Reddeboterbloem meldde al in 2010: SADC en Segro betrokken bij corrupte Hooijmaijers

In 2010 had Reddeboterbloem al door dat er iets niet helemaal in de haak was met de vastgoed deals van Hooijmakers, over wie de Volkskrant vandaag schrijft: “Fraude Hooijmaijers on-Nederlands groot”.

Wij hadden altijd al het idee dat er een erg smerig luchtje rond de SADC hing, die van plan is, nog steeds, in de prachtige Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen waar niemand op zit te wachten. Wie profiteren van zo’n bedrijventerrein? Corrupte mensen als Hooijmaijers…

De Volkskrant meldde 14 juni 2010 al, dat de corrupte ex-gedeputeerde Hooijmaijers nauw betrokken is geweest bij de SADC, het privaat-publieke vastgoedbedrijf waaraan de Gemeente Amsterdam de prachtige Lutkemeerpolder cadeau heeft gedaan, en bij Segro, het vastgoedbedrijf dat via voorkennis een gedeelte van Lutkemeer III in handen kreeg.

Uit het krantenbericht:

“De verdachte VVD-politicus zou via een “dienstbevel” bij de provincie Noord-Holland hebben aangedrongen op het aanschaffen van aandelen in een project van het beursgenoteerde Segro. (…) Uiteindelijk gingen beide partijen niet akkoord, omdat zowel de provincie Noord-Holland als de SADC twijfels had over de deal. Bij de provincie bestond zelfs het vermoeden dat Hooijmaijers een vergoeding zou krijgen van Segro vanwege de totstandkoming van de transactie”.

Was Hooijmaijers ook betrokken bij specifieke transacties rond de Lutkemeer? Het zou de moeite waard zijn dit verder uit te zoeken. De krant meldt verder:

“Net voordat hij gedeputeerde werd, had hij als commercieel vastgoedadviseur ‘een klappertje’ gehad met grondaankopen rond Schiphol. Hij kon er in 2003 en 2004 voor zorgen dat twee vastgoedbedrijven belangrijke grondposities konden innemen. Hij kreeg daarvoor een forse vergoeding. Delen werden overgemaakt naar zijn bv, terwijl hij al gedeputeerde was. De provincie Noord-Holland bleek hiervan niet op de hoogte te zijn.

Hooijmaijers werkte voor zijn loopbaan als wethouder van Amsterdam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, voor de op Schiphol actieve projectontwikkelaar Mainland. Volgens bronnen stond hij ‘op de loonlijst’ en kreeg hij ‘een kwartaalvergoeding’ van dit bedrijf. Mainland werd in 2005 opgekocht door Segro, het bedrijf dat nu in het rijksrechercheonderzoek opduikt.”

In dit artikel worden corruptie, de provincie Noord-Holland, Hooijmaijers, de SADC en Segro in één adem genoemd. Wij hadden altijd al het vermoeden dat er dit soort belangenverstrengelingen achter het hele Lutkemeer verhaal zat. Het is dus duidelijk dat in elk geval één van de partners die een bedrijventerrein op de Lutkemeer III willen vestigen, namelijk het bedrijf Segro, voorheen Mainland, steekpenningen heeft uitgedeeld aan Hooijmaijers. Wordt vervolgd…

Alleen D66 stemt voor een groene Lutkemeer

Het raadsvoorstel in de Gemeenteraad van Amsterdam om de Lutkemeer III in te brengen in de Schiphol Area Development Company is woensdagmiddag 9 september j.l. met meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de fractie van D66 stemde tegen. GroenLinks en SP stemden voor het voorstel, maar pas nadat er keiharde garanties werden afgegeven voor het voorbestaan van ecologische zorgboerderij De Boterbloem.

Wethouder Maarten van Poelgeest garandeerde tijdens de raadsvergadering, dat De Boterbloem nog minimaal twee jaar in de Lutkemeerpolder kan blijven. Momenteel wordt een nieuwe raming gemaakt naar de toekomstige behoefte aan Schipholgebonden bedrijventerreinen. Het kan niet anders, dan dat deze raming lager uitvalt dan momenteel het geval is, omdat Schiphol door de crisis minder passagiers en vracht vervoert. De nationale luchthaven zei al eerder dit jaar veel meer tijd nodig te hebben om door te kunnen groeien tot 580.000 vliegbewegingen per jaar. Aanvankelijk zou dit in 2020 bereikt worden, maar Schiphol gaat er nu zelf van uit dat dit na 2025 gaat worden.

Negatieve berichten

Het actiecomité gaat er dan ook vanuit, dat De Boterbloem gewoon nog wat langer kan blijven dan de twee jaar die aanvankelijk dan de twee jaar die het Dagelijks Bestuur van Osdorp momenteel aan het onderzoeken is. Het resultaat wordt in de deelraadsvergadering van 29 september a.s. gepresenteerd, door de keiharde garantie van Van Poelgeest is dit slechts nog een formaliteit. Dit tot grote opluchting van het actiecomité “Red de Boterbloem”, dat de laatste twee weken steeds meer negatieve berichten opving over het verloop van dit onderzoek. Maar vooral voor zorgboerin Trijntje Hoogendam moet dit verschrikkelijk goed nieuws zijn, nu het onderzoek van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp geen roet meer in het eten kan gooien.

Osdorp verlengt gebruiksovereenkomst met zorgboerderij De Boterbloem

Ecologische zorgboerderij De Boterbloem kan nog minimaal twee jaar op haar grond in de Lutkemeerpolder blijven. Het Dagelijks Bestuur zal samen met zorgboerin Trijntje Hoogendam op zoek gaan naar een geschikte locatie in de Tuinen van West alwaar ze haar activiteiten na deze periode kan voortzetten. Een motie met deze strekking van de coalitiepartijen PvdA, CDA en GroenLinks werd op dinsdagavond 30 juni j.l. unaniem door de stadsdeelraad van Osdorp aangenomen. Daarmee is de toekomst van De Boterbloem zeker gesteld.
De soap rond de ecologische zorgboerderij – die ook landelijk veel aandacht trok – heeft dus alsnog een gunstige wending genomen. Trijntje Hoogendam boert op grond die in 2002 de bestemming bedrijventerrein heeft gekregen. Fase 1 van het geplande bedrijventerrein zou zich volgens het Dagelijkse Bestuur zo voorspoedig ontwikkelen, dat gestart zou kunnen met het bouwrijp maken van Lutkemeer III. Daardoor werd de gebruiksovereenkomst met De Boterbloem per 31 oktober 2009 door het stadsdeel opgezegd. In april van dit jaar diende actiegroep “Red de Boterbloem” een burgerinitiatief in om de Lutkemeer III groen te houden, zodat de zorgboerderij kon blijven voortbestaan. Tijdens de behandeling op woensdagavond j.l. bleven de coalitiepartijen achter de vestiging van een bedrijventerrein op Lutkemeer III staan, maar boden Trijntje Hoogendam in hun motie wél een aanvaardbaar alternatief aan.

Moties
Tijdens de stadsdeelvergadering werden in totaal drie moties ingediend. De motie van D66 was de meest vergaande, omdat daarin het Dagelijks Bestuur werd verzocht om vier varianten te onderzoeken om De Boterbloem op de huidige plek haar activiteiten voort te laten zetten. De motie van OOZ’81 kwam in grote lijnen overeen met die van de coalitiepartijen. Uiteindelijk trokken beide oppositiepartijen hun moties in en schaarden ze zich achter het voorstel van PvdA, CDA en GroenLinks. Dit werd vervolgens unaniem aangenomen. Vooral voor Trijntje Hoogendam was het een spannende avond. “Natuurlijk was ik het liefst op het land gebleven dat ook door mijn grootvader en vader bewerkt is. Je bouwt een band op met die grond. Maar ik ben dolblij dat ik straks mijn activiteiten op een andere locatie in de Tuinen van West kan voortzetten. De Boterbloem is gered,” aldus een geëmotioneerde zorgboerin. Bovendien is ze blij met het voorstel van de PvdA, dat het stadsdeel haar straks financieel zal gaan ondersteunen bij de verplaatsing van haar bedrijf.

Fantastisch
Initiatiefneemster Suzanne Kooij van actiecomité “Red de Boterbloem” reageert vanaf haar vakantieadres op Vlieland enthousiast op het goede nieuws. “Kijk eens wat we allemaal in een half jaar bereikt hebben. Toen ik in februari het actiecomité heb opgericht, was de situatie zo dat Trijntje op 31 oktober a.s. haar land moest verlaten. Nu heeft ze minimaal twee jaar extra gekregen en kan ze daarna haar activiteiten in de Tuinen van West voortzetten. Dit is fantastisch.”
Eugène Mathijssen van het actiecomité heeft vooral veel lof voor de deelraad. “Ze hebben het burgerinitiatief heel serieus opgepakt. Met veel raadsleden hebben we intensief contact gehad en tot twee keer toe zijn een aantal fractievoorzitters langs geweest op De Boterbloem om met ons de mogelijkheden te bespreken”

Consequenties
Op korte termijn wordt de grond van Lutkemeer III door Osdorp overgedragen aan Ontwikkelingsmaatschappij Gemeente Amsterdam (OGA). Dus het stadsdeel is dan geen eigenaar meer van de grond. Het Dagelijks Bestuur moet nu gaan onderzoeken op welke wijze, onder welke condities en met welke juridische en financiële consequenties de activiteiten van De Boterbloem tijdelijk kunnen worden voortgezet. Binnen twee maanden moet het Dagelijks Bestuur daarover uitsluitsel geven aan de deelraad. Enerzijds moet immers de grond vrij worden opgeleverd om te voorkomen dat er een bedrag van er 2,6 miljoen euro aan BTW afgedragen moet worden. Anderzijds moet er de garantie komen dat OGA De Boterbloem niet eerder de wacht aan zet, totdat er daadwerkelijk begonnen gaat worden met het bouwrijp maken van de grond.
Eugène Mathijssen:”De planning voor het bedrijventerrein op Lutkemeer III neemt twee jaar in beslag. Tot die tijd wordt er niets met de grond gedaan en kan Trijntje daar zonder problemen blijven boeren. Het bouwrijp maken neemt drie jaar in beslag. Daar begint men pas mee als het bedrijventerrein op Lutkemeer I zo goed als vol is. Het actiecomité ziet de ontwikkeling van deze eerste fase somberder in dan het Dagelijks Bestuur. Dus wij gaan uit van een langer verblijf van De Boterbloem op de huidige stek. Wij vertrouwen er immers op dat straks ook de deelraad van Nieuw-West geen polderlandschap laat omploegen als er geen behoefte is aan een bedrijventerrein.”

Lutkemeer I in aanbouw: leegstand in luguber beton

Lutkemeer I zou een ‘groen’ karakter krijgen. Zie hieronder hoe het er momenteel uitziet. Er hebben zich nog geen huurders gemeld voor de bedrijfsverzamelgebouwen, voor zover wij weten. Leegstand gegarandeerd in foeilelijke, grootschalige betonnen bunkers…

Niemand in Osdorp profiteert van dit terrein. Alleen de projectontwikkelaars (en eventueel aan hen geliëerde politici en ambtenaren die wellicht ook een graantje meepikken). Voor projectontwikkelaars zijn de regelingen dermate gunstig dat ze ook verdienen bij leegstand. Van onze belastingcenten.

IMG_2094

IMG_2102

Met onderstaande tekst probeerde men ooit het bedrijventerrein Lutkemeer I aan te prijzen:

“In de Amsterdamse Lutkemeerpolder wordt een bedrijventerrein ontwikkeld op basis van verzoening van natuur en bedrijvigheid. Een plan dat werkelijkheid is geworden door het enthousiasme van de betrokkenen bij stadsdeel Osdorp van de gemeente Amsterdam. Uitgangspunt is dat de natuur op alle mogelijke manieren het nieuwe bedrijventerrein ‘ingetrokken’wordt. Niet alleen omdat dat leuk is voor de hier voorkomende ringslang en watersalamander. Maar ook omdat er bewust geïnvesteerd wordt in een ‘bedrijventerrein van de toekomst’. Een terrein waar het prettig toeven is verkoopt beter is de overtuiging van de initiatiefnemers. Bedrijven gaan zelf meehelpen het terrein een groene uitstraling te geven.Tenminste 10% van de eigen kavel moet met groen of water ingericht worden. En op deze 10% mag vervolgens niet geparkeerd worden.Voor de invulling van het groen wordt bedrijven gevraagd inheems plantmateriaal te gebruiken. Dan sluit het groen optimaal aan op de omgeving. Ook bijzonder is het concept van groene gevels op zichtlocaties.”

Hieronder is te zien wat van deze mooie plannen in de praktijk geworden is: bepaald geen ‘groene gevels’ bij de eerste twee bedrijven die zich in het gebied vestigden…

IMG_2101


Theodor Holman over domme politieke beslissingen die de politiek niet terug wil draaien

Theodor Holman vandaag in Het Parool, een PvdA-politicus parodiërend die uitlegt waarom de Noord-Zuid lijn niet afgeblazen kan worden:

“Eh, dat gaat dus niet. Ik weet ook niet waarom niet, maar het is zo dat, nu we een domme beslissing hebben genomen, we domweg dom moeten blijven doen om te rechtvaardigen dat wij destijds dom hebben gedaan.”

Dit is ook ongeveer de redenering die een aantal Osdorpse politici hanteren om te rechtvaardigen dat bedrijventerrein Lutkemeer III er moet komen. Omdat ze het nu eenmaal ooit een keer besloten hebben. En als ze het nu zouden terugdraaien, zouden ze heel…. dom overkomen.

Politici begrijpen vaak niet dat je, wanneer je je fouten inziet, dat toegeeft, op je beslissing terugkomt en een nieuwe richting inslaat, de burgers dat oneindig veel beter zullen waarderen dan wanneer je domweg vasthoudt aan eerdere – achteraf gezien nogal domme – beslissingen.

Reactie van Amsterdamse burger op brief DB Osdorp: ‘U verliest de toekomst uit het oog’

Afgelopen week kreeg iedereen die heeft geprotesteerd tegen het feit dat het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp een bedrijventerrein wil plaatsen in de polder waar nu ecologische zorgboerderij De Boterbloem is gevestigd een brief van de stadsdeelvoorzitter. Hieronder een boze reactie op deze brief van een Amsterdamse burger, die voorstelt over de zaak een referendum te beginnen:

“Amsterdam, 29 mei 2009.

Geachte raadsleden van stadsdeel Osdorp.

In reactie op uw beantwoording op mijn brief het volgende.

U gaat er nog steeds van uit dat het bedrijventerrein nodig is. Zijn er dan niet genoeg steekhoudende argumenten de revue gepasseerd om u op andere bedachten te brengen?

Mijn conclusie van uw brief is dat het eigenlijk om geld gaat. De verkoop van het gebied dat nu een sociale doestelling heeft levert u hoogstwaarschijnlijk veel geld op. Ik kan niet begrijpen dat u een mooi gebied verkwanselt voor een bedrijf dat ook elders terecht kan om zijn activiteiten te ontwikkelen.
U schrijft: – Het wijzigen van de bestemming naar zorgboerderij vermindert de economische waarde van dit gebied en zal leiden tot een planschadeclaim1 naar de gemeente.- Dit bevestigt bovenstaande. Het gaat om geld.

U schrijft: – Op basis van dit bestemmingsplan heeft een ontwikkelaar hier grond gekocht om te ontwikkelen tot bedrijventerrein.- U hebt ook de mogelijkheid om een ander gebied aan te bieden of in onderhandeling te gaan met deze ontwikkelaar.

U schrijft: – Bedrijven moeten een plek hebben om te kunnen ondernemen en Osdorp in relatie tot Schiphol is dan een begrijpelijke keuze.-  Een keuze waarbij de Boterbloem wordt behouden vanwege behoud van het milieu is even begrijpelijk. Met name omdat er alternatieven zijn waarbij de Boterbloem behouden kan worden. Het ontbreekt u aan de wil om dit serieus te onderzoeken.

In uw brief beweert u: – Het stadsdeel is verplicht de grond in de Lutkemeer 3 vrij van rechten aan die GEM te leveren. Dat is de reden waarom nu de bruikleenovereenkomst met zorgboerderij De Boterbloem is opgezegd.- U lijkt in deze zelf slachtoffer. Het zou u sieren als u uw verantwoordelijkheid neemt en zegt dat u het gebied vrij van rechten wil leveren. Zoals u het in uw brief stelt lijkt het erop dat u hier geen keuze heeft. In dit proces heeft u zeker de mogelijkheid gehad zich sterk te maken de Boterbloem onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van uw standsdeel zodat deze de plek kan behouden die het verdient. U hebt zelf aan de onderhandelingstafel gezeten en uw handtekening gezet onder het contract om de grond vrij van rechten aan die GIM te leveren.

In uw brief haalt u de kredietcrisis aan en dat er naar de toekomst gekeken dient te worden. De toekomst is nu precies wat u uit het oog verliest bij het sluiten van de Boterbloem. Volgens mij wegen de belangen van het milieu zwaarder dan die van de werkgelegenheid waar u over schrijft. Als de economische crisis aantrekt zijn er vele lege bedrijventerreinen in de omgeving die aan dezelfde eisen voldoen waar bedrijven zich kunnen vestigen die een impuls aan de werkgelegenheid kan geven. Als u de Boterbloem sluit is het stuk biologische landbouw met de sociale doelstelling voorgoed verloren.

Zijn er harde cijfers gegeven over de toename van werkgelegenheid door de ondernemer die in het gebied een bedrijf wil starten? Iedereen weet van de huidige (foute) belastingsmaatregel dat het gunstiger is om na 25 jaar een fabriek te sluiten en een nieuwe te bouwen i.p.v. de meer duurzame variant: renoveren van het ‘oude’ bedrijfspand. Misschien wil de ondernemer slechts verhuizen inclusief de werknemers? Per saldo levert het dan niks op mbt tot de werkgelegenheid.

U schrijft: – Naast de keuze voor het creëren van werkgelegenheid kiezen stadsdeel en de rest van
Amsterdam ook nadrukkelijk voor groen en recreatie.- Soms is het goed kijken naar wat goed is voldoende om een keuze te maken voor het milieu. Het duurt jaren om zoiets als de natuur te herstellen. Voorts lijkt het mij dat het af te doen met het begrip ‘groen en recreatie’ duiden op gering inzicht van wat de Boterbloem werkelijk biedt. De ecologische zorgboerderij is veel meer dan groen en recreatie.

Uw brief stemt mij treurig en ik krijg dan ook niet de indruk dat het milieu bij u in goede handen is. Het is aan de individuele persoon om alles te doen wat in hun macht is om u op andere gedachten te krijgen.

U schrijft: – Resultaat is dat onlangs een project aan de Osdorperweg is gestart waarbij mensen met een beperking zinvolle dagbesteding krijgen aangeboden in een kwekerij.-  Dit kan ik op zich waarderen en bewijst hoe belangrijk de activiteiten van de Boterbloem zijn. Waarom iets stukmaken om het elders weer op te zetten?
Vandaag hoorde ik weer eens het gezegde: als bestuurders het hebben over ontwikkelen moet je oppassen, er gaat dan meestal iets kapot. U bent in de gelegenheid om deze uitspraak niet van toepassing te laten zijn.

U schrijft:  – Stadsdeel Osdorp heeft veel en uiteenlopende vragen en protesten ontvangen over het opzeggen van de bruikleenovereenkomst met zorgboerderij De Boterbloem.- U geeft hier zelf  voldoende redenen mee aan om met de vele en uiteenlopende vragen en protesten wat te doen.

Als democraat stel ik voor om een bindend referendum hierover te houden.

Royal Haskoning: ‘Provinciale regie bedrijventerreinen dringend gewenst’

In de open ruimte in Nederland worden nieuwe bedrijventerreinen aangelegd, terwijl bestaande terreinen verpauperen. Concurrerende gemeenten houden elkaar vast in een frustrerende omklemming. Een sterkere provinciale regie is hard nodig. Dat stelt Jacques van Dinteren, productmanager van de adviesgroep UrbanSolutions bij advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning en bijzonder hoogleraar aan de faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens van Dinteren zijn de problemen rond bedrijventerreinen nu zo groot zijn geworden, dat het beleid daarover niet meer aan gemeenten kan worden overgelaten. Strikte aansturing door de provincies en desnoods het Rijk is nodig, vindt hij. Ook al gaat dat tegen decentralisatietendensen in.

Provincies meer op de voorgrond
“Provincies moeten véél meer op de voorgrond treden”, licht Van Dinteren toe. “Zij moeten de regionale sturing aanbrengen die zo pijnlijk ontbreekt. Gemeenten beconcurreren elkaar nu om bedrijven te trekken op wéér een nieuw bedrijventerrein. Maar ik betwijfel soms of gemeentebestuurders eigenlijk wel snappen hoe het werkt. Bedrijven denken niet lokaal, maar regionaal. Ze willen in een bepaalde regio gevestigd zijn. Of dat in plaats A is of in plaats B, enkele kilometers verderop, maakt ze niet uit.” Volgens Van Dinteren maken gemeenten een potje van hun grondbeleid. Ze vragen geen reële (lees: veel te lage) prijzen, omdat ze ten onrechte denken dat de grondprijs voor ondernemers een cruciale vestigingsfactor is.

Gemeenten houden verantwoordelijkheid
Van Dinteren wil de gemeenten overigens niet monddood maken. Ze kunnen heus hun rol blijven spelen. “Zij zijn en blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen. Maar er moet hoognodig meer regie komen.” Hij noemt een voorbeeld uit eigen ervaring: de provincie Limburg. “Daar heb ik gedurende een jaar met alle regio’s gepraat over de bedrijventerreinen. We stelden vast dat de huidige typologieën niet meer werken. Tegelijkertijd liet onderzoek zien dat ondernemers de ruimtelijke kwaliteit van het terrein vaak belangrijker vinden dan wordt gedacht. Zo kwamen we tot drie kwaliteitsniveaus. In Limburg zijn bovendien duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet mag. Zo komen er daar géén nieuwe bedrijventerreinen meer bij in het landelijk gebied.”

Personen zijn sterk bepalend
Binnenkort wordt in Limburg de balans opgemaakt. Maar wat er ook van terecht is gekomen, de stap naar meer provinciale regie is een zevenmijlspas in de goede richting, vindt Van Dinteren. “Dat dit kon, kwam ook omdat een bevlogen provinciebestuurder zich ermee bezighield, gesteund door een uiterst betrokken ambtenaar. Het hangt dus sterk van personen af.” Bedrijventerreinen zijn politiek niet sexy, erkent hij. “Wonen, gezondheidszorg, veiligheid en voorzieningen, dat scoort bij de kiezers beter. Maar de economie is de onderlegger van alles. En op een bedrijventerrein wordt wel het geld verdiend. Bovendien is de verrommeling van de ruimte tegenwoordig wél een issue, ook politiek.”

Zie voor meer informatie de site van NederLandBovenWater.

bron: NederLandBovenWater, mei 2009

SP plaatst artikel over Boterbloem op website, voert actie voor behoud zorgboerderij

Picture 1

Behoud zorgboerderij Lutkemeerpolder

15-05-2009 • De SP wil dat zorgboerderij De Boterbloem in de Osdorpse Lutkemeerpolder behouden blijft voor Amsterdam. Als het aan de gemeente ligt maakt de ecologische en financieel gezonde zorgboerderij plaats voor een bedrijventerrein. “We weten dat er grote behoefte is aan zorgboerderijen in Amsterdam; bedrijventerreinen staan daarentegen gedeeltelijk leeg op dit moment”, zegt SP-raadslid Carlien Boelhouwer.

Carlien Boelhouwer

De Boterbloem ligt in een mooi groen gebied, een oase van rust waar nog steeds veel Amsterdammers van genieten. Op de zorgboerderij krijgen kansarme en kwetsbare Amsterdammers een zinvolle dagbesteding. Boelhouwer begrijpt totaal niet waarom de boerderij en een deel van het groene gebied weg moeten: “Amsterdam heeft altijd gezegd dat er meer zorgboerderijen moeten komen. De gemeente heeft zelfs een beroep gedaan op Europese subsidie om een zorgboerderij op een andere plek in de stad op te knappen. Dan is het toch vreemd dat de boerderij in de Lutkemeerpolder moet verdwijnen?”

Volgens het SP-raadslid moet het gemeentebestuur ook eens wat scherper gaan nadenken over het inrichten van nog meer bedrijventerreinen in de stad: “Het stadsbestuur zou tegenwoordig elk besluit waarbij groen gebied wordt opgeofferd goed met cijfers moeten onderbouwen. Tot op heden heb ik die cijfers niet gezien.”

Burgerinitiatief ‘Houd Lutkemeer III groen, red De Boterbloem’ aangeboden aan raad Osdorp

Gisteren, 12 mei, diende Eugène Matthijsen van actiecomité Red de Boterbloem het burgerinitiatief in bij de raad van stadsdeel Osdorp:

Eugène biedt burgerinitiatief aan, in koffer 10.000 handtekeningen
Eugène biedt burgerinitiatief aan, in koffer 10.000 handtekeningen

Tekst toespraak:

De inwoners van Osdorp zijn in meerderheid voor het vestigen van een bedrijventerrein op Lutkemeer III. (????)  Althans, dat maak ik op uit een interview dat het Amsterdams Stadsblad in januari van dit jaar met de portefeuillehouder heeft gehouden. Ik citeer:”Dat er tegenstanders zijn, begrijp ik. Maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid.”

Een aantal inwoners van de Westelijke Tuinsteden vonden dit intrigerend. Kort daarna vormden zij daarom het actiecomité “Red de Boterbloem”. Met als doel: de zwijgende meerderheid maar eens een stem te geven. Het gaat in de politiek immers om feiten en niet om veronderstellingen. Wat ik nu laat zien is een stapel met meer dan tienduizend handtekeningen van mensen die tegen het plan zijn. Ik daag de voorstanders van dit plan uit om over vier maanden ook zo’n stapel handtekeningen hier te tonen van mensen die voor de vernietiging van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam zijn. Dat gaat écht niemand lukken.

Deze handtekeningen ga ik u niet aanbieden. Daar hebben we een andere bestemming voor gevonden. Wel ga ik u het Burgerinitiatief “Houd Lutkemeer III groen, red de Boterbloem” aanbieden. Er zijn 100 handtekeningen nodig, maar met twee vingers in onze neus hebben we er 350 verzameld. Wij vertrouwen er op dat de stadsdeelraad hier serieus naar gaat kijken en ook tot het besluit gaat komen, dat Lutkemeer III groenmoet blijven én de ecologische zorgboerderij De Boterbloem kan blijven zitten waar het zit. Tot slot nog een wijsheid die ik vandaag op internet tegen kwam: “De natuur rendeert vaak beter dan welk bedrijventerrein dan ook.”

In het stadsdeel tekenden nog allerlei medewerkers de handtekeningenlijst:

Trijntje, boerin Boterbloem, en enkele ondertekenaars in stadsdeelkantoor Osdorp
Trijntje, boerin Boterbloem, en enkele ondertekenaars in stadsdeelkantoor Osdorp

Hieronder de tekst van het burgerinitiatief.

Houd Lutkemeer III groen, red De Boterbloem
Doel en verwachte resultaten
Primair het behoud van boerderij en landerijen van ecologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg in Osdorp en secundair een zodanige wijzi-ging van het bestemmingsplan van Lutkemeer III dat ecologische land- en tuinbouw binnen de grenzen van het Stadsdeel Osdorp en de Gemeente Am-sterdam wordt gegarandeerd en, waar mogelijk, uitgebreid.

Het behoud van Lutkemeer III als agrarisch gebied resulteert in:

•    behoud van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam;
•    behoud van een volwaardig en goedlopend ecologisch boerenbedrijf en de daarmee verbonden werkgelegenheid;
•    behoud van een zinvolle dagbesteding van de 15 vrijwilligers met ver-schillende achtergronden;
•    behoud van een AWBZ gecertificeerde zorgboerderij;
•    behoud van broedplaatsen van vogelsoorten die op de zogeheten Rode Lijst staan;
•    behoud van SKAL-gecertificeerde, in geheel Nederland zeer schaarse biologische landbouwgrond;
•    de mogelijkheid voor de bewoners van Amsterdam in het algemeen en de bewoners van Osdorp in het bijzonder om kennis te blijven maken met een agrarisch bedrijf in één van dichtstbevolkte gebieden van ons land. Hier krijgen schoolkinderen uit achterstandswijken een unieke ge-legenheid om kennis te maken met het boerenbedrijf;
•    het voorkomen van het vestigen van een overbodig bedrijventerrein, terwijl er in de buurt sprake is van een enorme leegstand van bedrijfs-gebouwen en bedrijfsterreinen;
•    een bijdrage aan de landelijke doelstelling om het percentage biologi-sche landbouw te vergroten;
•    een versterking van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Op welke wijze wordt het doel bereikt
Door Lutkemeer III inclusief de ecologische zorgboerderij De Boterbloem onderdeel te maken van het project Proeftuin Amsterdam. Initiatiefneemster daarvan is wet-houder Marijke Vos van Groen en Zorg. Doel is het stimuleren van gezond en lekker eten, meer gebruik van producten uit de regio en voedsel dat milieu- en diervriende-lijker is.
Door Lutkemeer III deel te laten uitmaken van de Provinciale Ecologische Hoofd-structuur.

De middelen die hiervoor moeten worden ingezet
Het wijzigen van het bestemmingsplan van Lutkemeer III van bedrijventerrein naar ecologische land- en tuinbouw en uiteraard het handhaven van het reeds bestaande ecologische boerenbedrijf.
Het toevoegen van het gebied aan het project Proeftuin Amsterdam, waarmee biolo-gische landbouw binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam voor langere tijd wordt gegarandeerd. Dit kan ondermeer worden bereikt door het gebruiksrecht van De Boterbloem voor onbepaalde tijd te verlengen.
Het onderbrengen van Lutkemeer III in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Uitvoeringstermijn
Zo korte mogelijke termijn

Overige informatie indien nodig
• Stimuleringsbeleid van Ministerie LNV biologische landbouw.
• Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
• Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS). De ARS adviseert ondermeer om, vrij vertaald, “afstand te nemen van de kretologie uit de Structuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet:
geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied;
versterking of ondersteuning van de agrarische functie.
Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.”
• Zie het weblog https://reddeboterbloem.wordpress.com, waar alle relevante infor-matie en achtergronden m.b.t. de actie ‘Red de Boterbloem’ te vinden zijn.
* Zie eventueel ook de website van Proeftuin Amsterdam: http://www.proeftuin.amsterdam.nl