Film van het aanbieden (en weer terugnemen) van 13.000 handtekeningen aan Marijke Vos

Bekijk dit prachtige, tragische filmpje. Maandenlang hebben tientallen vrijwilligers handtekeningen opgehaald overal in Amsterdam, in de hoop dat Marijke Vos, geïnspireerd door het feit dat zoveel Amsterdammers biologische landbouw, natuur en kleinschalige zorg een warm hart toedragen, zich het lot van De Boterbloem zou aantrekken. Vergeefse hoop, zo bleek gisteren in het stadhuis. Daarom nam Trijntje, zeer aangeslagen, haar handtekeningen maar weer mee naar huis. Marijke Vos had haar immers duidelijk gemaakt dat GroenLinks niet van plan is de plannen voor het bedrijventerrein op het enige biologische akkerbouwbedrijf van Amsterdam zelfs maar in twijfel te trekken. Coalitieaccoord is coalitieaccoord. En dat is het enige dat telt. Exit Boterbloem? Nee. Wij vechten door.

Gastcolumnist Eugène Mathijssen: Misschien niet zo’n tactische zet van DB Osdorp

Eugène Mathijssen zal vanaf nu regelmatig bijdragen leveren aan dit blog. Hierbij een eerste column van zijn hand:

Achteraf werd ik er door diverse mensen op geattendeerd. Terwijl ik mijn toespraak van papier op las, zat stadsdeelvoorzitter Marjo Teuling nonchalant een andere kant op te kijken. Dit was de eerste keer dat inwoners van Osdorp gebruikt maakten van hun recht op inspraak door middel van het indienen van een burgerinitiatief. In plaats van dit toe te juichen, nam de stadsdeelvoorzitter een ongeïnteresseerde houding aan. Al vanaf maart was ze er van op de hoogte dat er handtekeningen werden ingezameld om De Boterbloem te redden. En al weken was ze er van op de hoogte dat er een burgerinitiatief werd opgestart. Maar de PvdA bewindsvrouw in Osdorp had wel wat anders aan haar hoofd dan de initiatiefnemers van deze actiegroep eens op haar kantoor uit te nodigen om argumenten uit te wisselen. “Om zo’n onbenullig actiegroepje ga ik me niet druk maken,” moet ze gedacht hebben. “We voeren gewoon de plannen uit die ooit in een grijs verleden zijn gemaakt. Of ze nu zinvol zijn of niet.”

Heer Heertje

Twee weken later staan bij Teuling echter alle seinen op rood. Het blijkt hier niet om een onbenullig clubje te gaan, maar om een heel venijnig actiegroepje dat in staat is alles en iedereen in beweging te zetten. Dat bleek wel op 2 juni j.l. tijdens de informatieve sessie over het burgerinitiatief, toen plotseling bijna alle politieke fracties in de raad van Osdorp allerlei kritische vragen gingen stellen over nut en noodzaak van Lutkemeer III. En net nu de PvdA bij de EU verkiezingen zo goed als gehalveerd is, begint ook de bekende econoom en prominent PvdA lid Arnold Heertje tegen de Osdorpse afdeling van de partij aan te schoppen. De situatie dreigt uit de hand te lopen en het beeld van een betonnen Lutkemeer III begint langzaam voor de ogen van het Dagelijks Bestuur van Osdorp te vervagen. Metro, Westerpost, Telegraaf en Parool pakten afgelopen week in de redactionele kolommen flink uit met de kritiek van Heertje op de Osdorpse portefeuillehouders en deelraadsleden. Tijd voor crisismanagement.

Goeie actie!
Van de actie die stadsdeelvoorzitter Teuling op vrijdag 5 juni j.l. ondernam zou zelfs de meest onervaren crisismanager zeggen: “Misschien niet zo’n tactische zet.” Ze stuurde een mail naar alle media die aandacht hadden besteed aan de kritiek van Arnold Heertje op de PvdA bestuurders van Osdorp. Ook de redactie van RTLZ kreeg er een, omdat al februari j.l. (!) de econoom zich in felle bewoordingen heeft uitgelaten tegen de plannen van de PvdA met De Boterbloem in een column op de site van RTLZ.
In de mail van Teuling werd gevraagd om deze door te sturen naar Heertje. Het was een verzoek aan de econoom om contact op te nemen met het Dagelijks Bestuur van Osdorp, om ook hun argumenten en overwegingen eens aan te horen.
Direct nadat de mail verzonden was, verscheen er een bericht op de website van RTLZ dat er in Osdorp een rel was ontstaan over een column van Arnold Heertje. In een regeltje of tien werd ook nog eens de kritiek van Heertje herhaald op de plannen om een schitterende polder te slopen voor weer een overbodig bedrijventerrein. Bovendien werd er een link naar het actieweblog en naar de open brief aan burgemeester Cohen van het actiecomité onder het bericht geplaatst. Het gevolg is, dat het aantal bezoekers van deze weblog binnen een paar uur was vertienvoudigd. En de stroom bezoekers blijft maar aanhouden. Dankzij de stadsdeelvoorzitter van Osdorp lezen nu meer en meer mensen onze argumenten voor het behoud van De Boterbloem. Onze dank daarvoor. Goeie actie!

Media zijn geen postbode
Ook Metro en Westerpost hebben inmiddels de bewuste mail ontvangen. Parool en Telegraaf kunnen eveneens het verzoek in hun mailbox verwachten, omdat ook zij afgelopen vrijdag flink hebben uitgepakt met de kritiek van Heertje en het mogelijk verdwijnen van de ecologische zorgboerderij De Boterbloem.   Natuurlijk zijn de media geen postbode voor niet crisisbestendige stadsdeelbestuurders, dus hebben wij het verzoek bij Heertje persoonlijk neergelegd. Het Dagelijks Bestuur zal natuurlijk met echt goed onderbouwde argumenten moeten komen om één van de grootste tegenstanders van het lukraak aanleggen van bedrijventerreinen te kunnen overtuigen. Zoek op Google maar eens op ‘Heertje’ en ‘bedrijventerreinen’. Dat gaat Heertje binnenkort nog eens allemaal uitleggen – of liever gezegd doceren – aan het door de PvdA gedomineerde stadsdeelbestuur van Osdorp.

Spaak lopen
Met haar enigszins ontactische actie heeft stadsdeelvoorzitter Teuling zich natuurlijk niet erg geloofwaardig gemaakt bij de media. Om te beginnen is het vreemd, dat een PvdA bestuurder de hulp van de media moet inroepen om contact te leggen met een prominent PvdA lid. Met één simpel telefoontje naar het partijbureau was het probleem zo opgelost geweest. Dan verwijt Teuling in de mail Heertje dat hij zich uitsluitend baseert op nieuwsberichten en contacten met de het actiecomité. Dit is ook een direct verwijt aan de media, want zij plaatsten deze berichten, én de kritiek van Heertje. Maar het Dagelijks Bestuur van Osdorp heeft nog steeds geen standpunten gecommuniceerd aan de pers die aantonen, dat het op Schiphol helemaal spaak gaat lopen als Lutkemeer III niet snel een Schipholgebonden bedrijventerrein gaat worden. Een goed onderbouwd persbericht. Dat is waar de media op zitten te wachten. Niet op een naïef verzoekje om een mail door te sturen. Dit is niet een beetje ontactisch, maar ontzettend ontactisch. Maar het actiecomité gaat het Dagelijks Bestuur van Osdorp de helpende hand toesteken…

Kom maar op

Hallo, Dagelijks Bestuur van stadsdeel Osdorp. Wij weten wel dat jullie zeer regelmatig de berichten op dit weblog lezen. Wat zouden jullie er van vinden nu eens een uitgebreide en goed onderbouwde argumentatie op dit weblog te mogen plaatsen, die nut en noodzaak van een bedrijventerrein op Lutkemeer III onomstotelijk aantoont? Geheel ongecensureerd. Een prachtig aanbod, want dit weblog werd al goed gevolgd door de media en de politiek. En sinds vrijdag 5 juni zijn daar nog oneindig veel meer bezoekers bij gekomen. Kom maar op met die argumenten. Niemand kan immers het actiecomité verwijten dat we niet aan hoor en wederhoor doen. Alleen horen we die steekhoudende argumenten van het stadsdeel maar niet. Pak die kans! En nu niet aankomen met het argument “Een schreeuwende minderheid is tegen en een zwijgende meerderheid is voor.” Dit is om te beginnen een non-argument en bovendien helemaal niet waar. Dat weten jullie daar op het stadsdeelkantoor inmiddels maar al te goed.

Eugène Mathijssen

Voorzitter DB Osdorp stuurt mail naar Heertje: waarom niet eerst met ons gepraat?

Mailtje van Marjo Teulings, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp, aan Prof. Heertje:

Geachte heer Heertje,

In uw column op RTL Z en in berichtgeving van de Metro en de Westerpost, valt u het bestuur van Osdorp hard aan vanwege de beslissing om de bruikleenovereenkomst met zorgboerderij De Boterbloem op te zeggen. U lijkt zich in uw reactie louter te baseren op nieuwsberichten en op contacten met het actiecomité Red de Boterbloem. Wij vinden het erg jammer dat u vooraf geen wederhoor heeft gepleegd en zelfs geen contact heeft gezocht met een van uw partijgenoten hier in Osdorp. Graag nodigt het dagelijks bestuur u uit voor een gesprek, zodat u dan alsnog onze argumenten en overwegingen kunt horen die ten grondslag liggen aan dit besluit.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur,

Marjo Teuling
voorzitter dagelijks bestuur

stadsdeel Osdorp

Naar aanleiding van dit mailtje stuurde Eugène Matthijssen van actiecomité Red de Boterbloem onderstaand mailtje naar mw. Teuling:

Geachte mevrouw Teuling,

Uw mail wordt doorgestuurd naar Arnold Heertje met een aansporing om vooral uw uitnodiging te accepteren. Ook het Parool en de Telegraaf hebben vandaag uitgebreid aandacht besteed aan De Boterbloem. Jammer dat u als stadsdeelvoorzitter nooit contact hebt gezocht met het actiecomité om uw argumenten en overwegingen tijdens een gesprek te laten horen. In uw schrijven van afgelopen vrijdag stond één argument, dat geen argument blijkt te zijn. Nergens in de Plabeka Monitor 2008 staat immers dat er dringend behoefte is aan Schiphol gebonden bedrijventerreinen. Sterker nog: in de uitvoeringsstrategie staat dat er voldoende Schiphol gebonden areaal is tot 2020 en dat daarna uit de reservevoorraad in de Haarlemmermeer geput kan worden. Nut en noodzaak van een bedrijventerrein op Lutkemeer III lijkt ons dan ook moeilijk uit te leggen. Zelfs aan Arnold Heertje.

Niemand zit te wachten op het opofferen van een prachtig stukje dat natuur, dat vervolgens nog tot in de lengte van jaren helemaal of grotendeels braak ligt. Uiteraard is het actiecomité altijd bereid om met u persoonlijk eens van gedachten te wisselen en uw argumenten en overwegingen aan te horen. Dit heeft alleen zin als ze zeer sterk én uitstekend onderbouwd zijn. Maar dat zullen ze sowieso moeten zijn als u iemand van het kaliber Arnold Heertje wilt overtuigen.

Met vriendelijke groet,

Eugène Mathijssen
Actiecomité Red de Boterbloem

RTLZ: Rel in Osdorp om column Arnold Heertje op rtlz.nl

RTLZ linkt naar weblog reddeboterbloem:

RTLZ

Hieronder de tekst die te lezen is op www.rtlz.nl:

Rel in Osdorp om column Arnold Heertje op rtlz.nl

Een column van Arnold Heertje op rtlz.nl heeft voor een heuse rel gezorgd in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp.

Actievoerders
Het draait om de Lutkemeerpolder, aan de rand van Amsterdam West. PvdA en GroenLinks in Osdorp willen daar een bedrijventerrein vestigen. Hier tegen is echter protest gerezen. Actievoerder willen dat ecologische zorgboerderij De Boterbloem wordt gered. In een column op rtlz.nl stelde Heertje zich al teweer tegen de plannen van PvdA en Groen Links.

Schandalig
Prominent PvdA-lid Arnold Heertje heeft zich aan de zijde van De Boterbloem geschaard, en wil dat de PvdA inzake de Lutkemeer van koers verandert. In een mail zegt hij het schandalig te vinden zoals de PvdA in Osdorp zich in deze opstelt. In een mail die is gepubliceerd laat professor Heertje weinig heel van enkele van zijn partijgenoten.

In een open brief aan burgemeester Cohen vragen actievoerders burgemeester Cohen om in te grijpen.
Open brief van het actiecomité aan burgemeester Job Cohen

Parool: ‘Actievoerders doen stadsdeel twijfelen aan sloop Boterbloem’

Vandaag in Het Parool:

IMG

Amsterdam, vrijdag 5 juni 2009

Zorgboerin is nog niet weg

Francisca Mebius

AMSTERDAM – De kippen en poezen lopen rond, Murwin Deira (37) wiedt onkruid tussen de bieten. Binnen worden verse aardbeien en sla gespoeld en op tafel gezet. Bij zorgboerderij de Boterbloem in Osdorp is het knus tijdens het middaguur.

Zo’n tien vrijwilligers, ex-verslaafden en psychiatrische patiënten nuttigen samen met eigenaresse Trijntje Hoogendam (1954) de lunch, vers van eigen land.

Als het aan stadsdeel Osdorp ligt, maakt de ecologische boerderij van dertien hectare nog dit jaar plaats voor een bedrijventerrein, de Lutkemeer III, dat zo’n veertig hectare gaat bestrijken. Per 31 oktober is de bruikleenovereenkomst opgezegd. Maar dat leidt tot heibel.

Dinsdagavond: een drukte van belang bij de deelraadsvergadering waar actiecomité Red de Boterbloem een burgerinitiatief indient. De afgelopen weken zijn zo’n twaalfduizend handtekeningen verzameld. Veel ondertekenaars zijn naar de vergadering gekomen. Het grote aantal actievoerders is voor het stadsdeel reden het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren. Het stadsdeelbestuur krijgt het voor de kiezen, zowel van raadsleden als van burgers. Wat is de planning van het bouwrijp maken van de Lutkemeer III? Kan het nog worden teruggedraaid of komen er dan claims?

Over vier weken hoort u meer, belooft het bestuur.

Oprichtster van het actiecomité Suzanne Kooij wil dat het gebied groen blijft. “En als dat niet meer mogelijk is door vergaande ontwikkelingen met projectontwikkelaars, moet in ieder geval de Boterbloem worden gered.” Volgens medeoprichter Eugène Mathijssen is er geen behoefte aan de Lutkemeer III zolang bedrijventerrein de Lutkemeer I nog niet vol is. “Het is dus nergens voor nodig om nu de bruikleenovereenkomst te beëindigen.”

Ook PvdA-econoom Arnold Heertje, geen buurtbewoner, maakt zich hard voor de Lutkemeerpolder en het behoud van het boerenbedrijf. Vanuit Israël, woedend: “Ik heb de indruk dat een paar mensen in de deelraad op een bureaucratische manier tegen de zin van de bevolking hun eigen politieke doelen voorop stellen. Dit soort praktijken horen niet in een moderne samenleving. Degenen die dit bedrijvenplan doorzetten, zijn politieke misdadigers. ” De actie voor het behoud maakt volgens hem dan ook een goede kans.

Trijntje Hoogendam boert sinds 1997 op het land van haar vader en daarmee is zij de derde generatie Hoogendam op de Boterbloem. Kansarme en kwetsbare Amsterdammers krijgen dankzij haar een dagbesteding. De oogst wordt verkocht in een schuur die is omgebouwd tot winkeltje.

Voor Alexis uit Engeland was het woensdag de eerste dag op de boerderij. “Ik ben hierheen gekomen om mijn Nederlands te verbeteren. Ik werd warm ontvangen en voel me nu al thuis,” vertelt hij in gebrekkig Nederlands. Op de andere dagen maakt hij zich nuttig in een fietsenwinkel.

De Surinaamse Murwin werkt elke woensdag op het land. “Ik vind het heerlijk om hier te werken en lekker buiten te zijn.”

Vrijwilliger Sam Tolsma (63) zou het verschrikkelijk vinden als de boerderij ophoudt te bestaan. “Ik loop hier nu zo’n vijf jaar rond en ik beschouw Trijntje en de anderen echt als familie. Daarnaast is het voor veel mensen een ankerplaats. Ze vinden hun regelmaat hier weer terug.”

En Hoogendam zelf? “Ik wil nog duizend jaar doorgaan en net als een oude eik wortelenin dit gebied. We blijven ervoor vechten.”

Telegraaf plaatst paginagroot bericht over De Boterbloem

IMG_0014

Hieronder de tekst van het artikel van de Telegraaf:

Hond Floortje loopt vrolijk kwispelend rond, maar hij is de enige bezoeker van De Boterbloem die niet doorheeft welk onheil haar te wachten staat. De zorgboerderij aan de rand van Osdorp wordt namelijk in haar voortbestaan bedreigd. De gemeente heeft andere plannen met de veertien hectare grond en wil er het bedrijventerrein Lutkemeer III vestigen.

Vrienden Rob Thoolen en Eugène Mathijssen laten dagelijks samen hun honden Floortje en Runes uit. „Met zeven minuten beland ik van een stadlandschap in de Aker in een polderlandschap met vossen, bosuilen en buizerds. Kievieten en kluten broeden in het gebied. Waar vind je dat nog zo docht bij Amsterdam!”, stelt Eugène. Noodgedwongen vormen ze nu samen met Suzanne Kooij het actie-comite Red de Boterbloem waarvoor al 12.000 handtekeningen zijn opgehaald.
Vanwege de geluidshinder van Schiphol wil de gemeente in het gebied een bedrijventerrein vestigen onder de noemers Lutkemeer I en III. Lutkemeer I is volop in ontwikkeling. Volgens de actievoerder is daar voor nog maar eenderde van de bedrijfspanden huurders gevonden. ‘Bedrijven willen maar niet komen’, schreef verantwoordelijk stadsdeelwethouder Baâdoud al in 2006 op de website – en toen was er nog geen economische crisis. „De gemeente leurt al sinds 2003 met de panden”, stelt Rob. Eugène vult aan: „De gemeente kan toch ook wachten met bouwen van Lutkemeer III tot Lutkemeer I volzit? En dan nog: als er geen belangstelling is voor I, waarom zou er wel belangstelling zijn voor III?”
Trijntje Hoogendam, (1954), eigenaresse van de ecologische zorgboerderij, groeide als kind op aan de boerderij op de Lutkemeerweg 262. „Mijn opa en oma boerden hier”, vertelt ze terwijl we door de peren- en appelboomgaard uit 1870 wandelen „Toen zij stopten, nam mijn vader de zaak over. Nee, hij was geen biologische boer zoals ik. Ik weet nog dat hij zei: ‘DTT, dat is fantastisch spul!’ Later kwam hij daar overigens op terug. Dan moesten iedereen maar wat eerder opstaan om te wieden.”
Wieden gebeurt nog steeds, net alsschoffelen, zaaien en oogsten. Door gemiddeld twintig clienten met een psychiatrische, criminele of een verslavingsachtergrond die sinds 2004 op de Boterbloem, het enige ecologische tuin- en akkerbedrijf in Amsterdam, een dagbesteding hebben. Trijntje: „Toen ik in 1996 de boerderij van mijn vader overnam, was de eerste zorgbehoevende vrijwilliger een dik iemand met een drankprobleem. Ik heb hem bruin en slank gekregen. Van de drank is hij zelf afgeraakt.”
Een van de langszittende vrijwilligers is Florin Cojocaru: „Via een project van verslaafde daklozen ben ik drie jaar geleden hier terecht gekomen”, vertelt hij. „Inmiddels heb ik een huurhuisje en rook ik nog maar zes joints per dag. Ik heb geen favoriete bezigheid. Als ik maar buiten ben, vind ik het goed. Er is geen betere plek dan hier.”
Bijkomend probleem voor het voortbestaan van de Boterbloem is de juridische status van de grond. Om haar broer te helpen aan een vergunning voor zijn houtbedrijf achter de zorgboerderij, stemde Trijntje zes jaar geleden in met een regeling waarbij de pachtconstructie omgezet werd in een bruikleenovereenkomst. „Mijn positie was sterker geweest als ik nog een pachtovereenkomst had gehad. Een bruikleenovereenkomst kun je zonder problemen opzeggen”, zegt ze Trijntje terwijl ze Duizendschoon plukt. „Dit noemen ze wel snijbloemen voor de boeren. Lekker sterk.”
Even later komt rapper Lange Frans komt met zijn tien maanden oude zoontje Willem binnen in het winkel-gedeelte waar biologische producten worden verkocht. Hij koopt wat groente. Dat doet hij wel vaker. Maar voor hoe lang nog? Voor 1 november 2009 moet de Boterbloem weg, als het aan de gemeente ligt. Het actiecomité legt zich er niet bij neer: afgelopen dinsdag hebben ze schriftelijke vragen aan het stadsdeel gesteld. Ook Trijntje blijft strijdbaar. „De rechter heeft gezegd dat ik mijn democratisch recht om mijn boerenbedrijf te verdedigen mag blijven uitvoeren. Dus dat doe ik dan ook.”

Luister naar het actiecomité Red de Boterbloem, insprekend in de Raad van Osdorp

Hier is de tumulteuze vergadering van de Raad van Osdorp betreffende het burgerinitiatief Red de Boterbloem te beluisteren, voor hen die er niet bij waren:

http://www.raadsinformatieosdorp.nl/Vergaderingen/Open-Raad/2009/2-juni/19:00

Metro en Westerpost plaatsen artikel over Boterbloem en PvdA Osdorp

Tijdens het onderhoud dat Actiecomité Red de Boterbloem vorige week maandag had met Edward Vos van de PvdA heeft deze politicus ECHT gezegd dat Trijntje haar biologische grond maar in vrachtwagens moest laden. En hij heeft ECHT gezegd dat hij drie jaar geleden tegen Trijntje zei: Moven!

Het actiecomité stelt er een grote eer in, de strijd tot behoud van De Boterbloem fair te voeren, en alleen feiten als munitie te gebruiken. Wij zullen ons nooit verlagen tot leugens of verdachtmakingen.

Als journalisten ons vragen hoe het zit, dan herhalen wij alleen wat wij zelf hebben horen zeggen. We hebben het alledrie gehoord. En daarom nemen we onze woorden niet terug.

Vandaag plaatsten Metro en Westerpost artikelen over De Boterbloem en over het onderhoud dat het actiecomité met Edward Vos had. En over Heertjes reactie daarop.

Zoals de Dalai Lama al zei: De waarheid is in onze strijd het enige wapen.

En daarom strijden wij door, net zolang tot het voortbestaan van De Boterbloem veilig is gesteld. Met open vizier, en met respect voor onze tegenstanders. Wij hebben het niet nodig ons tot leugens te verlagen.

metro boterbloem

Picture 6