30 november finale Noord-Hollandse Helden

 

 

Maandag 30 november wordt duidelijk wie zich de Held van Noord-Holland 2009 mag noemen. Suzanne Kooij, die zich inzette voor Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem, is één van de 16 finalisten. RTV NH noemt haar “een burger die het gemeentelijke en ambtelijke apparaat te lijf ging en won”. 2 november jl. was de uitzending van het TV programma ‘Noord-Hollandse Helden’ aan De Boterbloem gewijd. Als historische held werd toen ook Jac. P. Thijsse opgevoerd, die begin 20e eeuw de Naardermeer van de ondergang redde en voor Nederland behield als natuurgebied. De analogie is veelzeggend. Actiecomité Red de Boterbloem strijdt door om de Lutkemeer groen te houden, in het belang van alle Amsterdammers.

De finale van de Noord-Hollandse Helden verkiezing, gepresenteerd door Heny Huisman, wordt 30 november uitgezonden door RTV NH om 18.10 uur.

30 november finale Noord-Hollandse Helden, Suzanne Kooij held van de week

Picture 2

Bekijk de uitzending op

Noord-Hollandse Helden, 2 november: Suzanne Kooij

Stem op Suzanne

http://www.noordhollandsehelden.nl

Redster Boterbloem ontvangt award van Henny Huisman

Suzanne en Huisman 2

Het was mooie televisie op maandag 2 november j.l. op RTV Noord-Holland. In de schuur van ecologische zorgboerderij De Boterbloem werd Suzanne Kooij totaal overrompeld door Henny Huisman. De presentator van het programma “Noord-Hollandse Helden” overhandigde daar aan de redster van De Boterbloem een award. Tevens vertelde hij haar, dat ze de finale om deze prestigieuze eretitel had bereikt.
Een paar minuten voordat een nietsvermoedende Suzanne bij de boerderij arriveerde, had Henny Huisman een gesprekje met Trijntje Hoogendam. De door de wol geverfde televisieman was zichtbaar geroerd, toen de geplaagde zorgboerin vertelde, dat Suzanne voor haar een engel was die uit de hemel was neergedaald. En die had ze nodig om de strijd met stadsdeel Osdorp aan te gaan, die op haar vruchtbare en gifvrije akkers een bedrijventerrein wil vestigen. “Ik kon het niet alleen,” geeft Trijntje ruiterlijk toe, die op haar boerderij werk biedt aan meer dan 16 vrijwilligers met een problematische achtergrond. Twee van hen vertelden voor de camera, dat het werk op de boerderij voor een groot deel heeft bijgedragen aan het herstel. “Hier heerst een familiegevoel. Dat heb ik heel lang moeten missen,” aldus Florin Cojocaru..

Verschrikkelijk idee
“Ik vond het zo een verschrikkelijk idee dat er op een van de mooiste stukjes van Amsterdam een bedrijventerrein moet komen, terwijl er overal bedrijfspanden leegstaan,” vertelt Suzanne tegen Henny Huisman over haar beweegredenen  om actie te gaan voeren voor het behoud van De Boterbloem. “Bovendien hou ik van de natuur en van biologische landbouw.” Maar ook de sympathieke presentator weet dat De Boterbloem over twee jaar alsnog dreigt te moeten verdwijnen.
Suzanne: ”Ze willen De Boterbloem over twee jaar toch weg hebben. Maar ik ga gewoon door met actievoeren.” Tot en met de finale op 30 oktober kan er nog steeds op Suzanne Kooij worden gestemd via http://www.noordhollandsehelden.nl

Schimmig spel
De Lutkemeerpolder – waar De Boterbloem is gevestigd – wordt binnenkort door stadsdeel Osdorp overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Het stadsdeel ontvangt dan een bedrag van tussen de 13 en 20 miljoen euro voor de grond. Deze transactie lijkt niet te rijmen met de actuele stand van zaken op de eerste fase van het bedrijventerrein. Er is sinds 2003 slechts 37% van de kavels uitgegeven en dit gebied – achter het BP tankstation in De Aker – wordt grotendeels gedomineerd door betonnen bedrijfshallen die leeg staan en blijkbaar dus niet te slijten zijn. Het Dagelijks Bestuur van Osdorp heeft nut en noodzaak van een nieuw bedrijventerrein tijdens de behandeling van burgerinitiatief “Red de Boterbloem, houdt Lutkemeer III groen” dan ook nooit kunnen aantonen. Er is geen aanleiding om over twee jaar van start te gaan met het bouwrijp maken van dit deel van de Lutkemeerpolder. Alles wijst erop dat hier een schimmig spel gespeeld wordt met als inzet: de mooiste en meest vruchtbare polder van Amsterdam.

Niet sociaal

Bronnen uit de stadsdeelraad melden, dat alles draait om het bedrag van tussen de 13 en 20 miljoen euro die stadsdeel Osdorp ontvangt voor de grond. “Met een goed gevulde kas staant het Dagelijks Bestuur van Osdorp sterker in de onderhandelingen met de andere stadsdelen, die straks samen Nieuw-West gaan vormen. Daar zijn we ook onlangs pas onlangs achter gekomen,” aldus de fractievoorzitter van één van de partijen. Ook een ander lid van de stadsdeelraad heeft zo zijn bedenkingen. “Ik ben altijd voor het behoud van een groene Lutkemeer geweest. Het Dagelijks Bestuur wil deze miljoenen nog snel voor 7 maart 2010 uitgeven  aan Osdorp zelf uitgeven.”
Het actiecomité “Red de Boterbloem” zet grote vraagtekens achter deze gang van zaken. “Niet echt netjes tegenover Geuzenveld – Slotermeer en Slotervaart om al deze miljoenen nog even vlak voor het samengaan aan het eigen stadsdeel te besteden. In 2013 zal het bestemmingsplan opnieuw bekeken moeten worden, Als blijkt dat er dan nog steeds geen behoefte is aan een bedrijventerreinen in de Lutkemeerpolder en het gebied weer een groene bestemming krijgt, zou dit bedrag toch weer terugbetaald moeten worden aan de gemeente Amsterdam. Daarvoor zouden dan ook de inwoners van Geuzenveld – Slotermeer en Slotervaart moeten opdraaien. Een zeer onwenselijke situatie.
Daarom vindt het actiecomité dat met de overdracht van de Lutkemeer gewacht dient te worden tot ná de gemeenteraadsverkiezingen, zodat in groter verband naar dit gebied gekeken kan worden. Gezien de economische crisis hoeft er immers helemaal geen haast gemaakt te worden met de voorbereidingen voor het eventuele bedrijventerrein. Als Osdorp de overdracht nu doorzet, kan dat negatief uitpakken voor de onderhandelingspositie van de andere twee stadsdelen, en krijgen die een door de bevolking ongewenst bedrijventerrein in de maag gesplitst. Die zitten daar zeker niet op te wachten!”

Nieuws van actiecomité Red de Boterbloem

De Boterbloem voorlopig gered
Het vertrek van ecologische Zorgboerderij De Boterbloem kan minimaal met twee jaar worden uitgesteld. Dat is het resultaat van het onderzoek dat het Dagelijks Bestuur van Osdorp in opdracht van de stadsdeelraad heeft moeten uitvoeren. Eind oktober moet de gemeenteraad van Amsterdam hieraan nog haar definitieve goedkeuring geven. Wethouder Maarten Poelgeest heeft echter al in een eerder stadium aangegeven, dat er geen bezwaren zijn om De Boterbloem nog langer te laten blijven in de Lutkemeerpolder. Dit betekent dat het ingediende burgerinitiatief door actiecomité “Red de Boterbloem” een goed resultaat heeft opgeleverd. Bovendien heeft de deelraad besloten, dat de boerderij straks op kosten van het stadsdeel verplaatst zal worden naar een andere locatie. Het actiecomité blijft zich echter inzetten om van uitstel afstel te maken. Uit grondig onderzoek blijkt immers, dat er geen behoefte is aan een bedrijventerrein op die plek.

Stichting Vrienden van de Boterbloem
Het actiecomité ‘Red de Boterbloem” gaat op korte termijn over in Stichting “Vrienden van de Boterbloem”. Deze stichting gaat zich o.a. richten op het behoud van de Lutkemeerpolder als agrarisch gebied. Ook zal er een ondernemingsplan voor De Boterbloem worden opgesteld. Dat moet leiden tot een grote aantrekkingskracht op de bewoners van de Westelijke Tuinsteden, zodat De Boterbloem een onmisbare functie in de Lutkemeerpolder gaat vervullen. Dit kan verplaatsing naar een andere locatie bemoeilijken. Verder zal de Stichting allerlei activiteiten gaan ontplooien die moeten voorkomen dat er een bedrijventerrein in dit prachtig poldergebeid wordt gevestigd. Voor een bescheiden bedrag per jaar kan iedereen donateur worden en zo een bijdrage leveren aan het behoud van De Boterbloem én de Lutkemeerpolder. Binnenkort informeren wij u hierover verder.

Suzanne Kooij in finale Noord-Hollandse Helden
Henny Huisman presenteert elke maandagavond het televisieprogramma Noord-Hollandse Helden voor RTV Noord-Holland. Hij gaat daarin op zoek naar mensen die door de inwoners van Noord-Holland als held worden beschouwd. De initiatiefneemster voor de succesvolle reddingsoperatie van De Boterbloem – Suzanne Kooij – heeft de finale bereikt. Twee weken geleden werd er door de filmploeg een item met haar opgenomen op de boerderij. Suzanne Kooij is niet zo gelukkig met haar heldenstatus. Wel beseft ze, dat de titel Noord-Hollandse held veel positieve publiciteit gaat opleveren voor De Boterbloem en de Lutkemeerpolder. De uitzending met Suzanne Kooij is te zien op 2 november a.s. om 18.30, 20.30 en 22.20 uur op RTV Noord-Holland. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitzending op 30 november a.s. Wij vragen u dan ook om op haar te stemmen, zodat we de problematiek rond De Boterbloem en de Lutkemeerpolder breed onder de aandacht kunnen blijven brengen. Hier kunt u uw stem op Suzanne Kooij uitbrengen:

http://www.noordhollandsehelden.nl/Helden/heroitem/187/Suzanne_Kooij