Nieuwe episode in de soap-Boterbloem: aangeboden contract kwam niet overeen met politieke toezeggingen

Juni 2009 werd in de deelraad van Osdorp besloten, dat De Boterbloem nog minstens twee jaar op de huidige locatie zou mogen blijven. In de lokale en nationale pers werd dit belangrijke wapenfeit van Actiecomité Red de Boterbloem, dat een burgerinitiatief had ingediend bij de deelraad, breed uitgemeten.

Stadsdeel bood Boterbloem contract van slechts één jaar aan

Groot was de verbijstering van Boterbloem en actiecomité, toen het stadsdeel vervolgens op 30 oktober 2009 – één dag voor het aflopen van het lopende contract – De Boterbloem een contract voor slechts één jaar aanbood. Het contract bevatte ook allerlei andere bepalingen die zeer negatief voor De Boterbloem zouden uitpakken. Reactie aan het stadsdeelbestuur van Eugène Mathijssen:

“Deze gebruiksovereenkomst biedt stadsdeel Osdorp (Nieuw-West) nu de mogelijkheid om al na één jaar de activiteiten van De Boterbloem in de Lutkemeerpolder te beëindigen. Uiteraard gaat Trijntje Hoogendam deze gebruiksovereenkomst niet tekenen.”

De overeenkomst die werd aangeboden, was dus niet in overeenstemming met de afspraken die in juni tussen dagelijks bestuur en stadsdeelraad waren gemaakt.

Actiecomité en Boterbloem zijn gaan overleggen met allerlei advocaten, en hebben uitputtend onderhandeld met de ambtenaren van het stadsdeel over de overeenkomst. Dit heeft noodgedwongen een aantal maanden geduurd. Tijdens deze periode wilde het actiecomité met de schending van de gemaakte afspraken niet naar buiten treden, omdat wij nog in onderhandeling waren met het stadsdeel. Media-aandacht had averechts uit kunnen pakken voor de toekomst van De Boterbloem. Ernstiger is, dat De Boterbloem al deze maanden tegen wil en dank semi-illegaal gebruik maakte van het land – er was immers, door het ontbreken van een goed contract, (nog) geen overeenkomst.

Doordat de bepalingen in het aangeboden contract niet overeenkwamen met wat in juni was afgesproken, rees er bij boerin Trijntje Hoogendam steeds meer weerzin om nog wat voor contract dan ook te tekenen. Ook doordat nergens in het contract sprake was van een inspanningsverplichting voor de Gemeente Amsterdam om te zoeken naar een eventuele nieuwe locatie (en om de verplaatsing te financieren). Wie weet zou die belofte, gedaan aan de deelraad juni 2009, ook een wassen neus blijken als het er op aan zou komen.

Protest actiecomité tegen het niet nakomen van politieke afspraken door bestuur Stadsdeel Osdorp

Uiteindelijk, na heel veel gesteggel over het contract, kon het actiecomité niet anders dan op 19 november het hier onder geplaatste mailtje naar het Dagelijks Bestuur sturen:

“Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Hierbij delen wij u mede, dat De Boterbloem en het actiecomité niet akkoord kunnen gaan met de overeenkomst tot bruikleen, zoals die eind oktober 2009 is aangeboden. De inhoud voldoet immers niet aan de uitslag van uw onderzoek, dat in opdracht van de deelraad is uitgevoerd. Dit is wat er is afgesproken:

De OGA zal de grond aan de Boterbloem in gebruik geven voor zolang deze niet fysiek bouwrijp hoeft te worden gemaakt. De nieuwe gebruik overeenkomst zal worden aangegaan tot en met 31 oktober 2011. Daarna zal worden bezien of verlenging mogelijk is.

De overeenkomst van bruikleen die De Boterbloem is voorgelegd, geeft De Boterbloem slechts een garantie tot 30 april 2011. Dit houdt in dat De Boterbloem bij een eventuele opzegging haar activiteiten reeds op 1 november 2010 zou moeten staken, omdat er niets meer verbouwd kan worden. De afspraak is echter, dat De Boterbloem in ieder geval tot 31 oktober 2011 haar agrarische activiteiten in de Lutkemeerpolder zou kunnen blijven uitvoeren.

In onze beleving ontstaat er nu een nieuwe politieke situatie, omdat het Dagelijks Bestuur haar toezeggingen aan de deelraad niet kan nakomen. Wij stellen voor, dat u deze nieuwe ontwikkeling in de eerstvolgende vergadering van de deelraad aan de orde stelt.  Binnenkort zullen wij de fractieleiders op de hoogte brengen van de ontstane situatie.”

Reactie stadsdeel

Het Dagelijks Bestuur stuurde onze mail vervolgens weer door naar weer een ambtenaar… en kwam toen, waarschijnlijk om een rel te voorkomen, een paar dagen later met de volgende reactie:

“Geachte mevrouw Hoogendam,

Het bestuur heeft besloten de toezegging die gedaan is, gestand te houden.
“De nieuwe gebruiksovereenkomst zal worden aangegaan tot en met 31 oktober 2011. Daarna zal worden bezien of verlenging mogelijk is.”

De reeds aangeboden periode van twee jaar, zonder automatische verlenging, is dus wat u (opnieuw) aangeboden wordt. Na 31 oktober 2011 zal OGA bezien of verlenging mogelijk is.

Ik vertrouw erop dat nu alle onduidelijkheden zijn opgelost en hoor graag van u of ik het bovenstaande in een overeenkomst kan verwerken.”

Om het stadsdeelbestuur zover te krijgen de toezegging die in juni was gedaan te vertalen in een acceptabel contract, heeft het actiecomité met advocaten moeten schermen en moeten dreigen met een politieke crisis. Pas toen besloot het bestuur “de toezegging die gedaan is, gestand te houden”.

Lokale politiek komt onbetrouwbaar over

Dit alles stemde boerin Trijntje weer dermate wantrouwig, dat zij tot nu toe nog steeds de moed niet heeft kunnen opbrengen het nieuwe contract te tekenen. Wie kan haar daarin ongelijk geven? Welke addertjes onder het gras heeft de onbetrouwbare lokale politiek nog meer voor haar in petto?

Professor Arnold Heertje op De Boterbloem

Heertje spreekt

De lange rij met prominenten – waaronder burgemeester Cohen – die het afgelopen half jaar De Boterbloem heeft bezocht, werd zaterdag 29 augustus j.l. uitgebreid met professor Arnold Heertje. Tijdens het druk bezochte muziekfestival op het terrein van de nog steeds bedreigde ecologische zorgboerderij sprak hij tot het publiek over duurzaamheid. Deze toespraak zou wel eens van grote historische waarde kunnen worden. Zo fluisterde de wereldberoemde econoom het publiek heel vertrouwelijk toe, dat aan de groei van Schiphol voor eens en voor altijd een einde is gekomen. Daarmee wordt het bouwen van een bedrijfsterrein op de akkers van De Boterbloem ook compleet overbodig. Ook haalde hij uit naar zijn partijgenoten van de PvdA die met grootgrondbezitters in zee gaan en al het groen willen opofferen voor wegen en bedrijventerreinen. Daarmee houden ze uitsluitend hun eigen werkgelegenheid in stand. Kijk naar de video van Arnold Heertje en geniet van zijn hilarische en vooral snijdende commentaar op de hedendaagse consumptiemaatschappij en de waanzin over de plannen van Osdorp met de prachtige Lutkemeerpolder.

http://www.youtube.com/watch?v=lfV0v7fgcVw

Veel prominenten op gratis muziekfestijn De Boterbloem

Op zaterdag 29 augustus a.s. wordt er op het terrein van ecologische zorgboerderij De Boterbloem een groots opgezet muziekfestijn georganiseerd. Van 13.00 tot 21.00 uur zullen diverse singers/songwriters en folkgroepen optredens verzorgen. Ook zullen diverse sprekers het woord voeren, waaronder de beroemde econoom Arnold Heertje, stadsdeelvoorzitter Marjo Teuling en Suzanne Kooij, initiatiefneemster van actiecomité ‘Red de Boterbloem’. De toegang is gratis.
Met dit muziekfestijn wil De Boterbloem iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het behoud van deze enige ecologische zorgboerderij van Amsterdam. Daarnaast is iedereen welkom die de sfeer wil proeven van één van de mooiste polderlandschappen van Amsterdam. Nog steeds is stadsdeel Osdorp samen met de gemeente Amsterdam en Schiphol van plan de schitterende Lutkemeer te vernietigen om daar een bedrijventerrein te vestigen. Het actiecomité “Red de Boterbloem”, dat door middel van een burgerinitiatief met succes de gebruiksovereenkomst van het stadsdeel met de boerderij heeft laten verlengen, gaat zich nu dan ook inzetten om de Lutkemeer groen te houden.


Straatorkest

Het programma van dit muziekfestijn mag ronduit uniek genoemd worden. Om 13.00 uur wordt er van start gegaan met de kindertheatervoorstelling “Het ei van Ka en To” door Mantaan. Daarna treden diverse folkgroepen op met diverse muziekstijlen, waaronder ska, Americana, Scottish & Irish folk, Balkan en Klezmer. Ook de singer/songwriters Bo Terry en Math van Eck zullen optredens verzorgen. Het klapstuk van de avond wordt verzorgd door de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. Dit is een kleurrijk Amsterdams straatorkest dat bestaat uit een twintigtal blazers en enkele slagwerkers. Al meer dan twintig jaar zet de Fanfare overal waar ze komt de boel muzikaal op stelten. Ze is een graag geziene gast op theaterdagen, feesten en partijen. De Fanfare was prominent aanwezig op veel festivals en manifestaties: van Bretagne tot Roemenië en van Groot-Brittannië tot Spanje.

Gratis toegang
Tussen de optredens door zullen een aantal prominenten kort het woord voeren. Naast stadsdeelvoorzitter Marjo Teuling en actieleider Suzanne Kooij, zal ook professor Arnold Heertje spreken over ‘duurzaamheid’. Ook vele raadsleden van stadsdeel Osdorp hebben inmiddels toegezegd het muziekfestijn te bezoeken. De presentatie van dit muziekfestijn is in handen van theatersportvereniging L.E.F. Gedurende de hele dag zijn er biologische drankjes en hapjes verkrijgbaar. Kortom: een happening voor jong én oud die niemand mag missen. De toegang is gratis. Ecologische zorgboerderij De Boterbloem is gevestigd aan de Lutkemeerweg 262.

Theodor Holman over domme politieke beslissingen die de politiek niet terug wil draaien

Theodor Holman vandaag in Het Parool, een PvdA-politicus parodiërend die uitlegt waarom de Noord-Zuid lijn niet afgeblazen kan worden:

“Eh, dat gaat dus niet. Ik weet ook niet waarom niet, maar het is zo dat, nu we een domme beslissing hebben genomen, we domweg dom moeten blijven doen om te rechtvaardigen dat wij destijds dom hebben gedaan.”

Dit is ook ongeveer de redenering die een aantal Osdorpse politici hanteren om te rechtvaardigen dat bedrijventerrein Lutkemeer III er moet komen. Omdat ze het nu eenmaal ooit een keer besloten hebben. En als ze het nu zouden terugdraaien, zouden ze heel…. dom overkomen.

Politici begrijpen vaak niet dat je, wanneer je je fouten inziet, dat toegeeft, op je beslissing terugkomt en een nieuwe richting inslaat, de burgers dat oneindig veel beter zullen waarderen dan wanneer je domweg vasthoudt aan eerdere – achteraf gezien nogal domme – beslissingen.

Artikel over De Boterbloem op buurtlink.nl

buurtbewoners leren over natuur en boerenbedrijf bij De Boterbloem
buurtbewoners leren over natuur en boerenbedrijf bij De Boterbloem

Vanaf nu is nieuws over de reddingsactie Red de Boterbloem ook te volgen op http://www.buurtlink.nl.
Zie http://buurtlink.nl/1067TH/amsterdam/Lutkemeerweg/858777/Ecologische+zorgboerderij+in+Osdorp+bedreigd+gemeente+wil+er+bedrijventerrein+plaatsen

Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp: “We hebben nog steeds gebrek aan bedrijventerreinen in Osdorp”

Vrijdag 20 maart vond bij De Boterbloem een ontmoeting plaats ‘van mens tot mens’ van het Actiecomité Red de Boterbloem en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp, vertegenwoordigd door de wethouders Baâdoud en Steeman en twee ambtenaren. Hele aardige mensen bleken het te zijn. Is dat een geruststelling? Nee. Want deze aardige mensen houden bikkelhard vast aan hun standpunt: De Boterbloem moet plaats maken voor een bedrijventerrein.

Wethouder Baâdoud: “We hebben in de jaren ‘90 van de Centrale Stad opdracht gekregen om ruimte vrij te maken voor een bedrijventerrein. Er is nog steeds een tekort aan bedrijventerreinen in Amsterdam”. Pardon? Ook in deze tijd van economische crisis? En zelfs daarvoor was al sprake van leegstand bij heel veel bedrijventerreinen. Amsterdam blaast nu toch wegens geldgebrek allerlei bouwplannen af? Baâdoud: “Ooh, die crisis gaat wel weer voorbij, en dan staan wij in de startblokken om hier een bedrijventerrein neer te zetten. Daarop komen trouwens geen bedrijven, maar een jeugdgevangenis. De intentieverklaring is er al”. Een jeugdgevangenis??? Is dat dan een Schiphol-gerelateerd bedrijf? Dat moest hier toch? Baâdoud: “Nou, de Schiphol-richtlijn hebben we gedeeltelijk losgelaten, maar het is wel degelijk zo dat 75% van de bedrijven die zich hier vestigen met Schiphol te maken moeten hebben”.

Vreemd. Want op Lutkemeer I, een gebied vlakbij de boerderij waar de gemeente al begonnen is met het neerzetten van lelijke en overbodige bedrijfspanden die voor een groot gedeelte leeg zullen staan, zijn tot nu toe alleen nog maar enkele bedrijven gevestigd die niets met Schiphol te maken hebben. Hoe zit dat dan? “Oooh? Nou, daar gaan we onderzoek naar doen”, aldus één van de ambtenaren.

“Lutkemeer I is vol” (????)

Wethouder Baâdoud vroegen we verder nog hoe het zat met de toezegging van het stadsdeel aan de boerin dat zij pas weg zou hoeven als Lutkemeer I vol was. “Meneer Baâdoud, wij hebben vernomen dat u dit weekend op een PvdA-bijeenkomst heeft rondverteld dat Lutkemeer I vol is, klopt dat?” Baâdoud: “Ja, inderdaad, Lutkemeer I is helemaal vol en daarom gaan we nu beginnen met de jeugdgevangenis.” Onnavolgbare redenering. Afgezien daarvan: het klopt niet met de feiten. Want de afdeling communicatie van het stadsdeel heeft ons laten weten dat Lutkemeer I helemaal nog niet vol is. Er is slechts 33% definitief uitgegeven, op 33% van het terrein zijn uiterst onzekere opties uitgebracht, en voor 33% was tot nu toe geen interesse. Dat is toch zo, meneer Baâdoud? “Eeeh… tsja, nu u het zegt”.
Hoe zit het dan met de toezegging van het stadsdeel aan de boerin dat ze mocht blijven tot dat het geval zou zijn? Is dan de bruikleenovereenkomst dan niet wegens ongeldige redenen opgezegd? Baâdoud: “Nou, dat maakt niet uit, want van hogerhand hebben wij de vraag gekregen om een plek voor een jeugdgevangenis te zoeken en die komt hier en daarom is de bruikleenovereenkomst opgezegd”.

Stadsdeel ongevoelig voor argumenten om De Boterbloem te behouden

“Tekort aan bedrijventerreinen”, Lutkemeer I “vol”, jeugdgevangenis of niet: wij willen, samen met heel veel andere inwoners van Osdorp, dat De Boterbloem blijft. En dat hebben we duidelijk proberen te maken aan het Dagelijks Bestuur. We hebben ze rondgeleid langs de 19e eeuwse boomgaard, de kippen, de moestuin… We hebben ze het prachtige uitzicht laten zien, verteld over de zeldzame vogels die hier broeden, over het geluk dat de mensen die hier werken en die nergens anders terecht kunnen ervaren, over het unieke, nog niet verkavelde polderlandschap, over de biologische akkers, enig in hun soort in Amsterdam. Ze hebben het allemaal met eigen ogen gezien, ze hebben de frisse lucht opgesnoven, ze hebben het wijdse uitzicht bewonderd. En we hebben ze gevraagd: wat kunnen wij nou nog doen om dit te behouden? Valt hier met jullie dan helemaal niet over te praten? “Nou, u moet weten, er waren heel veel partijen betrokken bij het besluit om hier een bedrijventerrein te vestigen. De Centrale Stad, SADC, de provincie en ga zo maar door. Als we nu het bestemmingsplan weer zouden wijzigen, dan komen we toch heel onbetrouwbaar bij al die partijen over? We hebben het besluit nu eenmaal genomen en daar wijken we niet meer vanaf”.

En daar konden we het mee doen. We hebben als goede kennissen afscheid van elkaar genomen, want het waren hele aardige mensen. Mensen die ook maar hun baan doen. Naar beste inzicht en geweten. Dat was heel duidelijk. Maar wie het nodig vindt om feiten te verdraaien, om vervolgens te verwijzen naar een besluit “dat nu eenmaal ooit een keer genomen is”, en te weigeren af te zien van een overbodig bedrijventerrein in een tijd waarin de Gemeente Amsterdam allerlei grote projecten wel degelijk blijkt aan te kunnen passen vanwege de veranderde economische omstandigheden, komt als bestuurder niet erg bekwaam over. We hebben ze verteld dat we doorgaan met actievoeren, en dat een burgerinitiatief gevolgd zal worden door een referendum en juridische acties. Want al staan Baâdoud en Steeman achter het bedrijventerrein, ze vertegenwoordigen met hun standpunt beslist niet dat van de meerderheid van de inwoners van Osdorp. Zoals binnenkort zal blijken.

Persoonlijke reacties ondertekenaars petitie Red de Boterbloem

Op http://deboterbloem.petities.nl hebben ondertekenaars van de petitie commentaar gegeven op het absurde idee om op het terrein van de Boterbloem een bedrijventerrein te vestigen:

“Deze plek is zo dierbaar zo bruikbaar zo intens te beleven zo nodig  voor zovelen voor zoveel doeleinden, daar kan geen bedrijventerrein tegenop”

“Ik vind het heel belangrijk dat de ecologische boerderij behouden blijft. Het is een uniek stukje rust en ruimte temidden van alle tumult. En rust en ruimte hebben we nodig om weer op te laden.”

“Ik ben moeder van 2 zonen van 13 en 11 jaar. Ik las in de Westerpost een zin waar ik het van harte mee eens ben en die ik hier graag wil herhalen: Laat de mensen die het voor het zeggen hebben nu alstublieft voor 1 keer eens kiezen voor kwaliteit van leven.”

“Niet nog meer bedrijven in onze groengebieden!”

“zo’n plek geeft mij weer hoop…,ik zou het alle kinderen gunnen een tijdje daar te mogen zijn!”

]”Bedrijven terreinen eerst maar eens efficient gebruiker, voordat we schaarse plekjes opofferen!”

“Het eerste terrein Lutkemeer is nog steets niet vol. In de Haarlemmermeer liggen nog voldoende lege terreinen. Nog een tip voor de wethouder; alle veranderingen zijn door “schreeuwende” minderheden tot stand gekomen.”

“Boos over zoveel vernielzucht”

“Ecologische producten moeten zo dichtbij blijven”

“Wil graag later ook nog aardappelen rooien”

“natuurliefhebber tegen het volplempen van Nederland”

” zulke projecten zijn belangrijk!!”

“Er zijn genoeg (leegstaande) bedrijventerreinen. Stop met het verkwanselen van natuur en van wat er echt toe doet voor een paar centen en zogenaamde prestige.”

“verontrust door zoveel rechtlijnig denken”

“De Boterbloem kan zoveel betekenen voor stadslandbouw, de Tuinen van West en burgers van Osdorp en wijde omgeving! Een unieke kans voor vernieuwend ruimtegebruik, burgerschap en cradle-to-cradle bedrijventerreinen..”

“GroenLinks? Ga je schamen!”

“Gezond verstand. Dit snap ik niet meer.”

” het is heerlijk om op de boterbloem te werken, ik spreek uit ervaring. We willen toch groene stadsranden, dus blijf van de Boterbloem af!”

“Weer groen weg?!? Laat ze de leegstand maar gebruiken!”

“expansie is één ding, maar nooit ten koste van alles, óók niet van De Boterbloem”

“laatste stukjes groen rond Adam en Schiphol moeten blijven”

“Laat het toch zo blijven! Er word al zoveel vernield voor mens & dier.”

” Wees zuinig op de wijdsheid van de Amsterdamse polders!”

” erg dat groenlinks hier aan meedoet”

” lid van Groen Links en onaangenaam getroffen door de rol van een Groen Links wethouder in deze zaak.”

“Men moet leegstaande/oude bedrijventerreinen benutten/opknappen dan kan o.a.ook De Boterbloem blijven bestaan.”

“sympathisant en voorstander van stukjes natuur in de stad”

“Behoud het groenstrookje dat ons is gegund in dit verstedelijkt /geindustrialiseerd gebied!”

“ben een grote voorstander voor het kopen van streekgerechten.”

” biologische landbouwvrouw+groen in de stad fan”

” voorstander van biologisch voedsel uit de regio”

“groen telt niet meer, alleen geld telt.”

“geen natuur meer weg voor bebouwing !”

” dit moet blijven”

“protesterend tegen wanbestuur”

” Student, vóór biologische landbouw, tegen bedrijventerreinen”

” behoud het mooie in nederland”

“natuur is essentieel voor de mens!”

“zoiets moois mag niet verdwijnen voor een bedrijventerrein!!!!!”

“Ik ken uw gebied als een kostbare open enclave”

“Deze boerderij moet blijven !”

“nog meer kantoren is dat nodig?!?!?”

” ambtenaar tegen landroof”

“wonend in Osdorp, genietend van de wijde uitzichten rond de boterbloem”

“goede dingen moeten blijven”

“Benut eerst de bestaande lege panden voordat er maatschappelijk, sociaal, historisch en ecologisch vernield moet worden.”

Arnold Heertje over De Boterbloem

Arnold Heertje schrijft over De Boterbloem in zijn column op RTLZ:

Groen Links
Laakbaar gedrag komt niet alleen in de VVD voor. In het stadsdeel Osdorp kan de GroenLinks wethouder Kees Steeman er ook wat van. Volkomen onnodig en in strijd met het milieuprogramma van zijn partij brengt hij de enige biologische zorgboerderij van Amsterdam om zeep ten behoeve van een overbodig bedrijventerrein. Overal liggen bedrijfsterreinen braak, de huidige crisis brengt de vraag naar terreinen nog verder terug, maar Steeman gaat door met zijn aanslag op natuur en milieu.

‘Bedrijven willen maar niet komen’, aldus Osdorp wethouder in 2006

In het onderstaande stuk uit 2006, te lezen op de website van de PvdA in Amsterdam, vertelt Achmed Baâdoud, PvdA wethouder in Osdorp, over zijn ideeën m.b.t. bebouwing in de Lutkemeer. Hj wil geen woningbouw, zegt wél het groen te willen behouden aan de ene kant, en aan de andere kant wil hij ook bedrijvigheid stimuleren in dit gebied.

MAAAR!!!! Ik citeer Baâdoud: “Deze locatie was bedoeld om nieuwe werkgelegenheid in Osdorp te ontwikkelen en wacht nog steeds op ondernemers die, om allerlei redenen, maar niet willen komen.” Zelfs in 2006, toen er nog geen sprake was van een wereldwijde economische crisis, had het bedrijfsleven GEEN belangstelling voor dit gebied. Het stadsdeel probeert dus al jaren in de Lutkemeer een vraag naar bedrijfsruimte te faken DIE ER NIET IS.

Afgezien daarvan zegt Baâdoud in het stuk letterlijk:

“Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden.”

Baâdoud, die voortdurend van gedachten en plannen verandert als het om de Lutkemeer gaat, is momenteel fervent voorstander van het vestigen van een jeugdgevangenis op het prachtige polderland van de Boterbloem…

Mijnheer Baâdoud, kom toch tot inkeer, en behoud de prachtige plek ZOALS DIE IS!

U bent al zo vaak van mening veranderd, draai nu dan in de goede richting bij! En zeg in 2009, net als in 2006:

“Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden.”

Hier de link waarop het artikel van Baâdoud staat, waarvan de tekst hieronder is weergegeven:

http://www.amsterdam.pvda.nl/afdeling_nieuwsbericht/2669/osdorp

PvdA Osdorp: Geen woningbouw in de Lutkemeer!

Ma 9 Jan 2006 – Achmed Baâdoud

De Nota Ruimte van minister Dekker maakt woningbouw op deze locatie in principe onmogelijk. Daarnaast moet ook de vraag gesteld worden of het wenselijk is. De Ringvaartdijk is een vrijwaringsgebied. Zeer begrijpelijk op grond van de vele vliegbewegingen die er laag boven dit gebied plaatsvinden. Dit is al voldoende reden om te voorkomen dat hier woningbouw plaatsvindt. De PvdA wil aan mensen woningen bieden in een goede leefomgeving. Een ander argument dat pleit tegen woningbouw in de Lutkemeer is dat Osdorp langzaam maar zeker wordt ingesloten door vliegverkeer. Door de lage bevolkingsdichtheid maken vliegtuigen meer dan gemiddeld gebruik van dit gebied. Wanneer je door bebouwing een locatie ontneemt aan Schiphol verdwijnt de mogelijkheid de luchthaven te wijzen op alternatieve vliegroutes. Met als gevolg dat het vliegverkeer boven bebouwd gebied toeneemt. Je beperkt daarnaast verdergaand de mogelijkheden voor Schiphol, terwijl men zich ook in Osdorp bewust is van de economische waarde van Schiphol voor de regio. Ook is woningbouw in de Lutkemeer in strijd met de stedenbouwkundige opzet van de westelijke tuinsteden, waarin de vingers van Van Eesteren (groengebieden) zijn te onderscheiden. Eén zo’n gebied is het groengebied dat zich uitstrekt langs de ringvaart vanaf Halfweg tot de nieuwe brug bij de Aker en dat vanaf daar “wijst” naar de Sloterplas. Hierbinnen bevinden zich zeer gedifferentieerde groengebieden die eerder beschermd dan bebouwd moeten worden. Deze herkenbare groenstructuur wordt dus nu bedreigd met dit plan. Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden. Wat ons wel een goed idee lijkt is om het Amsterdam Openbaar Vervoermuseum waar dezer dagen veel over wordt gesproken naar Osdorp te halen. Daarnaast wil de PvdA, in het belang van heel Amsterdam, het liefst ook de centrale markthallen naar het nu braak liggende bedrijventerrein verhuizen. Denk eens aan al die vrachtwagens die niet meer door de stad hoeven te rijden? Deze locatie was bedoeld om nieuwe werkgelegenheid in Osdorp te ontwikkelen en wacht nog steeds op ondernemers die, om allerlei redenen, maar niet willen komen. In plaats van een extra inspanning te leveren om het bedrijventerrein tot een succes te maken, gooit het dagelijks bestuur met het aangekondigde onderzoek de handdoek in de ring. Daarmee is het gebied nu officieel besmet verklaard en dus nog onaantrekkelijker geworden als nieuwe bedrijfsvestigingsplaats. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als de centrale markthallen zich vestigen in Osdorp, dan geeft dat een extra impuls aan de economie en de werkgelegenheid in ons stadsdeel. En bovendien worden eerder gemaakte afspraken en wetgeving nagekomen. De PvdA Osdorp stelt zich op het standpunt dat plannen netjes moeten worden gehandhaafd en afgehandeld. Een kwestie van normen en waarden. Meer informatie bij Achmed Baâdoud, fractievoorzitter PvdA Osdorp, 06 27047054.

Raadsvergadering oktober 2008 met discussie over Boterbloem

Hieronder een verslag van een bijeenkomst op 14 oktober 2008 van de Raad in Osdorp, waar gesproken werd over de plannen om een bedrijventerrein te vestigen in Lutkemeer 3. Lees vooral de argumentatie van de heer Baâdoud, die volgens mij niet steekhoudend is. Het belangrijkste argument dat door de politici wordt gebruikt om hun beslissing te verdedigen is ‘Er is nu eenmaal ooit besloten dat…”. Het werkgelegenheidsargument blijkt geen hout te snijden.

“Insprekers ten aanzien van zorgboerderij “de Boterbloem”

Mevrouw Harmsen (inspreker) draagt een gedicht voor waarin zij haar gevoelens verwoord over het gebied rond de Boterbloem.

Mevrouw Uitenhuis (inspreker) legt uit dat zij namens de stichting Landzijde het belang van de zorgboerderij “de Boterbloem” voor de maatschappij wil onderschrijven. Zij hebben vanuit hun stichting al veel cliënten geplaatst bij de zorgboerderij, die op een unieke locatie in Amsterdam is gevestigd. Mevrouw Hoogendam (inspreker) spreekt als bewoonster van de zorgboerderij. Haar toespraak wordt tijdens de vergadering onder de raadsleden verspreid.

De heer G. Snelder (inspreker) werkt sinds vier jaar vrijwillig bij de Boterbloem, het enige biologische tuin- en akkerbedrijf in Amsterdam. De Boterbloem is ook een zorgboerderij en heeft zonder subsidie allerlei activiteiten opgezet. Er komen steeds meer mensen naar de boerderij en zij komen niet alleen uit Osdorp, maar ook van buiten de stadsgrenzen.
De boerderij grenst aan een gebied wat door het stadsdeel de tuinen van West wordt genoemd.
Hij vraagt zich af waarom de Boterbloem plat moet worden gegooid, terwijl Lutkemeer 1 nog steeds niet vol is. Het enige economische voordeel dat hij ziet is voor de projectontwikkelaars. Er is geen garantie dat Lutkemeer 3 in de toekomst werkgelegenheid creëert, maar er is wel de zekerheid dat een uniek stukje natuur voor altijd verdwijnt. Beste leden van de raad wordt alstublieft wakker vergeet het plan Lutkemeer 3 en laat de Boterbloem voortbestaan.

De heer R. Snelder (inspreker) wil opmerken dat bij RTV Noord-Holland de heer Baadoud heeft gezegd, dat het realiseren van de fase 3 zal leiden tot werkgelegenheid. De heer Snelder vraagt zich af of dat wel zo nodig is, omdat er in de omgeving van Osdorp voldoende werkgelegenheid is en men zelfs mensen uit het buitenland moet halen om de vacatures in te vullen. Verder wil hij opmerken dat het vreemd is dat men in de tuinen van West een zorgboerderij wil realiseren, terwijl die er al is.
Mevrouw Horst (inspreker) woont aan de rand van Osdorp en kan nog dagelijks genieten van unieke vergezichten. Als je dit gebied gaat volbouwen wil ze de raad waarschuwen dat hij heel veel mensen een gebied ontneemt waar ze inspiratie opdoen om hier te blijven wonen. We hebben ook overlast. Hier wonen, betekent ook vriendjes worden met het

vliegtuiglawaai van Schiphol. Men moet niet vergeten dat omgeploegde akkerbouwgrond in het najaar een natuurlijke geluidsbuffer vormt tegen Schiphol. Als dit wordt volgebouwd met betonnen bunkers dan is dat er niet meer en wat weg is dat komt niet meer terug. Ik wil u vragen in kader van de structuurvisie van Amsterdam om uw besluit te heroverwegen, omdat u een inschattingsfout maakt. Dit gebied geeft heel veel mensen ruimte en toegang tot een klein stukje natuur en tot een klein stukje horizon.

De voorzitter dankt de insprekers. Hij zal eerst de wethouder het woord geven en aan de hand daarvan kunnen de raadsleden vragen stellen.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt naar aanleiding van de opmerkingen van de insprekers het volgende: Hij kan meegaan in wat er gezegd is over hoe belangrijk een natuurlijke omgeving is en dit geldt ook voor de overige raadsleden, maar hij wil opmerken dat er contracten zijn getekend door o.a. mevrouw Hoogendam, waarin afgesproken is dat de grond in bruikleen wordt gegeven tot het moment dat het stadsdeel dit gebied wil gebruiken als bedrijventerrein. We proberen een goede balans te vinden voor de mensen die hier wonen. Dit heeft te maken met het wonen, werken en recreëren. In Lutkemeer 1
zijn op het moment vier bedrijven in aanbouw. Ten aanzien van de opmerking over werkgelegenheid wil hij opmerken dat er over de gemeentegrenzen heen wordt gekeken, maar gemeenten moeten niet alleen leunen op andere gemeenten; we hebben ook de opdracht om te zorgen dat wij zelf onze ruimtes hebben. Hij wil verder opmerken dat de raad niet tegen een zorgboerderij is, wij zijn zelf ook heel proactief om alles wat met groen te maken heeft hier naar ons toe te halen.

Een van de aanwezigen is het niet eens met de beantwoording en interrumpeert meerdere malen de vergadering, zodoende schorst de voorzitter de vergadering voor drie minuten.

Portefeuillehouder Baadoud vervolgt zijn beantwoording. Het is niet iets nieuws dat de

Lutkemeer 3 is aangewezen als bedrijventerrein. Dit is iets wat al jaren bekend is. De hele opzet van de Boterbloem spreekt het stadsdeel erg aan. Alleen de plaats waar de Boterbloem thans gevestigd is, is bedoeld als bedrijventerrein. Wij hebben de keus gemaakt voor Lutkemeer 1 bedrijven, Lutkemeer 2 groen en Lutkemeer 3 bedrijven.

Mevrouw Horst merkt op dat haar vraag nog niet is beantwoord. Zij heeft gevraagd of het wenselijk is om op deze termijn door te gaan met het volbouwen van de Lutkemeerpolder.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de plannen die het stadsdeel Osdorp heeft gemaakt in het verleden zijn bekrachtigd door de centrale stad en dit is ook recent nog in de raad besproken. Amsterdam heeft gekozen voor bedrijventerreinen in de Lutkemeer en wij kunnen dit niet heroverwegen.

De voorzitter geeft de raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen.

Mevrouw Ligteringen (GroenLinks) wil weten of het klopt het dat de wethouder in overleg is om de activiteiten van de Boterbloem voort te zetten.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de Boterbloem zelf op zoek dient te gaan naar een locatie in de tuinen van West.

De heer Güvenç (Lijst Güvenç) wil weten hoe groot het gebied is waar het om gaat en of er in de ontwikkelingsplannen nog aan een ander gebied gedacht is voor de Boterbloem.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de Boterbloem zelf op zoek dient te gaan naar een locatie in de tuinen van West.

De heer Güvenç (Lijst Güvenç) wil weten hoe groot het gebied is waar het om gaat en of er in de ontwikkelingsplannen nog aan een ander gebied gedacht is voor de Boterbloem.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat het om 40 ha gaat, waarvan het gedeelte van 32 ha in het verleden door de eigenaars verkocht is aan ontwikkelaars.
De heer Spijker (PvdA) begrijpt dat hij geciteerd is. Hij wil graag een reactie van de wethouder.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat de citering ging over de ontwikkeling van Lutkemeer 1 in verhouding tot Lutkemeer 3. Er was een houding van de centrale stad dat er in eerste instantie ontwikkelingen zichtbaar moesten zijn in Lutkemeer 1 voordat er gepraat zou worden over Lutkemeer 3. Er is nu een aantal bedrijven gestart in de Lutkemeer 1 en we hebben de vraag gekregen uit de centrale stad om de Lutkemeer 3 te ontwikkelen.

De heer Spijker (PvdA) merkt op dat het de intentie is dat eerst Lutkemeer 1 vol is voordat er wordt gestart met Lutkemeer 3.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat er nu vier bedrijven zijn gestart met bouwen en er ligt nog een aantal aanvragen. Verder ligt er een aanvraag voor Lutkemeer 3 voor een penitentiaire inrichting.

De heer Spijker (PvdA) wil weten of dit betekent dat Lutkemeer 1 bijna vol is.

Portefeuillehouder Baadoud antwoordt dat dit op papier het geval is, maar het is pas definitief als de contracten ondertekend zijn.”