Burgemeester Cohen bezoekt De Boterbloem

IMG_3134

Op vrijdag 14 augustus bracht burgemeester Cohen een bezoek aan Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem. “Het ziet er goed uit voor jullie hè?” vroeg hij bij aankomst. Het actiecomité bracht hem op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: De Boterbloem mag in elk geval nog twee jaar blijven en daarna is een alternatieve locatie gegarandeerd door het stadsdeel. Cohen genoot zichtbaar van de rust en van het prachtige uitzicht over de wijdse polders. “Vindt u het ook niet een absurd idee dat hier een bedrijventerrein zou moeten komen?” vroeg Eugène Matthijssen van het actiecomité. “Ja, de stad moet nu eenmaal uitbreiden, maar je moet natuurlijk wel zorgvuldig kijken waar je uitbreidt” anwoordde de burgemeester. Het actiecomité vertelde hem dat het nabij gelegen bedrijventerrein Lutkemeer I nog lang niet vol is. “Dat zal dan ook wel meegespeeld hebben in de beslissing de boerderij nog wat langer te laten blijven”, aldus de burgemeester. Na van de zelfgemaakte appeltaart (met appels uit de boomgaard van de boerderij) en een kopje koffie genoten te hebben, liet Cohen zich rondleiden door de boomgaard, de groentetuin en de akkers. In de boomgaard ontmoette hij theatermaakster Karin Horst, die daar met haar educatieve theaterproject “Het ei van Ka en To” stadskinderen spelenderwijs kennis laat maken met het boerenbedrijf.   Cohen was zeer onder de indruk van het natuurschoon, stelde Trijntje veel vragen, en beloofde thuis eens goed op de kaart te kijken waar de Lutkemeer nu eigenlijk precies ligt, ergens in dat verre, onontgonnen Wilde Westen van Amsterdam…

Cohen geniet van de zelfgemaakte appeltaart met appels uit de boomgaard
Cohen geniet van de zelfgemaakte appeltaart met appels uit de boomgaard
De burgemeester ontmoet theatermaakster Karin en haar kinderen
De burgemeester ontmoet theatermaakster Karin en haar kinderen
Trijntje leidt Cohen rond; links op de foto Eugène Matthijsen van Red de Boterbloem
Trijntje leidt Cohen rond; links op de foto Eugène Matthijsen van Red de Boterbloem
Wandeling langs de akkers
Wandeling langs de akkers
Cohen geniet van het prachtige uitzicht
Cohen geniet van het prachtige uitzicht

Niemand bij de Gemeente Amsterdam wil onze email aan Job Cohen beantwoorden

Enige tijd geleden stuurden wij per email een noodkreet over De Boterbloem naar burgemeester Cohen, zie mail aan Cohen.

Wij verwachtten eigenlijk niet anders dan dat we daar geen antwoord op zouden krijgen. De burgemeester heeft het druk, en de Zaak-Boterbloem is ingewikkeld voor bestuurders. Ingewikkeld, omdat de actievoerders de publieke opinie én de pers achter zich hebben, en tegelijkertijd de politiek het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder per se door wil zetten gezien de financiële belangen die hierbij voor de betrokkenen en de projectontwikkelaars gemoeid zijn.

We kregen echter al heel snel de volgende reactie:

brief bureau cohen

Zou die snelle reactie te maken kunnen hebben met het nieuwsbericht op RTLZ over de Zaak-Boterbloem, waarin een link was geplaatst naar de mail aan Cohen op dit weblog?

En meteen na de brief kregen we ook nog een telefoontje! Ook van het kabinet van de burgemeester. Sorry, ze hadden een fout gemaakt in de brief. Niet Maarten van Poelgeest, maar Marijke Vos zou onze email in behandeling gaan nemen. Aha! Dezelfde Marijke Vos die ons vriendelijk maar beslist mededeelde niets voor ons te kunnen betekenen, ondanks het partijprogamma van GroenLinks, ondanks haar suggestie dat een handtekenngenactie zoden aan de dijk zou zetten? Hm. Jammer. En Maarten van Poelgeest, hoewel als wethouder infrastructuur verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, wil dus blijkbaar zijn handen al helemaal niet aan De Boterbloem branden.

Goed. We hadden eigenlijk zo langzamerhand ook niet anders verwacht. Niemand in de Amsterdamse politiek wil helaas verantwoordelijkheid nemen voor de plannen om een overbodig bedrijventerrein te plaatsen op het land van het enige biologische akkerbouwbedrijf van Amsterdam. Iedereen verwijst naar eerder genomen beslissingen; de Centrale Stad wijst naar Osdorp, en Osdorp wijst naar de Centrale Stad.

Dat echt geen enkele verantwoordelijke politicus zin heeft om onze email aan Job Cohen te beantwoorden bleek uit onderstaande brief, óók een ontvangstbevestiging van onze mail, dit keer afkomstig van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp:

IMG0001

Wat is er gebeurd? Heeft Marijke Vos de email doorgestuurd naar Stadsdeel Osdorp? Of is de mail helemaal nooit bij Marijke Vos aangekomen, maar meteen door het kabinet van de burgemeester doorgestuurd naar het stadsdeel? Ook interessant, en veelzeggend weer, dat het Dagelijks Bestuur de mail zelf niet in behandeling wil nemen, maar hem weer doorstuurt naar… een ambtenaar van de sector Wonen & Werken. En nu maar afwachten wat deze stadsdeelambtenaar ons in naam van Cohen, of van Poelgeest, of Vos, of het DB Osdorp, of van welke andere bestuurder-die-er-niets-mee-te-maken-wil-hebben dan ook, gaat antwoorden.

Mail aan burgemeester Cohen van het actiecomité

Geachte heer Cohen,

Samen met Trijntje Hoogendam, boerin van De Boterbloem, was ik aanwezig bij uw borrel voor alle genomineerde Amsterdammers van het Jaar. Helaas lukte het me toen niet om u te spreken inzake De Boterbloem. Daarom stuur ik u nu even een mailtje.
Ik vraag u, uw invloed aan te wenden om aan de wens van duizenden Amsterdammers te voldoen: de Boterbloem te behouden in een groene Lutkemeerpolder.
12.000 Amsterdammers hebben inmiddels laten weten deze polder groen te willen houden. Een nieuw bedrijventerrein is overbodig in Amsterdam, aangezien meer dan 700.000 vierkante meter bedrijfspanden leegstaat. Een stukje authentiek polderlandschap aan de rand van Osdorp behouden daarentegen levert de bewoners van Amsterdam-West, volgens recent onderzoek naar het belang van groen in woonwijken, veel meer op.
De kostenbesparing voor de samenleving van behoud van De Boterbloem kan met berekenmodellen als de MKBA in geld worden uitgedrukt; dan kan worden afgewogen wat maatschappelijk gezien meer oplevert, het zoveelste bedrijventerrein (leegstand gegarandeerd) of een goedlopende biologische zorgboerderij in een groene polder. Een dergelijke analyse is door het stadsdeel nooit uitgevoerd. Er zijn geen deugdelijke, met cijfers onderbouwde argumenten waaruit het maatschappelijk nut van een nieuw bedrijventerrein blijkt.
Morgen wordt in de stadsdeelraad van Osdorp een burgerinitiatief behandeld, waarin enkele honderden inwoners van Osdorp aan de raadsleden vragen het bestemmingsplan van de Lutkemeer te wijzigen naar biologische landbouw. De PdvA fractie aldaar heeft echter al op voorhand aangekondigd het geplande bedrijventerrein door te willen zetten. Daarom hebben zij het ondertekenen van het contract met de projectontwikkelaar geagendeerd (in een geheime sessie) meteen na het bespreken van het burgerinitiatief.
Prominent PvdA lid Arnold Heertje heeft zich aan de zijde van De Boterbloem geschaard, en wil dat de PvdA inzake de Lutkemeer van koers verandert. Hij vindt het schandalig zoals de PvdA in Osdorp zich in deze opstelt. De raadsleden in Osdorp verwijzen naar de Centrale Stad als eindverantwoordelijke voor de Lutkemeer.
Daarom vraag ik u in te grijpen en er bij uw partijgenoten in Osdorp op aan te dringen dat zolang de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein zeker in het huidige economische klimaat niet aan te tonen is, De Boterbloem – in elke geval voorlopig – moet kunnen voortbestaan in de Lutkemeer.

Hoogachtend,

Actiecomité Red de Boterbloem