Verkiezingsuitslag EU biedt hoop voor De Boterbloem

In Amsterdam hebben D66 en GroenLinks fors gewonnen bij de EU verkiezingen en is de PvdA gehalveerd. Triomf voor redelijk en voor groen. Een gevoelige nederlaag voor de zittende regenten. Dit zou in het voordeel van De Boterbloem kunnen gaan werken.

Wij vermoeden dat zeker enkele, zo niet alle GroenLinksers in Osdorp diep in hun hart liever de vrijheid zouden willen hebben zich achter onze reddingsactie te scharen. Maar ze regeren nu als kleine partij mee met de machtige PvdA, en dus zijn ze met handen en voeten gebonden. Tot nu toe konden GroenLinksers, omdat de partij nu eenmaal deel uitmaakt van het DB, hun groene hart niet tonen en zich niet uitspreken voor behoud van De Boterbloem. Hun winst tijdens de EU verkiezingen zou ze wellicht wat zelfverzekerder kunnen maken om zich nu ook in Osdorp meer met hun eigen partijprogramma (meer groen, stimuleren biologische landbouw, behoud authentiek Nederlands landschap) te gaan profileren.

Raadslid Ronald Mauer van D66 stelde tijdens het bespreken van het burgerinitiatief in de raad zeer kritische vragen aan het DB over de plannen om een bedrijventerrein te vestigen op de biologische akkers van De Boterbloem. Hij verwees daarbij naar fractievoorzitter Ivar Manuel van de Centrale Stad, die bij B&W een motie indiende om de Lutkemeer groen te houden. Hij zal zich gesterkt voelen door de verkiezingsuitslag. Actiecomité Red de Boterbloem hoopt dat D66 zich – net als de SP al deed – onomwonden solidair zal verklaren met onze actie.

De PvdA moet zich door de verkiezingsuitslag herbezinnen op het gevoerde beleid. Wij hopen dat in Osdorp de ‘duurzame’ fractieleden van de PvdA de overhand zullen krijgen. Het zou fantastisch voor het imago van de PvdA in Osdorp zijn als ze de moed zouden kunnen opbrengen ‘tabeh’ tegen de projectontwikkelaars te zeggen die de Lutkemeer willen vernietigen. Onze oproep aan de PvdA is: ga aan de slag met het zoeken van ‘groen’ geld. Er moeten in het huidige tijdsgewricht financiers te vinden zijn die willen helpen de Lutkemeer groen te houden.

MedicalFacts besteedt aandacht aan De Boterbloem

De website Medical Facts plaatste onderstaand bericht,

zie http://www.medicalfacts.nl/2009/05/20/sp-wil-ecologische-zorgboerderij-de-boterbloem-behouden-voor-amsterdam/

“De ecologische zorgboerderij “De Boterbloem” in Osdorp moet wijken voor een bedrijventerrein. De SP fractie van de Gemeenteraad van Amsterdam zet zich in voor ecologische zorgboerderij De Boterbloem. Deze boerderij, prachtig gelegen in authentiek 19e eeuws polderlandschap, moet van de PvdA en GroenLinks fracties in Osdorp plaats maken voor een bedrijventerrein.
De SP vraagt zich af of er niet al voldoende bedrijventerreinen in Amsterdam (gedeeltelijk leeg)staan. En of het voor de stad niet veel beter zou zijn deze zeer nuttige zorgboerderij te behouden voor de inwoners van Amsterdam-West, die er van de natuur kunnen genieten. De SP neemt het ook op voor de psychiatrische patiënten die dagbesteding vinden bij De Boterbloem, en voor de biologische akkerbouw die er plaatsvindt, uniek voor Amsterdam.
13 mei stelden SP raadsleden Meta Meijer en Carlien Boelhouwer vragen aan B&W over het feit dat stadsdeel Osdorp de boerderij met sluiting dreigt. Zij vragen B&W in te grijpen om ervoor te zorgen dat de boerderij kan blijven, zoals de Amsterdamse burgers willen. Velen van hen hebben zich uitgesproken voor behoud van de Boterbloem door hun handtekening te zetten. Inmiddels hebben al 12.000 mensen de petitie “De Boterbloem moet blijven” ondertekend.”

Reactie bewoner A’dam-West op plannen bedrijventerrein Lutkemeer

Jammer dat ik als inwoner van Slotervaart niet kan meedoen aan het burgerinitiatief. Vanmiddag fietste ik weer door de Lutkemeerpolder. Een te groot deel daarvan is al opgeofferd aan het bedrijventerrein. Wat heeft stadsdeel Osdorp toch een liefde voor beton. De oever van de Sloterplas wil het stadsdeel er liefst mee volplempen. Het oude dorp Sloten is ook niet veilig. Het groene terrein van De Boterbloem had nooit, ook niet in principe, opgeofferd mogen worden. Het behoud van zoveel mogelijk van de westelijke groene scheg gaat alle Amsterdammers aan. Het is meer dan alleen een belang van Osdorp. Wat jammer toch dat zelfs bestuurders van linkse signatuur niet veilig lijken te zijn voor geldgerinkel van projectontwikkelaars.

Llink in Natura besteedt aandacht aan De Boterbloem

Op 1 mei jl. was De Boterbloem te zien in het programma Llink in Natura op Nederland 2, prime time uitgezonden tussen 19.30 en 20.00. Een enorme opsteker voor het actiecomité en voor Trijntje, aandacht op de nationale televisie voor onze actie om De Boterbloem te behouden! Zie voor meer informatie

http://llink.nl/llinkinnatura/viewpage.php?page=aflevering&f_Aflevering=1556&datum=1241511000

Op YouTube is het item ook te bekijken:http://www.youtube.com/watch?v=V-VD41LDda0

Kees Steeman toonde zich weer onverzettelijk: de Boterbloem moet en zal van hem verdwijnen. GroenLinks laat zich wederom van zijn beste kant zien.

Foto’s van de opnames door Llink:

2009_boterbloem_17april_024

2009_boterbloem_17april_0272009_boterbloem_17april_073

Arnold Heertje over De Boterbloem

Arnold Heertje schrijft over De Boterbloem in zijn column op RTLZ:

Groen Links
Laakbaar gedrag komt niet alleen in de VVD voor. In het stadsdeel Osdorp kan de GroenLinks wethouder Kees Steeman er ook wat van. Volkomen onnodig en in strijd met het milieuprogramma van zijn partij brengt hij de enige biologische zorgboerderij van Amsterdam om zeep ten behoeve van een overbodig bedrijventerrein. Overal liggen bedrijfsterreinen braak, de huidige crisis brengt de vraag naar terreinen nog verder terug, maar Steeman gaat door met zijn aanslag op natuur en milieu.

Programma GroenLinks Osdorp: volkstuinencomplex op grond De Boterbloem (???)

Ook op de website van GroenLinks Osdorp staan mooie woorden over een groene leefomgeving die in het gevoerde beleid niet worden waargemaakt. Hieronder het lijstje goede voornemens, het laatste is het merkwaardigste: “als zich in de Lutkemeer geen bedrijven vestigen wordt een volkstuincomplex gerealiseerd”. Hier wordt er al op geanticipeerd dat zich geen geïnteressseerde bedrijven voor de Lutkemeer zullen aandienen. Dan maar volkstuinen.

Waarom wil GroenLinks enerzijds De Boterbloem, prachtige biologische boerderij, per se weghebben, en pleit de partij anderzijds, ook op de website, voor  “meer aandacht en geld besteden aan groen en natuur om zo het huidige groen in Osdorp te behouden en te versterken.”???

Goede voornemens GroenLinks Osdorp (zie http://oud.groenlinks.nl/lokaal/osdorp/verkiezingsprogramma/hfd6.vkp2006)

: * er meer tijd en aandacht wordt uitgetrokken voor milieueducatie op scholen; * vanuit het stadsdeel activiteiten worden georganiseerd die bijdragen aan het milieubewustzijn en de onderlinge contacten tussen bewoners; * op scholen theoretische en praktische fietslessen en examens worden ingevoerd; * er per school een verkeersplan komt zodat kinderen zo veilig mogelijk hun school kunnen betreden; * er rondom scholen overal een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur geldt; * de aanleg van ecologische routes de komende jaren krachtig doorgaat; * de Osdorper Bovenpolder en de Osdorper Binnenpolder groen blijven; * bestemmingsplannen waar nodig worden geactualiseerd om groene gebieden te houden en de ecologische zones te versterken; * sporten en recreëren in de eigen omgeving gestimuleerd moet worden; * de oevers van de Sloterplas niet aangetast worden; * natuurbeheer door boeren wordt gestimuleerd en ondersteund; * nieuwbouw de natuur en ecologie niet mag verstoren als dat voorkomen kan worden; * als zich in de Lutkemeer geen bedrijven vestigen een volkstuincomplex gerealiseerd wordt.