EénVandaag wijdt item aan De Boterbloem, noemt rol Gemeente Amsterdam tot nu toe ‘dubieus’

Bekijk hier het item dat EénVandaag op 11 september 2018 aan De Boterbloem heeft gewijd. De vraag blijft: zal de GroenLinks Wethouder zich inzetten voor De Boterbloem, zoals GroenLinks voor de verkiezingen heeft toegezegd? De wethouder wilde voor de camera geen commentaar geven. Het officiële statement stemt niet hoopvol.

Strijd om behoud van laatste biologische akker van Amsterdam

Strijd om behoud van laatste biologische akker van Amsterdam

Wat gaat er gebeuren met de laatste biologische akker van Amsterdam? Blijft het groen, of gaat de grond naar luchthaven Schiphol? Vrijwilligers van een biologische boerderij en een projectontwikkelaar staan lijrecht tegenover elkaar.

Aan de westelijke rand van Amsterdam ligt de oude Lutkemeerpolder met daarin het enige nog overgebleven biologische akkerbouwbedrijf dat Amsterdam rijk is: De Boterbloem. De gemeente Amsterdam wil in samenwerking met een projectontwikkelaar een bedrijventerrein bouwen op de biologische akkers.

Boze buurtbewoners organiseren komend weekend een protestactie tegen de dreigende ontruiming. Ze willen de polder behouden voor hun natuurrecreatie en gezonde voeding: “Laat die linkse coalitie het laatste stukje biologische groen van Amsterdam behouden, ze maken een historische fout als ze dit weggooien.”  Het lot van de Lutkemeerpolder lijkt al een tijdje bezegeld. Tenzij de nieuwe wethouder van GroenLinks alsnog beslist dat de akkers groen mogen blijven.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

‘Onbegrijpelijk dat dit gebied is uitgekozen’

Volgens Alies Fernhout, woordvoerster van De Boterbloem, wordt nu precies het gebied gesloopt waar de akkers van een aantal negentiende-eeuwse boerderijen en een monumentale fruitboomgaard liggen. “Onbegrijpelijk dat juist dit gebied is gekozen. Dit is voor de landbouw unieke, vruchtbare kleigrond. De projectontwikkelaar waar de gemeente en Schiphol eigenaar van zijn, heeft honderden hectares landbouwgrond in bezit, hier vlak om de hoek. Wat je daar ziet? Leegstand.”

Platform Behoud Lutkemeerpolder onderstreept de symbolische waarde van de Lutkemeerpolder, in een tijd dat mensen meer biologisch voedsel willen en zich meer bewust zijn van de gevolgen van klimaatveranderingen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Spaarzaam omgaan met groen

“Dit is wat je krijgt als alleen geld een rol speelt”, zegt emeritus hoogleraar planologie Arnold van der Valk van de Wageningen University & Research Centre (WUR) en mede-oprichter van de Food Council MRA een steenworp verderop. Dat deel van de Lutkemeerpolder is een paar jaar geleden omgetoverd tot een bedrijventerrein. Slootjes en weides die anderhalve eeuw terug zijn drooggelegd hebben een nieuwe bestemming, met kaarsrechte wegen en grote grijze gebouwen.

Sinds de economie weer aantrekt ziet Van der Valk het overal gebeuren. Grond is een schaars goed en bedrijventerreinen leveren meer geld op dan landbouwgrond. Volgens de planoloog moeten we zuinig zijn op het spaarzame groen in de randstad. “Als we zo doorgaan is Nederland over vijftig jaar één grote dunbevolkte stad.”

Speculatie met landbouwgrond

Hoogleraar Van der Valk kwam februari 2018 in het nieuws met een opzienbarend filmpje. Tijdens een online college wijdt hij uit over grondspeculatie in de Lutkemeerpolder. Hij gebruikte het woord ‘corruptie’ en dat viel niet goed bij vastgoedbedrijf SADC. De Universiteit van Wageningen verwijderde het filmpje en zette het daarna toch weer online.

In maart dit jaar nam de gemeenteraad een motie aan die bepaalt dat gekeken moet worden naar behoud van de boerderij en de akkers, maar dan in combinatie met een bedrijventerrein. Komende maand staat het opnieuw op de agenda.

‘Verbouwen in de berm’

Toekomstig uitbater van de boerderij Alies Fernhout blijft bezorgd: “Alles lijkt erop dat we straks met een kluitje in het riet gestuurd worden, dat we een klein stukje grond aangeboden krijgen waarmee we geen akkerbouw kunnen uitoefenen. We mogen verbouwen in de berm, zeggen ze dan.” 

Op 17 juli heeft de rechter in hoger beroep uitspraak gedaan en is De Boterbloem in het ongelijk gesteld. De projectontwikkelaar kan met de bouw beginnen. Ook met de motie is nog niets gebeurd.

Dubieuze rol van de gemeente

Volgens planoloog van der Valk zit de gemeente Amsterdam klem door een lastige privaat-publieke samenwerking. “Daardoor heeft ze twee petten op: enerzijds het algemeen belang dienen via bestemmingsplannen, anderzijds is de gemeente ook eigenaar van grote lappen grond, die ontwikkeld moeten worden en die veel gekost hebben.” De gemeente kan het project in de Lutkemeerpolder niet zomaar afblazen, uit angst voor een schadeclaim, zegt van der Valk.

Volgens Alies heeft de gemeente zich in 2008 in het pak laten naaien door met een slimme vastgoedondernemer een deal te sluiten over de grondaankoop. “Nu moeten ze die afspraak nakomen. Als je je als overheid al op de markt begeeft, dan heb je een slechte onderhandelingspositie.” 

Lees hier de reactie van de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid:

Parool: Wageningen Universiteit wist video na kritiek SADC

Parool SADC

Lees hier het hele artikel.

Het Parool vermeldt ook met name de verontwaardiging die op social media is ontstaan over het gedrag van SADC ten opzichte van deze professor, die in zijn filmpje liet zien hoe Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem slachtoffer dreigt te worden van corruptie en speculatie met de landbouwgrond in het verleden.

social media parool

 

Beetje lucht voor de Boterbloem

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Amsterdam zich uitgesproken voor een zorgvuldiger beleid rondom de Boterbloem. De raad concludeerde unaniem dat de Boterbloem als zorgboerderij een belangrijke functie vervult voor de stad. Dat brengt met zich mee dat er goed moet worden gekeken naar mogelijkheden voor behoud en er zeker geen overhaaste besluiten moeten worden genomen. In het licht van de ontwikkelingen zou nu ontruimen prematuur zijn. De wethouder heeft toegezegd zich in te spannen voor goede afspraken met SADC.

Daarnaast ligt er een voorstel om het plan in de Lutkemeerpolder nog meer bedrijven te vestigen nogmaals goed te bekijken. Planologisch dateert het idee uit de jaren tachtig, hoe bekijken we dat met de kennis van nu. Wat is er precies nodig en op welke manier wil de gemeente nu invulling geven aan de polder? Zijn meerdere functies mogelijk en hoe zijn de huidige wensen in te passen. Hoe dit verder vorm gaat krijgen zal komend jaar blijken.

Bij de Boterbloem heerst opluchting. Hoewel nog steeds vrees voor wat gaat komen is er ook voorzichtige hoop op een goede afloop voor de polder, de boerderij en haar clienten.

Via deze link kan de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening van de Amsterdamse gemeenteraad beluisterd worden:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346694/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2013-12-2017

Vanaf 03:52:10

‘Hoe kan dit een lieve stad zijn, als ze dit laten gebeuren?’

Zomer 2017 ontving De Boterbloem het alarmerende bericht dat van SADC, de projectontwikkelaar die in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein wil ontwikkelen, op korte termijn het land verlaten dient te worden. Zowel de landelijke als de regionale pers besteedden hier uitgebreid aandacht aan.

Trouw
Trouw publiceerde een groot artikel over De Boterbloem. Uit dit artikel:

‘De eerste fase van het bouwproject – en het getouwtrek om de grond – begon in 2008. Van die kavels staat nog steeds een deel leeg. ‘Bovendien zijn er in de buurt nog allerlei terreinen waar gebouwd kan worden; laat Hoogendam zien de op kaart.’

Trouw 2Trouw 1

Het Parool
Ook Het Parool besteedde een artikel aan het dreigende, onacceptabele en onbegrijpelijke  einde van De Boterbloem:

Parool

uit dit artikel:

‘En dan zeggen ze dat ze een circulaire economie willen’, zegt Hoogendam. ‘Terwijl wij juist een voorbeeld zijn van de stadslandbouw die zo hard nodig is. De grond hier is enorm vruchtbaar, heel gunstig voor allerlei gewassen – dat vind je bijna nergens in Amsterdam’. Een bezoekster voegt hier aan toe: ‘Burgemeester Van der Laan zei in Zomergasten dat Amsterdam een lieve stad is, maar hoe kan dit een lieve stad zijn, als ze dit laat gebeuren?’

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.39.58

Echo

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.40.59

Biojournaal: Moet er nu echt nog meer natuur verloren gaan?

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.43.04

Westerpost: Groene Lutkemeerpolder opofferen aan grijs beton?

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.44.50

En nog een column in Het Parool:

Schermafbeelding 2017-12-03 om 21.46.18

 

Dramatisch moment: Boterbloem moet binnen 4 maanden weg

Vandaag kregen boerin Trijntje en boer Erik te horen dat ze binnen 4 maanden van hun akkers af moeten. Dan wordt de grond bouwrijp gemaakt voor een overbodig bedrijventerrein. Dat betekent het einde van de enige biologische boerderij die Amsterdam rijk is. En het einde van een prachtige en historische polder. Schandalig van de gemeente om dit zo kort van tevoren mede te delen.

Wat gaan Amsterdammers nu doen om ‘hun’ Boterbloem te redden? Laten wij dit over onze kant gaan?