GlobalInfo geeft GroenLinks les in rekenen:

Onderstaand artikel is afkomstig van de website Globalinfo.nl

GroenLinks leren rekenen

Inmiddels hebben we weer een aflevering achter de rug van de dramatisch serie ‘hoe verkoop ik de toekomst uit aan het bedrijfsleven’ Oftewel hoe Groenlinks de laatste biologische akker en polder bij Amsterdam verhaggelt, en daarbij u en mij met de schuld op wil zadelen. The Twilight Zone is er niks bij.

(Foto: screenshot van website SADC)

Ik zal u de hele voorgeschiedenis besparen. Er staan hele websites vol mee (behoudlutkemeer, red de boterbloem). Ik geloof ook wel dat Groenlinks, nadat het de verkiezingen in Amsterdam won en aan de macht kwam, niet heel blij was met deze erfenis van eerdere besturen. Daar staat tegenover dat het hun eigen wethouder, Maarten van Poelgeest, was die dit plan toentertijd heeft gemaakt en doorgedrukt. En alles dat je bestuurt is natuurlijk een erfenis. Juist daarom vinden wij dat ze daar goed mee om moeten gaan. Waarom zou je anders nog de moeite nemen om te gaan stemmen als ze toch niks kunnen/willen veranderen?

Dwars door alle bestuurlijke prietpraat waarmee ze hun besluit willen verkopen (over geweldige circulaire economie en duurzaamheid) moet je toch man en paard noemen. GroenLinks wil hier een prachtige oude polder met een biologisch akkerbouwbedrijf verwoesten en er een treurig bedrijventerrein van maken voor Schiphol. Dit is op zoveel manieren dramatisch dat er geen beginnen aan is om dat te schetsen. Maar het hele dossier wordt extra vilein door de manier waarop ze hun besluit spinnen. Ze hebben daarvoor twee dingen bedacht, die beide grenzen aan dezelfde oplichterij waarmee de grond destijds door de corrupte gedeputeerde Hooijmaijers is versjacherd.

Boerderijtje spelen

De eerste is de dat ze alle aandacht concentreren op de biologische boerderij De Boterbloem, die in de te redden Lutkemeerpolder ligt. Ze beweren dat ze er ‘alles aan gedaan hebben’ om die boerderij te redden. Waar ze na een half jaar mee aankwamen – gedwongen door een vlak voor de verkiezingen in maart unaniem aangenomen motie met die opdracht (om ‘zoveel mogelijk van de Boterbloem te redden’) –  was het aanbod om twee hectares (van de 11 die de boerderij nu heeft) niet te bebouwen en aan de boerderij te verpachten. De gebouwen zelf waren sowieso niet bedreigd, die zijn van de boeren zelf. Op dat reepje grond waar net een paar preiplanten kunnen staan, zouden ze dan omringd door de muren van de bedrijfshallen van McDonalds en consorten boerderijtje mogen spelen.

De twee hectares waren eerder al een keer door SADC (het consortium waarvan de gemeente Amsterdam aandeelhouder is en dat de bedrijfsterreinen van Schiphol ‘ontwikkelt’) in de strijd gegooid in de hoop de kritikasters af te schepen. De boeren van de Boterbloem, hebben het aanbod dan ook niet kunnen accepteren. Dit ‘aanbod’ was het enige dat er kwam van de kant van bestuur en GroenLinks en er is verder ook geen enkele dialoog over geweest. Het was een letterlijk geval van Graag of Helemaal Niet en toen De Boterbloem het afwees werd meteen de kaart gespeeld dat zij geen oplossing zouden willen. Je moet maar durven. Van de kant van de Boterbloem was al lang daarvoor een heel plan opgesteld, met een paar hectare meer, waarmee ze tandenknarsend zouden kunnen accepteren dat die stomme bedrijfsplannen wel door zouden gaan (zie Plan Akkerpark). Nooit meer een Groenlinkse-bestuurder over gehoord.

Centenkwestie

Maar dat gaat dus ‘alleen’ maar over die boerderij en hun akkers. De hele polder is 45 ha. groot. Waarom ze nu precies de ‘ontwikkeling’ van het bedrijventerrein willen beginnen door de akkers van de Boterbloem vol bouwzand te storten, is een interessante vraag. Maar toen de commotie begon over het slopen van de Boterbloem, kwamen steeds meer mensen in het geweer om die hele polder te behouden. Vanwege klimaat, en natuur, en watervang en landschap, en vogels en nog zoveel meer. Waarom nog een bedrijventerrein, als er al zoveel leeg staat?

Volgens Groenlinks – en hijgend achter hen natuurlijk de eeuwige bedrijfslevenlovers van D’66 en VVD – is het niet doorgaan van het bedrijventerrein ‘natuurlijk ondenkbaar’. Of zoals wethouder Marieke van Doorninck verklaarde: “Dat bedrijventerrein moet er gewoon komen”. Want anders zou het heel veel geld gaan kosten! Claims! roepen ze. Dat is bangmakerij waar we zo doorheen geprikt hebben. De enige claim die gedaan kan worden is afkomstig uit het corrupte dossier van Hooijmaijers. Als ze – en vooral de ambtenaren bij ruimtelijke ordening, maar die spelen met SADC onder een hoedje, je zou er haast wat van gaan denken – hun huiswerk hadden gedaan, hadden ze die al lang ongeldig hebben kunnen laten maken. Bedenk ook dat ze de betreffende vastgoedspeculant die die SOK bij Hooijmaijers heeft gekocht,  al eens 8 miljoen euro betaald hebben. Dus zielig is die ook al niet.

Voor de rest is het een plan van SADC waar de Gemeente Amsterdam voor een kwart aandeelhouder van is (naast de gemeente Haarlemmermeer, Provincie NH en Schiphol Group, waarvan Amsterdam ook weer aandeelhouder is). Die kunnen hun eigen plan dus weer in de ijskast stoppen, als ze dat willen. Maar dan komen de onwaarschijnlijke getallen die dit zou gaan kosten, volgens GroenLinks. Kennelijk is dit nu uitgezaaid onder de achterban want die beginnen daar nu allemaal over te faceboeken enzo. Wel 46 miljoen! is het getal dat nu rondgaat. Eerder was het 62 miljoen. De berekening is dan dat volgens de plannen het hele bedrijventerrein doorverkocht zou gaan worden aan goedbetalende multinationals. En die inkomsten loop je nu mis. Maar of die er wel echt zouden komen, vergeten de apologeten van de bedrijfsterreinencultuur voor het gemak. Voorlopig moet er alleen maar steeds belastinggeld bij, terwijl SADC al bulkt van de bedrijventerreinen die niemand wil. En om maar eens een onverdachte bron te noemen: PWC schreef een vernietigend rapport over de stand van zaken van SADC en noemde dat een ‘risicovolle onderneming’ waar banken voor geen goud geld in willen steken.

Rijk rekenen

De manier waarop GroenLinks zijn besluit om de polder vol te bouwen verdedigt door te stellen dat het anders 46 miljoen kost, is te vergelijken met het plan van Pa en Ma Lutteput die in een woning in een buitenwijk van Amsterdam de slaapkamer van hun kinderen afpakken, met het idee die te gaan BNB-en aan toeristen. Als de kinderen Lutteput dan protesteren dat ze hun kamer niet willen verliezen, roepen die ouders: maar dat gaat ons tienduizenden euro’s kosten! Ze rekenen dan voor dat ze die kamer elke dag zouden verhuren aan Amerikaanse miljonairs die in Geuzenveld zouden staan te trappelen om 300 euro per nacht te betalen..

En natuurlijk gaat het wat kosten om de boel niet uit te verkopen. Moet je zien wat je ervoor terugkrijgt. Wat bijvoorbeeld ook heel veel geld kost is als je de Jordaan niet sloopt om daar een pretpark van Disneyland op te vestigen. Of als je het Centraal Station (Openbaar Vervoer kost toch alleen maar geld, zou de VVD instemmend juichen) niet overdoet aan Lidl. Amsterdam bulkt ondertussen in het erfpachtgeld. En mochten ze in de problemen komen doordat ze de fictieve inkomsten van de vernieling van de Lutkemeer al ergens hebben begroot, dan kunnen ze op andere wat linksere manieren hun inkomsten vergroten. Ga maar eens belastingen vragen aan die brievenbussen op de zuidas, bijvoorbeeld. Of hang eindelijk eens een prijskaartje aan de brandstof op Schiphol.

Waar niemand het over heeft, en zeker Groenlinks niet, is wat het kost om deze ellende wel volgens plan door te laten gaan. Kijk alleen naar het aanpalende SADC-bedrijventerrein Lutkemeer 1 en hoe die de omgeving onleefbaar maakt met z’n treurige bedrijfshallen en de 24-uur open McDonalds. Als we dan ook nog gaan doorberekenen wat de klimaatkosten zijn van het opgeven van dit soort kostbare historische landbouwgrond, kom je al snel in de min, ten opzichte van het plan Biopolder dat voorstanders van behoud van de Lutkemeer hebben gemaakt. Over duurzaamheid gesproken.

Wat ook heel veel geld gaat kosten, is om wekenlang de ME te moeten laten uitrukken als de Lutkemeerpolder door duizenden vastberaden burgers wordt verdedigd. Alleen dat waterkanon dat in een greppel omkieperde en vervolgens door de Lutkemeerverdedigers onschadelijk werd gemaakt, kostte al bijna een miljoen… Dus als Groenlinks wil leren om echt te rekenen, zouden ze misschien daar kunnen beginnen. Dat is alvast een kostenpost die we nu meteen kunnen besparen: geen repressie tegen actievoerders voor behoud Lutkemeer omdat het plan vroegtijdig geschapt wordt: 26 miljoen euro (ik zeg maar wat, misschien is het in werkelijkheid wel meer).

Symbool

AmsterdamAntoniesluisDeHaan2017

(foto wikipedia Door Vysotsky – Eigen werk, CC BY-SA 4.0)

Dus als GroenLinks, en andere groene en/of linkse partijen verder willen gaan dan wat symboolpolitiek voor de bühne, dan kunnen ze de Lutkemeer als omslagpunt nemen. Daar begon dan beleid voor een echte andere economie, voor een echte gezonde en eerlijke voedselproductie en voor een echt klimaatbeleid. Zoals de Nieuwmarkt en dat mooie monument op de Jodenbreestraat een omslagpunt was van het nefaste beleid om de oude binnenstad te slopen en bewoners naar naargeestige nieuwbouwsteden te jagen.

Het is dan tevens een omslagpunt omdat afstand wordt gedaan van het aloude pappen-en-nathouden en iedereen te vriend houden waar burgers een steeds grotere hekel aan krijgen. Er is nu een planetaire noodsituatie, niet meer en niet minder en GroenLinks en de Gemeente Amsterdam kunnen nu nog aan de kant staan van degenen die het tij proberen te keren. Als ze dat niet doen, betekent het dat ze aan de andere kant staan, van degenen die helpen om onze planeet in snel tempo onbewoonbaar te maken. Dat lijkt me niet zo’n moeilijke keuze. Mocht het ze niet lukken om die keuze te maken, dan hoop ik dat iedereen in het geweer komt om de polder te komen helpen verdedigen. Per slot van rekening gaat het om veel meer dan 45 hectare goeie landbouwgrond en een mooie boerderij. het gaat om de toekomst, en om de vraag of onze kinderen die nog hebben…

GroenLinks gaat biologische boerderij De Boterbloem verruilen voor een bedrijventerrein

Het doek lijkt definitief te vallen voor De Boterbloem. Of verzint iemand nog een list? Politiek, word wakker! Laten jullie dit ECHT gebeuren? Hebben jullie niet naar jullie jongeren geluisterd?

GroenLinks bedrijventerrein

AT5 meldt: het nieuwe stadsbestuur zet plannen voor bedrijventerrein door

AT5 Boterbloem

Toch blijven wij hopen dat De Boterbloem en de groene Lutkemeerpolder gered kunnen worden….. Zie voor het AT5 artikel:

https://www.at5.nl/artikelen/188758/ook-het-nieuwe-college-wil-plannen-voor-de-boterbloem-doorzetten

AT5:

Medewerkers en sympathisanten van zorgboederij De Boterbloem hadden hun hoop gevestigd op het nieuwe, meer linkse college, om hun plek te behouden. Maar gisteren bleek in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening dat ook het nieuwe stadsbestuur de plannen voor een bedrijventerrein door gaat zetten.

Zes insprekers lieten gisteren van zich horen in de commissievergadering. Stuk voor stuk stelden ze dat het nieuwe college nog eens goed na moet denken over de plannen om van het natuurgebeid waar de Boterbloem zich bevindt een bedrijventerrein te maken.

Lees ook: Ontruiming dreigt voor zorgboerderij de Boterbloem

Wethouder Marieke van Doorninck liet echter weten dat de huidige plannen voor het terrein Lutkemeer 3 door zullen worden gezet. Volgens haar is de gemeente tot het uiterste gegaan om de zorgboerderij te laten bestaan. Een meerderheid van de raad was dit met haar eens. Zo ook de fractie van GroenLinks.

Links college
En dat was nou net de partij waarop de Boterbloem haar hoop gevestigd had. Het vorige college had al besloten dat het bedrijventerrein er zou komen. De Boterbloem hoopte dat een linkser college, onder leiding van GroenLinks, zou kiezen voor het behoud van de natuur en de boerderij.

Lees ook: Wederom protest tegen sloop De Boterbloem: ‘De strijd is nog niet gestreden’

‘Wij dringen aan bij de gemeente om haar positie te gebruiken. Je kunt hier een mooi voobeeld stellen van wat voor mooi groen en links college je bent’, stelde eigenaar van de boerderij Alies Fernhout in september tegenover AT5.

Samenwerking
Van Doorninck is van mening dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om het bedrijventerrein en de zorgboerderij naast elkaar te laten bestaan. Plannen hiervoor van het stadsbestuur zijn door de Boterbloem daarentegen elke keer afgewezen.

Lees ook: Gemeente wil samenwerking tussen zorgboerdrij de Boterbloem en bedrijventerrein

Daarmee lijkt er definitief een eind te komen voor de zorgboerderij. Al lieten sympathisanten bij een protest in september wel weten bij een eventuele ontruiming de strijd aan te gaan. Wanneer de gemeente precies gaat beginnen met de bouw van het bedrijventerrein, is nog niet duidelijk.

Open brief aan Gemeenteraad Amsterdam van Jongeren Groen Links, Jongeren Partij voor de Dieren, JMA

Onderstaande brief publiceerden Dwars (Jongeren Groen Links) Pink (Jongeren Partij voor de Dieren) en JMA gisteren online:

Deze woensdag vergadert de Amsterdamse gemeenteraad over het bebouwen van de Lutkemeerpolder, de laatste biologische landbouwgrond van onze stad. Omdat wij geen vertrouwen hebben in de visie van het college roepen wij, jonge politieke Amsterdammers van DWARS Amsterdam, PINK! Noord-Holland en Jongeren Milieu Actief, de gemeente Amsterdam en de andere aandeelhouders van de Schiphol Area Development Company (SADC), te weten Schiphol Group, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer op om het bebouwen van de Lutkemeerpolder te heroverwegen.

De Lutkemeerpolder is een prachtig groengebied met historische waarde tussen Osdorp de Aker en Schiphol. Twintig jaar geleden, toen veel van ons nog onze eerste stappen moesten zetten en klimaatverandering nog niet hoog op de politieke agenda stond, is besloten om hier een bedrijventerrein te vestigen. Binnen die twintig jaar zijn wij niet alleen opgegroeid, maar is de noodzaak van verantwoordelijk milieubeleid en de rol hierin van lokale voedselproductie en landbouw, langzaam doorgedrongen. De coalitie erkent dit ook in het coalitieakkoord, waar bijvoorbeeld te lezen is dat de stadslandbouw zal worden bevorderd.

Meerdere instanties, van politieke partijen, tot milieu- en landbouworganisaties hebben zich al geuit tegen de verdere bebouwing van de Lutkemeerpolder. Het argument dat er grote vraag is voor bedrijventerreinen in de buurt van Schiphol is ongegrond. Projectontwikkelaar SADC heeft al vijftien jaar de grootste moeite om het naastgelegen bedrijventerrein Lutkemeer 1 vol te krijgen. De norm dat bedrijvigheid op SADC-kavels een link moet hebben met Schiphol is daarom eerder al losgelaten. Nadat er zand over de akkers gegooid is zal deze grond niet meer worden dan een speculatiemiddel voor buitenlandse beleggers. Verder is het argument van de SADC dat het zal gaan om een “circulair” bedrijventerrein lachwekkend: bouwen op vruchtbare grond kan immers per definitie niet circulair zijn.

De handen in de lucht gooien en stellen dat het hier gaat om een gemaakte afspraak is bovendien vreemd, aangezien de gemeente de mogelijkheid heeft best veel invloed uit te oefenen. De gemeente is namelijk voor de helft aandeelhouder in de grondeigenaar GEM en voor een kwart van de projectontwikkelaar SADC. De SADC is zelf nota bene opgericht door omringende gemeentes en de provincie om zeggenschap te hebben over de bestemming van deze grond en bezit op zijn beurt weer de andere helft van de aandelen van de GEM.

Er is in de laatste twintig jaar veel veranderd in de wereld en het lijkt ons sterk dat de argumenten van toen nog steeds logisch zijn met de kennis van nu. Tot dusver is de discussie echter gelimiteerd tot het “wanneer” en “waar” van bebouwing. In plaats daarvan willen wij, voordat de raad deze historische grond in een levenloze zandvallei verandert, een onderzoek zien waaruit duidelijk blijkt hoeveel het de stad zal gaan kosten (of opleveren) om deze grond te behouden. Aangezien de Lutkemeerpolder onder Amsterdam valt achten wij het de rol van onze gemeente om de andere aandeelhouders hiervoor bijeen te roepen en de SADC om hiervoor de raad de ruimte te geven. Verder roepen wij op om tijdens dit onderzoek een langetermijnvisie te hanteren, waarbij de enorme economische en ecologische waarde van biologische landbouwgrond, evenals de waarde van de lokale biodiversitei