Gevangenissen-bouwstop: dus geen jeugdgevangenis op Lutkemeer III

Vandaag vonden wij onderstaand bericht op internet. Hieruit blijkt dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat het Ministerie van Justitie een jeugdgevangenis zal laten bouwen op Lutkemeer III, zoals Osdorp wethouder Baâdoud de laatste tijd verkondigt. Bestemming jeugdgevangenis: exit dus! Ook dat excuus om De Boterbloem de wacht aan te zeggen is bij deze ongeldig verklaard.

1200 banen weg door sluiten gevangenissen

AMSTERDAM – Het ministerie van Justitie sluit de komende jaren acht gevangenissen. Ook verdwijnen er twaalfhonderd banen in het gevangeniswezen. Geplande nieuwbouwprojecten gaan, behalve in Zaanstad, niet door. Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie dinsdag bekendgemaakt. De ingrijpende maatregelen zijn volgens haar nodig om het overschot aan cellen terug te brengen en de wisselende vraag naar celcapaciteit beter op te vangen. De bewindsvrouw hoopt gedwongen ontslagen te voorkomen door natuurlijk verloop en het begeleiden van mensen naar ander werk. Door de sluiting van acht locaties verdwijnen er in totaal bijna 1350 cellen.

Llink in Natura besteedt aandacht aan De Boterbloem

Op 1 mei jl. was De Boterbloem te zien in het programma Llink in Natura op Nederland 2, prime time uitgezonden tussen 19.30 en 20.00. Een enorme opsteker voor het actiecomité en voor Trijntje, aandacht op de nationale televisie voor onze actie om De Boterbloem te behouden! Zie voor meer informatie

http://llink.nl/llinkinnatura/viewpage.php?page=aflevering&f_Aflevering=1556&datum=1241511000

Op YouTube is het item ook te bekijken:http://www.youtube.com/watch?v=V-VD41LDda0

Kees Steeman toonde zich weer onverzettelijk: de Boterbloem moet en zal van hem verdwijnen. GroenLinks laat zich wederom van zijn beste kant zien.

Foto’s van de opnames door Llink:

2009_boterbloem_17april_024

2009_boterbloem_17april_0272009_boterbloem_17april_073

Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp: “We hebben nog steeds gebrek aan bedrijventerreinen in Osdorp”

Vrijdag 20 maart vond bij De Boterbloem een ontmoeting plaats ‘van mens tot mens’ van het Actiecomité Red de Boterbloem en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp, vertegenwoordigd door de wethouders Baâdoud en Steeman en twee ambtenaren. Hele aardige mensen bleken het te zijn. Is dat een geruststelling? Nee. Want deze aardige mensen houden bikkelhard vast aan hun standpunt: De Boterbloem moet plaats maken voor een bedrijventerrein.

Wethouder Baâdoud: “We hebben in de jaren ‘90 van de Centrale Stad opdracht gekregen om ruimte vrij te maken voor een bedrijventerrein. Er is nog steeds een tekort aan bedrijventerreinen in Amsterdam”. Pardon? Ook in deze tijd van economische crisis? En zelfs daarvoor was al sprake van leegstand bij heel veel bedrijventerreinen. Amsterdam blaast nu toch wegens geldgebrek allerlei bouwplannen af? Baâdoud: “Ooh, die crisis gaat wel weer voorbij, en dan staan wij in de startblokken om hier een bedrijventerrein neer te zetten. Daarop komen trouwens geen bedrijven, maar een jeugdgevangenis. De intentieverklaring is er al”. Een jeugdgevangenis??? Is dat dan een Schiphol-gerelateerd bedrijf? Dat moest hier toch? Baâdoud: “Nou, de Schiphol-richtlijn hebben we gedeeltelijk losgelaten, maar het is wel degelijk zo dat 75% van de bedrijven die zich hier vestigen met Schiphol te maken moeten hebben”.

Vreemd. Want op Lutkemeer I, een gebied vlakbij de boerderij waar de gemeente al begonnen is met het neerzetten van lelijke en overbodige bedrijfspanden die voor een groot gedeelte leeg zullen staan, zijn tot nu toe alleen nog maar enkele bedrijven gevestigd die niets met Schiphol te maken hebben. Hoe zit dat dan? “Oooh? Nou, daar gaan we onderzoek naar doen”, aldus één van de ambtenaren.

“Lutkemeer I is vol” (????)

Wethouder Baâdoud vroegen we verder nog hoe het zat met de toezegging van het stadsdeel aan de boerin dat zij pas weg zou hoeven als Lutkemeer I vol was. “Meneer Baâdoud, wij hebben vernomen dat u dit weekend op een PvdA-bijeenkomst heeft rondverteld dat Lutkemeer I vol is, klopt dat?” Baâdoud: “Ja, inderdaad, Lutkemeer I is helemaal vol en daarom gaan we nu beginnen met de jeugdgevangenis.” Onnavolgbare redenering. Afgezien daarvan: het klopt niet met de feiten. Want de afdeling communicatie van het stadsdeel heeft ons laten weten dat Lutkemeer I helemaal nog niet vol is. Er is slechts 33% definitief uitgegeven, op 33% van het terrein zijn uiterst onzekere opties uitgebracht, en voor 33% was tot nu toe geen interesse. Dat is toch zo, meneer Baâdoud? “Eeeh… tsja, nu u het zegt”.
Hoe zit het dan met de toezegging van het stadsdeel aan de boerin dat ze mocht blijven tot dat het geval zou zijn? Is dan de bruikleenovereenkomst dan niet wegens ongeldige redenen opgezegd? Baâdoud: “Nou, dat maakt niet uit, want van hogerhand hebben wij de vraag gekregen om een plek voor een jeugdgevangenis te zoeken en die komt hier en daarom is de bruikleenovereenkomst opgezegd”.

Stadsdeel ongevoelig voor argumenten om De Boterbloem te behouden

“Tekort aan bedrijventerreinen”, Lutkemeer I “vol”, jeugdgevangenis of niet: wij willen, samen met heel veel andere inwoners van Osdorp, dat De Boterbloem blijft. En dat hebben we duidelijk proberen te maken aan het Dagelijks Bestuur. We hebben ze rondgeleid langs de 19e eeuwse boomgaard, de kippen, de moestuin… We hebben ze het prachtige uitzicht laten zien, verteld over de zeldzame vogels die hier broeden, over het geluk dat de mensen die hier werken en die nergens anders terecht kunnen ervaren, over het unieke, nog niet verkavelde polderlandschap, over de biologische akkers, enig in hun soort in Amsterdam. Ze hebben het allemaal met eigen ogen gezien, ze hebben de frisse lucht opgesnoven, ze hebben het wijdse uitzicht bewonderd. En we hebben ze gevraagd: wat kunnen wij nou nog doen om dit te behouden? Valt hier met jullie dan helemaal niet over te praten? “Nou, u moet weten, er waren heel veel partijen betrokken bij het besluit om hier een bedrijventerrein te vestigen. De Centrale Stad, SADC, de provincie en ga zo maar door. Als we nu het bestemmingsplan weer zouden wijzigen, dan komen we toch heel onbetrouwbaar bij al die partijen over? We hebben het besluit nu eenmaal genomen en daar wijken we niet meer vanaf”.

En daar konden we het mee doen. We hebben als goede kennissen afscheid van elkaar genomen, want het waren hele aardige mensen. Mensen die ook maar hun baan doen. Naar beste inzicht en geweten. Dat was heel duidelijk. Maar wie het nodig vindt om feiten te verdraaien, om vervolgens te verwijzen naar een besluit “dat nu eenmaal ooit een keer genomen is”, en te weigeren af te zien van een overbodig bedrijventerrein in een tijd waarin de Gemeente Amsterdam allerlei grote projecten wel degelijk blijkt aan te kunnen passen vanwege de veranderde economische omstandigheden, komt als bestuurder niet erg bekwaam over. We hebben ze verteld dat we doorgaan met actievoeren, en dat een burgerinitiatief gevolgd zal worden door een referendum en juridische acties. Want al staan Baâdoud en Steeman achter het bedrijventerrein, ze vertegenwoordigen met hun standpunt beslist niet dat van de meerderheid van de inwoners van Osdorp. Zoals binnenkort zal blijken.

Uur van de waarheid nadert voor boerderij De Boterbloem

Artikel in de Westerpost (Krant in Amsterdam Nieuw-West) van 4 maart 2009, door Arie van Genderen

Artikel in De Westerpost over De Boterbloem
Artikel in De Westerpost over De Boterbloem

Lezers van de Westerpost kan de berichtgeving niet ontgaan zijn: ecologische zorgboerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg moet verdwijnen voor de aanleg van de laatste fase van Industrieterrein Lutkemeer. Tenminste, dat vindt het Stadsdeel Osdorp. Volgens het bestuur van het stadsdeel is het besluit al zeven jaar geleden genomen en daarom onherroepelijk.

Bedrijventerrein

Op de plaats waar nu nog landerijen liggen, inclusief de percelen van boerderij De Boterbloem moet een bedrijventerrein gerealiseerd worden. Daar doelde stadsdeelwethouder Ahmed Baâdoud op toen hij begin januari werd geïnterviewd door het Amsterdams Stadsblad. Tot woede van de sympathisanten van De Boterbloem stelde hij toen het volgende. “Dat er tegenstanders zijn begrijp ik, maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid. We kunnen niet zeggen in Osdorp moet alles mooi groen blijven en bedrijventerreinen moeten maar ergens anders”.

Noodzaak

Toen zo’n jaar of tien geleden voor het eerst werd gesproken over de aanleg van nieuwe, deels Schiphol-gebonden industrieterreinen was er nog een onstuitbare economische groei. Nieuwe moderne industrieterreinen waren een must. Maar tijden veranderen en de noodzaak lijkt minder groot. Bovendien is er een trend om eerst oude industrieterreinen te herstructureren en opnieuw in te richten. Dat spaart geld en vooral schaarse ruimte. De ‘vrienden van de Boterbloem’ roepen het stadsdeel dan ook op om de plannen te heroverwegen. Volgens hen zijn er in Amsterdam al meer dan genoeg bedrijventerreinen die gedeeltelijk leegstaan. Zij vinden dat De Boterboem moet blijven en dat daarom het bestemmingsplan zodanig gewijzigd moet worden dat het terrein van De Boterbloem niet bebouwd kan worden. Zo kan de unieke boerderij behouden blijven voor de burgers van de stad.

Advies ARS

In de krant van 12 februari jl. gaf ik een beknopte reactie op een advies van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). De ARS adviseert ondermeer om, vrij vertaald, “afstand te nemen van de kretologie uit de Structuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet: – geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied; – versterking of ondersteuning van de agrarische functie. Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.” Het zou goed zijn als de planners bij het Stadsdeel Osdorp dit advies nog eens goed zouden doornemen.

Handtekeningenactie

En wat doe je als je als burger een besluit van de overheid wilt terugdraaien? Juist, je begint een handtekeningenactie. Vaak is dit de enige manier om nog iets aan besluiten te veranderen. Daarbij heb je dan veel publiciteit nodig en een actieve groep vrijwilligers die de kar trekken. Het bewijs dat zo’n actie kan werken hebben we in Sloten onder handbereik: het Weilandje Vrije Geer. Door een enorme inzet van een relatief kleine groep vrijwilligers, aangevoerd door de helaas te vroeg overleden Hans Franfurther, werd een referendum afgedwongen. Bij dat referendum kreeg het stadsbestuur een gevoelige tik op de vingers en moesten een bouwproject en een tramlijn worden afgeblazen. Dat heeft de gemeente toen erg veel geld gekost.

Overleg

Het zou om twee redenen verstandig zijn als het stadsdeel nog eens goed zou nagaan in hoeverre dit onderdeel van het bedrijventerrein Lutkemeer echt noodzakelijk is. De actiegroep rond De Boterbloem is namelijk vast van plan om tot de laatste snik te strijden voor het behoud. Dat kan nog tot veel vertraging en financiële schade leiden en zelfs tot afstel van de plannen. Tweede punt van overweging is de vraag of er echt nog behoefte is aan dit terrein. Zeker gezien de dip waarin de economie op dit moment verkeert. En de aanleg van een dergelijk terrein, zonder dat er gegadigden zijn is ook weer een enorme kostenpost voor het stadsdeel. Compromis Je zou zeggen dat er in goed overleg wel een compromis gevonden moet kunnen worden. Om de lelijke term maar eens te gebruiken: een win-win-situatie voor iedereen. Dat compromis zou kunnen zijn het behoud van de boerderij met een acceptabel stuk grond. Eventueel op basis van wat grondruil en vervolgens de overblijvende stukken grond toevoegen aan het bestaande industrieterrein. Dan wint iedereen. Maar dat zal wel weer te simpel gedacht zijn.

Steun

Steun betuigen aan de actie kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld digitaal op http://deboterbloem.petities.nl. Verder gaat de actiegroep de komende weken de handtekeningenactie in Osdorp intensiveren, want ze willen in mei 10.000 handtekeningen bij elkaar hebben. Wie ook handtekeningen wil ophalen kan zich aanmelden via deboterbloem@kpnplanet.nl. Alle verdere informatie vindt u op de website van De Boterbloem: http://www.deboterbloemamsterdam.nl.

Arie van Genderen