In deze actuele video is duidelijk te zien: Lutkemeer 1 zit nog lang niet vol

Het ontwikkelen van de biologische landbouwgrond van Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem tot bedrijventerrein is volslagen onnodig. Al was het alleen maar, omdat de eerste fase van het bedrijventerrein, Lutkemeer 1 geheten, nog lang niet vol is. In 2013 schreef ROmagazine over deze eerste fase:

‘Aan de rand van Amsterdam ligt een bedrijventerreinen waar je prima een griezelfilm zou kunnen opnemen. Het staat al jaren grotendeels leeg. Boven de lege loodsen is zelfs een woning ingericht, op een van de stilste plekjes van de stad. Het ligt ingeklemd tussen de aandachtswijk Osdorp en de nog groene westflank van Amsterdam, waar zorgboerderij Boterbloem en dierenopvang Pocahondas (poes-cavia-hond, begrijpt u?) volgens de plannen moeten verdwijnen voor uitbreiding van het bedrijventerrein’

Dit werd geschreven in 2013. Nu, in 2018, is de situatie niet veranderd. Het bedrijventerrein (dat volgens SADC een ‘groene uitstraling zou krijgen – oordeel zelf over het resultaat) kampt nog steeds met leegstand. In deze video is dat duidelijk te zien:

Vragen aan politieke fracties Nieuw-West: overbodig bedrijventerrein of Boterbloem?

De volgende vragen stelde het actiecomité Red de Boterbloem aan de politieke partijen in Nieuw-West. Enkele fracties reageerden al, de meesten hullen zich nog in zwijgen… De antwoorden (als die nog komen…) worden binnenkort openbaar gemaakt. Ook zal worden gepubliceerd welke partijen het niet nodig vonden deze vragen te beantwoorden. Uit angst aan hun kiezers hun ware gezicht te laten zien? We wachten rustig af.

1)     Staat uw fractie achter het standpunt, dat eerst Lutkemeer I vol moet zijn alvorens met de tweede fase te beginnen?
2)     Staat uw fractie nog steeds achter het vestigen van een bedrijventerrein op Lutkemeer III, ondanks het feit dat overal bedrijfsruimte leegstaat en ondanks het unieke karakter van polder en boerderij?
3)     Of is uw fractie van mening dat afgezien moet worden van de plannen met Lutkemeer III, omdat de ervaring met Lutkemeer I inmiddels heeft aangetoond dat bedrijven zich daar, mede door het grote aanbod in de regio, liever niet vestigen?
4)     Stoort uw fractie zich ook aan de enorme leegstand in Lutkemeer I en vindt u ook dat er op dit terrein eigenlijk alleen maar  gebouwd zou mogen worden als er ook daadwerkelijk gebruikers zijn voor de ontwikkelde bedrijfsruimtes?
5)     Deelt uw fractie de visie dat de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein niet alleen ten koste gaat van waardevol groen, maar ook de herstructurering van de vele verouderde terreinen in de regio Amsterdam frustreert?
6)     Zou uw fractie willen overwegen om Lutkemeer III bij de Tuinen van West te trekken zodat het een agrarisch gebied moet blijven?
7)     Is uw fractie van mening, dat Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem koste wat kost behouden moet blijven voor Nieuw West?

Nederlandse Vereniging van Makelaars: structurele leegstand bedrijventerreinen groeiend probleem

De NVM meldt: Op de markt voor kantoor- en bedrijfsruimte in Nederland is structurele leegstand een toenemend probleem. De aanpak van de structurele leegstand in ons land zal alleen werken als er meer schaarste gecreëerd wordt. Hiertoe zouden slechts onder bepaalde voorwaarden nog nieuwe bedrijventerreinen mogen worden uitgegeven en zouden er ook minder nieuwe kantoren moeten worden gebouwd.

Ook op het bedrijventerrein Lutkemeer I heerst structurele leegstand. Grote betonkolossen in naargeestig grijs staan al sinds lang vóór de kredietcrisis leeg, en toch wil de Gemeente Amsterdam ook de aangrenzende polder vernietigen… om ook daar leegstand te creeëren? Bond Heemschut en Actiecomité Red de Boterbloem roepen de gemeente op, de bouwplannen te staken en wat er nog resteert van de Lutkemeer een groene bestemming te geven.

Westerpost over De Boterbloem: de deur is nog steeds op een kier

Picture 2

Afgelopen dinsdag 2 juni werd weer een nieuwe aflevering gemaakt in de soap van zorgboerderij De Boterbloem. In de politieke arena aan de ene kant de vrienden van de Boterbloem, aan de andere kant de leden van de deelraad Osdorp. Het onderwerp: het burgerinitiatief van ‘De Vrienden’.

De geschiedenis
Wie deze pagina regelmatig leest kent het verhaal van De Boterbloem. Voor de anderen in telegramstijl een overzicht. Boerderij De Boterbloem ligt aan de Lutkemeerweg in Oud Osdorp. De boerderij en het land zijn lang geleden onteigend ten behoeve van de ontwikkeling van het industrieterrein Lutkemeer 3. Na de onteigening kreeg een dochter van de boer een pachtcontract voor een aantal jaren en toen dat afliep een gebruiksovereenkomst. Het land mocht gebruikt worden zolang er niet daadwerkelijk begonnen werd met de aanleg van het industrieterrein. Volgens het DB van stadsdeel Osdorp moet volgend jaar begonnen worden met de ontwikkeling van het terrein en de gebruiksovereenkomst wordt daarom per eind oktober van dit jaar beëindigd.

Ontwikkeling
In de loop van de jaren heeft de dochter, Trijntje Hoogendoorn het bedrijf omgevormd tot een zorgboerderij met tuinbouw en akkerbouw. Ook is er een nieuw gebouw gekomen met een winkel, kantine en cursusruimte. Het bedrijf draait financieel gezien heel redelijk en krijgt geen subsidie. Gezien alle inspanningen van de afgelopen jaren om er een mooie zorgboerderij van te maken, en het plezier dat de zorgcliënten beleven aan het werk op het land, en het gegeven dat men in het aangrenzende gebied (Tuinen van West) een zorgboerderij wil opzetten,
en het gegeven dat Lutkemeer 1 nog lang niet vol is, zou je denken dat er met het stadsdeel te onderhandelen is over het (voorlopig) continueren van het bedrijf.

Koppig
Maar nee, het DB van Osdorp stelt simpelweg ‘een besluit is een besluit’ en wil de zaak gewoon doorzetten. Het leek er tot voor kort ook op dat zij de zaak volledig onder controle hadden. Maar nu lijkt dat vermaledijde ‘Burgerinitiatief’ roet in het eten te gooien. Ik zal u de discussies uit de vergadering van 2 juni besparen.
Maar de conclusie mag zijn dat de race nog niet gelopen is. Want uit de deelraad kwam een waslijst met vragen die het DB de komende weken mag gaan beantwoorden.Bespreking van de antwoorden kan, vanwege de voorjaarsnota, pas over 4 weken (30 juni) plaatsvinden.

De vragen
Twee vragen springen eruit. De eerste vraag gaat over het principe dat de terreinen, Lutkemeer 1 en 3, ontwikkeld worden ten behoeve van Schipholgebonden bedrijven. Zijn die bedrijven er wel? En de bedrijven die nu op Lutkemeer 1 zitten, zijn die eigenlijk wel Schipholgebonden? En in het vervolg hierop: zijn er in de Haarlemmermeer geen geschiktere terreinen te vinden? Komen we op de tweede vraag hoe vol Lutkemeer 1 nu is? Het DB had daar in de vergadering geen antwoord op. Volgens enkele deelraadsleden is het terrein nog lang niet vol en komt het voorlopig ook niet vol. Dus is er geen reden om al te beginnen met de ontwikkeling van Lutkemeer 3. Tenzij, er claims liggen die het stadsdeel veel geld kunnen gaan kosten. Maar zijn die claims te verwachten? Van een heel andere orde is de vraag in hoeverre de komende fusie van de deelraden gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingen in dit gebied. Kortom, werk aan de winkel voor het DB en de ambtenaren en wordt dus vervolgd op 30 juni.

Tekst en foto Arie van Genderen

Hebben we meer beton nodig in Amsterdam? Of willen we het laatste mooie groen behouden?

Hebben we in Amsterdam behoefte aan meer leegstaande bedrijfspanden ? (hieronder: Lutkemeer I in aanbouw… er hebben zich nog geen  gegadigden gemeld die zich in deze bedrijfsverzamelgebouwen willen vestigen)

IMG_2095

Of zou het niet beter zijn om dit prachtige polderlandschap (Lutkemeer III – nu nog groen, open en wijds!!!) te behouden voor de inwoners van Osdorp?

IMG_2087

Lutkemeer I in aanbouw: leegstand in luguber beton

Lutkemeer I zou een ‘groen’ karakter krijgen. Zie hieronder hoe het er momenteel uitziet. Er hebben zich nog geen huurders gemeld voor de bedrijfsverzamelgebouwen, voor zover wij weten. Leegstand gegarandeerd in foeilelijke, grootschalige betonnen bunkers…

Niemand in Osdorp profiteert van dit terrein. Alleen de projectontwikkelaars (en eventueel aan hen geliëerde politici en ambtenaren die wellicht ook een graantje meepikken). Voor projectontwikkelaars zijn de regelingen dermate gunstig dat ze ook verdienen bij leegstand. Van onze belastingcenten.

IMG_2094

IMG_2102

Met onderstaande tekst probeerde men ooit het bedrijventerrein Lutkemeer I aan te prijzen:

“In de Amsterdamse Lutkemeerpolder wordt een bedrijventerrein ontwikkeld op basis van verzoening van natuur en bedrijvigheid. Een plan dat werkelijkheid is geworden door het enthousiasme van de betrokkenen bij stadsdeel Osdorp van de gemeente Amsterdam. Uitgangspunt is dat de natuur op alle mogelijke manieren het nieuwe bedrijventerrein ‘ingetrokken’wordt. Niet alleen omdat dat leuk is voor de hier voorkomende ringslang en watersalamander. Maar ook omdat er bewust geïnvesteerd wordt in een ‘bedrijventerrein van de toekomst’. Een terrein waar het prettig toeven is verkoopt beter is de overtuiging van de initiatiefnemers. Bedrijven gaan zelf meehelpen het terrein een groene uitstraling te geven.Tenminste 10% van de eigen kavel moet met groen of water ingericht worden. En op deze 10% mag vervolgens niet geparkeerd worden.Voor de invulling van het groen wordt bedrijven gevraagd inheems plantmateriaal te gebruiken. Dan sluit het groen optimaal aan op de omgeving. Ook bijzonder is het concept van groene gevels op zichtlocaties.”

Hieronder is te zien wat van deze mooie plannen in de praktijk geworden is: bepaald geen ‘groene gevels’ bij de eerste twee bedrijven die zich in het gebied vestigden…

IMG_2101