Hoogleraar Arnold van der Valk stelt vast: corruptie leidde tot penibele situatie Boterbloem

In dit filmpje van het Amsterdam Institute for Advances Metropolitan Solutions legt hoogleraar Arnold van der Valk haarfijn uit hoe corruptie en speculatie met grond in de Lutkemeer een grote rol speelden bij de penibele situatie waar De Boterbloem zich momenteel in bevindt. Vanaf minuut 3.51 gaat het over De Boterbloem en de Lutkemeer.

Advertenties

Wordt De Boterbloem in 2018 echt door GEM Lutemeer / SADC / Gemeente Amsterdam de nek omgedraaid of wordt de politiek eens wakker?

geniale actie

Ondanks politieke wil om tot een oplossing te komen heeft SADC net voor de jaarwisseling Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem gedaagd voor de rechter. Actiecomité Red de Boterbloem zet zich tot het uiterste in om dit te voorkomen.

Zullen SADC / GEM Lutkemeer en de Gemeente Amsterdam er echt in slagen De Boterbloem te verdrijven ondanks breed maatschappelijk verzet hiertegen? Alles hangt nu af van het oordeel van de rechter. Dankzij genereuze financiële steun van vele Amsterdammers kon De Boterbloem een goede advocaat inschakelen die de boerderij bij zal staan in het kort geding. Wordt vervolgd.

GEM Lutkemeer daagt Boterbloem in kort geding

Net voor de jaarwisseling ontving De Boterbloem van GEM Lutkemeer de uitnodiging voor een kort geding, dat op woensdag 17 januari 2018 plaatsvindt. Via dit kort geding probeert GEM Lutkemeer De Boterbloem uit de Lutkemeerpolder te verdrijven. Dit ondanks het feit dat een aantal politieke partijen in de gemeenteraad van Amsterdam ernstige twijfels hebben geuit over de gang van zaken rondom De Boterbloem.

Politiek, word wakker! Laat de verdrijving van De Boterbloem niet gebeuren!

Wat kunt u doen om de bedreigde zorgboerderij De Boterbloem te helpen?

Ecologische zorgboerderij de Boterbloem ligt prachtig in de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, bij Osdorp. Op de uitgestrekte akkerlanden nestelen kivieten. Het is cultuurhistorisch erfgoed van grote waarde. Er wordt biologisch verbouwd, en er vinden een aantal psychiatrische patiënten en andere kwetsbare mensen dagbesteding. Projectontwikkelaar SADC wil op deze unieke plek een bedrijventerrein neerzetten en vindt dat De Boterbloem weg moet.

Wat kunt u doen om De Boterbloem te helpen?

• Zet, net als 1000en andere mensen, uw handtekening op http://deboterbloem.petities.nl:  de petitie ‘Red de Boterbloem’. Er zijn ook al meer dan 13.000 handtekeningen op papieren handtekeningenlijsten gezet.
• Doneer geld op de bankrekening van De Boterbloem. Boer en boerin hebben uw financiële steun hard nodig om rechtzaken te voeren tegen de door projectontwikkelaar SADC aangekondigde ontruiming.
Bank: NL14TRIO 0198497288 t.n.v. De Boterbloem

Amsterdammers willen dat De Boterbloem blijft

De lokale en landelijke pers heeft al heel veel aandacht aan de actie besteed.
Het is duidelijk dat de bewoners van Amsterdam willen dat De Boterbloem blijft. Maar ook van ver daarbuiten komen de mensen die hun handtekening hebben gezet. In deze tijd een bedrijventerrein willen vestigen op het land van een goedlopende biologische boerderij, dat vinden mensen van allerlei achtergronden een weerzinwekkend, absurd en ontoelaatbaar idee.
De gemeente heeft het gehele gebied Lutkemeer III voor 20 miljoen euro ingebracht in de projectontwikkelaar SADC. Die is van plan een bedrijventerrein te gaan ontwikkelen op één van de laatste authentieke polders aan de rand van Amsterdam.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam leken eind 2017 samen met projectontwikkelaar SADC aan te sturen op de algehele bedrijfsbeëindiging van ecologische zorgboerderij de Boterbloem in de Lutkemeerpolder. Dit zal het gevolg zijn van een door gemeente en SADC afgedwongen sluiting van het enige en biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam.
Dit blijkt uit de aangekondigde dagvaarding die de Boterbloem op 1 december 2017 heeft ontvangen. Daarin staat ook dat de eigenaresse van de boerderij – Trijntje Hoogendam – het pand waarin zij woont van de Gemeente Amsterdam moet verlaten. Zo niet, dat dreigt ontruiming van haar eigen huis, dat door haar zelf is gebouwd en gefinancierd.
Onderteken de petitie op http://deboterbloem.petities.nl .
Het tij lijkt inmiddels voorzichtig te keren…. een paar politieke partijen willen zich voor De Boterbloem inzetten, maar de strijd is nog lang niet gestreden.

Beetje lucht voor de Boterbloem

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Amsterdam zich uitgesproken voor een zorgvuldiger beleid rondom de Boterbloem. De raad concludeerde unaniem dat de Boterbloem als zorgboerderij een belangrijke functie vervult voor de stad. Dat brengt met zich mee dat er goed moet worden gekeken naar mogelijkheden voor behoud en er zeker geen overhaaste besluiten moeten worden genomen. In het licht van de ontwikkelingen zou nu ontruimen prematuur zijn. De wethouder heeft toegezegd zich in te spannen voor goede afspraken met SADC.

Daarnaast ligt er een voorstel om het plan in de Lutkemeerpolder nog meer bedrijven te vestigen nogmaals goed te bekijken. Planologisch dateert het idee uit de jaren tachtig, hoe bekijken we dat met de kennis van nu. Wat is er precies nodig en op welke manier wil de gemeente nu invulling geven aan de polder? Zijn meerdere functies mogelijk en hoe zijn de huidige wensen in te passen. Hoe dit verder vorm gaat krijgen zal komend jaar blijken.

Bij de Boterbloem heerst opluchting. Hoewel nog steeds vrees voor wat gaat komen is er ook voorzichtige hoop op een goede afloop voor de polder, de boerderij en haar clienten.

Via deze link kan de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening van de Amsterdamse gemeenteraad beluisterd worden:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346694/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2013-12-2017

Vanaf 03:52:10

Het Parool schrijft: Zorgboerderij De Boterbloem wil niet wijken voor bedrijven

Het Parool De Boterbloem 13122017

Het Parool besteedt op 13 december 2017 weer aandacht aan de nijpende situatie van De Boterbloem. Wie binnen de politiek pakt de handschoen op en gaat pal staan voor De Boterbloem? Dat is nu hard nodig…

Geweldig dat Het Parool schrijft over de bedreigde biologische zorgboerderij De Boterbloem. Alleen jammer dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan de omstandigheden waarbinnen dit gebeurt. Ontwikkelaar SADC is in feite overheid, 25% is in handen van Amsterdam, andere aandeelhouders zijn Schiphol, provincie NH en Haarlemmermeer. SADC heeft zojuist weer bij de gemeente aangeklopt voor herfinanciering. Ze kregen dit bij banken niet rond, het zou te risicovol zijn. In de directe omgeving heeft SADC ca 500 ha bedrijventerrein beschikbaar, daarnaast is Lutkemeer I allesbehalve vol. De werkgroep plabeka voorziet een overschot van kavels tot 2030 van minstens 3,5 miljoem m2. Daar komt bij dat van alle gebruikers in de polder alleen de Boterbloem is opgezegd. Dit maakt daadwerkelijk starten met de bouw onmogelijk.
Wat is er dan werkelijk aan de hand? Parool misschien goed om daar eens in te duiken. Wat doet bijvoorbeeld Seku BV ineens bij dit project, een BV van een van de speculanten die betrokken was bij de Hooijmaijers-affaire. En waarom wordt met publiek geld ruim 43 miljoen uitgegeven voor slechts 8 ha? Dit verhaal is veel groter dan het ontruimen van een zorgboerderij alleen.