Boterbloem gaat herzien bruikleencontract tekenen

Afgelopen winter was er een impasse ontstaan over het nieuwe bruikleencontract dat door Stadsdeel Osdorp aan Ecologische zorgboerderij De Boterbloem werd aangeboden. Er waren onduidelijkheden over o.a. de looptijd van het contract en over een aantal inhoudelijke passages die mogelijk negatief voor De Boterbloem zouden kunnen gaan uitpakken. Daarom heeft boerin Trijntje Hoogendam lange tijd geweigerd dit contract te ondertekenen, aangezien het naar haar mening geen goede uitwerking was van het raadsbesluit waarin vastgelegd werd dat De Boterbloem nog minstens twee jaar op de huidige locatie zou mogen blijven.

Enkele weken geleden vond een bespreking plaats tussen Boterbloem en Stadsdeel met als doel de impasse te doorbreken. Demissionair wethouder Kees Steeman toonde zich tijdens deze bespreking een goede mediator tussen Boterbloem enerzijds en de ambtenaren die het contract opgesteld hadden anderzijds. De Boterbloem was verheugd over de constructieve houding van het stadsdeel en met name van Kees Steeman, en heeft besloten het inmiddels toegezonden herziene contract te zullen gaan tekenen.

Hiermee is het doel van de actie Red de Boterbloem in elk geval op de middel-lange termijn bereikt. Tijdens een politieke bijeenkomst in Oud-Sloten zei Ahmed Baâdoud immers dat hij verwacht dat vóór 2020 naar alle waarschijnlijkheid geen bouwactiviteiten in Lutkemeer III zullen hoeven plaatsvinden. Tot zo lang kan hopelijk De Boterbloem gewoon blijven zitten. Gezien de bezuinigingen die ook Gemeente Amsterdam moet gaan doorvoeren lijkt het inderdaad niet waarschijnlijk dat men grootscheeps gaat investeren in een bedrijventerrein waarnaar aantoonbaar geen behoefte is.

Daarom heft Actiecomité Red de Boterbloem zichzelf op, en is ook per ingang van heden de petitie http://deboterbloem.petities.nl niet meer ondertekenbaar, aangezien het doel van de petitie bereikt is. Binnenkort zal de stichting ‘Vrienden van de Lutkemeer’ worden opgericht, die ervoor gaat lobbyen de Lutkemeer definitief groen te houden.

Westerpost: Baâdoud verdraait feiten rond Lutkemeer

Groot was mijn verbazing toen ik verleden week de Westerpost op de deurmat zag liggen. “Businesspark Amsterdam Osdorp zet zichzelf op de kaart” stond er met grote letters op de voorpagina. Daarnaast stond een foto van een vrolijk lachende Achmed Baâdoud die met zijn wijsvinger een met bedrijven ingekleurde Lutkemeerpolder aanwijst. Natuurlijk. De verkiezingen staan voor de deur. Hoog tijd voor de Osdorpse portefeuillehouder én lijsttrekker van de PvdA om zichzelf eens goed op de kaart te zetten. Want als je een bedrijventerrein een succes weet te maken, dan tel je helemaal mee in de politiek.

De werkelijkheid is echter, dat Businesspark Amsterdam Osdorp niet door Achmed Baâdoud tot het gedroomde succes is gemaakt. Sinds de start in 2003 is er slechts 37 procent van de kavels uitgegeven. Dat is dus gemiddeld 5 procent per jaar en dan tellen we gemakshalve heel 2010 daarin mee. En wat is er dan allemaal nu precies gebouwd? Twee bedrijven die samen met het voltallige personeel van Haarlem en Schiphol-Rijk naar de Lutkemeer zijn verhuisd. Dus extra werkgelegenheid voor Nieuw West is er niet gecreëerd. Verder staan er nog zes enorme bedrijfshallen, waarvoor geen belangstelling is. Die staan dus leeg. Is het niet juist Achmed Baâdoud die steeds maar weer nadrukkelijk naar de grote hoeveelheid lege kantoorpanden in Slotervaart wijst? Misschien kan hij zich tot 1 mei a.s. beter gewoon op de lege bedrijfspanden in zijn eigen stadsdeel richten. Daar heeft hij zijn handen vol aan.

Het verhaal in de Westerpost wordt al helemaal bizar als ik het volgende citaat van Achmed Baâdoud lees: “Ik ben dan ook erg blij met de intentieverklaring met BAM die vorige week is ondertekend.” Kortom: er is weer een succesvolle transactie door de portefeuillehouder afgesloten. Pure nonsens. Deze intentieverklaring is niet vorige week ondertekend, maar ergens vlak voor 18 juni 2009. “BAM en Businesspark Amsterdam Osdorp sluiten intentieovereenkomst” luidt de kop een persbericht dat op 18 juni 2009 is verstuurd. Met oud nieuws probeert Achmed Baâdoud hier kiezers te trekken. Overigens houdt een intentieovereenkomst alleen in, dat de intentie er is. Het is geen garantie dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. BAM is immers wel zo slim om eerst alle units te verkopen alvorens te gaan bouwen. Toch gaat de verkoop van de units voorspoedig, meldt BAM op haar website. Maar wie op de kavelkaart klikt, kan nog gewoon kiezen uit alle bedrijfsunits.

Tijdens het lijsttrekkersdebat bij de dorpsraad van Oud-Sloten kwam de Lutkemeerpolder uiteraard ook aan de orde. Baâdoud had ook hier groot nieuws te melden. “Er is verleden week een kavel verkocht, Lutkemeerpolder I is nu voor 40 procent vol. Het bedrijventerrein ontwikkelt zich dus goed.” Aan wie de kavel was verkocht, werd niet bekend gemaakt. Heel vreemd als je wel wereldkundig maakt met wie je een ‘intentieovereenkomst’ hebt afgesloten en het zwijgen er toe doet als je een échte transactie hebt afgesloten. Ook op de site van Businesspark Amsterdam Osdorp is geen nieuws over deze transactie te vinden.

Terwijl de ontwikkeling van het eerste deel van het bedrijventerrein zo goed als stil ligt, strekt Achmed Baâdoud zijn handen al weer uit naar de volgende mooie polder om er een ander bedrijventerrein te vestigen. De Lutkemeer III, waar ecologische zorgboerderij De Boterbloem is gevestigd. Misschien dat Achmed Baâdoud na de verkiezingen eindelijk eens tot het besef komt, dat dit bedrijventerrein er nooit mag komen. De ontwikkeling van Businesspark Amsterdam Osdorp is immers het onomstotende bewijs dat bedrijven zich niet graag in de Lutkemeerpolder vestigen.

Dan nog dit: ook heb ik een meetrapport van de Amsterdamse Milieudienst mogen inzien, waaruit blijkt dat één bedrijf de geluidsnormen overschrijdt. Met klachten van bewoners wordt niets gedaan door het dagelijks bestuur van Osdorp, waartoe Achmed Baâdoud ook behoort…

Rob Thoolen

Stichting Vrienden van de Lutkemeer i.o.

Dagelijks Bestuur Stadsdeel Osdorp: “We hebben nog steeds gebrek aan bedrijventerreinen in Osdorp”

Vrijdag 20 maart vond bij De Boterbloem een ontmoeting plaats ‘van mens tot mens’ van het Actiecomité Red de Boterbloem en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp, vertegenwoordigd door de wethouders Baâdoud en Steeman en twee ambtenaren. Hele aardige mensen bleken het te zijn. Is dat een geruststelling? Nee. Want deze aardige mensen houden bikkelhard vast aan hun standpunt: De Boterbloem moet plaats maken voor een bedrijventerrein.

Wethouder Baâdoud: “We hebben in de jaren ‘90 van de Centrale Stad opdracht gekregen om ruimte vrij te maken voor een bedrijventerrein. Er is nog steeds een tekort aan bedrijventerreinen in Amsterdam”. Pardon? Ook in deze tijd van economische crisis? En zelfs daarvoor was al sprake van leegstand bij heel veel bedrijventerreinen. Amsterdam blaast nu toch wegens geldgebrek allerlei bouwplannen af? Baâdoud: “Ooh, die crisis gaat wel weer voorbij, en dan staan wij in de startblokken om hier een bedrijventerrein neer te zetten. Daarop komen trouwens geen bedrijven, maar een jeugdgevangenis. De intentieverklaring is er al”. Een jeugdgevangenis??? Is dat dan een Schiphol-gerelateerd bedrijf? Dat moest hier toch? Baâdoud: “Nou, de Schiphol-richtlijn hebben we gedeeltelijk losgelaten, maar het is wel degelijk zo dat 75% van de bedrijven die zich hier vestigen met Schiphol te maken moeten hebben”.

Vreemd. Want op Lutkemeer I, een gebied vlakbij de boerderij waar de gemeente al begonnen is met het neerzetten van lelijke en overbodige bedrijfspanden die voor een groot gedeelte leeg zullen staan, zijn tot nu toe alleen nog maar enkele bedrijven gevestigd die niets met Schiphol te maken hebben. Hoe zit dat dan? “Oooh? Nou, daar gaan we onderzoek naar doen”, aldus één van de ambtenaren.

“Lutkemeer I is vol” (????)

Wethouder Baâdoud vroegen we verder nog hoe het zat met de toezegging van het stadsdeel aan de boerin dat zij pas weg zou hoeven als Lutkemeer I vol was. “Meneer Baâdoud, wij hebben vernomen dat u dit weekend op een PvdA-bijeenkomst heeft rondverteld dat Lutkemeer I vol is, klopt dat?” Baâdoud: “Ja, inderdaad, Lutkemeer I is helemaal vol en daarom gaan we nu beginnen met de jeugdgevangenis.” Onnavolgbare redenering. Afgezien daarvan: het klopt niet met de feiten. Want de afdeling communicatie van het stadsdeel heeft ons laten weten dat Lutkemeer I helemaal nog niet vol is. Er is slechts 33% definitief uitgegeven, op 33% van het terrein zijn uiterst onzekere opties uitgebracht, en voor 33% was tot nu toe geen interesse. Dat is toch zo, meneer Baâdoud? “Eeeh… tsja, nu u het zegt”.
Hoe zit het dan met de toezegging van het stadsdeel aan de boerin dat ze mocht blijven tot dat het geval zou zijn? Is dan de bruikleenovereenkomst dan niet wegens ongeldige redenen opgezegd? Baâdoud: “Nou, dat maakt niet uit, want van hogerhand hebben wij de vraag gekregen om een plek voor een jeugdgevangenis te zoeken en die komt hier en daarom is de bruikleenovereenkomst opgezegd”.

Stadsdeel ongevoelig voor argumenten om De Boterbloem te behouden

“Tekort aan bedrijventerreinen”, Lutkemeer I “vol”, jeugdgevangenis of niet: wij willen, samen met heel veel andere inwoners van Osdorp, dat De Boterbloem blijft. En dat hebben we duidelijk proberen te maken aan het Dagelijks Bestuur. We hebben ze rondgeleid langs de 19e eeuwse boomgaard, de kippen, de moestuin… We hebben ze het prachtige uitzicht laten zien, verteld over de zeldzame vogels die hier broeden, over het geluk dat de mensen die hier werken en die nergens anders terecht kunnen ervaren, over het unieke, nog niet verkavelde polderlandschap, over de biologische akkers, enig in hun soort in Amsterdam. Ze hebben het allemaal met eigen ogen gezien, ze hebben de frisse lucht opgesnoven, ze hebben het wijdse uitzicht bewonderd. En we hebben ze gevraagd: wat kunnen wij nou nog doen om dit te behouden? Valt hier met jullie dan helemaal niet over te praten? “Nou, u moet weten, er waren heel veel partijen betrokken bij het besluit om hier een bedrijventerrein te vestigen. De Centrale Stad, SADC, de provincie en ga zo maar door. Als we nu het bestemmingsplan weer zouden wijzigen, dan komen we toch heel onbetrouwbaar bij al die partijen over? We hebben het besluit nu eenmaal genomen en daar wijken we niet meer vanaf”.

En daar konden we het mee doen. We hebben als goede kennissen afscheid van elkaar genomen, want het waren hele aardige mensen. Mensen die ook maar hun baan doen. Naar beste inzicht en geweten. Dat was heel duidelijk. Maar wie het nodig vindt om feiten te verdraaien, om vervolgens te verwijzen naar een besluit “dat nu eenmaal ooit een keer genomen is”, en te weigeren af te zien van een overbodig bedrijventerrein in een tijd waarin de Gemeente Amsterdam allerlei grote projecten wel degelijk blijkt aan te kunnen passen vanwege de veranderde economische omstandigheden, komt als bestuurder niet erg bekwaam over. We hebben ze verteld dat we doorgaan met actievoeren, en dat een burgerinitiatief gevolgd zal worden door een referendum en juridische acties. Want al staan Baâdoud en Steeman achter het bedrijventerrein, ze vertegenwoordigen met hun standpunt beslist niet dat van de meerderheid van de inwoners van Osdorp. Zoals binnenkort zal blijken.

‘Bedrijven willen maar niet komen’, aldus Osdorp wethouder in 2006

In het onderstaande stuk uit 2006, te lezen op de website van de PvdA in Amsterdam, vertelt Achmed Baâdoud, PvdA wethouder in Osdorp, over zijn ideeën m.b.t. bebouwing in de Lutkemeer. Hj wil geen woningbouw, zegt wél het groen te willen behouden aan de ene kant, en aan de andere kant wil hij ook bedrijvigheid stimuleren in dit gebied.

MAAAR!!!! Ik citeer Baâdoud: “Deze locatie was bedoeld om nieuwe werkgelegenheid in Osdorp te ontwikkelen en wacht nog steeds op ondernemers die, om allerlei redenen, maar niet willen komen.” Zelfs in 2006, toen er nog geen sprake was van een wereldwijde economische crisis, had het bedrijfsleven GEEN belangstelling voor dit gebied. Het stadsdeel probeert dus al jaren in de Lutkemeer een vraag naar bedrijfsruimte te faken DIE ER NIET IS.

Afgezien daarvan zegt Baâdoud in het stuk letterlijk:

“Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden.”

Baâdoud, die voortdurend van gedachten en plannen verandert als het om de Lutkemeer gaat, is momenteel fervent voorstander van het vestigen van een jeugdgevangenis op het prachtige polderland van de Boterbloem…

Mijnheer Baâdoud, kom toch tot inkeer, en behoud de prachtige plek ZOALS DIE IS!

U bent al zo vaak van mening veranderd, draai nu dan in de goede richting bij! En zeg in 2009, net als in 2006:

“Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden.”

Hier de link waarop het artikel van Baâdoud staat, waarvan de tekst hieronder is weergegeven:

http://www.amsterdam.pvda.nl/afdeling_nieuwsbericht/2669/osdorp

PvdA Osdorp: Geen woningbouw in de Lutkemeer!

Ma 9 Jan 2006 – Achmed Baâdoud

De Nota Ruimte van minister Dekker maakt woningbouw op deze locatie in principe onmogelijk. Daarnaast moet ook de vraag gesteld worden of het wenselijk is. De Ringvaartdijk is een vrijwaringsgebied. Zeer begrijpelijk op grond van de vele vliegbewegingen die er laag boven dit gebied plaatsvinden. Dit is al voldoende reden om te voorkomen dat hier woningbouw plaatsvindt. De PvdA wil aan mensen woningen bieden in een goede leefomgeving. Een ander argument dat pleit tegen woningbouw in de Lutkemeer is dat Osdorp langzaam maar zeker wordt ingesloten door vliegverkeer. Door de lage bevolkingsdichtheid maken vliegtuigen meer dan gemiddeld gebruik van dit gebied. Wanneer je door bebouwing een locatie ontneemt aan Schiphol verdwijnt de mogelijkheid de luchthaven te wijzen op alternatieve vliegroutes. Met als gevolg dat het vliegverkeer boven bebouwd gebied toeneemt. Je beperkt daarnaast verdergaand de mogelijkheden voor Schiphol, terwijl men zich ook in Osdorp bewust is van de economische waarde van Schiphol voor de regio. Ook is woningbouw in de Lutkemeer in strijd met de stedenbouwkundige opzet van de westelijke tuinsteden, waarin de vingers van Van Eesteren (groengebieden) zijn te onderscheiden. Eén zo’n gebied is het groengebied dat zich uitstrekt langs de ringvaart vanaf Halfweg tot de nieuwe brug bij de Aker en dat vanaf daar “wijst” naar de Sloterplas. Hierbinnen bevinden zich zeer gedifferentieerde groengebieden die eerder beschermd dan bebouwd moeten worden. Deze herkenbare groenstructuur wordt dus nu bedreigd met dit plan. Beter zou zijn om het groen in Lutkemeer III als polderlandschap te behouden. Wat ons wel een goed idee lijkt is om het Amsterdam Openbaar Vervoermuseum waar dezer dagen veel over wordt gesproken naar Osdorp te halen. Daarnaast wil de PvdA, in het belang van heel Amsterdam, het liefst ook de centrale markthallen naar het nu braak liggende bedrijventerrein verhuizen. Denk eens aan al die vrachtwagens die niet meer door de stad hoeven te rijden? Deze locatie was bedoeld om nieuwe werkgelegenheid in Osdorp te ontwikkelen en wacht nog steeds op ondernemers die, om allerlei redenen, maar niet willen komen. In plaats van een extra inspanning te leveren om het bedrijventerrein tot een succes te maken, gooit het dagelijks bestuur met het aangekondigde onderzoek de handdoek in de ring. Daarmee is het gebied nu officieel besmet verklaard en dus nog onaantrekkelijker geworden als nieuwe bedrijfsvestigingsplaats. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als de centrale markthallen zich vestigen in Osdorp, dan geeft dat een extra impuls aan de economie en de werkgelegenheid in ons stadsdeel. En bovendien worden eerder gemaakte afspraken en wetgeving nagekomen. De PvdA Osdorp stelt zich op het standpunt dat plannen netjes moeten worden gehandhaafd en afgehandeld. Een kwestie van normen en waarden. Meer informatie bij Achmed Baâdoud, fractievoorzitter PvdA Osdorp, 06 27047054.

Het gesteggel van DB Osdorp met bestemming Lutkemeer

In een artikel op een PvdA website uit 2006 ontvouwt Osdorp wethouder Baâdoud megalomane plannen voor de Lutkemeerpolder. Wat heel erg is overigens, is dat hij het heeft over het “braakliggende terrein in de Lutkemeer” -daarmee bedoelt hij het goedlopende boerenbedrijf van de Boterbloem! Uit dit bericht blijkt, dat Schiphol-gerelateerde bedrijven in 2006 al niet stonden te springen om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen.

Baâdoud zegt: “We hebben een braakliggend stuk bedrijven terrein, dat bedoeld was voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid en we gaan het nu inzetten ook voor andere doelen.” (???) (waarom mag de Boterbloem er niet gewoon blijven, vraag je je af?)

Hieronder zijn plan uit 2006:

“De stedelijke vernieuwing in Osdorp gaat goed, qua wonen. Maar we willen meer, we blijven vernieuwen! Daarbij is werkgelegenheid een speerpunt voor de komende jaren. We hebben een braakliggend stuk bedrijven terrein, dat bedoelt was voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid en we gaan het nu inzetten ook voor ander doelen. Met name om werkgelegenheid dicht in de buurt te realiseren. Als we nou proberen de vrachtwagens aan de rand van de stad te houden, hun lading over te laden op trams, die vervolgens in de stad hun vracht via kleine containers afleveren op overslag stations. Waarna deze met elektrische kleinere vrachtwagentjes de winkeliers bevoorraden dan slaan we in een klap meerdere vliegen. CityCargo is het bedrijf dat dit vanuit deze lokatie gaat opzetten.”

http://www.amsterdam.pvda.nl/afdeling_nieuwsbericht/3378/osdorp

Helaas – het FoodCenter wou er niets van weten en het project City Cargo is jammerlijk gestrand. En nog steeds geen enkel Schiphol gerelateerd bedrijf dat geinteresseerd is in de Lutkemeer. Maar Baâdoud is voor geen kleintje vervaard en verzint iets nieuws: een jeugdgevangenis!!! De link met Schiphol is onduidelijk, maar dat deert het stadsdeelbestuur niet.

In het Amsterdams Stadsblad van 7 januari 2008 poneert hij het idee van een jeugdgevangenis. Daar moet de Boterbloem dan nu voor wijken. De boerin van de Boterbloem suggereert, als er dan per se daar een jeugdgevangenis moet komen, om die dan te vestigen op het nog steeds niet volle Lutkemeer I. Op dit idee reageert Baâdoud als volgt:

“Het is niet goed voor het imago van dit terrein om een gevangenis neer te zetten die zichtbaar is vanaf de weg. Justitie heeft een kavel gereserveerd op Lutkemeer III en bedrijven die al een contract hebben voor I willen niet ineens geconfronteerd worden met een gevangenis.”

Ik denk dat niemand die het prachtige groene gebied van de Lutkemeer kent geconfronteerd wil worden met een jeugdgevangenis.

Als ze zo met het terrein in hun maag zitten en niemand die iets met Schiphol te maken heeft zich er wil vestigen…. waarom kan De Boterbloem er dan niet gewoon blijven? Waarom moet er per se IETS gebouwd worden? Zitten ze al vast aan wurgcontracten? Geheime vastgoeddeals? Gefêteerde ambtenaren? Waar blijft de Osdorper klokkenluider?

Ahmed Baâdoud: de zwijgende meerderheid is vóór een bedrijventerrein op land Boterbloem

In een artikel in het Amsterdams Stadsblad van 7 januari jl. “Bedrijven in plaats van Boterbloem” werd Baâdoud geciteerd.

“Dat er tegenstanders zijn, begrijpt de stadsdeelwethouder: “Maar het is wel de minderheid die schreeuwt tegenover de zwijgende meerderheid. We kunnen niet zeggen in Osdorp moet alles mooi groen blijven en bedrijventerreinen moeten maar ergens anders”.”

In anderhalve week hebben we al 1400 handtekeningen opgehaald TEGEN de plannen van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp (950 digitaal op http://deboterbloem.petities.nl en 400 papieren lijsten). En al die mensen willen WEL dat het schaarse groen blijft in Osdorp. Uit de interviews die AT5 in Winkelcentrum Osdorp hield (zie
http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/2614 ) bleek dat de zgn. ‘zwijgende meerderheid’ in Osdorp en masse TEGEN het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder is. Dit ervoeren wij ook toen we mensen vroegen hun handtekening te zetten: iedereen aan wie we uitlegden wat de plannen van het stadsdeel zijn en wat er daardoor dreigt te verdwijnen tekende!

De komende weken gaan we de handtekeningenactie in Osdorp intensiveren, want we willen in mei 10.000 handtekeningen bij elkaar hebben.

Wie ook handtekeningen wil ophalen kan zich aanmelden via deboterbloem@kpnplanet.nl.