Metropool Amsterdam: herstructurering bestaande bedrijventerreinen

Frank van den Hoven van www.plaatsengids.nl maakte ons attent op het onderstaande:

“Het Platform Kantoren en Bedrijven Metropoolregio Amsterdam maakte deze week de oprichting bekend van een ‘pilotbureau’ voor herstructureringen. De gemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad zijn de ‘trekkers’.”

In dit rapport wordt onderbouwd dat en waarom er meer bedrijventerreinen geherstructureerd moeten worden en minder genieuwbouwd:
http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2009/De-toekomst-van-bedrijventerreinen_-van-uitbreiding-naar-herstructurering.html

Zou dit nieuwe beleid voor de Lutkemeer nog op tijd komen?