ActieNetwerk roemt actie Red de Boterbloem

Op www.actienetwerk.nl worden tips gegeven over petities: hoe zet je succesvol een petitie in om een maatschappelijk doel te bereiken?

Als voorbeeld wordt onze actie Red de Boterbloem genoemd:

“Het werkt!

Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam-Osdorp. Dat was de titel van de petitie die ecologische zorgboerderij De Boterbloem koos. Kort maar krachtig en de titel dekte de inhoud. En met resultaat.

Het doel van de petitie was het stadsdeel Osdorp te overtuigen van het belang van het bestaan van de zorgboerderij, waar dagbesteding wordt geboden aan psychiatrische patiënten. Het stadsdeel had namelijk het plan op het terrein van De Boterbloem een bedrijventerrein op te richten. 30 juni 2009 werd de motie aangenomen. Op dat moment hadden 2.296 mensen de petitie ondertekend (inmiddels 2.420). Het stadsdeel Osdorp akkoord is gegaan met een verlenging van de bruikleenovereenkomst met minimaal twee jaar. Na deze periode zal het stadsdeelbestuur actief meewerken aan een nieuwe locatie voor de zorgboerderij.”

Petities.nl feliciteert actiecomité Red de Boterbloem met het behaalde resultaat

Op de website petities.nl werd gisteren het volgende persbericht geplaatst:

“doel bereikt met petitie: De Boterbloem blijft nog minstens twee jaar
01-07-2009     | Petitieloket Nederland

Het doel van de petitie Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam-Osdorp is bereikt:
het stadsdeel Osdorp gaat accoord met een verlenging van de bruikleenovereenkomst met minstens 2 jaar, daarna zal het stadsdeelbestuur actief meewerken aan een nieuwe locatie voor de ecologische zorgboerderij.

De petitionarissen hebben zich volledig ingezet voor de campagne. Petitie, video, e-mails, blogs, persberichten en natuurlijk acties in de buurt zijn ingezet.

Met de complimenten van de stichting voor dit succes!”

Actiecomité Red de Boterbloem bedankt alle medewerkers van Petities.nl, en met name ReindeR Rustema, voor alle belangeloze en professionele hulp die we van hen kregen bij het opzetten  van onze digitale handtekeningenlijst http://deboterbloem.wordpress.com. Deze petitie heeft enorm bijgedragen aan het verspreiden van kennis over, en betrokkenheid bij, het lot van De Boterbloem bij een breed publiek.

Bericht aan alle ondertekenaars van de petitie Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam-Osdorp

Beste ondertekenaar van de petitie Red ecologische boerderij De Boterbloem in A’dam-Osdorp,

Trijntje Hoogendam, boerin van De Boterbloem, werd genomineerd als Amsterdammer van het Jaar 2008. Tijdens de receptie na de verkiezing van de Amsterdammer van het Jaar in de Stadsschouwburg vroegen enkele verontruste sympathisanten van De Boterbloem aan GroenLinks wethouder Marijke Vos of zij niet iets kon doen om de ecologische boerderij te helpen. Ze zei toen “Start maar een handtekeningenactie”. Dat heeft actiecomité Red de Boterbloem gedaan. Maandenlang zijn tientallen vrijwilligers dag en nacht bezig geweest om in Amsterdam en daarbuiten handtekeningen op te halen. Afgelopen woensdag werd het actiecomité bij Marijke Vos uitgenodigd; zij wilde de handtekeningen wel in ontvangst nemen. De stapel met handtekeningen werd door haar glimlachend bekeken, ze bedankte ons voor de moeite, en vervolgens liet ze ons weten niets te kunnen doen, want volgens het coalitie-accoord moet de polder waarin De Boterbloem gevestigd is bedrijventerrein worden. Ze verwees hierbij naar eerder gemaakte afspraken waar B&W nu eenmaal niet onderuit konden. Trijntje was dermate geshockeerd over het totale gebrek aan betrokkenheid dat Marijke Vos tentoonspreidde, dat ze de koffer met de 13.000 handtekeningen weer terugnam. “We gaan er een betere bestemming voor zoeken”. Het filmpje met de toespraak van Marijke Vos waarin ze zegt niets voor de Boterbloem te kunnen betekenen is te bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=gnDSs2_ciUI Tot wij een betere bestemming voor de handtekeningen gevonden hebben, kan iedereen die onze actie een warm hart toedraagt nog de petitie tekenen op http://deboterbloem.petities.nl.

Met hartelijke groet,

Actiecomité Red de Boterbloem