Parool en Westerpost besteden aandacht aan aardappelrooidag

Over de aardappelrooidag die 5 september plaatsvond op De Boterbloem plaatsten zowel het Parool als de Westerpost een bericht. Van één tot vijf konden bezoekers op de akker aardappels uit de grond halen. De oogst kon voor een vriendenprijsje worden meegenomen. Daarnaast werden er op de boerderij allerlei aardappelgerechten klaargemaakt.

Zondag 29 augustus aardappels rooien bij De Boterbloem

Op zondag 29 augustus organiseert biologische zorgboerderij De Boterbloem van 13.00 tot 17.00 de jaarlijkse aardappelrooidag. De zelfgerooide aardappels kunnen voor een vriendenprijs meegenomen worden. En natuurlijk gaan boer Erik en boerin Trijntje weer allerhande aardappelgerechten maken. Mocht het weer roet in het eten gooien dan wordt het evenement een zondag verplaatst( 5/12/19 september) Hou de website van De Boterbloem de gaten of bel even!

Hoewel door de lang aanhoudende winter en de daaropvolgende droogte de groei van de aardappels (Frieslanders) is achter gebleven, hebben de andere akkergewassen en de moestuin daar veel minder last van gehad. De moestuin staat er bijzonder mooi bij, maar ook de haver en de voedermaïs doen het zeer goed. Nu is het wachten op goed weer om te kunnen gaan dorsen.

In de boomgaard is Mantaan (Karin, Lobke en Willem-Jan) druk aan het repeteren om voor schoolkinderen het stuk “Het ei van Ka en To” weer
te gaan opvoeren. Theater en spel waar kinderen echt iets aan hebben! Kijk eens op hun site: www.mantaan.nl.

Voorlopig ziet het er naar uit dat tot 2014 er geen concrete plannen zijn voor een bedrijventerrein op de vruchtbare aarde van De Boterbloem. Dat neemt niet weg dat we alles scherp in de gaten blijven houden.