GEM Lutkemeer volhardt in ontruiming akkers Boterbloem

Vonnis
Donderdag 19 juli kwam het vonnis van het Gerechtshof bij Ecologische Zorgboerderij De Boterbloem binnen: het oordeelde dat de overeenkomst tussen De Boterbloem en GEM Lutkemeer BV over gebruik van de akkers rechtmatig is opgezegd. Ondanks het feit dat de boerderij al ruim 100 jaar in de Lutkemeerpolder gevestigd is.

demonstratie boterbloem

Akkers Boterbloem moeten van GEM Lutkemeer per 1 augustus leeg opgeleverd worden
In 2002 is de vernieuwde pachtovereenkomst gewijzigd in een gebruiksovereenkomst. Dat deze alweer 16 jaar voortduurt geeft volgens de rechters geen bescherming. Sinds 2008 moest de Boterbloem jaarlijks een akkoordverklaring voor opzegging ondertekenen, dit als voorwaarde om de overeenkomst te verlengen. De korte termijn van de opzegging (drie maanden) is volgens het hof geen argument meer, nu het inmiddels bijna een jaar verder is. Inmiddels heeft GEM Lutkemeer BV onze advocaat laten weten dat zij de akkers per 1 augustus leeg opgeleverd wil zien.

Motie gemeenteraad Amsterdam heeft nog geen opvolging gehad
De Boterbloem is niet van plan de akkers te ontruimen. Allereerst ligt er een unaniem aangenomen motie bij de gemeente Amsterdam die nog geen opvolging heeft gehad. Net als veel Amsterdammers vindt ook de raad dat behoud van de akkers van de Boterbloem wenselijk is. De biologische zorgboerderij vervult, aldus de Raad, een belangrijke functie voor de stad, die onlosmakelijk verbonden is aan de akkers. Daar komt bij dat de huidige bouwplannen voor slechts een heel klein deel de akkers bestrijken. Alles nu ontruimen is absurd en zeer voorbarig.

Brede maatschappelijke steun voor behoud Boterbloem
De Boterbloem ziet zich hierin gesteund door vele maatschappelijke organisaties en betrokken Amsterdammers die pleiten voor het geheel onbebouwd laten van dit deel van de polder.

De akkers behouden is vanwege de landschappelijke en historische waarde van belang, onderstrepen Bond Heemschut en de historische werkgroep Sloten/Oud-Osdorp. IVN benadrukt de natuurlijke waarde van de polder in samenhang met de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000. De Foodcouncil voorziet dat de polder vanwege grondsoort en huidig gebruik een belangrijke rol heeft om de gewenste lokale voedselproductie voor de stad verder vorm te geven.

Zij hebben zich allen, samen met andere organisaties, buurtbewoners en betrokkenen, verenigd in platform Behoud Lutkemeerpolder.

Stop ontwikkeling van de polder
Platform Behoud de Lutkermeerpolder roept de gemeenteraad op om de ontwikkeling in de polder een halt toe te roepen. Het bouwen in groengebieden in de stad moet worden tegengegaan. Er moet radicaal anders gekeken worden naar stadsontwikkeling en er dient geen verdere (klimaat)schade te worden toegebracht. Lokale voedselproductie is een van de pijlers voor een fossielvrije stad, een stad van de toekomst. Deze stelling zal kracht worden bijgezet tijdens een actiekamp in de polder op 15 en 16 september.

Op de Boterbloem gaan we door met de teelten. Binnen enkele weken zal de gerst worden geoogst voor Brouwerij De Prael, de capucijners en mosterdzaad gaan voor verwerking naar Machandel en alle groentegewassen uit de tuin worden lokaal afgezet. De eerste wintergewassen staan al weer in de grond. Volg de ontwikkelingen en oogstdagen online of meld u aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen aan deboterbloem@kpnplanet.nl

Ecologische Boerderij de Boterbloem
Lutkemeerweg 262 B
1067 TH Amsterdam
Tel:   020-6100821
Email: deboterbloem@kpnplanet.nl

Eén gedachte over “GEM Lutkemeer volhardt in ontruiming akkers Boterbloem”

  1. Actie…alles uit de kast, alle denkbare publiciteit om te voorkomen dat de boterbloem wijkt voor bedrijven. Hopelijk laat onze nieuwe burgemeester haar groene hart spreken!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: