor de omgeving met zich brengt.Ze hadden een paar weken uitstel in Hoofddorp voor het verwijderen en toevallig zijn de loodsen hier bijna klaar. How convenient!
Hulde aan dit fantastisch beleid.
30 Jaar wanbeheer van het Stadsdeel Osdorp krijgt gelukkig zijn vervolg.”

Nog een – verontwaardigde – reactie op nujij.nl

Zie de discussie n.a.v. het filmpje “Boze zorgboerin neemt 13.000 handtekeningen terug van Marijke Vos” op nujij.nl:

‘Goed dat er zo voor gevochten wordt. In en in triest dat men zoiets verloren wil laten gaan. Ik heb ook de reportage erover op tv gezien en wat ze nu willen is gewoonweg niet te bevatten. Ten eerste is dit unieke bedrijf niet te verplaatsen en er is zelfs geen noodzaak voor. Het bedrijf levert unieke producten af en is ook verantwoordelijk voor zeer goede zorg. Dus dan kan een raad nog zoveel besluiten maken. Dit kan je toch als verantwoord bestuurder met gezond verstand niet verloren laten gaan of ben ik nu gek? Dit begint echt tekenend te worden voor bestuurlijk Nederland. En men kan dan maar niet begrijpen dat de mensen er het geloof in verloren hebben? In deze zaak heeft ook GroenLinks helaas laten zien dat het geen verantwoord bestuur kan tentoonstellen. Ook ik heb de petitie ondertekend en wens Iedereen veel sterkte bij het Gevecht tegen de Dwaasheid van onze bestuurders.’

Reactie bewoner A’dam-West op plannen bedrijventerrein Lutkemeer

Jammer dat ik als inwoner van Slotervaart niet kan meedoen aan het burgerinitiatief. Vanmiddag fietste ik weer door de Lutkemeerpolder. Een te groot deel daarvan is al opgeofferd aan het bedrijventerrein. Wat heeft stadsdeel Osdorp toch een liefde voor beton. De oever van de Sloterplas wil het stadsdeel er liefst mee volplempen. Het oude dorp Sloten is ook niet veilig. Het groene terrein van De Boterbloem had nooit, ook niet in principe, opgeofferd mogen worden. Het behoud van zoveel mogelijk van de westelijke groene scheg gaat alle Amsterdammers aan. Het is meer dan alleen een belang van Osdorp. Wat jammer toch dat zelfs bestuurders van linkse signatuur niet veilig lijken te zijn voor geldgerinkel van projectontwikkelaars.