Verkiezingsuitslag EU biedt hoop voor De Boterbloem

In Amsterdam hebben D66 en GroenLinks fors gewonnen bij de EU verkiezingen en is de PvdA gehalveerd. Triomf voor redelijk en voor groen. Een gevoelige nederlaag voor de zittende regenten. Dit zou in het voordeel van De Boterbloem kunnen gaan werken.

Wij vermoeden dat zeker enkele, zo niet alle GroenLinksers in Osdorp diep in hun hart liever de vrijheid zouden willen hebben zich achter onze reddingsactie te scharen. Maar ze regeren nu als kleine partij mee met de machtige PvdA, en dus zijn ze met handen en voeten gebonden. Tot nu toe konden GroenLinksers, omdat de partij nu eenmaal deel uitmaakt van het DB, hun groene hart niet tonen en zich niet uitspreken voor behoud van De Boterbloem. Hun winst tijdens de EU verkiezingen zou ze wellicht wat zelfverzekerder kunnen maken om zich nu ook in Osdorp meer met hun eigen partijprogramma (meer groen, stimuleren biologische landbouw, behoud authentiek Nederlands landschap) te gaan profileren.

Raadslid Ronald Mauer van D66 stelde tijdens het bespreken van het burgerinitiatief in de raad zeer kritische vragen aan het DB over de plannen om een bedrijventerrein te vestigen op de biologische akkers van De Boterbloem. Hij verwees daarbij naar fractievoorzitter Ivar Manuel van de Centrale Stad, die bij B&W een motie indiende om de Lutkemeer groen te houden. Hij zal zich gesterkt voelen door de verkiezingsuitslag. Actiecomité Red de Boterbloem hoopt dat D66 zich – net als de SP al deed – onomwonden solidair zal verklaren met onze actie.

De PvdA moet zich door de verkiezingsuitslag herbezinnen op het gevoerde beleid. Wij hopen dat in Osdorp de ‘duurzame’ fractieleden van de PvdA de overhand zullen krijgen. Het zou fantastisch voor het imago van de PvdA in Osdorp zijn als ze de moed zouden kunnen opbrengen ‘tabeh’ tegen de projectontwikkelaars te zeggen die de Lutkemeer willen vernietigen. Onze oproep aan de PvdA is: ga aan de slag met het zoeken van ‘groen’ geld. Er moeten in het huidige tijdsgewricht financiers te vinden zijn die willen helpen de Lutkemeer groen te houden.