Na een publicatie op ons weblog is de Plakeba Monitor gewijzigd in het voordeel van DB Osdorp

Het wordt steeds interessanter. Enkele dagen geleden plaatsten wij op deze website een citaat dat wij in de Plakebo Monitor vonden over Schipholgebonden bedrijvigheid. Uit dit citaat bleek dat er voorlopig GEEN behoefte is aan Schipholgerelateerde bedrijventerreinen.

Tot onze verbazing is er sindsdien een gewijzigde versie van deze Monitor op internet gezet, waarin alle verwijzingen naar Schipholgerelateerde bedrijvigheid zijn weggehaald! Wellicht was de aanleiding het burgerinitiatief over het Schipholgerelateerde bedrijventerrein dat DB Osdorp wil vestigen in de Lutkemeer,  dat vandaag in de Osdorpse raad behandeld is? Gaat de macht van de PvdA zo ver dat zij zelfs officiële rapporten achteraf kunnen laten wijzigen? Of zijn het de projectontwikkelaars?

De onderstaande passage is dus NIET meer in het rapport te vinden. Gelukkig bezit het actiecomité enkele kopieën van het oorspronkelijke document waar de passage nog WEL in voorkomt. Wij zullen deze morgen aan de Telegraaf overhandigen, die een artikel gaat plaatsen over de Zaak-Boterbloem, evenals enkele andere landelijke dagbladen.

Hieronder het bericht hierover dat wij enkele dagen geleden plaatsten:

“Monitor Plakeba: er zijn tot 2020 voldoende Schipholgerelateerde bedrijventerreinen

De Monitor Plakeba 2008 wordt door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp als bron gebruikt waarop zij hun uitspraak “Regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” baseren. In deze Monitor staat echter expliciet:

“Tabel 5.2 geeft de vraag-aanbodconfrontatie weer. Daaruit blijkt dat er tot 2020 voldoende Schipholgebonden areaal is. (…) Er zijn geen wezenlijke knelpunten bij de Schipholgebonden bedrijventerreinen. Het kernproduct, de logistieke terreinen, is in voldoende mate geprogrammeerd. De oplossing kan nog enige tijd vooruit worden geschoven, maar die ligt voor de hand, namelijk te zijner tijd een van de strategische reservelocaties in de Haarlemmermeer ontwikkelen.”

Kortom, er is geen enkele behoefte aan een Schiphol-gerelateerd bedrijventerrein in de Lutkemeer. Volgens de Monitor Plakeba in elk geval, en die kan het weten…

Monitor Plakeba: er zijn tot 2020 voldoende Schipholgerelateerde bedrijventerreinen

De Monitor Plakeba 2008 wordt door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp als bron gebruikt waarop zij hun uitspraak “Regionaal is er grote behoefte aan bedrijventerreinen” baseren. In deze Monitor staat echter expliciet:

“Tabel 5.2 geeft de vraag-aanbodconfrontatie weer. Daaruit blijkt dat er tot 2020 voldoende Schipholgebonden areaal is. (…) Er zijn geen wezenlijke knelpunten bij de Schipholgebonden bedrijventerreinen. Het kernproduct, de logistieke terreinen, is in voldoende mate geprogrammeerd. De oplossing kan nog enige tijd vooruit worden geschoven, maar die ligt voor de hand, namelijk te zijner tijd een van de strategische reservelocaties in de Haarlemmermeer ontwikkelen.”

Kortom, er is geen enkele behoefte aan een Schiphol-gerelateerd bedrijventerrein in de Lutkemeer. Volgens de Monitor Plakeba in elk geval, en die kan het weten…